LOGO

POLSKA PARAFIA PERSONALNA
W BUDAPESZCIEKSIĘŻA CHRYSTUSOWCY

Katechizm Kościoła Katolickiego Czytania na każdy dzień Pismo święte Liturgia godzin

Strona główna

Msze Święte

Duszpasterstwo

Siostry Misjonarki

Ogłoszenia parafialne

Historia kościoła

Ciekawe strony

Kontakt


Transmisje Mszy Św.
quo vadis
22.10.2020 Kwatera 301 - symbol polsko-węgierskiej solidarności.

Niemal większość przełomowych, zarazem tragicznych momentów historii Węgier posiada swój specyficzny polski akcent. Nie przypadkowo. Los naszych narodów splatał się na przestrzeni dziejów czyniąc z nich naturalnych sojuszników w walce o przetrwanie i dążenie do wolności. 24 października 2006 roku na kwaterze 301 cmentarza w Rákoskeresztúr w obecności wysokich władz polskich i węgierskich odsłonięty został pomnik - kopijnik pamięci października 1956 roku - wolnościowych zrywów przeciwko komunistycznemu terrorowi krwawo tłumiącemu walkę o wolność zniewolonych narodów jako symbol solidarności, braterstwa i przyjaźni Polaków i Węgrów w 50-tą rocznicę powstań w Poznaniu i Budapeszcie. Co roku w miejscu tym tradycyjnie spotyka się tutejsza Polonia. Tak było również 22 października tego roku. Słowa modlitwy wygłosił proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr, wieńce złożyli: rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słaba Ewa, przewodnicząca OSP Maria Felföldi, a także przedstawiciele SSP, POKO, SKP p.w. św. Wojciecha i PSK im. J.Bema.

(inf. https://polonia.hu, foto B.Pál)

25.10.2020 MSZA ŚW. W INTENCJI POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY


Prezes Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski oraz Zarząd Krajowy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału we Mszy Św. w intencji Polonii i Polaków z Zagranicy w 30. rocznicę rzymskiej konferencji "Kraj-Emigracja", która odbyła się pod patronatem Ojca Świętego Jana Pawła II, 30-lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Prezesów śp. prof. A. Stelmachowskiego, śp. M. Płażyńskiego, śp. L. Komołowskiego, wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

MSZA ŚW. ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA BR. O GODZ. 19.00 W BAZYLICE ARCHIKATEDRALNEJ W WARSZAWIE P.W. MĘCZEŃSTWA ŚW. JANA CHRZCICIELA.

Zapraszamy do udziału online :
#WspolnotaPolska http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=7293

(źródło: Wspólnota Polska)22.10.2020 Budapeszt: spotkanie na Kwaterze 301
Wzorem lat ubiegłych 22 października o godz. 11:00 na kwaterze 301 budapeszteńskiego cmentarza w Rákoskeresztúr przedstawiciele Polonii złożą wieńce i oddadzą hołd przy kopijniku pamięci ofiar października 1956 roku, symbolu polsko-węgierskiej solidarności.

(inf, foto B.B.Szadai)


18.10.2020 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA.

Dzisiaj w Kościele przeżywamy Światowy Dzień Misyjny, zwany popularnie Niedzielą Misyjną. Jest to święto Papieskich Dzieł Misyjnych i całego Kościoła. W tym roku odbywa się ono pod hasłem Oto ja, poślij mnie. Tak właśnie papież Franciszek zatytułował tegoroczne orędzie na 94. Światowy Dzień Misyjny. Niech w naszych wspólnotowych i osobistych modlitwach nie zabraknie wezwań w intencji misji.

W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu wspominamy w poniedziałek bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, we wtorek 20 października polskiego prezbitera św. Jana Kantego oraz we czwartek 22 października św. Jana Pawła II.

We czwartek również, wzorem lat ubiegłych 22 października o godz. 11:00 na kwaterze 301 budapeszteńskiego cmentarza w Rákoskeresztúr przedstawiciele Polonii złożą wieńce i oddadzą hołd przy kopijniku pamięci ofiar października 1956 roku, symbolu polsko-węgierskiej solidarności.

W piątek 23 października, Msza Św. w jęz. węgierskim o godz. 9.00 w intencji narodu Węgierskiego i za poległych w walce o wolność z okazji święta narodowego Dnia Rewolucji Węgierskie 1956 r. W piątek także zapraszamy na Mszę Św. w jęz. polskim o godz. 17.00.

Informujemy, że w naszym kościele już są wyłożone karty wypominkowe, na których można wypisać imiona bliskich zmarłych. Jako wspólnota modlimy się za nich na różańcu przez miesiąc listopad. Sprawowane będą także Msze Św. za zmarłych w listopadzie i w ciągu całego roku. Karty z imionami zmarłych składamy w zakrystii.


16.10.2020 Jasnogórskie Czuwanie w Polskim Kościele.

W piątkowy wieczór 16 października 2020 roku w naszym budapesztańskim kościele odbyło się czuwanie w intencji Polonii i jej duszpasterzy. O godz. 18. 30 ks. Krzysztof Grzelak TChR przewodniczył Eucharystii, podczas której w czasie homilii, przedstawił historię Jasnogórskich Czuwań i nakreślił dzieje Polskiej Emigracji. Polacy emigrując zabierali z sobą Jasnogórski Wizerunek Najświętszej Maryi Panny, który zawsze był bliski polskiemu sercu. Tegoroczne czuwanie przypadło w 42. rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową i w roku 100 - lecia jego urodzin. Papież Polak całą swoją posługę zawierzył Najświętszej Maryi Pannie. Wskazywał, by zawsze trwać przy Maryi Matce, opierając swoje życie na Ewangelii i Eucharystii. Po Mszy św. Siostry Misjonarki wraz z młodzieżą poprowadziły Czuwanie Maryjne powierzając Jezusowi Chrystusowi losy Polonii świata. O 20.30 w połączeniu z Jasną Górą odmówiliśmy różaniec, a o 21.00 wraz ze zgromadzonymi na Jasnej Górze pielgrzymami odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i wysłuchaliśmy rozważania poprowadzonych przez ks. Wiesława Wójcika TChR. Na zakończenie Wieczoru Czuwania ks. Proboszcz pobłogosławił nas Najświętszym Sakramentem.
W czasie tego wieczoru, choć z dala od Częstochowy to z sercem przy Jasnogórskiej Pani, powierzyliśmy siebie, swoich bliskich i całą Polonię świata. Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.

(inf, foto: s. Stanisława Kwiręg)


13.10.2020 Klubu Seniora.

We wtorek13 października 2020 roku, po długiej przerwie, odbyło się comiesięczne spotkanie Klubu Seniora. Było ono okazją do złożenia życzeń imieninowych wszystkim Solenizantkom i podzielenia się doświadczeniami minionego czasu. s. Stanisława Kwiręg MChR opowiedziała o swoim doświadczeniu pracy emigracyjnej i wyświetliła krótki reportaż z dotychczasowej pracy duszpasterskiej. O godzinie 17.00 ks. Proboszcz odprawił Eucharystię i wygłosił homilię. Wspierał nas w trudnym czasie pandemii i wskazał na recytowanie psalmów jako antidotum na ówczesne niepokoje. Po Mszy świętej odmówiliśmy różaniec fatimski zawierzając Najświętszej Maryi Pannie całą wspólnotę parafialną a szczególnie tych, których bezpośrednio dotchnęła pandemia i choroba.

(inf, foto: s. Stanisława Kwiręg)

11.10.2020 Relikwia krwi św. Jana Pawła II w budapeszteńskiej bazylice św. Stefana.

Relikwia pierwszego stopnia, czyli krwi świętego Jana Pawła II, 11 października 2020r. - w roku 100. urodzin Karola Wojtyły w dniu zakończenia 26. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej - została uroczyście przekazana bazylice św. Stefana w Budapeszcie.

Podczas Mszy Świętej ksiądz bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w asyście ks. Leszka Kryży TChr, dyrektora biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka TChr. oraz duchowieństwa węgierskiego z ks. Györgyiem Snellem biskupem pomocniczym Archidiecezji Ostrzyhomsko-Budapeszteńskiej i proboszczem bazyliki św. Stefana przypomniał, kim był papież Polak. Proboszcz bazyliki ks.bp György Snell, podziękował za ten szczególny dar umacniający polsko-węgierskie kontakty obu naszych narodów. Wyraził przekonanie, że św. Jan Paweł II kochał Węgry i Węgrów. - To jedyny papież, który dwa razy był na Węgrzech - przypomniał, nawiązując do dwóch pielgrzymek polskiego papieża - w 1991 i 1996 r. Zawsze szanowałem i kochałem Ojca Świętego św. Jana Pawła II. Był naprawdę wielkim papieżem. Miałem okazję spotkać się z nim, gdy jeszcze był biskupem. Wywarł na mnie takie wrażenie, że zostałem jego admiratorem na całe życie podkreślił bp Gy. Snell.

Wśród gości obecny był ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek wraz z małżonką, kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomiczego ambasady Katarzyna Ratajczak-Sowa wraz z małżonkiem, dyrektor Instytutu Polskiego Joanna Urbańska, panie rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier obecnej i poprzedniej kadencji: dr Rónayné-Słaba Ewa i dr Csúcs Lászlóné Halina oraz przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felföldi.

Po Mszy Świętej polscy wierni przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II, a następnie modlili się w kaplicy Matki Boskiej.

Uroczysta Msza Święta sprawowana pod przewodnictwem bp Györgya Snella 11 października w jednej z największych świątyń na Węgrzech, która połączona była z wręczeniem przez prezes SKP p.w. św. Wojciecha Monikę Molnár i proboszcza PPP ks. Krzysztofa Grzelaka TChr. nagród im. ks. W. Danka, a ich laureatami w tym roku zostali księża: bp György Snell i o. Andrzej Kostecki OP prowincjał Wikariatu Węgier Zakonu Dominikanów i przełożony domu w Szentendre, zakończyła 26. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej, których mottem przewodnim były słowa wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II do Polonii w Melbourne w roku 1986: "Ludzie, którzy pamiętają skąd pochodzą, ludzie, którzy cenią swoje tradycje,mogą wnieść wiele w życie każdego kraju", które między innymi wypełniła prezentacja książki o Janie Pawle II, wystawa w Domu Polskim, spotkanie polskich sióstr i księży pracujących na Węgrzech, projekcja filmu "Fatima", odbywały się pod patronatem honorowym György Snella biskupa pomocniczego Archidiecezji Ostrzyhomsko-Budapeszteńskiej, a ich organizatorami byli: Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha i Polska Parafia Personalna na Węgrzech przy wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poprzez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie", Stołeczny Samorząd Polski, Samorząd Polski na Kőbánya, Samorząd Polski XVIII dzielnicy Budapesztu, Samorząd Polski w Veszprém oraz Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi.

Relikwia krwi jest drugą umieszczoną w budapeszteńskiej bazylice św. Stefana relikwią świętego Jana Pawła II, bo od 19 maja 2019 r. znajduje się tam relikwia I stopnia (włosy) JPII. Relikwie św. Jana Pawła II przede wszystkim znajdują się w Polsce, ale także m.in. w Stanach Zjednoczonych, Austrii, Włoszech, Francji, Meksyku, Kanadzie, Niemczech i na Węgrzech, a jedna z nich ( relikwia krwi) od kilku lat umieszczona jest w naszym polskim kościele na Kőbányi.

(inf. https://polonia.hu, foto B.Pál)

09.10.2020 Msza Święta pod przewodnictwem ks. bp Wiesława Lechowicza. "Miłosierny Samarytanin" przedstawienie w wykonaniu Parafialnej Grupy Teatralnej.

W ramach 26. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej, której mottem są słowa Jana Pawła II, wypowiedziane w 1986 r. do Polonii w Melbourne: "Ludzie, którzy pamiętają, skąd pochodzą, ludzie, którzy cenią swoje tradycje, mogą wnieść wiele w życie każdego kraju" dzisiaj w naszym kościele celebrował Mszę Świętą ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w asyście ks. Leszka Kryży TChr, dyrektora biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, ksiądza proboszcza Krzysztofa Grzelaka TChr i neoprezbitera Werbistów ks. Macieja Szumilaka SVD.
Po Mszy Świętej obejrzeliśmy przedstawienie w wykonaniu Parafialnej Grupy Teatralnej pt. "Miłosierny Samarytanin"


08.10.2020 Życzenia urodzinowe.Czcigodny Jubilacie, Drogi Księże Karolu,

Z okazji urodzin, w imieniu naszych parafian życzymy dobrego zdrowia, błogosławieństwa Bożego, radości z pełnionej posługi kapłańskiej, wytrwałości w dalszej posłudze i satysfakcji z wyboru tak trudnej drogi życiowej, niesłabnącej radości w głoszeniu Słowa Bożego, obfitych łask Bożych, Matczynej opieki, obfitych darów Ducha Świętego, oraz pamiętamy o Czcigodnym Jubilacie w modlitwie .07.10.2020 Fatima - orędzie wciąż aktualne.

7 października w ramach 26. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej obejrzeliśmy film znanego krakowskiego reżysera Jarosława Mańki pt. "Fatima - orędzie wciąż aktualne". Podczas projekcji obecny był reżyser, który podkreślił, że celem filmu jest rozpropagowanie orędzia fatimskiego i przypomnienie warunków wypowiedzianych przez Matkę Bożą w Fatimie, które mogą uratować świat, a które są tak proste do spełnienia: pokuta, odmawianie Różańca, praktyka pierwszych pięciu sobót miesiąca i zawierzenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu przez papieża.

Film ten został nagrodzony na XXXII Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów KSF Niepokalana 2017 za walory patriotyczno-edukacyjne, a w kategorii dokument obraz zajął trzecie miejsce.

06.10.2020 Spotkanie sióstr i księży polskich pracujących na Węgrzech.

We wtorek 6 października, w ramach Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej odbyło się spotkanie sióstr i księży polskich, pracujących na Węgrzech. W spotkaniu wzięło udział łącznie 15 osób. Nasi polscy misjonarze podczas wspólnej Mszy Świętej polecali w modlitwie wszystkich Polaków, żyjących na Węgrzech oraz wspólnoty, którym posługują. Spotkanie przy kawie i wspólny obiad pozwolił na umocnienie więzi siostrzanej i braterskiej oraz umożliwił wymianę doświadczeń duszpasterskich.

6 października o godz. 14.00 a Domu Polskim postulator procesu beatyfikacyjnego Jánosa Esterházego, ojciec o. Paweł Cebula OFM Conv poprowadził konferencję o Słudze Bożym Jánosu Eszterházym.

04.10.2020 Budapeszt: Msza Święta rozpoczynająca Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej.

4 października 2020r. w budapeszteńskim kościele polskim celebrowana była uroczysta Msza święta na rozpoczęcie 26. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej, których tradycyjnie organizatorami są Polska Parafia Personalna na Węgrzech wraz ze Stowarzyszeniem Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha. Mszy przewodniczył ksiądz proboszcz Krzysztof Grzelak SChr. w asyście polskiego duchownego pracującego na Węgrzech neoprezbitera Werbistów ks. Macieja Szumilaka SVD.
Msza była wspomnieniem o św. Janie Pawle II, św. Franciszku z Asyżu i modlitwą o ustanie epidemii koronawirusa i cierpień z nią związanych. Księża pobłogosławili też siedem różańców przeznaczonych dla dzieci, które w przyszłym roku w budapeszuteńskim kościele polskim przystąpią do I Komunii Swiętej. Wśród wiernych uczestniczących w Mszy Świętej obecne były panie: rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Rónayné Słaba Ewa, dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie Joanna Urbańska, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felföldi, a także wiceburmistrz X dzielnicy Budapesztu pan Tibor Weeber oraz pan Andrzej Kalinowski kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Budapeszcie. Eucharystię ubogacał śpiew parafialnego zespołu "Kleksiki".
Bezpośrednio po Mszy Świętej - również w kościele polskim - odbyła się prowadzona przez Katarzynę Kalińską Takácsné członka Zarządu SKP pw. św. Wojciecha, prezentacja wydanego staraniem węgierskiego wydawnictwa Szülőföld albumu opatrzonego tytułem: Jan Paweł II święty niepodległości. Wśród prezentujących album była pani Joanna Urbańska jego współredaktor, a także pan Tibor Weeber wiceburmistrz Kőbánya i Monika Molnár - prezes SKP p.w. św. Wojciecha, którzy wygłosili swoje świadectwa o św. Janie Pawle II. Po prezentacji w ogrodzie Domu Polskiego częstowano przysłowiowymi "papieskimi" kremówkami. Na murze kościoła, a także w Domu Polskim obecna jest wystawa pochodząca z Instytutu Pamięci Narodowej pt. "Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia".
Tegoroczne Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej zakończy uroczysta Msza Święta sprawowana 11 października ( godz. 10.00) w budapeszteńskiej bazylice św. Stefana podczas której do świątyni tej wprowadzona zostanie relikwia krwi św. Jana Pawła II, a także wręczone zostaną medale im. ks. Wincentego Danka.

(inf. https://polonia.hu, foto B.Pál)

7.10.2020 Fatima - orędzie wciąż aktualne.04-11.10.2020 26. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej.26.09.2020 Nemzetek miséje

26 września w bazylice pw. św. Stefana w Budapeszcie z udziałem Polaków sprawowana była ekumeniczna msza święta w intencji narodów. Mszy przewodniczył ks. biskup dr Ferenc Cserháti, a wśród koncelebrantów był także proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr.
Obecnie na terenie diecezji Ostrzyhomsko-Budapesztańskiej wierni ośmiu narodowości mogą uczestniczyć w liturgii sprawowanej w ich językach ojczystych, a są to: Francuzi, Włosi, Niemcy, Polacy, Hiszpanie, Chorwaci, Słowacy i Ukraińcy.
(inf.polonia.hu, foto Magyar Kuríer)

List od parafianki.
Chciałabym podzielić się moimi wrażeniami z udziału we Mszy Świętej w Bazylice. Kto był obecny na pewno potwierdzi moją opinię.
Uważam, że nasza narodowość była godnie reprezentowana i to za zasługą naszych "milusińskich". Malwina pięknie czytała (wyraźnie, z dykcją), chociaż wolałabym, gdyby to właśnie jej przypadło śpiewanie psalmu. Natomiast Karolina przekroczyła najśmielsze oczekiwania. Wybrała piękną pieśń i cała bazylika była wypełniona anielskim śpiewem. Wszyscy słuchali z zachwytem.
Tą drogą chciałabym Wam podziękować.
Alina


22.09.2020 Budapeszt: Jan Paweł II święty niepodległości

22 września w budapeszteńskim Kościele Sródmiejskim Instytut Polski zorganizował prezentację niedawno wydanego przez węgierskie wydawnictwo Szülőföld albumu opatrzonego tytułem: Jan Paweł II święty niepodległości. Wydawnictwo to powstało z okazji 100 lecia urodzin Karola Wojtyły, a jego redaktorami byli Joanna Urbańska, Rezső Steindl, Csaba Farkas.

W prezentacji uczestniczył wicepremier Węgier Zsolt Semjén, który wygłosił wspomnienie o św. Janie Pawle II, ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek wraz z małżonką, dyrektor Instytutu Polskiego Joanna Urbańska, węgierscy parlamentarzyści i przedstawiciele władz V dzielnicy Budapesztu. Obecny był ks. dr Zoltán Osztie proboszcz Kościoła Sródmiejskiego, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr., prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha Monika Molnár, przewodnicząca Samorządu Polskiego V dzielnicy Budapesztu Jadwiga Abrusán, przedstawiciele Polonii i węgierscy wierni. Prezentację książki zakończono złożeniem kwiatów przy pomnikach św. Kingi i św. Jadwigi znajdujących się w Ogrodzie Róż nieopodal Kościoła Sródmiejskiego, a powstałych staraniem miejscowego SNP.

(inf. https://polonia.hu, foto B.Pál)

21.09.2020 Zmarł śp. ks. Ryszard Głowacki, były Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Z nadzieją Zmartwychwstania w Chrystusie informujemy, że dnia 21 września 2020 r. w Domu Zakonnym w Puszczykowie odszedł do Pana ks. Ryszard Głowacki, Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w latach 2013-2019.

Informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych śp. ks. Ryszarda zostaną podane po ustaleniu.

Ks. Ryszard Głowacki, chrystusowiec urodził się 11 kwietnia 1956 r. w Stargardzie Szczecińskim. Do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej wstąpił 14 sierpnia 1975 r. Kanoniczny nowicjat rozpoczął 28 września 1975 r. Pierwszą profesję zakonną złożył 29 września 1976 r. w Kiekrzu, zaś wieczystą 29 kwietnia 1981 r. w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1982 r. w archikatedrze poznańskiej z rąk ks. abp Emmanuele Clarizio. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Goleniowie (1982-1983), w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie (1983-1984). W 1984 r. został skierowany do pracy duszpasterskiej wśród Polaków w Republice Federalnej Niemiec. Był duszpasterzem w: Kolonii, Essen, Brunszwiku. W latach 1990-2002 był przełożonym prowincji pw. św. Józefa obejmującej Niemcy, Holandię, Włochy i Węgry. W latach 2007-2013 wypełniał urząd radnego generalnego. W lipcu 2013 r. został wybrany przełożonym generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej na 6. letnią kadencję. Po jej zakończeniu rezydował w domu zakonnym w Puszczykowie. W lipcu 2020 r. miał podjąć pracę duszpasterską w parafii pw. św. Józefa w Stargardzie, jednak choroba uniemożliwiła realizację tych zamierzeń.

Zmarł 21 września 2020 r. w domu zakonnym w Puszczykowie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

(inf. https://www.chrystusowcy.pl, foto B.Pál)20.09.2020 XXV NIEDZIELA ZWYKŁA. Składanie wieńców przy tablicy upamiętniającej polskie wychodźstwo na ziemi węgierskiej. Prezentacja książek.

Chrystus dziś nas zapewnia, że gdy przychodzimy do Niego to będziemy mieli życie. Każdy, kto wierzy w Chrystusa, ma życie wieczne, bo przeszedł ze śmierci do życia. Chrystus wzywa nas do nawrócenia i wiary w Ewangelię, abyśmy nie zginęli, ale stali się nowym stworzeniem i mogli wejść do Królestwa Bożego. Mamy szukać Pana, wzywać Go, porzucić drogę bezbożności i nawrócić się, by otrzymać Jego przebaczenie i żyć dla Boga. Drogi Boże to nie drogi świata i myśli Boże to nie myśli świata. Pan powiedział: Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Podczas dzisiejszej Mszy Świętej modlił się z nami ks. Maciej Szumilak SVD, pełniący posługę misyjną na Węgrzech.

W dniu dzisiejszym po Mszy Św. o godz. 10.30 na frontonie wieży naszego Polskiego Kościoła złożyliśmy wieńce przy tablicach upamiętniających polskie wychodźstwo na ziemi węgierskiej w czasie II Wojny Światowej, a także upamiętniające pomoc naszych braci Węgrów w tamtym okresie wobec naszych rodaków.

Po Mszy Świętej przy Domu Polskim, na świeżym powietrzu, odbyła się prezentacja książki pt.: "Węgry oczami dzieci" w języku polskim oraz "Polska oczami dzieci" w języku węgierskim.

We wtorek, 22 września, serdecznie zapraszamy na budapesztańską promocję albumu pod tytułem "Święty niepodległości". Album został wydany z inicjatywy Instytutu Polskiego w Budapeszcie z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Promocja albumu odbędzie się w Śródmiejskim Kościele Najświętszej Marii Panny przy moście Elżbiety o godz. 18.00.

W sobotę, 26 września, zapraszamy wszystkich Rodaków na Mszę Św. Narodów do Bazyliki św. Stefana o godz. 18.00. Zachęcamy do przyniesienia polskich flag i emblematów.


18.09.2020 Budapeszt: 81. rocznica przybycia polskich uchodźców na Węgry.

18 września 2020 roku Ambasada RP w Budapeszcie przy budapeszteńskim pomniku Henryka Sławika i Józsefa Antalla seniora, którzy pomagali uchodźcom podczas II wojny światowej zorganizowała uroczystość z okazji 81. rocznicy przybycia polskich uchodźców na Węgry.18 września 1939 roku Polacy przekraczali granice z Węgrami. Wielu z nich pierwszy raz w życiu opuszczało swój kraj. Zostali rozlokowani w 141 obozach uchodźców wojskowych i 114 obozach dla ludności cywilnej rozsianych po całych Węgrzech.

W tegorocznej uroczystości, która miała nadzwyczaj kameralny charakter udział wzięli przedstawiciele Ambasady RP na Węgrzech z ambasadorem prof. Jerzym Snopkiem, kierownikiem Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Katarzyną Ratajczyk-Sową, attaché obrony, wojskowości i lotnictwa płk Tomaszem Trzcińskim, Bogusławem Kołdysem Oficerem Łącznikowym Policji. Przybyła również rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Rónayné Słaba Ewa i proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr.

Pomnik-ławeczka w 2017 roku został umieszczony w XI dzielnicy Budapesztu na placu Györgya Goldmanna nad Dunajem. Jest on repliką dzieła autorstwa Władysława Dudka, odsłoniętego w 2016 roku w Warszawie. Przedstawia sylwetki Sławika i Antalla pogrążonych w konspiracyjnej rozmowie przy stoliku. Projekt budowy monumentów został zainicjowany przez Społeczny Komitet Budowy w Warszawie i Budapeszcie Pomnika-Ławeczki Henryka Sławika i Józsefa Antalla. Współprzewodniczącym komitetu był były ambasador RP na Węgrzech i wiceprezes Stowarzyszenia "Henryk Sławik Pamięć i Dzieło" - Grzegorz Łubczyk.

(inf. https://polonia.hu, foto B.Pál)17.09.2020 Budapeszt: uroczystość upamiętniająca wybuch II wojny światowej oraz przyjęcie polskich uchodźców na Węgrzech i wernisaż wystawy "Polska oczami Węgrów".

Ogólnokrajowy Samorząd Polski, Ogólnokrajowa Szkoła Polska, Polski Instytut Badawczy i Muzeum był gospodarzem uroczystości upamiętniającej wybuch II wojny światowej oraz przyjęcie polskich uchodźców na Węgrzech. Wydarzenie odbyło się 17 września 2020 roku na dziedzińcu Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego w obecności ambasadora RP na Węgrzech prof. Jerzego Snopka, dyrektora departamentu ds. narodowości w Urzędzie Premiera Węgier Richárda Tircsi, rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słabej Ewa, Róberta Zobolyáka wicedyrektor Fundacji im. W. Felczaka, proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr., Marii Felföldi przewodniczącej OSP, Takácsné Kalińskiej Katarzyny reprezentującej kierownictwo POKO, Katarzyny Balogh przewodniczącej SSP, Márii Dávid przewodniczącej SNP w X. dzielnicy, , dr Evy Tupcsia kierownika Urzędu OSP, Anny Lang dyrektor OSP, Piotra Piętki dyrektora PIBiM oraz grona gości polonijnych. Oprawę muzyczną zapewniał chór św. Kingi pod batutą Karoliny Sochy-Mészéros. Po uroczystości przy tablicy, w ogrodzie PIBiM odbyło się otwarcie wystawy "Polska oczami Węgrów" przygotowanej przez ten Instytut w ramach inicjatywy "Open Air Muzeum/Múzeum", a pochodzącej ze zbiorów archiwum Fortepan. Wystawa czynna będzie do końca października br.

(inf. https://polonia.hu, foto E.Bóka)16.09.2020 Droga Krzyżowa w III dzielnicy.

Członkowie kółka różańcowego, seniorzy a także wszyscy chętni parafianie z Kościoła Polskiego w Budapeszcie uczestniczyli w Drodze Krzyżowej w III dzielnicy - Kiscelli w plenerze, odpowiadając na wezwanie Papieża Franciszka aby tegoroczną liturgię Wielkiego Piątku przenieść na inny dzień. W poprzednich latach nasza wspólnota polsko-węgierska odbywała Wielkopiątkową Drogę Krzyżową w parku naprzeciw Polskiego Kościoła na Kőbányi. Udział w tym nabożeństwie jest dla nas zawsze okazją do publicznego wyznania wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i pocieszyciela szczególnie teraz w okresie pandemii.
Zespół kościoła, klasztoru i starego parku w Kiscelli znajduje się w III dz. Budapesztu- Óbuda. Przez park prowadzi turystyczny szlak gdzie znajdują się stacje drogi krzyżowej, wzgórze Golgoty oraz Kaplica Świętej Krwi. Tam podziękowaliśmy Panu Jezusowi za możliwość uczestnictwa w tej pielgrzymce i przyjęliśmy komunię święto z rąk naszego proboszcza ks. Krzysztofa Grzelaka TChr. Na zakończenie przed kaplicą spożyliśmy agapę, którą przygotowały parafianki oraz s. Stanisława Kwiręg ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, która rozpoczęła posługę w naszej parafii od 1września tego roku.

(info. Soboltynski Róbert Lászlóné, foto: Kowalczyk Janusz)

14.09.2020 Marcin Sokołowski : "Zasłużony dla Kultury Polskiej"

Z radością udostępniamy informację, którą dotarła do nas dzisiaj, a w całości widnieje na stronie internetowej polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
"Polscy dyplomaci uhonorowani przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Joanna Pilecka i Marcin Sokołowski - polscy dyplomaci, którzy zakończyli swoje zagraniczne misje, zostali uhonorowani przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego za zasługi na polu ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego oraz ochrony polskich miejsc pamięci za granicą. Honorowe odznaczenia "Zasłużony dla Kultury Polskiej" wręczył wyróżnionym sekretarz stanu w MKiDN Jarosław Sellin w obecności Andrzeja Papierza - dyrektora generalnego służby zagranicznej w MSZ."
źródło i więcej na ten temat można czytać pod adresem:
https://www.gov.pl/web/kultura/polscy-dyplomaci-uhonorowani-przez-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego
Fot. Danuta Matloch/ źródło jw.


Panu Konsulowi Marcinowi Sokołowskiemu serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wieloletnią współpracę.


14.09.2020 Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Stan pandemii spowodował, że w czasie Świętego Triduum Paschalnego wierni nie mogli uczestniczyć w Liturgii Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wigilii Paschalnej, Zmartwychwstania Pańskiego. Już wtedy zaplanowano, że w miarę możliwości Liturgia Wielkiego Piątku zostanie przeniesiona na inny dzień, najlepiej na Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W Kościele Polskim w Budapeszcie po Mszy św. i odmówieniu różańca fatimskiego naszą modlitwę zakończyliśmy adoracją krzyża, tak jak w Wielki Piątek. Podziękowaliśmy w ten sposób Panu Bogu za dzieło zbawienia świata, którego Chrystus dokonał na drzewie krzyża.

(info i foto Soboltynski Róbert Lászlóné)
13.09.2020 XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA. "Przełom Sierpień 1980. I Solidarność" - wystawa w Domu Polskim w Budapeszcie

13 września w Kościele Polskim w Budapeszcie p.w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych ks. Krzysztof Grzelak SChr, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech sprawował mszę świętą z tradycyjnym poświęceniem tornistrów, podczas której modlono się o dobry rok szkolny dla dzieci i nauczycieli.
Od 13 września w budapeszteńskim Domu Polskim ( X dzielnica ul. Óhegy 11) można oglądać wystawę powstałą w Instytucie Pamięci Narodowej, a prezentowaną z inicjatywy tamtejszego Oddziału Polskiego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego z okazji 40. rocznicy powstania "Solidarności". Ekspozycja nosi tytuł "Przełom Sierpień 1980. I Solidarność".

(inf. https://polonia.hu, foto B.Pál)


8.09.2020 8 września - Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Dzisiaj przeżywaliśmy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Dzieci pierwszokomunijne przeżywały Biały Tydzień.
Biały Tydzień to czas radości i wdzięczności dzieci za dar Eucharystii, za miłość Jezusa, którego mogły przyjąć do swoich serc.

Podczas Mszy Świętej dzieci otrzymały książeczki pierwszopiątkowe i pamiątkowe obrazki z Matką Boską Częstochowską. Zawierzyliśmy nasze dzieci pierwszokomunijne Matce Najświętszej.

8 września odbyło się również w Domu Polskim Walne Zebranie członków Stowarzyszenia św. Wojciecha.6.09.2020 XXIII Niedziela Zwykła. Pierwsza Komunia Święta

Ewangelia Boża objawia, że Chrystus jest kresem prawa. W Chrystusie stare prawo umarło, a nastało nowe prawo miłości. Miłowanie się wzajemne - tak jak umiłował nas Chrystus - jest doskonałym wypełnieniem prawa. Miłość nie ma nic wspólnego ze złem, nigdy nie wyrządza zła. Miłość Chrystusa rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. To dzięki tej miłości, zachowujemy jedność i zgodę, tak iż niczego nie odmawia nam Ojciec - bo wtedy Chrystus jest pośród nas.

Dziś w naszej parafii obchodzimy piękne święto. Ośmioro dzieci z drugiej grupy przystąpiło po raz pierwszy do Komunii Św. Prosimy o modlitwę w intencji dzieci i ich rodziców.

W naszej wspólnocie parafialnej powitaliśmy nową siostrę, Stanisławę Kwiręg ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Życzymy siostrze owocnej służby dla Pana Boga w naszej parafii.

Dziękujemy ks. Maciejowi za wakacyjną posługę duszpasterską w naszej wspólnocie parafialnej, za jego dobroć serca i pomoc. Życzymy Mu Bożej opieki i potrzebnych darów na każdy dzień.

We wtorek 8 września przeżywamy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu Msza św. w języku polskim o godz. 18.00. Szczególne zaproszenie na tę Mszę Św. kierujemy do dzieci pierwszokomunijnych w ramach białego tygodnia. Po Mszy św. rozdane zostaną książeczki pierwszopiątkowe.

We wtorek także zapraszamy członków Stowarzyszenia św. Wojciecha na Walne Zebranie w Domu Polskim o godz. 17.00

Od soboty, 12 września, zaczyna działać, po wakacyjnej przerwie, przedszkole polskie przy Domu Polskim w godz. od 9.00 do 13.00. Informacji udziela siostra Weronika.01.09.2020 Wyrazy pamięci i hołdu Węgrom, którzy pomagali Polakom w czasie II wojny światowej - spotkanie na cmentarzu Farkasrét w Budapeszcie

W dniu 1 września, w 81. rocznicę wybuchu w Polsce II wojny światowej, na cmentarzu Farkasrét w Budapeszcie, przy grobach wybitnych przyjaciół Polski i Polaków z tamtych lat - dr Józsefa Antalla (seniora) , płk Zoltána Báló i generała Loránda Utassy, Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema na Węgrzech zorganizowało uroczystość wspomnieniową, w której udział wzięli przedstawiciele dyplomacji z attaché obronności płk Tomaszem Trzcińskim, a także Joanną Urbańską i Dominiką Teske dyrektor i wicedyrektor Instytutu Polskiego oraz Bogusławem Kołdysem Oficerem Łącznikowym Policji na czele. Obecna była rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słaba Ewa, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felföldi, dyrektorzy instytucji OSP: POKO i PIBiM. Reprezentowane było Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha i Stowarzyszenie PWP z Érdu, , szkoły polskie na Węgrzech w osobach pań dyrektor Szkoły Polskiej im. S. Petöfiego Beaty Mondovics i wicedyrektor OSP Aliny Papiewskiej. Tradycyjnie przybyli członkowie rodziny dr Józsefa Antalla (seniora) i wnuczka płk Zoltána Baló. Modlitwę przy grobach wygłosili księża proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr i ks. Maciej Józefowicz. W imieniu rodziny Antallów głos zabrał p. Géza Jeszenszky, a rodziny Baló p. Krisztina Tóth. Całości podniosłego charakteru nadawała obecność asysty honorowej Wojska Węgierskiego i Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Legionu Wysockiego. Podczas tak bardzo trudnej próby, jaką była II wojna światowa, Węgrzy i Polacy zdali egzamin z przyjaźni. Bardzo wielu naszych rodaków, którzy znaleźli się na emigracji, zawdzięczało ocalenie Węgrom. Uroczystość na budańskim cmentarzu była oddaniem im pamięci i hołdu, a także niezaprzeczalnym świadectwem przyjaźni dwóch naszych narodów.
(inf. www.polonia.hu, foto B.Pál)

30.08.2020 XXII Niedziela Zwykła.

We wtorek 1 września wspominamy wszystkich, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny w roku 1939 i przez cały okres II wojny światowej.

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema na Węgrzech zaprasza na dzień 1 września 2020 roku - godz. 11.00  na budański cmentarz Farkasrét, gdzie przy grobach dr Józsefa Antalla (seniora) i płk. Zoltána Baló, organizuje spotkanie z okazji 81. rocznicy polskiego uchodźstwa na Węgry, a także wybuchu w Polsce II wojny światowej.

Przypominamy, że w kościele obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.

Wszystkim życzymy miłej niedzieli i błogosławionego tygodnia.29.08.2020 Polska pamięć o Balatonboglár.

29 sierpnia w Balatonboglár, w przededniu 81 rocznicy wybuchu w Polsce II. wojny światowej, Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech zorganizował uroczystość będącą wyrazem pamięci Polaków dla Balatonboglár, który jest symbolem przyjaźni między Węgrami a Polakami. Po wybuchu II wojny światowej na Węgry przybyło ponad 100 tyś. polskich uchodźców, przed którymi ówczesny premier Pál Teleki otworzył granice, a w polskich szkołach w Balatonboglár (istniejących do czasu wkroczenia Niemców na Węgry w 1944 r.) edukację zdobyło około 600 polskich uczniów.

Wśród gości sobotniego spotkania obecni byli: rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słaba Ewa, kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP Andrzej Kalinowski, dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie Joanna Urbańska, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felföldi, wiceprzewodniczący OSP János Kollár, dyrektor POKO Monika Molnár, burmistrz miasta Miklós Mészáros, a także przedstawiciele kilku terenowych samorządów polskich oraz węgierscy wierni z miejscowej parafii.

Uroczystości rozpoczęła msza święta sprawowana przez polskiego duchownego ks. Macieja Józefowicza i proboszcza miejscowego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Swiętego ks. Flóriana Laczkó, połączona z peregrynacją obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Po mszy J. Kollár poinformował zebranych o działalności Towarzystwa im. ks. Béli Varga. Złożono kwiaty przy grobie ks. Béli Varga i przy pomniku premiera Pála Teleki, a następnie odwiedzono odnowiony budynek dawnej polskiej szkoły, gdzie obecnie znajduje się Centrum Kultury im. Polsko-Węgierskiej Przyjaźni.


(inf. www.polonia.hu, foto B.Pál)

26.08.2020 Budapeszt: Święto Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej - msza polska w Kościele Skalnym.

Najstarsza w Budapeszcie, pochodząca z 1720 roku, namalowana na desce, kopia cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej znajduje się w wybudowanym przez oo.paulinów w I połowie XVIII wieku budapeszteńskim kościele akademickim, najmłodsza - ukoronowana w 2017 roku kopia ikony Jasnogórksiej Pani umieszczona jest w budapeszteńskiej bazylice św. Stefana, ale nam Polakom mieszkającym nad Dunajem bardzo bliska jest pochodząca z 1994 r. podobizna Najświętszej Częstochowskiej Maryi, znajdująca się w kaplicy budańskiego Kościoła Skalnego.

Dzieje tego niecodziennego, wydrążonego w skale kościoła sięgają pierwszej połowy minionego stulecia, kiedy to z inicjatywy Gyuli Pfeifera na wschodnim stoku Góry Gellérta, kościół ów wybudowano. W maju 1934 roku w pobliskim klasztorze zamieszkali przybyli tu z Jasnej Góry ojcowie paulini. W okresie II wojny światowej w Kościele Skalnym na nabożeństwach w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej gromadzili się polscy uchodźcy cywilni i żołnierze WP, internowani na Węgrzech. Modlono się o szczęśliwy i rychły powrót do Wonej i Niepodległej Ojczyzny - Polski. Wówczas opiekę duszpasterską sprawował nad nimi prowincjał paulinów na Węgrzech o.Michał Zembrzuski, a od października 1939 roku w klasztorze paulinów miało swą siedzibę duszpasterstwo nad uchodźcami polskimi, którym kierował biskup wrocławski ks.Karol Radoński.

W 1950 roku władze komunistyczne, klasztor zamieniły na internat szkoły baletowej, a kościół na magazyn. Zniszczeniu uległy wszystkie ołtarze, paramenty i obrazy, w tym również obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. W 1989 roku klasztor i grota kościoła zostają zwrócone węgierskim władzom kościelnym, a w 1992 roku kościół ponownie poświęcono i rozpoczęto regularne odprawianie mszy świętych.

W 1994 roku warszawskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. Józsefa Antalla - seniora, reprezentujące wszystkich uchodźców z lat II wojny światowej na Węgrzech, w duchu wdzięczności, ofiarowało kościołowi, nowy ołtarz z kopią cudownego wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, a także nawiązujące do tamtych lat, tablice pamiątkowe.

Autorem rzeźby, pięknego polskiego orła w koronie, w sercu którego znajduje się namalowana przez siostrę Teresę Błaszczyk ze Zgromadzenia SS.Franciszkanek - Rodziny Maryi, podobizna Jasnogórskiej Pani, a także ozdobnych krat, jest profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, znakomity artysta rzeźbiarz Bronisław Chromy.

Kościół Skalny to miejsce, w którym na codzień węgierscy duchowni odprawiają msze święte węgiersko-języczne, ale są dwa dni w roku kiedy tu właśnie sprzed ołtarza rozbrzmiewa polska mowa: 26 maja w Dniu Matki i 26 sierpnia w święto Matki Bożej Częstochowskiej.

Dzisiaj Mszę Świętą sprawował tam ks. Maciej Józefowicz z ojcem paulinem, Romanem Majewskim.

Święto Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej zostało ustanowione w 1904 roku przez papieża Piusa X. Częstochowa, to miejsce gdzie od 1384 roku znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, nazywany też "Czarną Madonną". W roku tym właśnie z Węgier do Polski przywędrowali Paulini.
(inf. www.polonia.hu, foto B.Pál)

16.08.2020 - 23.08.2020 Wakacje z Bogiem.

W dniach od 16 do 23 sierpnia w ramach "wakacyjnych spotkań z Bogiem" grupa polonijnych dzieci z Węgier wraz z opiekunami, księżmi i pracującą w naszej parafii s. Weroniką Jaworską MChK, przebywała w Poroninie koło Zakopanego na tygodniowych wakacjach.

Każdy dzień pobytu w Poroninie dzieci rozpoczynały i kończyły modlitwą, aktywnie uczestnicząc we Mszach Świętych.

Pobyt dzieci w Poroninie obfitował w szereg atrakcji. Wspólnie spędzony czas był dla naszych dzieci czasem aktywnego wypoczynku, oraz pogłębieniem życia religijnego.
(foto Katarzyna Segesdy)

23.08.2020 XXI Niedziela Zwykła.

Witamy serdecznie wszystkich Gości odwiedzających naszą parafię. Cieszymy się z Waszej obecności na Mszach Świętych.

W tym tygodniu w poniedziałek, 24.08.2020 obchodzimy święto Św. Bartłomieja, Apostoła, w środę 26.08.2020 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, w czwartek 27.08.2020 wspomnienie Św. Moniki, w piątek 28.08.2020 wspomnienie Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, oraz w sobotę 29.08.2020 wspomnienie Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela.

Dziękuję wszystkim za stosowanie się do zaleceń epidemicznych i noszenie w kościele maseczek.
16.08.2020 Uwaga: zmiany dotyczące kościelnych obchodów święta św. Stefana i udziału w nich Polonii

Polonię zainteresowaną udziałem w kościelnych obchodach święta św. Stefana w dniu 20 sierpnia 2020 r. informujemy, że ze względu na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne obowiązujące na Węgrzech, msza święta w bazylice św. Stefana o godz. 17.00 odbywała się będzie przy ograniczonym udziale wiernych wewnątrz bazyliki, nie będzie procesji wychodzącej na zewnątrz świątyni, nie ma też możliwości wspólnego grupowego polonijnego udziału w tych uroczystościach. Mszę świętą transmitowała będzie MTV Duna i Radiowa Rozgłośnia Katolicka ( Magyar Katolikus Rádió).

(inf. www.polonia.hu, foto Barbara Pál)

16.08.2020 90 rocznica konsekracji kościoła polskiego w Budapeszcie.

17 sierpnia 1930 roku EM ks. kardynał August Hlond Prymas Polski dokonał konsekracji kościoła polskiego w Budapeszcie, a miało to miejsce w 10. rocznicę "Cudu nad Wisłą".

Z tej okazji 16 sierpnia br. w kościele tym sprawowana była uroczysta msza święta, której przewodniczył ks. Maciej Józefowicz, który m.in. przypomniał historię tego wydarzenia.

"Konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, zalicza się do najważniejszych aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem Kościoła, Świątyni Boga, zbudowanej z żywych kamieni".

W uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w 90. rocznicę konsekracji i 100. Bitwy Warszawskiej uczestniczył ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek wraz z małżonką, attaché obrony, wojskowy i lotniczy Ambasady RP w Budapeszcie płk Tomasz Trzciński z małżonką, dyrektor Instytutu Polskiego Joanna Urbańska, rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słaba Ewa, przedstawiciele organizacji polonijnych, wierni z budapeszteńskiej parafii. W kruchcie kościoła przy tablicy upamiętniającej fakt jego konsekracji ks. Maciej Józefowicz ( po wygłoszeniu Słowa Bożego na mszy węgierskiej ) powiesił symboliczny wianuszek ozdobiony szarfą w barwach narodowych Węgier, a na mszy polskiej wianek z polską szarfą.


(inf. www.polonia.hu, foto B.Pál)


16.08.2020 Budapeszt: Rola Węgrów w Bitwie Warszawskiej.

16 sierpnia Oddział POKO przy ul. Óhegy 11 w Budapeszcie z okazji 100. rocznicy Cudu nad Wisłą zaprosił Polonię na wykład znanego węgierskiego historyka wojskowości Endre Varga nt. roli Węgrów w Bitwie Warszawskiej.

Dla Węgier zwycięstwo bolszewików oznaczałoby powrót komunistycznej Republiki Rad z 1919 r., nową falę terroru i cierpień. Od wiosny 1920 r. zdawał sobie z tego sprawę rząd Sándora Simonyiego-Semadama, a następnie - gabinet Pála Telekiego. Dlatego przywódcy Węgier podjęli działania na miarę ówczesnych możliwości kraju. Pomoc ta trwała aż do zawarcia pokoju ryskiego. Niepodległa Polska od początku była zmuszona zbrojnie określić i obronić swoje granice. Dysponowała zaprawionymi w walkach żołnierzami i oficerami z trzech zaborczych armii, a także zróżnicowanym uzbrojeniem. Jednak przemysł wojskowy, jaki odziedziczyła po zaborcach, nie nadążał z zaspokojeniem potrzeb. Nie udawało się to nawet w przypadku amunicji produkcji krajowej. Z tego powodu już w grudniu 1918 r. Albert Nyáry, prezes Klubu Węgiersko-Polskiego w Budapeszcie, oraz sekretarz tej organizacji Ferdinánd Leó Miklóssi zaproponowali, żeby wspomóc Polaków dostawami amunicji węgierskiej. W styczniu 1919 r. do Budapesztu przybyła polska komisja rządowa, której przewodniczył podpułkownik artylerii Ludwik Monné. Rząd upoważnił ją do zakupu 10 tys. karabinów oraz amunicji. Ponadto strona węgierska dostarczyła Polakom 20 mln naboi dla piechoty i 20 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej, a także kuchnie i piece polowe. 80 wagonów, które wyruszyły z Csepelu 17 lipca 1920 r., wiozło 21-22 mln nabojów karabinowych. Transport ten przejechał przez Rumunię i 12 sierpnia dotarł do Skierniewic. Zawartość po rozładowaniu natychmiast skierowano na front. Tym sposobem Węgry przyczyniły się do polskiego zwycięstwa.

W spotkaniu w Domu Polskim uczestniczyła córka Lajosa Fialovszkyego - Polaka, który w Budapeszcie w 1919 r. uczestniczył w ładowaniu transportu węgierskiej amunicji. Obecny był attaché obrony, wojskowy i lotniczy Ambasady RP w Budapeszcie płk Tomasz Trzciński z małżonką, dyrektor Instytutu Polskiego Joanna Urbańska, rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słaba Ewa, przedstawiciele organizacji polonijnych. Gospodynią spotkania była dyrektor POKO, prezes SKP na Węgrzech p.w. św. Wojciecha Monika Molnár.


(inf. www.polonia.hu, foto B.Pál)


16.08.2020 Wakacje z Bogiem.

W dniach od 16 do 23 sierpnia w ramach "wakacyjnych spotkań z Bogiem" grupa polonijnych dzieci z Węgier wraz z opiekunami, księżmi i pracującą w naszej parafii s. Weroniką Jaworską MChK, przebywała będzie w Poroninie koło Zakopanego na tygodniowych wakacjach.

(inf. www.polonia.hu, foto B.Pál)


15.08.2020 Budapeszt: uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

15 sierpnia w budapeszteńskim kościele polskim p.w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych ks. Maciej Józefowicz sprawował Mszę Świętą z okazji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w Polsce nazywanego także Świętem Matki Boskiej Zielnej, które jest jednym z najważniejszych i najstarszych świąt maryjnych.
Już w V wieku znane było w Palestynie i w Syrii. Początkowo obchodzono je tylko lokalnie w sanktuarium maryjnym niedaleko Betlejem. Od VI wieku święto zaczęło rozszerzać swój zasięg i zostało połączone ze wspomnieniem kresu życia Maryi. Było obchodzone pod różnymi nazwami: Przejścia, Zaśnięcia, Odpocznienia. Od VII wieku zostało przyjęte przez Stolicę Apostolską i przemianowane na Święto Wniebowzięcia.

W 1950 roku Papież Pius XII ustanowił Wniebowzięcie jednym z dogmatów Kościoła Katolickiego. Stwierdza on, że po zakończeniu swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały. Święto to obchodzą również wierni wyznania prawosławnego, polskokatolickiego i mariawici.

W Polsce Wniebowzięcie zwane jest także Świętem Matki Bożej Zielnej. Od IX wieku tego dnia w kościołach poświęca się zioła, kwiaty, kłosy zbóż i owoce. Dawniej wierzono, że takie święcone bukiety mają szczególną moc: zapewniają bezpieczeństwo i pomyślność w gospodarstwie.


(inf. www.polonia.hu, foto B.Pál)


15.08.2020 Budapeszt-Csepel: dowód wdzięczności narodowi węgierskiemu.

15 sierpnia wiceminister Obrony Narodowej Węgier Szilárd Németh, ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek wraz z małżonką, attaché obrony, wojskowy i lotniczy Ambasady RP w Budapeszcie płk Tomasz Trzciński, przewodnicząca Samorządu Polskiego XXI dzielnicy Budapesztu ( Csepel) dr Csúcs Lászlóné Halina, w dniu 100 rocznicy historycznej Bitwy Warszawskiej określanej "Cudem nad Wisłą" w asyście wojskowej złożył kwiaty przy tablicy znajdującej się na fasadzie budynku Samorządu tej dzielnicy przy pl. Emeryka (Imre tér, a upamiętniającej węgierską pomoc udzieloną 100 lat temu Polakom: Napis na tablicy brzmi "W hołdzie Narodowi Węgierskiemu, który okazał Rzeczypospolitej Polskiej Przyjaźń i Pomoc w czasie śmiertelnego zagrożenia bolszewicką agresją. W okresie przełomowych zmagań 12 sierpnia 1920 roku do Skierniewic dotarł transport 22 mln pocisków z Fabryki Manfreda Weissa w Csepel. Łącznie w latach 1919-21 Rząd Królewstwa Węgier przekazał Polsce blisko 100 mln pocisków karabinowych, znaczne ilości amunicji artyleryjskiej, sprzętu i materiałów wojennych. Wdzięczny Naród Polski". Tablicę na Csepelu osiem lat temu, podobnie jak tę znajdującą się od 9 lat przy pl. Piłsudskiego w Warszawie, ufundowała polska Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.


(inf. www.polonia.hu, foto B.Pál)


9.08.2020 XIX NIEDZIELA ZWYKŁA.

W tym tygodniu, w czwartek przypada Dzień Fatimski, zapraszamy na Mszę Św. o godz. 17.00, a po niej na Różaniec Fatimski.

W sobotę 15 sierpnia, będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tradycyjnie podczas Mszy Świętej odbędzie się błogosławieństwo wieńców z ziół i kwiatów. Msza Święta w języku węgierskim o godz. 9.00, w języku polskim o godz. 18.00.

Węgrzy 15 sierpnia obchodzą szczególne święto, gdyż państwo węgierskie 15 sierpnia 1038 roku w Esztergom (Ostrzyhomiu) umierający Święty Król Stefan Arpad zawierzył Matce Boga, tym samym państwo węgierskie u zarania swoich historycznych czasów zostało nazwane Regnum Marianum - Królestwem Maryi.

W tym tygodniu przypada 100. rocznica Bitwy Warszawskiej. W niedzielę, 16 sierpnia obchodzić będziemy dziewięćdzesiątą rocznicę konsekracji naszego kościoła. Kościół Polski na Köbánya został konsekrowany w 10 rocznicę Bitwy Warszawskiej w 1930 r. przez kard. Augusta Hlonda.

Uroczysta Msza Święta odbędzie się o godz. 10,30. Po Mszy Świętej zapraszamy na spotkanie do Domu Polskim ze znanym węgierskim historykiem wojskowości, Endre László Vargą.


2.08.2020 XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA.

Trudno zaspokoić głód i uleczyć cierpienie duszy zranionej grzechem, która nie pamięta o Bogu i jest odłączona od źródła życia, strącona w otchłań samotności. Tego właśnie głodu i cierpienia naszych dusz Bóg dotyka w Eucharystii. "Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? (...) Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie". "Ja jestem chlebem życia, kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął". Skorzystajmy z dzisiejszego zaproszenia.

W naszej wspólnocie parafialnej powitaliśmy księdza Macieja Józefowicza, który przez miesiąc sierpień będzie zastępował ks. proboszcza.

W nadchodzącym tygodniu w liturgii wspominamy następujących świętych: we wtorek 4 sierpnia przypada wspomnienie św. Jana Marii Vianneya patrona proboszczów, w sobotę 8 sierpnia św. Dominika prezbitera.

W obecnym tygodniu we czwartek, 6 sierpnia, przeżywamy święto Przemienienia Pańskiego, a zarazem pierwszy czwartek miesiąca. Msza Św. o godz. 17.00 i różaniec św. w intencji powołań. 7 sierpnia przypada pierwszy piątek miesiąca. O godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do Serca Pana Jezusa i okazja do spowiedzi. O godz. 17.30 Msza św. w języku polskim w intencji wynagrodzenia za grzechy.

1.08.2020 76. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - Solymár: spotkanie o godzinie "W".

1 sierpnia to symboliczna i ważna data w historii Polski. Od wielu lat o Godzinie "W" na cmentarzu alianckim w Solymár (niedaleko Budapesztu) gdzie spoczywają prochy 37 polskich lotników, którzy zostali zestrzeleni nad Węgrami, służąc w siłach RAF-u, a w dniu 1 sierpnia 1944 roku spieszyli na pomoc walczącej Warszawie, Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im.J.Bema na Węgrzech jest organizatorem polonijnego spotkania upamiętniającego wybuch Powstania Warszawskiego.

W tym roku ze względów epidemicznych odbywało się w kameralnym gronie, a uczestniczyli w nim : w imieniu Ambasady RP dyrektor i wicedyrektor Instytutu Polskiego Joanna Urbańska i Dominika Teske, rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Rónayné Słaba Ewa, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego Martia Felföldi, delegacja Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech, proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech reprezentował ks. Maciej Józefowicz, który wygłosił okolicznościową modlitwę, wspominając w niej o zmarłych w Budapeszcie Polakach, byłych uczestnikach Powstania Warszawskiego Janinie Kőszeghy, Stanisławie Gwizdalewiczu i Ryszardzie Matynkowskim, a także odwołał się do pamięci o Węgrach, którzy uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim. Odśpiewano hymn Polski. Następnie przy głównym krzyżu cmentarza odbyła się ceremonia składania wieńców, a na grobach lotników złożono biało czerwone kwiaty i zapalono znicze. Funkcję gospodarza spotkania z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im.J.Bema sprawowała prezes Korinna Wesolowski.

Tradycja zbierania się budapeszteńskiej Polonii w dniu 1 sierpnia na cmentarzu w Solymár została zapoczątkowana przez PSK im. J.Bema i ówczesnego konsula RP na Węgrzech przed szesnastu laty i jest dowodem hołdu oddającego cześć wszystkim Powstańcom i mieszkańcom Warszawy, którzy zginęli podczas Powstania.

(inf. www.polonia.hu)

26.07.2020 Budapeszt: poświęcenie pojazdów i pożegnanie s.Agnieszki Noga MChK.

W dzień świętego Krzysztofa odbywa się w parafiach poświęcenie pojazdów (autosacrum). Podobnie było w naszym budapeszteńskim kościele polskim.

Sw. Krzysztof pochodził z Azji Mniejszej i poniósł męczeńską śmierć za panowania Trajana Decjusza, ok. 250 roku. Kult św. Krzysztofa rozwinął się z końcem V wieku.

Krzysztof stał się patronem mostów, miast położonych nad rzekami, przewoźników, flisaków, biegaczy i żeglarzy, podróżników i pielgrzymów, również kierowców.

Po niedzielnej Mszy Świętej pożegnano wyjeżdżającą z naszej parafii siostrę Agnieszkę Nogę MChK. dziękując jej za posługę w Budapeszcie i życząc Bożego błogosławieństwa na nowej placówce w Polsce.

(inf. www.polonia.hu)


24.07.2020 Küngös - odsłonięcie pomnika św. Kingi.

24 lipca w Küngös z udziałem i pod patronatem sekretarza stanu ds.narodowości i wyznań w Kancelarii Premiera Węgier Miklósa Soltésza w obecności ambasadora RP na Węgrzech prof. Jerzego Snopka oraz rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słabej Ewy po mszy odpustowej odsłonięto i poświęcono pomnik św. Kingi będący darem miejscowych wiernych.

(inf. www.polonia.hu, foto: András Buskó)


24.07.2020 Wspomnieniowe spotkanie w Derenku.

W piątek 24 lipca w Derenku, na ruinach najstarszej polskiej wsi na Węgrzech, odbyło się wspomnienie odpustu, który w tym roku, ze względu na epidemiologiczne obostrzenia, nie miał charakteru szerokiego polonijnego spotkania, a uczestniczyło w nim około 25 osób, wśród nich przedstawiciele Ambasady RP w Budapeszcie z Katarzyną Ratajczak-Sową kierownikiem WPE, Joanną Urbańską dyrektor Instytutu Polskiego oraz wicedyrektor IP Dominiką Teske. Obecne były delegacje samorządów polskich z komitatu miskolckiego i przedstawiciele węgierskich samorządów terenowych z tych miejscowości, przewodnicząca OSP Maria Felföldi, dyrektor POKO i prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha Monika Molnár, przedstawiciele PIBiM w Budapeszcie oraz szögligetańskiego Oddziału terenowego POKO. Przed kaplicą na derenkowskim wzgórzu gdzie kiedyś stał kościół, a dziś miejsca tego strzeże krzyż i tablice pamiątkowe, księża Krzysztof Grzelak SChr, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech wraz z ks. Gáborem Kalóczkai proboszczem z Emőd sprawowali mszę świętą wspomnieniową, a następnie złożono kwiaty na miejscowym cmentarzu gdzie spoczywają prochy ponad 2 tysięcy drenczan, a w Urzędzie Burmistrzowskim Szögligetu odbyło się spotkanie, którego współgospodarzem był SNP z Sajószentpéter.
Organizatorem tegorocznej uroczystości w Derenku był Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech i Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy. Tu znajduje się relacja filmowa przygotowana przez SNP w Sajószentpéter.

(inf. www.polonia.hu, foto: Monika Molnár)

19.07.2020 XVI NIEDZIELA ZWYKŁA.

W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus kolejny raz poucza nas o Królestwie Bożym. W pierwszej chwili to królestwo prawie niezauważalne - jak zaczyn w cieście albo ziarnko gorczycy. A jednak ma ono moc przemienić całą rzeczywistość, w której żyjemy. Jego siłą jest sam Jezus Chrystus i On zachęca nas, abyśmy nauczyli się czekać i byli cierpliwi. Z przypowieści też wynika, że naszym zadaniem jest pielęgnowanie tego królestwa, które dokonuje się poprzez modlitwę w Duchu Świętym, "gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami".

W obecnym tygodniu w liturgii wspominamy następujących świętych: w poniedziałek 20 lipca wspominamy bł. Czesława, polskiego dominikanina, patrona Wrocławia, 22 lipca przypada święto św. Marii Magdaleny, we czwartek 23 świętujemy św. Brygidę, zakonnicę, Patronkę Europy. W piątek 24 lipca wspominamy św. Kingę, której relikwie są w naszym kościele, a w sobotę przeżywamy święto św. Jakuba, apostoła.

W piątek, 24 lipca, nie będzie Mszy św. w jęz. polskim o godz. 17.00. W gronie wąskiej delegacji udajemy się w tym dniu do Derenku na wspomnienie odpustu, który w tym roku, ze względu na obostrzenia, nie ma charakteru szerokiego polonijnego spotkania.

W następną niedzielę, 26 lipca, przewidujemy pobłogosławienie kierowców i pojazdów w związku z przypadającym w tym tygodniu dniem św. Krzysztofa, patrona kierowców.


15.07.2020 Odeszła prof.dr hab Felicja Wysocka.

Z żalem informujemy, że 12 lipca 2020r. zmarła prof. dr hab Felicja Wysocka (Kossówna), członek PAN. W czasie II wojny światowej uczennica historycznego Polskiego Gimnazjum w Balatonboglár, niestrudzona działaczka Stowarzyszenia Boglarczyków w Krakowie. Pogrzeb i Msza święta odbędą się na Cmentarzu Pogdórskim w Krakowie 20 lipca o godz 10.00.

Niech na zawsze pozostanie w naszej pamięci !

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

(inf. www.polonia.hu, foto B.Pál)


12.07.2020 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA.

Kiedy przychodzimy na Mszę Św. niedzielną, to gdzieś w sercu mamy pragnienie, by ta modlitwa była w nas owocna. Jednakże później często może nam się wydawać, że kiedy Bóg do nas mówi, to jakby "rzucał grochem o ścianę"... Ale jest też Jego obietnica, którą przypomina nam Izajasz: "Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa". I to jest nadzieja na naszą owocność, Bóg również w nas działa, a nie tylko my sami.

Naszym drogim Jubilatom : Władzi i Wojtkowi z całego serca życzymy wielu łask Bożych na każdy dzień z okazji 56 rocznicy ślubu.

Po Mszy Świętej odmówiliśmy modlitwę do św. Michała Archanioła za naszą Ojczyznę.

Udającym się na wypoczynek i urlopy pragniemy przypomnieć, że w czasie wakacyjnym, nie możemy dyspensować się od obecności na Mszy Świętej niedzielnej. Jeżeli nie ma sprzyjających warunków możemy uczestniczyć w nabożeństwie poprzez media. Jednak nie wolno nam osłabić osobistej więzi z Panem Bogiem na modlitwie. Wszystkim życzymy dobrego wypoczynku.

W poniedziałek, 13 lipca, zapraszamy na Dzień Fatimski, który rozpoczniemy Mszą Świętą o godz. 17.00. W tym dniu przypada także wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.


5.07.2020 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA.

Przyszliśmy na Mszę Świętą niedzielną, aby opowiedzieć się za Chrystusem, aby doświadczyć pokrzepienia, które ofiarowuje nam Jezus i przez to oddać chwałę Bogu. Witamy wszystkich urlopowiczów i życzymy, aby wszyscy odetchnęli po czasie epidemiologicznych obostrzeń.

Dziękujemy przyjacielowi naszej parafii, ojcu Andrzejowi Kosteckemu OP za wygłoszone Słowo Boże i wspólną modlitwę.

Udającym się na wypoczynek i urlopy pragniemy przypomnieć, że w czasie wakacyjnym, nie możemy dyspensować się od obecności na Mszy Świętej niedzielnej. Jeżeli nie ma sprzyjających warunków możemy uczestniczyć w nabożeństwie poprzez media. Jednak nie wolno nam osłabić osobistej więzi z Panem Bogiem na modlitwie. Wszystkim życzymy dobrego wypoczynku.

W poniedziałek przypada w liturgii w Polsce wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy, która żyła w latach 1863-1922 i bardzo wiele zrobiła dla misji w Afryce, chociaż sama na misje nie wyjechała. Zachęcamy do modlitwy w intencji misji, misjonarek i misjonarzy na całym świecie.

We środę, 8 lipca, przypada wspomnienie św. Jana z Dukli. Kanonizował go papież Jan Paweł II w Krośnie 10 czerwca 1997 r.

W sobotę, 11 lipca, przeżywamy święto wspominając postać świętego Benedykta, opata, patrona Europy.


28.06.2020 Budapeszt: Msza Święta o łaski dla Polonii i Polski.

28 czerwca w budapeszteńskim kościele polskim p.w. Najświętszej Maryji Panny Wspomożycielki Wiernych przeżywaliśmy święto Polonii węgierskiej czcząc jej patrona św. Władysława. Przez jego wstawiennictwo wypraszano p łaski miłości, nadziei i pokoju dla Polonii i dla naszej Ojczyzny. Główna liturgiczna celebracja odbyła się o godz. 10.30 przy udziale ambasadora RP na Węgrzech prof. Jerzego Snopka wraz z Małżonką, rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słabej Ewy, przewodniczącej Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Marii Felföldi, wicedyrerktor Instytutu Polskiego w Budapeszcie Dominiki Teske wraz z Małżonkiem, pań: prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha Moniki Molnár i prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema Korinny Wesolowski, przedstawicieli samorządów narodowościowych w tym Katarzyny Balogh przewodniczącej Stołecznego Samorządu Polskiego i innych organizacji polonijnych, wiernych z naszej wspólnoty polonijnej oraz przyjaciół ze Związku Węgrów 1956 roku z Kőbánya .

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech w roku 2020 na podstawie wniosków nominacyjnych nadesłanych od stowarzyszeń polonijnych, samorządów polskich, mediów przyznał Polskiej Parafii Personalnej w Budapeszcie najwyższą nagrodę polonijną "Św. Władysława". Nagroda jest wyrazem wdzięczności za wieloletnią pracę na rzecz Polonii węgierskiej kierowaną do wszystkich, którzy przyczynili się dla dobra wspólnoty parafialnej. Rok 2020 to rok potrójnego jubileuszu, bo 90 lat temu budapeszteński kościół polski został konsekrowany , 30 lat temu przybyli do niego księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, a chronologicznie funkcje proboszczów pełnili ks. Józef Wojda, ks.Jan Szczykowski, ks.Piotr Dzikowski, ks.Marek Zygadło, ks.Zbigniew Czerniak, ks.Leszek Kryża, ks.Karol Kozłowski i ks.Krzysztof Grzelak. Przed 20-tu laty do naszej parafii przybyły Siostry Misjonarki Chrystusa Króla. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w sobotę, 27 czerwca 2020 roku, w murach gmachu Parlamentu Węgierskiego.

W niedzielną uroczystość włączono jako znak czci i pamięci ale też nadziei o sprawiedliwą i solidarną przyszłość, modlitwę za ofiary poznańskiego czerwca i powstania węgierskiego 1956 roku, a także złożono, wraz z naszymi przyjaciółmi Węgrami, kwiaty przy tablicy i kopijniku upamiętniającym tamte wydarzenia, a znajdującej się przy budapeszteńskiej polskiej świątyni, a ufundowanej przez naszych przyjaciół Węgrów.

28 czerwca 1956 r. w Poznaniu wybuchły robotnicze protesty znane jako Poznański Czerwiec. Strajk w Zakładach Przemysłu Metalowego przerodził się w masowy protest mieszkańców miasta przeciw komunistycznemu reżimowi. Wystąpienia robotnicze zostały krwawo stłumione przez wojsko i milicję.

Transmisja dzisiejszej mszy świętej z kościoła polskiego w Budapeszcie znajduje się pod adresem:https://www.youtube.com/watch?v=WNGtqKeLvFk

(inf. www.polonia.hu, foto B.Pál)

27.06.2020 " 90-30-20" - Polska Plebania Personalna na Węgrzech laureatem nagrody św.Władysława. Dzień węgierskiej Polonii 2020.

W tym roku nagrodę św. Władysława Ogólnokrajowy Samorząd Polski przyznał Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech. Nasz Kościół Polski na Köbánya od 90 lat jest najwierniejszą ostoją polskości na Węgrzech. Tu zawsze dbano o zachowanie polskich tradycji narodowych, bogactwo języka polskiego i wychowanie, w duchu przesłania "Bóg-Honor-Ojczyzna". W 1908 roku ks. abp. Józef Bilczewski przysłał do Budapesztu ks. Wincentego Danka z misją zorganizowania życia duszpasterskiego i budowy Kościoła Polskiego, konsekrowanego w 10 rocznicę Bitwy Warszawskiej w 1930 r. przez kard. Augusta Hlonda. Po wojnie, przez prawie 40 lat polscy księża nie mogli prowadzić pracy duszpasterskiej na Węgrzech, dopiero po zmianach ustrojowych w 1989 r nastąpił przełom. Od 1990 roku, czyli od 30 lat opiekę duszpasterską nad Polskim Kościołem objęli księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. 17 listopada 1991 r. Prymas Węgier ustanowił Polską Parafię Personalną. Od 2000 r. czyli od 20 lat w Polskim Kościele pracują siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla. Zajmują się one katechezą dzieci, młodzieży jak i również osobami starszymi, przy Domu Polskim prowadzą sobotnie przedszkole. Polska Parafia Personalna obejmuje opieką duszpasterską Polaków zamieszkałych w różnych regionach Węgier, a rok 2020 jest rokiem potrójnego jubileuszu symbolicznie określonego liczbami "90-30-20". W imieniu PPP nagrodę odebrał jej obecny proboszcz ks. Krzysztof Grzelak SChr.

Nagrodę "Za Zasługi dla Węgierskiej Polonii" przyznano Małgorzacie Katarzynie Takácsné Maciejewskiej, która od ponad 30 lat jest aktywnym działaczem polonijnym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju i promocji polskiej kultury na Węgrzech oraz węgierskiej w Polsce. Od roku 2007 jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Polonia Nova, a jej działalność ma duże znaczenie dla integracji środowiska polonijnego nie ogranicza się tylko do jednej organizacji. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Katolików Polskich na Węgrzech, polskimi szkołami oraz licznymi samorządami narodowościowymi. Również zawodowo zajmuje się upowszechnianiem polskiej kultury na Węgrzech. Jest pracownikiem Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Kolejną laureatką nagrody "Za Zasługi dla Węgierskiej Polonii" jest Maria Jolanta Zemplényi, która jest absolwentką Politechniki Warszawskiej. Po ślubie w 1975 roku przeniosła się z Polski do Pécs, gdzie zaangażowała się w prace na rzecz miejscowych Polaków. W 1985 r. została członkiem zarządu Klub Polskiego w Pécs, Od 1998 roku, przez szesnaście lat pełniła funkcję przewodniczącej miejscowego Samorządu Polskiego. W 2002 roku zasiadła po raz pierwszy w Ogólnokrajowym Samorządzie Polskim. Przez siedemnaście lat działalności w tym gronie pełniła między innymi funkcję przewodniczącej Komisji Finansów. Nagrodę " Za Zasługi dla Węgierskiej Polonii" przyznano również Istvánowi Kraszlánowi wieloletniemu pracownikowi węgierskiego Ministerstwa Oświaty, obecnie pełni funkcję referenta ds. narodowościowych w Głównym Departamencie ds. Publicznej Oświaty w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Węgier. Z pochodzenia Słowak, doskonale rozumie potrzeby systemu nauczania języka ojczystego narodowości. Zawsze służył pomocą Polakom w tworzeniu szkółek niedzielnych, a potem przy powstaniu i działalności Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej m.in. przy urzeczywistnianiu merytorycznych koncepcji włączenia szkółek niedzielnych w węgierski system edukacji. Wspierał organizację studiów podyplomowych dla przyszłych nauczycieli szkoły polskiej, budowę budynku szkolnego, oraz stworzenie pierwszych podręczników dla uzupełniających szkół narodowościowych.

Nagrodą młodzieżową "Za Zasługi dla Węgierskiej Polonii" wyróżniona została Wanda Dominika Tóth. Wanda Tóth urodziła się dwadzieścia lat temu w Budapeszcie. Po babci i matce odziedziczyła polskie pochodzenie. Jest absolwentką obu polskich szkół na Węgrzech. W wieku pięciu lat zaczęła tańczyć w Zespole Polonijnym Tańca Ludowego "Polonez". Obecnie prowadzi tam próby dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Studiuje choreografię w Rzeszowie. Od 2019 roku jest radną Polskiego Samorządu XVIII dzielnicy. W czasie pandemii koronawirusa jako członek tego samorządu współorganizowała zbiórkę na zakup masek i posiłków dla pracowników służby zdrowia.

Wręczenia nagród dokonały panie: przewodnicząca OSP Maria Felföldi i rzecznik narodowości polskiej w ZN dr Rónayné Słaba Ewa.

Ponadto Andrzejowi Polakowi złożono gratulacje z okazji jubileuszu 25-lecia jego pracy jako korespondenta TVP Polonia.

Oto link do radiowego "Magazynu Polskiego" przygotowywanego w węgierskim radiu publicznym ( MTVA) z udziałem proboszcza Polskiej Parafii Personalnej ks. K.Grzelaka SChr. emitowanego 27 czerwca zaraz po uroczystości nadania nagród.

28 czerwca o godz. 10.30 w budapeszteńskim Kościele Polskim z udziałem wiernych sprawowana będzie uroczysta msza święta w intencji Polonii mieszkającej na ziemi węgierskiej, i o pomyślność naszej Ojczyzny.

(źródło: www.polonia.hu, fot. E.Boka)

21.06.2020 Budapeszt: Pierwsza Komunia Święta.

21 czerwca w budapeszteńskim Kościele Polskim miała miejsce Pierwsza Komunia Święta do której przystąpiło pięcioro dzieci z tutejszej parafii polskiej. Mszy Świętej przewodniczył proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr.

Ze względu na profilaktykę związaną z pandemią koronawirusa w tym roku w kościele tym kolejne ośmioro dzieci przystąpi do sakramentu Pierszej Komunii 6 września. Od kilku dni Msze Święte sprawowane w tym kościele dostępne są na kanale YouTube.

Tranmisję z obecnej Mszy Świętej można zobaczyć po kliknięciu na adres:https://www.youtube.com/watch?v=IQ0r4JtYXXI&t=52s

(inf. www.polonia.hu, foto B.Pál)

16.06.2020 Transmisje mszy z kościoła polskiego

"Dzięki staraniom i pomocy dobrych ludzi, którym bardzo dziękujemy, nasza parafia ma możliwość transmitowania nabożeństw z naszej świątyni przez Internet.
Włączając poniższy link, możemy wejść na stronę You Tybe, i tam subskrybować nasz kanał, o co prosimy.

https://www.youtube.com/channel/UCqWZEqfJjnzpPNqGva76OAQ

Jest jeszcze link bezpośredni, by włączyć się w transmisje Mszy Św. w niedzielę 21 czerwca o godz. 10.30, podczas której, dzieci naszej parafii przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej.

https://youtu.be/MLIZQfDfA98


Zachęcamy do poszerzania grona odbiorców, informujmy innych o takiej możliwości, a szczególnie naszych Rodaków nie mieszkających w Budapeszcie.
Będziemy się starali możliwie regularnie transmitować niedzielne Msze Św. o godz. 10.30, a także Msze Św., czy nabożeństwa podczas różnych uroczystości.
Następną transmisje planujemy w kolejną niedzielę o godz. 10.30, z okazji święta św. Władysława i Mszy Św. w intencji Polonii Węgierskiej i za ofiary 1956 roku." ks. Krzysztof Grzelak

14.06.2020 Budapeszt: Boże Ciało w Kościele Polskim.

14 czerwca w budapeszteńskim kościele polskim p.w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki wiernych przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, inaczej Boże Ciało. Ze względu na obowiązujący stan zagrożenia nie było tradycyjnej procesji z Najświętszym Sakramentem, a po Mszy Św. odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i Litania do Serca Pana Jezusa, oraz uroczyste błogosławieństwo. Dzień ten był szczególnym wydarzeniem wszak w obecności wiernych proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr, w imieniu Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha Elżbieta Cieślewicz- Molnár oraz przedstawiciele Rady Parafialnej i polonijne dzieci złożyli życzenia z okazji 25-lecia święceń kapłańskich pracującemu na Węgrzech Polakowi - ojcu Andrzejowi Kosteckiemu, który przewodniczył dzisiejszej Mszy Świętej sprawowanej w budapeszteńskim kościele polskim.

O. ANDRZEJ KOSTECKI OP - magister lic. prawa kanonicznego, magister teologii. Absolwent Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dominikanin, duszpasterz rodzin. Obecnie jest prowincjałem Wikariatu Węgier Zakonu Dominikanów i przełożonym domu w Szentendre. Posługę kapłańską od 22 lat pełni wśród węgierskich wiernych, ale jest głęboko zaprzyjaźniony ze społecznością zgromadzoną przy polskiej parafii.

Tego samego dnia 45-lecie zawarcia związku małżeńskiego obchodzili państwo Maria i György Schafflerowie.

Jubilatom serdecznie gratulujemy!

(inf. www.polonia.hu, foto B.Pál)

7.06.2020 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej.

Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Wyznajemy wiarę w Jednego Boga w Trzech Osobach. Bóg odsłania nam tajemnicę swojego życia. W tej uroczystości dziękujemy za chrzest święty, który daje nam udział w życiu samego Boga i uwalnia nas od grzechu.

Dzisiaj przeżywaliśmy rocznicę Pierwszej Komunii Świętej. Polecajmy w modlitwach nasze dzieci, by ich przyjaźń z Panem Jezusem była trwała.

W kościele podczas nabożeństw obowiązują pewne obostrzenia. Są to: zachowanie wzajemnego dystansu, noszenie maseczek, komunia święta na rękę, znak pokoju przekazywany gestem, a nie uściskiem ręki, brak wody święconej u wejścia do świątyni.

Z powodu, że Dzień Fatimski przypada w sobotę, to przenosimy go na poniedziałek 15 czerwca. Zapraszamy więc w poniedziałek na Mszę Św. o godz. 17.00, a po niej na Różaniec Fatimski i konferencje.

W następną niedzielę, 14 czerwca, przeżywamy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, inaczej Boże Ciało. W Polsce przeżywamy je we czwartek, zaś na Węgrzech w niedziele. Ze względy na obowiązujący stan zagrożenia nie będzie tradycyjnej procesji z Najświętszym Sakramentem. Po każdej Mszy Św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i Litania do Serca Pana Jezusa, na koniec uroczyste błogosławieństwo.

Zapraszamy Seniorów na spotkanie we środę, 17 czerwca, o godz. 14.00 w kościele.


7.06.2020 Tata: msza święta i uroczystość składania wieńców.

7 czerwca w uroczystość Najświętszej Trójcy w kościele św. Krzyża w Tata proboszcz tamtejszej parafii ks. Bálint Havassy sprawował mszę świętą w intencji ofiar Katynia i katastrofy smoleńskiej, a także będącej dziękczynieniem za osobę i dzieło św. Jana Pawła II. Po mszy świętej odbyła się uroczystość składania wieńców przy znajdujących się w tym kościele tablicach upamiętniających św. Jana Pawła II oraz Golgotę Wschodu. Do udziału zarówno w mszy świętej jak i we wspomnieniu węgierskich wiernych oraz miejscową Polonię zaprosił Samorząd Polski z Tata i tamtejszy Oddział PSK im. J.Bema z jego przewodniczącą Marią Broś na czele. Kościół św. Krzyża jest XVIII - wieczną budowlą wzniesioną w stylu barokowym, znajdującą się w centrum Tata przy placu noszącym z inicjatywy SNP od 2011 r. nazwę polskiego papieża Jana Pawła II.

(inf. www.polonia.hu, foto J.Murányi)31.05.2020 Debrecen: polsko-węgierska msza święta

31-go maja w uroczystość zesłania Ducha Świętego ( Zielone Świątki ) w kościele p.w. św. Władysława w Debrecynie (Füredi utca 6.) pełniący na Węgrzech od 20 lat posługę kapłańską dominikanin o. Jacek Górski OP sprawował polsko-węgierską mszę świętą, będącą także wspomnieniem i dziekczynieniem za osobę i dzieło św. Jana Pawła II. W mszy obok węgierskich wiernych uczestniczyli zamieszkali w Debrecynie Polacy, a także z Budapesztu przybyła Katarzyna Ratajczak-Sowa, I sekretarz, kierownik wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP na Węgrzech, która przywiozła materiały informacyjne na temat Polski, polskiej kultury i Kościoła. Wydarzenie zarejestrowała ekipa telewizyjna publicznych mediów ( MTVA), a korespondencja została wyemitowana 31 maja wieczorem w dzienniku wyszehradzkim ( V4 Híradó ).
Oto link do w/w audycji https://mediaklikk.hu/video/v4-hirado-2020-05-31-i-adas/

(inf. www.polonia.hu)31.05.2020 Budapeszt: uroczystość zesłania Ducha Świętego.

31 maja w budapeszteńskim kościele polskim p.w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych odbyła się uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Mszę Świętą z udziałem wiernych, ale przy zachowaniu nakazów obowiązujących w związku z pandemią koronawirusa, sprawował proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak TChr. Obok wiernych budapesztańskich obecna była delegacja polonijna z Dunaújváros.

Dzień zesłania Ducha Świętego, zwany też Pięćdziesiątnicą, potocznie Zielonymi Świątkami, jest w chrześcijaństwie świętem ruchomym i przypada 49 dni (7 tygodni) od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego również w niedzielę, stąd zapis w księgach liturgicznych Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Jest to jedno z najważniejszych świąt o charakterze uroczystości liturgicznej, obchodzone na Węgrzech przez dwa dni. W Polsce pierwszy dzień Zielonych Świąt jest dniem wolnym od pracy. Drugi dzień Zielonych Świątek zniesiono w 1951 roku, a wyjątek stanowią tu wyznawcy Kościoła Zielonoświątkowego.

Od poniedziałku 1 czerwca wracamy do poprzednich godzin sprawowania Mszy Św. W niedzielę o godz. 9.00 Msza Św. w jęz. węgierskim, a o godz. 10.30 i 18.00 w jęz. polskim. W tygodniu Msza Św. o godz. 7.30 w jęz. węgierskim, w piątki o godz. 17.00 w jęz. polskim.

W następną niedzielę 7 czerwca przypada uroczystość Najświętszej Trójcy i będzie dodatkowa Msza Św. o godz. 14.00, dla dzieci, które przeżywają rocznicę Pierwszej Komunii Świętej.

(inf. www.polonia.hu, foto B.Pál)

27.05.2020 Odeszła Krisztina Jerger (1948-2020)

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Krisztiny Jerger, osoby nierozerwalnie związanej z Węgrami i z Polską. Urodziła się w Budapeszcie z mieszanego małżeństwa - matki Polki i ojca Węgra. Na Węgrzech stała się znana i ceniona jako historyczka sztuki i organizatorka wystaw w Műcsarnok Budapest .Przez ostatnie pięć lat pracy zawodowej była wicedyrektorką Węgierskiego Instytutu w Warszawie. W swoim bogatym dorobku miała liczne polsko-węgierskie projekty wystawiennicze i imprezy interdyscyplinarne np. Polonia Express na Węgrzech czy Węgierska Wiosna w Warszawie i w Krakowie. Za swoją pracę i zaangażowanie dwukrotnie uhonorowana została Nagrodą "Nívó", jak również prestiżową Nagrodą im. Noémi Ferenczy. W 2015 r. odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury .
(inf. www.polonia.hu)24.05.2020 Budapeszt: odpust parafialny.

24 maja w polskim kościele w Budapeszcie odbył się Odpust Parafialny. Podczas Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem ks. Andrzeja Kosteckiego OP w asyście proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. ku czci patronki kościoła Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu odmówiono Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny, a na zakończenie odśpiewano Suplikację " Swięty Boże, Swięty mocny ...". Msza ta była pierwszą - dzięki zmniejszeniu na Węgrzech obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa - mszą z udziałem wiernych.

Za pierwszego, który użył słowa "Wspomożycielka" w stosunku do Najświętszej Maryi Panny, uważa się św. Efrema. Jeżeli chodzi o liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, zostało ono ustanowione w 1815 r. przez Piusa VII, który dziękując za opiekę Matki Bożej nad Kościołem wprowadził to święto w diecezji rzymskiej i Państwie Kościelnym, wyznaczając jego obchód na 24 maja.
(inf. www.polonia.hu, foto B.Pál)

31.05.2020 Budapeszteński Festiwal Chopinowski 2020 online !

Szanowni Panstwo! Rozpoczęty w dniu rocznicy urodzin Chopina, 1-go marca, Budapeszteński Festiwal Chopinowski 2020 kontynuujemy online. Zapraszamy na drugą emisję 31-go maja o godzinie 18.00 - na stronę internetową Fundacji
www.chopin-budapest.hu
Nawiązując do uroczystości Zesłania Ducha Świętego słowo wstępne wygłosi Proboszcz Polskiej Parafii Personalnej ks. Krzysztof Grzelak TChr.
Koncert fortepianowy e-moll Chopina gra polski pianista RAFAŁ A. ŁUSZCZEWSKI, towarzyszy Orquestra Sinfonia Brasil pod dyrekcja Nortona Morozowicza.
Spotkajmy sie online!
Izabella Darska Havasi Fundacja im. Ferenczyego Györgya


24.05.2020 Drodzy Parafianie, kochana Polonio!

Dzielę się z Wami wielką radością, bo mija już czas związany z zamknięciem kościołów w Budapeszcie z powodu epidemii. I Polska Parafia otwiera szeroko drzwi naszego kościoła, aby przyjąć wszystkich spragnionych eucharystii i wspólnoty. Opaczność czuwa nad nami, bowiem w nadchodzącą niedzielę 24 maja, będziemy mogli już w sposób uroczysty przeżywać nasz Odpust Parafialny czcząc Matkę Bożą Wspomożycielkę Wiernych. Zapraszam wszystkich na Mszę Św. Odpustową w niedzielę o godz. 11.00. Obowiązywać nas będzie jeszcze wzajemny dystans i maseczki, ale nie ma ograniczeń ilościowych, co do uczestników nabożeństwa. Nie będzie jeszcze Mszy Św. wieczornej. Można będzie skorzystać w sposób bezpieczny ze spowiedzi świętej od godz. 10.30. Informuje także, że Dom Polski będzie jeszcze nieczynny.
Jednakże, ci wszyscy, którzy czują się zagrożeni mogą korzystać z dyspensy od bezpośredniego uczestnictwa we Mszy św., ale wymagane jest uczestnictwo poprzez środki społecznego przekazu. W poprzednim komunikacie przedstawiłem, jak możemy uczestniczyć w naszym Odpuście Parafialnym pozostając jeszcze w domu z obawy przed zarażeniem.
Całkowity powrót do poprzedniego terminarza Mszy Św. zaplanowany jest od 1 czerwca. W niedziele będziemy sprawować Msze św. o godz. 9.00 w jęz. węgierskim, a o godz. 10.30 i 18.00 w jęz. polskim. W tygodniu codziennie o godz. 7.30 w jęz. węgierskim i w piątki o godz. 17.00 w jęz. polskim.
Do zobaczenia ze wszystkimi w naszym kościele. Pamiętam o każdym w modlitwie prosząc o zdrowie, nadzieję i siły. Szczęść Boże!
Ks. Krzysztof Grzelak

22.05.2020 Zaproszenie do Tata

W dniu 7 czerwca o godz. 10:00 w kościele św. Krzyża w Tata sprawowana będzie msza święta w intencji ofiar Katynia i katastrofy smoleńskiej, a także jako dziękczynienie za osobę i dzieło św. Jana Pawła II.
Po mszy świętej odbędzie się uroczystość składania wieńców przy znajdujących się w tym kościele tablicach upamiętniających św. Jana Pawła II oraz Golgotę Wschodu. Do udziału zarówno w mszy świętej jak i we wspomnieniu zaprasza Samorząd Polski z Tata i tamtejszy Oddział PSK im. J.Bema.
18.05.2020 Dar węgierskiego biskupa Györgya Snella pomnik św. Jana Pawła II stanął w budapeszteńskiej bazylice.

18 maja 2020 r., w setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II w Bazylice Świętego Stefana w Budapeszcie, w kaplicy Madonny przy kopii ikony Matki Boskiej Częstochowskiej, we wczesnych godzinach porannych odbyła się uroczysta Msza Święta sprawowana przez biskupa pomocniczego Archidiecezji Ostrzyhomsko-Budapesztańskiej, a zarazem proboszcza bazyliki św. Stefana ks. Györgya Snella z udziałem proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. Po Mszy Świętej bp. Gy. Snell pobłogosławił pomnik Świętego Jana Pawła II, będący jego osobistym darem dla największej na Węgrzech świątyni. Blisko 170 cm rzeźba z brązu autorstwa dwóch artystów węgierskich braci László i Norberta Kotormánów, stojąca na postumencie z czerwonego wapienia umieszczona została w bocznej części Bazyliki.
Od 19 maja msze święte w Bazylice św. Stefana w Budapeszcie (w związku ze zmniejszeniem restrykcji dot. pandemii koronawirusa ) będą się odbywały z udziałem wiernych.
(inf. www.polonia.hu, foto A.Schaffler)

17.05.2020 Budapeszt: dziękczynienie za osobę i dzieło św. Jana Pawła II.

17 maja w Koście Polskim w Budapeszcie koncelebrowano Mszę Świętą jako dziękczynienie za osobę i dzieło św. Jana Pawła II, a przez jego wstawiennictwo proszono o duchowe umocnienie w trudnym czasie epidemii dla naszej parafii, całej Polonii na Węgrzech i dla naszej Ojczyzny. Mszę Świętą w Budapeszcie bez udziału wiernych, w asyście relikwii św. Jana Pawła II sprawowali pełniący na Węgrzech posługę kapłańską polscy księża Marek Wojtonis CM, Andrzej Kostecki OP pod przewodnictwem proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. Odmówiono litanię do św. Jana Pawła.

W Domu Polskim w Budapeszcie została wywieszona okolicznościowa wystawa pt.: "Karol Wojtyła. Narodziny", przygotowana i udostępniona przez Centrum Myśli Jana Pawła II z Warszawy. Jej oglądanie będzie możliwe po ustaniu na Węgrzech pandemii koronawirusa.
(inf. www.polonia.hu, foto B.Pál)

17.05.2020 Drodzy Parafianie, kochana Polonio!

Ciągle jeszcze trwamy w epidemicznych obostrzeniach i nie możemy wspólnie celebrować ważnych wydarzeń dla naszej wspólnoty parafialnej jak i dla wspólnoty polonijnej. Tegoroczny maj niesie wiele takich okoliczności.
W tym miesiącu, kiedy szczególnie oddajemy cześć Maryi, przeżywamy 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Było wiele wspólnych planów, by godnie uczcić tę rocznicę. Nie tylko wspomnieć postać naszego Wielkiego Rodaka, ale także wciąż uczyć się od Niego miłości do Boga i miłości do człowieka i odkrywać w człowieku odblask piękna jego Stworzyciela. Musimy jeszcze indywidualnie włączać się w to przeżywanie, czy poprzez media, czy osobiście sięgając do lektury słów Ojca Świętego, które zostawił szczególnie nam Polakom.
W naszym kościele parafialnym w najbliższą niedzielę 17 maja o godz. 11.00 będzie sprawowana Msza Św. koncelebrowana jako dziękczynienie za osobę i dzieło św. Jana Pawła II, a także przez jego wstawiennictwo prosić będziemy o potrzebne dary i umocnienie w tym trudnym czasie epidemii dla naszej parafii, całej Polonii na Węgrzech i dla naszej Ojczyzny. Mamy tę niebywałą łaskę, że możemy się modlić przy relikwiach naszego Świętego. W tym dniu po Mszy Świętej bez udziału Ludu Bożego, przed relikwiami, odmówimy litanię do św. Jana Pawła włączając w jej wezwania myśl o każdej i o każdym z Was, Drodzy Parafianie.
W Domu Polskim została wywieszona okolicznościowa wystawa pt.: "Karol Wojtyła. Narodziny", przygotowana i udostępniona przez Centrum Myśli Jana Pawła II z Warszawy.
Kolejnym wydarzeniem, które jest ważne w naszym majowym kalendarzu, to Odpust Parafialny, kiedy czcimy Matkę Bożą Wspomożycielkę Wiernych. W niedzielę 24 maja, kiedy przypada data naszego Odpustu w liturgii przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Również w tę uroczystość nie będziemy mogli być razem, ale trzeba nam, i to jest bardzo ważne, tworzyć wspólnotę serc. W naszym kościele Msza Św. Odpustowa będzie sprawowana o godz. 11.00. Jednym z darów tej uroczystości jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla siebie, czy jednej osoby zmarłej polecanej w modlitwie. Jak w obecnych warunkach można uzyskać ten dar? Podstawowym wymaganiem jest osobisty stan łaski uświęcającej, wolność od grzechu ciężkiego uzyskaną poprzez sakrament pokuty. W obecnych warunkach, kiedy nie możemy być na Mszy Św. w sposób fizyczny w kościele, łączymy się poprzez radio czy telewizję z celebrowaną liturgią eucharystii w tym dniu w jakimkolwiek kościele i przyjmujemy komunię świętą w sposób duchowy. I w tej duchowej łączności z naszą parafią, która przeżywa swoje święto, odmawiamy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu. W ten sposób możemy zadośćuczynić wszystkim warunkom, aby uzyskać wielki dar odpustu. Ceńmy sobie taką możliwość, wykorzystajmy ją dla wzrostu duchowego całej naszej parafii. Jak i każdego z nas osobiście.
Ostatnia niedziela maja to uroczystość Zesłania Ducha Świętego, inaczej Zielone Światki. W tę niedzielę w naszej parafii przewidziana była pierwsza komunia dwanaściorga naszych dzieci. Ze względu na okoliczności musimy przenieść komunię święta na inne dogodne terminy. Jedna grupa przyjmie Pana Jezusa w czerwcu, a pozostali przystąpią do komunii we wrześniu. Proszę Was więc kochani Parafianie o wielką modlitwę w intencji dzieci, aby pomimo takich okoliczności dobrze przygotowały się do spotkania z Panem Jezusem, a dla rodziców o wytrwałość i wielkiego ducha, aby ten ważny dzień nie utracił nic ze swego znaczenia w życiu dzieci.
Pamiętamy w Was kochani Parafianie w codziennej modlitwie przed najświętszym Sakramentem o godz. 20.30.
Wszelkiego Bożego błogosławieństwa i zdrowia.
Ks. Krzysztof Grzelak i Siostry Misjonarki

03.05.2020 AKT ZAWIERZENIA POLSKI NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA I MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI. Aktu zawierzenia dokonał Przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Stanisław Gądecki.03.05.2020 Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele Polskim w Budapeszcie.

3 maja 2020 r. w budapeszteńskim kościele polskim p.w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. sprawował Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, podczas której odczytał Słowo do Polonii od biskupa Wiesława Lechowicza delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, a także odmówił Litanię Loretańską. Po Mszy Świętej przed ikoną Matki Możej Częstochowskiej proboszcz K. Grzelak SChr. w duchowym łącznictwie z Jasną Górą gdzie miało miejsce zawierzenie naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu abp Stanisława Gądeckiego odczytał tekst zawierzenia.

3 maja w kościele katolickim w Polsce obchodzona jest liturgiczna uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 3 Maja to w Polsce święto narodowe upamiętniające ustanowioną właśnie tego dnia w 1791 roku Konstytucję. Msza święta w Budapeszcie sprawowana była przy zachowaniu środków ostrożności wynikających z obowiązujących na Węgrzech przepisów związanych z pandemią koronawirusa.

(inf. www.polonia.hu, fot. B.Pál)

3.05.2020 Budapeszteński Festiwal Chopinowski 2020 online !

Szanowni Panstwo! Rozpoczęty w dniu rocznicy urodzin Chopina, 1-go marca, Budapeszteński Festiwal Chopinowski 2020 kontynuujemy online. Zapraszamy na pierwszą emisję - połączoną ze świetem Dnia Konstytucji - 3-go maja o godzinie 18.00 - na stronę internetową Fundacji
www.chopin-budapest.hu
Po uroczystej przemowie J.E. Pana Ambasadora, utwory Beethovena i Chopina wykona EUGEN INDJIC, światowej sławy amerykańsko-francuski pianista.
Spotkajmy sie online!

Izabella Darska Havasi Fundacja im. Ferenczyego Györgya
01.05.2020 List Wicemarszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz Wiceprzewodniczących Senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą - Pań Janiny Sagatowskiej oraz Marii Koc z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.01.05.2020 SŁOWO BISKUPA WIESŁAWA LECHOWICZA DO POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI NMP KRÓLOWEJ POLSKI30.04.2020 Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele Polskim w Budapeszcie.

3 maja o godz. 11.00 w budapeszteńskim kościele polskim p.w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. w duchowym łącznictwie z Jasną Górą gdzie będzie miało miejsce zawierzenie naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, którego dokona Przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Stanisław Gądecki, sprawował będzie ( ze względu na pandemię koronawirusa bez udziału wiernych) Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. 3 maja w kościele katolickim w Polsce obchodzona jest liturgiczna uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 3 Maja to w Polsce święto narodowe upamiętniające ustanowioną właśnie tego dnia w 1791 roku Konstytucję. Msza Święta w Budapeszcie sprawowana będzie również w intencji Polaków i Polonii mieszkającej na Węgrzech. 2 maja ( od 2002 r.) na całym świecie obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

(inf. www.polonia.hu, fot.z archiwum:B.Pál)


30.04.2020 3 maja na Jasnej Górze abp Gądecki zawierzy Polskę Chrystusowi i Matce Bożej.

W trudnym czasie epidemii, 3 maja na Jasnej Górze będzie miało miejsce zawierzenie naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, którego dokona Przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Stanisław Gądecki - powiedział rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Polska była zawierzana Matce Bożej w narodowym sanktuarium na Jasnej Górze w trudnych chwilach i kryzysach dotykających naszą Ojczyznę. Biskupi oddali Polskę Maryi m.in. w obliczu zagrożenia inwazją bolszewicką w 1920 roku, po II wojnie światowej w 1946 roku w obliczu zagrożenia komunizmem, w 300. rocznicę ślubów lwowskich w 1956 roku oraz 10 lat później w 1966 roku.

W 1979 roku Jan Paweł II, podczas swojej pierwszej podróży apostolskiej do Ojczyzny, zawierzył Kościół w Polsce Pani Jasnogórskiej. 3 maja 2016 roku, z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, Przewodniczący Episkopatu dokonał Nowego Aktu Zawierzenia Narodu Polskiego Matce Bożej.

"W najbliższą niedzielę abp Stanisław Gądecki będzie przewodniczył uroczystościom na Jasnej Górze, podczas których zawierzy naszą ojczyznę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski. Akt zawierzenia będzie transmitowany przez TVP3 i TV Trwam" - powiedział rzecznik Episkopatu.

W Akcie Zawierzenia czytamy m.in.: "Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu. (...) Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość".

W czasie trwającej epidemii koronawirusa także inne kraje oddały się w opiekę Matki Bożej, m.in. Anglia i Walia, Portugalia i Hiszpania, Austria, a 1 maja br. swój kraj zawierzą Maryi biskupi Włoch.

Akt Zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, który odczyta na Jasnej Górze Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, jest przeznaczony do wykorzystania w kościołach i kaplicach w niedzielę 3 maja.

Zarząd Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha

Msza św. na Jasnej Górze o godz. 11.00, a zawierzenie o 12.00.

Transmisja przez TVP + I TV Trwam.

źródło: https://ekai.pl/3-maja-na-jasnej-gorze-abp-gadecki-zawierzy-polske-chrystusowi-i-matce-bozej/

28.04.2020 Życzenia od Prezydenta RP i Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy.
(Otrzymaliśmy przesyłką pocztową 27 kwietnia)26.04.2020 75 rocznica śmierci ks. Wincentego Danka.

Historia węgierskiej Polonii jest nieodłącznie związana z osobą księdza Wincentego Danka, kapłana lwowskiego, który 112 lat temu przybył do Budapesztu, gdzie stał się pierwszym duszpasterzem polskiej emigracji na Węgrzech, budowniczym polskiego kościoła na Köbánya i schroniska dla Polaków, późniejszego Domu Polskiego, inicjatorem założenia polskiej kwatery na cmentarzu komunalnym w X dzielnicy Budapesztu.
Ksiądz Wincenty Danek urodził się 14.IX.1870 roku w Mieście Kuty w powiecie Kosowskim, w decezji lwowowskiej. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie we Lwowie, następnie podjął pracę zawodową, założył rodzinę. Po jej stracie w 1895 roku wstąpił do seminarium duchownego i po jego ukończeniu pracował w parafiach Oleszcyce i Opryłowice, a w 1907 roku skierowany został do Budapesztu, gdzie przez 38 lat sprawował posługę kapłańską wśród Polaków. Zmarł w wieku 75 lat 27 kwietnia 1945 roku, a jego prochy spoczęły na polskiej kwaterze ( obecnie wojskowej ) cmentarza Rákoskeresztúr. Od 2005 roku w ogrodzie obok budapeszteńskiego polskiego kościoła stoi pomnik ks. Wincentego Danka, przy którym 26 kwietnia br. w 75 rocznicę śmierci, ale ze względu na panujące ograniczenia epidemiologiczne bez udziału polonijnych delegacji, symboliczne wyrazy pamięci i wieniec złożył proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. i prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha Monika Sagun Molnárné.

(inf. www.polonia.hu, fot. SKP p.w. św. Wojciecha)

26.04.2020 Msza święta z okazji święta patrona Polski i Węgier św. Wojciecha

26 kwietnia w budapeszteńskim kościele polskim p.w. Najświętszej Maryji Panny Wspomożycielki Wiernych proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. z racji obowiązujących obostrzeń związanych z walką z pandemią koronawirusa, bez uczestnictwa wiernych, odprawił mszę świętą z okazji święta patrona Polski i Węgier św. Wojciecha, a zarazem patrona Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech podczas której relikwiami św. Wojciecha pobłogosławił Polaków na Węgrzech.

(inf. www.polonia.hu, fot. SKP p.w. św. Wojciecha)
19.04.2020 Niedziela Miłosierdzia Bożego.

W tym roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, nie mogliśmy być razem, ze względu na pandemię, ale Msza św. bez Ludu Bożego była sprawowana o godz 11.00, a o godz. 12.00 ks. proboszcz Krzysztof Grzelak TChr wraz ss. Siostrami MChR odmówił, w kościele przed obrazem Bożego Miłosierdzia i relikwiami św. Jana Pawła II, Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po koronce odczytany został akt oddania całego świata Bożemu Miłosierdziu, który wygłosił św. Jan Paweł II, kiedy był w Łagiewnikach. Podczas Mszy św. Proboszcz uczcił ofiary zbrodni w Katyniu i katastrofy w Smoleńsku, a po zakończeniu Liturgii złożył wieniec pod Tablicą Katyńską, znajdującą się na murach Kościoła Polskiego.

(inf. M. Soboltynski foto: s. Weronika)15.04.2020 Drodzy Siostry i Bracia, kochani Parafianie, droga Polonio !

W minione Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne w naszym pustym kościele tęskniliśmy mocno za Wami, Kochani. Chrystus jednak zwycięża wszelkie mroki i daje nam nadzieje i życie. Daje także przyszłość, w której się na pewno zobaczymy.
Zbliża się Niedziela Miłosierdzia, nie będziemy jeszcze mogli być razem, ale Msza Święta bez Ludu Bożego będzie sprawowana o godz. 11.00. W tym dniu zapraszam wszystkich do odmówienia koronki do Bożego Miłosierdzia o godz. 12.00. Wraz s Siostrami odmówię ją w kościele przed obrazem Bożego Miłosierdzia i relikwiami św. Jana Pawła II. Po koronce odczytam akt oddania całego świata Bożemu Miłosierdziu, który wygłosił św. Jan Paweł, kiedy był w Łagiewnikach.
Po modlitwie Koronką do Miłosierdzia Bożego złożymy symboliczne kwiaty przy tablicy katyńskiej z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Z głębi serca, wraz z Siostrami Misjonarkami, pragnę podziękować całej naszej Polonijnej wspólnocie, za serdeczne Świąteczne życzenia płynące od Was. Dziękujemy za Waszą życzliwość i pamięć w tym trudnym okresie i troskę o nasz kościół wyrażającą się poprzez modlitwę i wsparcie materialne.
My ze swej strony pamiętamy o Was w naszej modlitwie przed Panem Bogiem odprawiając codziennie, w jeszcze w pustym kościele, Mszę Świętą, także włączając prośbę o zdrowie dla Was wszystkich i o ustanie pandemii. Każdego wieczoru zapraszamy do wspólnoty modlitwy o godz. 20.30 odmawiając koronkę do Bożego Miłosierdzia, litanie do wszystkich świętych i suplikacje.
Odpowiadając ma prośby, podajemy konto, na które można składać ofiary jak podczas Mszy Świętej, kiedy składamy je na tace. Otp Bank, Lengyel Plébánia 11710002-20024640 z dopiskiem "ofiara na tace". Jeśli potrzebny: IBAN HU59 1171 0002 2002 4640 0000 0000
Istnieje również możliwość zamawiania intencji Mszy Świętej. Jednak, by doprecyzować datę, potrzebny jest kontakt przez Internet czy telefoniczny: plebaniapl@onet.eu lub tel. +36303368868. Ofiarę można przesłać na konto z dopiskiem "ofiara na Mszę Św. i data".
Życzymy Wam kochani: błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego, zdrowia i jeszcze wytrwałości.
ks. Krzysztof Grzelak wraz z siostrami: Agnieszką i Weroniką

14.04.2020 Budapeszt: pamięć o Katyniu.

14 kwietnia 2020 r. z udziałem Ambasadora RP nas Węgrzech Jerzego Snopka wraz z małżonką, burmistrza Óbudy László Kissa, przewodniczącej Samorządu Polskiego III dzielnicy Korinny Wesolowski odbyła się zorganizowana przez Urząd Dzielnicy Óbuda-Békásmegyer oraz tamtejszy dzielnicowy Samorząd Polskiej Narodowości uroczystość pod pomnikiem katyńskim w Óbudzie. Ze względu na panującą kwarantannę związaną z pandemią koronawirusa miała ona charakter kameralny. W óbudańskim Parku im. Męczenników Katynia przy pomniku, tablicy katyńskiej, tablicy pamięci A. Przewoźnika i dębach upamiętniających dwóch polskich oficerów narodowości węgierskiej, ofiar zbrodni katyńskiej, kpt. Emanuela Aladara Korompayego i kpt. Oskara Rudolfa Kuehnela złożono wieńce, kwiaty i zapalono znicze. Towarzyszyła temu asysta członków Polsko-Węgierskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Legionu Polskiego.

Symboliczne uroczystości wspomnieniowe również z udziałem przedstawicieli miejscowej Polonii 14 kwietnia odbyły się przy krzyżach katyńskich w Segedynie i w Székesfehérvár, a 19 kwietnia w Kościele p.w. Swiętego Krzyża w Tata - miejscu gdzie staraniem tamtejszej Polonii od 2010 roku znajduje się tablica upamiętniająca ofiary Katynia i Smoleńska - odprawiona zostanie msza święta. Również 19 kwietnia o godz. 11.00 bez udziału wiernych proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech w budapeszteńskim Kościele Polskim sprawował będzie mszę świętą w intencji ofiar zbrodni katyńskiej, a następnie złoży symboliczne kwiaty przy tablicy katyńskiej znajdującej się na frontonie tego kościoła.

80 lat temu wiosną 1940 roku, wykonując uchwałę Biura Politycznego KC WKP sowiecka policja polityczna - NKWD - wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczpospolitej. Z rozkazu Stalina wyniszczono polską inteligencję. Ofiarami byli oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego, a także naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele wolnych zawodów.

Pamiętamy o tym !

(inf.www.polonia.hu, foto: SP III dz., archiwum Głosu Polonii/B.Pál)

12-13.04.2020 Budapeszt: święta Wielkiej Nocy 2020.

Tegoroczną Wielkanoc spędzamy inaczej niż zwykliśmy. Inaczej też odbywają się msze święte w naszym budapeszteńskim Kościele Polskim - ze względu na epidemię coronawirusa bez udziału wiernych, ale w jedności ducha w modlitwie.

Niedziela Wielkanocna 12 kwietnia - o godz. 11.00. Msza Św. bez Ludu Bożego w intencji wszystkich Parafian i całej węgierskiej Polonii.

Poniedziałek Wielkanocny 13 kwietnia - o godz. 11.00. Msza Św. bez Ludu Bożego w intencji o ustanie epidemii i zdrowie dla chorych.

(inf.www.polonia.hu, fot.z archiwum:B.Pál)

Życzenia prezesa Wspolnoty Polskiej
11.04.2020 Wielkanocne życzenia

Z racji tej, że nie tylko z naszymi Rodakami i Przyjaciółmi Węgrami, ale nawet z bliskimi nie możemy podzielić się osobiście święconym jajeczkiem, pozwólcie, że tą drogą, dzielimy się ze Wszystkimi dobrym słowem, przebaczeniem i nadzieją. Głębokiego przeżycia Świąt Zmartwywstania Pańskiego, duchowego ubogacenia, zdrowia i pokoju życzą zarządy :
Stowarzyszenia Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha
oraz Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema na Węgrzech

Húsvéti jókívánság!

Tekintettel arra, hogy a járvány miatt ez évben nemcsak lengyel honfitársainkkal és magyar barátainkkal de még rokonainkkal sem tudjuk megosztani a megszentelt húsvéti tojásokat, engedjék meg, hogy e jókívánság formájában osszuk szét mindenki számára a vigasztaló szót, a megbocsátást és a reménységet.
Kívánjuk Üdvözítőnk feltámadásának lelki gazdagságban, elmélyülésben és egészségben megélt békés megünneplését.
Magyarországi Lengyel Katolikusok szt. Adalbert Egyesülete és Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület vezetősége

11.04.2020 NIE BĘDZIE W TYM ROKU BŁOGOSŁAWIENIA POKARMÓW - Wielka Sobota - W KOŚCIELE POLSKIM w Budapeszcie

Tegoroczne Święta Wielkanocne spędzimy inaczej niż zakładaliśmy. Ważna jest teraz nasza jedność ducha, wspólnota wiary i miłości i osobiste przeproszenie za grzechy.

W tradycji polskiej w Wielką Sobotę ważne znaczenie ma święcenie pokarmów na stół wielkanocny, które odczytywane jest jako obfitość Bożych łask dotykających każdego człowieka. Pobłogosławione potrawy spożywamy podczas świątecznego śniadania dzieląc się radością ze Zmartwychwstania Pana Jezusa i składając sobie z tej okazji serdeczne życzenia. Z powodu zaistniałej epidemii W NASZYM KOŚCIELE NIE BĘDZIE W TYM ROKU BŁOGOSŁAWIENIA POKARMÓW, ale mamy możliwość posłużenia się wyznaczoną modlitwą przed uroczystym wielkanocnym śniadaniem w gronie najbliższych. Oto jej tekst:

Modlitwa przed śniadaniem wielkanocnym:

Ojciec rodziny lub inna osoba zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. "Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane." (Mt 6, 31 ab.32b-33)

Ojciec rodziny wypowiada zachętę do wspólnej modlitwy:
W czasie kiedy jest nam dane gromadzić się na wspólny świąteczny posiłek wielu naszych bliźnich przeżywa cierpienia związane z epidemią, jaka nas dotyka. Wielu utraciło swoich bliskich. Nie każdy może zasiąść z bliskimi do stołu, tak jak my - pozostają na służbie dla innych. Ich wszystkich polećmy Bogu w modlitwie. Ojcze nasz...

Następnie mówi: Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana.
Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Ojciec rodziny: Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

W budapeszteńskim Kościele Polskim w Wielką Sobotę 11 kwietnia od godz. 12.00 do 15.00 odbywała się będzie adoracja Pana Jezusa w Grobie i możliwość dla wszystkich indywidualnej modlitwy i spowiedzi św. w bezpiecznych warunkach.

Wieczorem w sobotę 11 kwietnia o godz. 19.30 - Liturgia Wigilii Paschalnej w świątyni bez udziału wiernych.

(inf.www.polonia.hu, fot.z archiwum:B.Pál)

10.04.2020 Wielki Piątek w budapeszteńskim Kościele Polskim.

W tym roku święto Wielkiego Piątku w Kościele Polskim w Budapeszcie ze względu na panującą pandemię koronawirusa będzie miało ograniczony wymiar. 10 kwietnia o godz. 15.00 rozpocznie się droga krzyżowa w kościele ale bez udziału wiernych, a o godz. 16.00 Liturgia Męki Pańskiej. Pamiętamy także o ofiarach Katynia i tragedii smoleńskiej.

Adoracja Pana Jezusa w Grobie od godz. 19.00 do godz. 21.00 - możliwość dla wszystkich indywidualnej modlitwy i spowiedzi św. w bezpiecznych warunkach.

Wielki Piątek w Kościele katolickim jest jedynym dniem w roku, w którym nie odprawia się mszy św.; to dzień najgłębszej żałoby. Wyraża ją liturgia Wielkiego Piątku, która jest pamiątką męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Centrum liturgii wielkopiątkowej jest uroczysta adoracja krzyża - adoracja Syna Bożego, który oddał życie za zbawienie wszystkich ludzi. W kościołach katolickich przygotowuje się Groby Pańskie.

(inf.www.polonia.hu, fot.z archiwum:B.Pál)

10.04.2020 Budapeszt: "Memento Smoleńsk"

W piątek, 10 kwietnia, przypada 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Tegoroczne polonijne uroczystości wspomnieniowe na Węgrzech przebiegały w cieniu epidemii koronawirusa i Wielkiego Piątku. Z zachowaniem środków ostrożności, w małych grupach, kwiaty w miejscach upamiętniających ofiary katastrofy złożyli przedstawiciele polskich samorządów i organizacji polonijnych. Przy pomniku"Memento Smoleńsk" przedstawiciele władz dzielnicy z burmistrzem Ferencem Karsaym , posłem ZN Węgier Zsoltem Némethem, dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie Joanną Urbańską, przewodniczącą SNP XXII dzielnicy Agatą Jakab oddali hołd ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem. W tym dniu to symboliczne miejsce odwiedził również ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek wraz z małżonką.

Pomnik Memento Smoleńsk, upamiętniający ofiary katastrofy polskiego samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku odsłonięto 6 kwietnia 2018 w XXII dzielnicy Budapesztu - Budafok.

Pomnik stanął z inicjatywy samorządu XXII dzielnicy Budapesztu, a jego budowę wsparł węgierski rząd. Monument znajduje się w parku nad brzegiem Dunaju. Dzieło autorstwa węgierskiego artysty Sándora Gyuli Makoldiego składa się z kilku elementów. Najważniejszym jest stylizowany krzyż, przypominający kształtem samolot. W kształt drzewa układają się też ścieżki z kamieni na kopcu, na którego szczycie znajduje się krzyż. Jedna ze ścieżek prowadzących na szczyt kopca wykonana jest w części z białych i czerwonych, a w części z czerwonych, białych i zielonych kamieni, co jest nawiązaniem do barw narodowych Polski i Węgier. Z jednej strony pomnika umieszczono na kopcu płaskorzeźbę przedstawiającą podobiznę prezydenta Lecha Kaczyńskiego. U stóp pomnika znajdują się dwie tablice - w języku polskim i węgierskim - informujące o katastrofie oraz zawierające nazwiska wszystkich 96 jej ofiar.

(inf.www.polonia.hu, fot. SNP XXII dzielnicy)

10.04.2020 Pamięć ofiar katastrofy 10 kwietnia 2010 r.

Ambasada RP w Budapeszcie upamiętniła X rocznicę tragicznej śmierci ś.p. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Pierwszej Damy oraz 94 osób towarzyszących.
W imieniu Ambasadora RP w Budapeszcie Pana Jerzego Snopka oraz zespołu Ambasady biało- czerwone kwiaty przy pomniku złożyli Konsul RP w Budapeszcie pan Andrzej Kalinowski i Kierownik Wydziału Polityczno - Ekonomicznego pani Katarzyna Ratajczak - Sowa.
Pomnik o oficjalnej nazwie Pomnik Męczenników Katynia (Katyńi Mártírok Emlékoszlopa) w mieście Tatabánya upamiętnia ofiary zbrodni katyńskiej oraz katastrofy polskiego samolotu Tu-154 w Smoleńsku. 10 kwietnia 2010 roku. Obelisk wykonano z drewna na wzór starowęgierskich nagrobków słupowych, zwanych drzewcami kopijnymi (kopijnikami). Szczyt pomnika ma kształt polskiej rogatywki wojskowej, pod nią wyrzeźbiono motyw przypominający tabernakulum z krzyżem oraz polskie godło państwowe. Poniżej wyrzeźbiony został napis: "Pamięci 22 tysięcy polskich męczenników zamordowanych w 1940 r. w Katyniu oraz ofiar polskiej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w 2010 r.".
Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 1 sierpnia 2010 roku. Pomnik powstał z inicjatywy lokalnego Samorządu Mniejszości Polskiej oraz Stowarzyszenia na rzecz Tatabánya. Twórcą pomnika jest Ernő Cs. Kiss, węgierski rzeźbiarz ludowy pochodzący z miasta Tata.
Pomnik znajduje się przy placu Męczenników z Aradu (węg. Aradi Vértanúk) - 13 węgierskich generałów straconych w 1849 roku w Aradzie po klęsce powstania węgierskiego 1848-1849. W pobliżu ustawiono wcześniej 13 kolumn pamiątkowych ku czci tych Męczenników.

( źródło: www.facebook.com/lengyelnagykovetseg)

10.04.2020 Budapeszt: wieniec od Polonii przy tablicy upamiętniającej śp. Andrzeja Przewoźnika.

W imieniu Polonii 10 kwietnia 2020 r. - dostosowując się do panujących na Węgrzech warunków epidemiologicznych- symboliczny wieniec przy tablicy upamiętniającej śp. Andrzeja Przewoźnika ówczesnego sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, niestrudzonego orędownika polsko-węgierskiej przyjaźni, który w 2010 roku zginął w katastrofie polskiego samolotu rządowego zmierzającego na uroczystości w Smoleńsku, złożyła przewodnicząca SNP III dzielnicy Korinna Wesolowski.

Tablica ta od 2016 roku znajduje się na Óbudzie na ścianie Gimnazjum Árpáda nieopodal tablicy i pomnika katyńskiego.

(inf.www.polonia.hu)

4.04.2020 Budapeszt: Niedziela Palmowa 2020

5 kwietna w kościele katolickim obchodzona jest Niedziela Palmowa rozpoczynająca Wielki Tydzień. W tym roku radosne obchody Niedzieli Palmowej będą miały z konieczności ograniczony wymiar. Wszystko z powodu obostrzeń w gromadzeniu się większej liczby osób zarówno wewnątrz świątyń, jak i w otwartej przestrzeni.

W naszym budapeszteńskim Kościele Polskim p.w. Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych 5 kwietnia proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. w obecności dwóch pełniących w tym kościele posługę Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla bez udziału wiernych o godz. 11.00 sprawował będzie Mszę Świętą. Modlił się będzie w intencji służby zdrowia.

Liturgia tego dnia jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. Początki świętowania liturgii Niedzieli Paschalnej odnajdujemy w Jerozolimie w IV wieku. W tamtych czasach starano się jak najdokładniej odtwarzać sceny z życia Jezusa. Zwyczaj święcenia palm pojawił się w Kościele w XI wieku.

Polskie zwyczaje kościelne i ludowe wiążące się z tym dniem:

Odnowiona liturgia zaleca, aby wierni w Niedzielę Męki Pańskiej zgromadzili się przed kościołem, gdzie powinno odbyć się poświęcenie palm, odczytanie perykopy ewangelicznej o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i uroczysta procesja do kościoła. Podczas każdej Mszy św., zgodnie z wielowiekową tradycją, czyta się opis Męki Pańskiej (według relacji Mateusza, Marka lub Łukasza - Ewangelię św. Jana odczytuje się w Wielki Piątek). Obecnie kapłan w Niedzielę Palmową nie przywdziewa szat pokutnych, fioletowych, jak to było w zwyczaju dawniej, ale czerwone. Procesja zaś ma charakter triumfalny. Chrystus wkracza do świętego miasta jako Król i Pan. W Polsce istniał kiedyś zwyczaj, iż kapłan idący na czele procesji wychodził przed kościół i trzykrotnie pukał do zamkniętych drzwi kościoła, wtedy drzwi się otwierały i kapłan z wiernymi wchodził do wnętrza kościoła, aby odprawić uroczystą liturgię. Miało to symbolizować, iż Męka Zbawiciela na krzyżu otwarła nam bramy nieba.


Palma bije nie zabije - wielki dzień za tydzień ...


W polskiej tradycji ludowej Niedzielę Palmową nazywano również Kwietną bądź Wierzbną. W tym dniu święcono palmy, które w tradycji chrześcijańskiej symbolizują odradzające się życie. Wykonywanie palm wielkanocnych ma bogatą tradycję. Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje się z gałązek wierzby, która w symbolice Kościoła jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Obok wierzby używano także gałązek malin i porzeczek. Ścinano je w Środę Popielcową i przechowywano w naczyniu z wodą, aby puściły pąki na Niedzielę Palmową. W trzpień palmy wplatano również bukszpan, barwinek, borówkę i cis.

Z palmami wielkanocnymi wiąże się wiele ludowych zwyczajów i wierzeń: poświęcona palma chroni ludzi, zwierzęta, domy. Wierzono, że sproszkowane kotki dodawane do naparów z ziół mają moc uzdrawiającą, bazie z poświęconej palmy zmieszane z ziarnem siewnym podłożone pod pierwszą zaoraną skibę zapewnią urodzaj, krzyżyki z palmowych gałązek zatknięte w ziemię bronią pola przed gradobiciem i burzami, poświęcone palmy wystawiane podczas burzy w oknie chronią dom przed piorunem.

Poświęconą palmą należy pokropić rodzinę, co zabezpieczy ją przed chorobami i głodem, uderzenie dzieci witką z palmy zapewnia zdrowie, wysoka palma przyniesie jej twórcy długie i szczęśliwe życie, piękna palma sprawi, że dzieci będą dorodne. Poświęconą palmę zatykano za świętymi obrazami, gdzie pozostawała do następnego roku. Palmy wielkanocnej nie można było wyrzucić. Najczęściej była ona palona, popiół zaś z tych palm wykorzystywano w następnym roku w obrzędzie Środy Popielcowej. Znany też był zwyczaj "palmowania", który polegał na uderzaniu się palmami. Tu jednak tradycja była różna w różnych częściach Polski. W większości regionów "palmowaniu" towarzyszyły słowa: Palma bije nie zabije - wielki dzień za tydzień, malowane jajko zjem, za sześć nocy - Wielkanoc

(inf.www.polonia.hu, fot.z archiwum:B.Pál)

3.04.2020 Droga krzyżowa w intencji Polonii i Polaków za Granicą

Bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, odprawi Drogę Krzyżową w intencji Polonii i Polaków za granicą w piątek, 3 kwietnia, o godz. 15.00, w Kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej będzie transmitowane na stronie archidiecezji warszawskiej www.archwwa.pl

https://episkopat.pl/bp-lechowicz-odprawi-droge-krzyzowa-w../


2.04.2020 Drodzy Siostry i Bracia, kochana Polonio!

W tych trudnych dniach trwajmy we wzajemnej solidarności, wspierajmy się wzajemnie szczególnie dbając o naszych seniorów. Dziękuję za podejmowane różne, instytucjonalne czy osobiste, inicjatywy w niesieniu pomocy. Wielu w naszej społeczności deklaruje możliwość jakiegokolwiek wsparcia. To są piękne postawy. Wyzwalajmy więc w sobie jak najwięcej dobra, ten czas tego wymaga. Gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy podzielmy się tą informacją dzwoniąc pod numer: +36303368868.

Kochani Moi, każdego dnia z Siostrami Misjonarkami modlimy się za Was w pustym kościele. Sprawuję codziennie Mszę św. w Waszej intencji, a o godz. 20.30 modlimy się przed Najświętszym Sakramentem odmawiając koronkę do Bożego Miłosierdzia, litanie do wszystkich świętych i suplikacje. Zapraszam do duchowej jedności. Wykorzystujmy transmisje radiowe czy telewizyjne, by uczestniczyć we Mszach Św. i przyjmować w sposób duchowy komunię świętą.

Czas Wielkiego Postu szybko postępuje. Pomimo przyjętych trudnych ograniczeń, w których trzeba nam wytrwać, nie zapominajmy o wysiłku duchowym okresu Wielkiego Postu. Osobista modlitwa, prywatna i indywidualne droga krzyżowa, rachunek sumienia czy duchowa lektura, to narzędzia pozwalające dobrze wykorzystać daną chwilę.

Zbliża się Wielki Tydzień, Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne. Spędzimy je inaczej niż zakładaliśmy. Ważna jest teraz nasza jedność ducha, wspólnota wiary i miłości i osobiste przeproszenie za grzechy.

PROGRAM NA CZAS ŚWIĄT

W nadchodzącym świątecznym okresie w naszym kościele wszystkie liturgie odbędą się bez udziału wiernych, ale prosimy o jedność ducha w modlitwie.

Niedziela Palmowa
5 kwietnia - triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Msza Św. bez Ludu Bożego godz. 11.00. Modlimy się w intencji służby zdrowia.

Wielki Czwartek 9 kwietnia - Liturgia Wieczerzy Pańskiej bez Ludu Bożego o godz. 17.00. Modlimy się za zmarłych kapłanów z powodu epidemii szczególnie we Włoszech.

Adoracja Pana Jezusa od godz. 19.00 do godz. 21.00 - możliwość dla wszystkich indywidualnej modlitwy i spowiedzi św. w bezpiecznych warunkach.

Wielki Piątek
10 kwietnia o godz. 15.00 - droga krzyżowa w kościele bez wiernych, a o godz. 16.00 Liturgia Męki Pańskiej. Pamiętamy także o ofiarach Katynia i tragedii smoleńskiej.

Adoracja Pana Jezusa w Grobie od godz. 19.00 do godz. 21.00 - możliwość dla wszystkich indywidualnej modlitwy i spowiedzi św. w bezpiecznych warunkach.

W tradycji polskiej w Wielką Sobotę ważne znaczenie ma święcenie pokarmów na stół wielkanocny, które odczytywane jest jako obfitość Bożych łask dotykających każdego człowieka. Pobłogosławione potrawy spożywamy podczas świątecznego śniadania dzieląc się radością ze Zmartwychwstania Pana Jezusa i składając sobie z tej okazji serdeczne życzenia. Z powodu zaistniałej epidemii W NASZYM KOŚCIELE NIE BĘDZIE W TYM ROKU BŁOGOSŁAWIENIA POKARMÓW, ale mamy możliwość posłużenia się wyznaczoną modlitwą przed uroczystym wielkanocnym śniadaniem w gronie najbliższych.

Wielka Sobota 11 kwietnia od godz. 12.00 do 15.00 adoracja Pana Jezusa w Grobie i możliwość dla wszystkich indywidualnej modlitwy i spowiedzi św. w bezpiecznych warunkach.

Wieczorem w sobotę 11 kwietnia o godz. 19.30 - Liturgia Wigilii Paschalnej w świątyni bez Ludu Bożego.
Niedziela Wielkanocna 12 kwietnia - o godz. 11.00. Msza Św. bez Ludu Bożego w intencji wszystkich Parafian i całej węgierskiej Polonii.
Poniedziałek Wielkanocny 13 kwietnia - o godz. 11.00. Msza Św. bez Ludu Bożego w intencji o ustanie epidemii i zdrowie dla chorych.

Modlitwa przed śniadaniem wielkanocnym:

Ojciec rodziny lub inna osoba zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. "Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane." (Mt 6, 31 ab.32b-33)

Ojciec rodziny wypowiada zachętę do wspólnej modlitwy:
W czasie kiedy jest nam dane gromadzić się na wspólny świąteczny posiłek wielu naszych bliźnich przeżywa cierpienia związane z epidemią, jaka nas dotyka. Wielu utraciło swoich bliskich. Nie każdy może zasiąść z bliskimi do stołu, tak jak my - pozostają na służbie dla innych. Ich wszystkich polećmy Bogu w modlitwie. Ojcze nasz...

Następnie mówi: Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana.
Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Ojciec rodziny: Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Drodzy Parafianie, gdy zaistnieją jakieś zmiany będziemy o nich informować. Życzę zdrowia.

ks. Krzysztof Grzelak TChr

21.03.2020 Drodzy Siostry i Bracia, kochana Polonio!

Decyzją Konferencji Episkopatu Węgier do odwołania zawiesza się, już w niedzielę 22 marca i w następne dni, publiczne sprawowanie liturgii Mszy Św. w kościołach, dotyczy to również Polskiej Parafii w Budapeszcie. Kościół nie będzie zamknięty, przychodzimy na indywidualną i osobistą modlitwę.

Drodzy Parafian uczestniczymy w niedzielnej Mszy Św. poprzez radio czy telewizję. Mamy wiele możliwości, aby z takiej formy skorzystać. Kochani, to nie jest czas bez Mszy Św. i modlitwy.

Jak uczestniczymy? Transmisje Mszy świętych przeżywamy tak, jak byśmy byli w kościele, skupiamy się na Eucharystii i nie robimy innych rzeczy, wykonujemy gesty liturgiczne np. znak krzyża, włączamy się w śpiew i odpowiadamy na wezwania celebransa. Nie musimy klękać lub stać podczas transmisji, ale możemy. Piękne jest, gdy rodzina razem przeżywa Mszę świętą. Widać wtedy wyraźnie co to znaczy "Kościół Domowy" - modlimy się razem w domu i jesteśmy częścią Kościoła. Wiele zależy od naszego nastawienia.

Zachęcam Was także, Drodzy Parafianie, do przeżywania komunii duchowej. Nie możemy bezpośrednio przyjąć komunii świętej, ale będąc w stanie łaski uświecającej, to jest bez grzechu ciężkiego, możemy przyjąć Pana Jezusa duchowo. Warto się posłużyć następującą modlitwą:

Wierzę o Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina. Kocham Cię z całego serca! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem(am). Przyjdź do serca mojego, o Ty pragnienie moje! Rzucam się w Twoje objęcia, oddaję Ci się cały(a), o moja miłości. Nie dopuść, abym się kiedyś miał(a) oderwać od Ciebie!


Wszelkie sprawy parafialne czy sakramentalne, a dotyczy to szczególnie sakramentu spowiedzi, umawiamy indywidualnie dzwoniąc pod numer: +36303368868. Do dyspozycji jest także adres:plebaniapl@onet.eu

Pamiętajmy o naszych Seniorach, o wspólnocie Polonijnej na Węgrzech. Błogosławieństwem jest tutaj telefon.

Zapraszam do łączności duchowej każdego dnia o godz. 20.30. W kościele przy Najświętszym Sakramencie modlę się wraz z Siostrami Misjonarkami w Waszych intencjach i o ustanie pandemii. Modlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia, litanią do wszystkich świętych i śpiewamy suplikacje ( Święty Boże, Święty Mocny ..).

To co przeżywamy to czas szczególny, to jest czas na czynienie dobra fizycznego i duchowego, to również czas na głębszą modlitwę.

Z życzeniami wszelkiego Bożego błogosławieństwa w tych trudnych momentach i zdrowia

ks. Krzysztof Grzelak TChr

Kongres Eucharystyczny - Budapeszt 13-20. września 2020 r.14.03.2020 Drodzy Bracia i Siostry, kochani Parafianie, wspólnoto polonijna !

W tym roku, w całkiem inny sposób niż sobie to wyobrażaliśmy, przeżywamy czas Wielkiego Postu. Nikt z nas wcześniej nie przewidywał takich zdarzeń. Światowa pandemia, choroba i cierpienie w tak wielkiej skali, wymuszają na nas odpowiednie działania i postawy.

Jako wspólnota polonijna, żyjąca na ziemi węgierskiej, winniśmy się jednoczyć we wzajemnym wsparciu, tym bardziej, że wielu spośród nas to seniorzy. Nie wolno nam dopuścić do tego, by ktoś czuł się osamotniony, bez pomocy, również duchowej. Bądźmy wyczuleni na potrzeby naszych sióstr i braci i przyjmijmy postawę Samarytanina w tych zakresach, w których mamy możliwość udzielenia pomocy.

Z powodu zaistniałej sytuacji zachęcam także całą naszą wspólnotę Polskiej Parafii Personalnej do jedności duchowej i modlitwy w intencji pokonania pandemii, w intencji chorych na całym świecie i tych wszystkich, którzy chorym pomagają.

Tak więc zapraszam, od niedzieli 15 marca, do codziennej modlitwy. Ja, wraz z Siostrami Misjonarkami, w kościele parafialnym przed Najświętszym Sakramentem, Wy Drodzy w swoich domach, o godz. 20.30, odmawiajmy koronkę do Bożego miłosierdzia, litanie do wszystkich świętych i suplikacje.

Nasz kościół parafialny jest otwarty każdego dnia. Msze Święte będą sprawowane według programu niedzielnego i tygodniowego. Jednakże, jeżeli, ktoś z parafian czuje się źle, widzi jakieś symptomy choroby, czy odczuwa obawę przed zarażeniem wirusem, powinien pozostać w domu i stosować się do wytycznych odpowiednich służb. W tym czasie. zachęcam do łączności ze wspólnotą wiary i uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej, a także codziennej modlitwie, poprzez media, radio i telewizję.

Nasza jedność w modlitwie jest nam teraz bardzo potrzebna, ponieważ odwołujemy nasze wielkopostne rekolekcje i związane z nimi wprowadzenie do naszej świątyni relikwii św. Maksymiliana. Przekładamy te wydarzenia na odpowiedni czas. Trzeba nam prosić, by nastąpił jak najrychlej.

Jeżeli będzie potrzebny kontakt w sprawach parafialnych i sakramentalnych, a także innej pomocy, to proszę dzwonić pod numer: +36303368868.

Drodzy Parafianie, nie traćmy ducha i nadziei, bo te chwile, to czas próby z zaufania, bowiem życie świata i każdego z nas są w rękach Miłosiernego Ojca w niebie.

Ks. Krzysztof Grzelak TChr

13.03.2020 Ekstremalna Droga Krzyżowa.

W piątek wieczór, 13 marca, wyrusza Ekstremalna Droga Krzyżowa.
Trasa rozpoczyna się Szentendre w klasztorze ojców dominikanów przy ulicy Mathiász utca 2.
Program:
18.00 Msza Św.
18.40 kolacja
20.00 błogosławieństwo na drogę i wymarsz
7.30 przywitanie w Polskiej Parafii i Msza Święta dziękczynna, a później śniadanie
Wszystkich chętnych, których serdecznie zapraszamy na tę Drogę, prosimy o kontakt z siostra Weroniką.


8.03.2020 II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

Chrystus dokonał wobec uczniów cudu przemienienia na górze Tabor. Światło tej góry jest zwiastunem i potwierdzeniem zwycięstwa wiary i miłości nad złem i śmiercią. Pamięć o tym wydarzeniu, jak Apostołom, także i nam stale jest potrzebna, aby wytrać w codziennych przeciwnościach.

Dzisiaj podczas Mszy Świętej dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii świętej otrzymały pobłogosławione "Książeczki do nabożeństwa".

Po Mszy Św. zostaliśmy zaproszeni na radosne spotkanie do Domu Polskiego, przygotowane przez grupę teatralna naszej parafii, a dedykowane naszym Paniom z okazji ich dnia.

W nocy z 13 na 14 marca zapraszamy do uczestnictwa w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Informacje i zapisy u siostry Weroniki i u pani Barbary Pawluk.

14 marca zapraszamy na wyjazdowy dzień skupienia dla kółka różańcowego i naszych seniorów w ramach Dnia Fatimskiego. Skupienie będzie miało miejsce w Szentendre, w klasztorze ojców dominikanów. Zapisy i informacje u Pań z kółka różańcowego.

W przyszłą również niedzielę po Mszy Św. o godz. 10.30 zapraszamy do Domu Polskiego na spektakl przygotowany przez parafialną grupę teatralną pod tytułem: "Miłosierny Samarytanin".

Trwają zapisy na wyjazd dla dzieci do Poronina w ramach "Wakacji z Bogiem" w dniach od 21 do 28 czerwca br. Informacji udziela siostra Weronika.

1.03.2020 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

W dzisiejsza niedzielę, pierwszą w wielkim poście, widzimy Jezusa walczącego z pokusami. On jako Nowy Adam w zmaganiu z kusicielem posługuje się orężem, którym jest Słowo Boże. W tym obrazie daje nam podpowiedź, że nasze zwycięstwo w walce ze złem leży w wierności Bożemu Słowu.

Do tradycyjnych polskich nabożeństw wiekopostnych należy nabożeństwo Gorzkich Żalów. Śpiewać je będziemy w każdą niedzielę przed Mszą Świętą o godz. 10.30.

W każdy piątek wielkiego postu sprawujemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W najbliższy piątek, 6 marca, rozpoczniemy odprawianie nabożeństwa Drogi Krzyżowej o godz. 17.00, a następnie będzie celebrowana Msza Święta. Drogę krzyżową odprawimy w intencji osób starszych i samotnych w naszej wspólnocie. Nadchodzący piątek to również pierwszy piątek miesiąca i będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, a po Mszy Św. odmówimy Litanie do Serca Pana Jezusa.

Podczas Mszy Św. o godz. 10.30, w nadchodzącą niedzielę, pobłogosławimy "Książeczki do nabożeństwa" dla dzieci, które w tym roku przygotowują się do pierwszej komunii.

W nocy z 13 na 14 marca zapraszamy do uczestnictwa w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Informacje i zapisy u siostry Weroniki i u pani Barbary Pawluk.

14 marca zapraszamy na wyjazdowy dzień skupienia dla kółka różańcowego i naszych seniorów w ramach Dnia Fatimskiego. Skupienie będzie miało miejsce w Szentendre, w klasztorze ojców dominikanów. Zapisy u Pań z kółka różańcowego.

Zaczęliśmy rejestrację naszej grupy parafialnej na czas Kongresu Eucharystycznego. Szczegóły informacji o rejestracji wywieszone są w gablocie i na stronie internetowej. Najkorzystniejsze ceny pakietów potrwają do 13 marca.

W obecnym tygodniu nie będzie Mszy Św. porannych o godz. 7.30 do piątku włącznie, jak również wieczornej Mszy Św. w pierwszy czwartek miesiąca. Ks. proboszcz udaje się na zakonne rekolekcje.

26.02.2020 Środa Popielcowa - początek Wielkiego Postu.

Dzisiaj przypada Środa Popielcowa, inaczej zwana Popielcem. Jest to pierwszy dzień Wielkiego Postu trwającego 40 dni bez wliczania niedziel. To dzień pokutny, w którym obowiązuje ścisły post. Przesłanie Środy Popielcowej polega na przypomnieniu wiernym o konieczności pokuty i duchowego przygotowania się na świętowanie zmartwychwstania Chrystusa. Centralnym rytuałem podczas nabożeństwa jest posypywanie głów wiernych popiołem.25.02.2020 Budapeszt: węgierska prezentacja książki "Pamięć IV".

25 lutego w Ambasadzie RP w Budapeszcie swą węgierską premierę miała czwarta część dwujęzycznej ilustrowanej historii wojennego exodusu Polaków na ziemię bratanków pt. "PAMIĘĆ IV. Polscy uchodźcy na Węgrzech 1939-1946. Suplement / EMLÉKEZÉS IV. Lengyel menekültek Magyarországon 1939-1946. Függelék" autorstwa Krystyny i Grzegorza Łubczyków. Tom IV - podobnie jak trzy poprzednie - ukazał się nakładem Oficyny Wydawniczej RYTM, zaś obecny we współpracy z węgierskim Széphalom Könyvmühely.

Czterotomowy cykl Krystyny i Grzegorza Łubczyków wydobywa z zapomnienia i upowszechnia wiedzę o bezprecedensowym otwarciu węgierskiej granicy i przyjęciu w tragicznym dla Rzeczypospolitej wrześniu 1939 roku ponad 120 tysięcy polskich wojskowych i cywilów, udzieleniu im pomocy i opieki na czas wojny.

Pierwszy tom cyklu "Pamięć" ukazał się w 2009 r.

Gospodarzem budapeszteńskiej prezentacji był prof. Jerzy Snopek ambasador RP na Węgrzech, a odbyła się ona dzięki wsparciu Instytutu Polskiego i Fundacji im. Wacława Felczaka. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele węgierskich elit intelektualnych, emisarjusze polsko-węgierskich kontaktów również z Ipolyság , przyjaciele, znajomi, rodzina autorów książki i Polonia.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)

22-23.02.2020 Szentendre : spotkanie formacyjne mlodzieży.

22 i 23 lutego dzięki serdeczności i gościnności Ojca dominikanina Andrzeja Kosteckiego OP, studenci oraz młodzież polonijna spotkała się w Szentendre na sesji formacyjnej. Tematem sesji formacyjnej był Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który odbędzie się w Budapeszcie, oraz zbliżający się Wielki Post. Sobotę wieczór poświęciliśmy adoracji Najświętszego Sakramentu, konferencji i dyskusji na ciekawe tematy. W niedzielę zwiedziliśmy Szentendre, spotkanie zakończyliśmy uroczystą Mszą Świętą.

Następne spotkanie planujemy w kwietniu. Zapraszamy młodzież na wspólną modlitwę, dyskusje na ciekawe tematy, oraz wspólną integrację.
(inf.zdj.:s. Weronika)

23.02.2020 VII NIEDZIELA ZWYKŁA

Miłość nieprzyjaciół ma być znakiem rozpoznawczym chrześcijan. Chrystus swoją łaską uzdalnia nas do takich czynów. Wiemy, że wymaga to wzmożonego wysiłku ducha, aby ten znak miłości stał się w nas rzeczywistością. Eucharystia jest źródłem łaski i umocnieniem w trudach naszego życia. Niech każdy z nas zaczerpnie obficie z tego źródła.

Najbliższą środę, 26 lutego, rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. W samą Środę Popielcową obowiązuje nas post jakościowy i ilościowy. Nie spożywamy potraw mięsnych i tylko jeden posiłek spożywamy do syta. Liturgię z obrzędem posypania głów popiołem w tym dniu sprawujemy o godz. 18.00.

Zgodnie z tradycją, w każdy piątek Wielkiego Postu odprawiać będziemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W najbliższy piątek, 28 lutego rozpoczniemy odprawianie nabożeństwa Drogi Krzyżowej o godz. 17.00, a następnie będzie celebrowana Msza Święta. Drogę krzyżową odprawimy w intencji chorych z naszej parafii.

Zaczęliśmy rejestrację naszej grupy parafialnej na czas Kongresu Eucharystycznego. Szczegóły informacji o rejestracji wywieszone są w gablocie i na stronie internetowej.

Pielgrzymi udający się do Ziemi Świętej proszeni są o wpłacenie pierwszej raty w wysokości 200 euro do niedzieli 15 marca.

19.02.2020 Katalin Novák odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP.

Sekretarz Stanu w węgierskim Ministerstwie Zasobów Ludzkich Katalin Novák za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy otrzymała Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu prezydenta RP odznaczenie węgierskiej minister wręczyły panie Marlena Maląg obecna minister rodziny, pracy i polityki społecznej i była szefowa polskiego resortu, obecnie europosłanka Elżbieta Rafalska. Uroczystość 19 lutego 2020 r. odbyła się w ambasadzie Polski w Budapeszcie, a jej świadkami m.in. byli przedstawiciele węgierskiego środowiska polonijnego.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)

16.02.2020 VI NIEDZIELA ZWYKŁA. Promocja gminy Lipnica Wielka.

Dzisiejsza niedziela to dzień naszego zbliżania się to tajemnic Bożej mądrości. Prośmy, abyśmy dostrzegli, że Dekalog jest darem kochającego Ojca, który nie chce, by Jego dzieciom stała się krzywda. Ale człowiek jest wolny i może wybierać. Jak to czynić, by potem nie żałować? Niech wspólna Eucharystia napełni nas mądrością dobrego wyboru.

Po Mszy Św. w Domu Polskim odbyła się promocja gminy Lipnica Wielka w ramach programu: "100. lecie przyłączenia części Oraw do niepodległej Polski (1920 - 2020) - Gmina Lipnica Wielka".

Dzisiaj ks. Proboszcz Krzysztof Grzelak TChr udzielił Sakramentu Chrztu Świętego Mártonowi i Sárze. Życzymy im, oraz ich rodzicom obfitych łask i błogosławieństwa Bożego.

W obecnym tygodniu przypada Tłusty Czwartek. Tak więc czas karnawału powoli dobiega końca. W następnym tygodniu, 26 lutego, przypada już środa popielcowa i rozpoczyna się Wielki Post.

Zaczęliśmy rejestrację naszej grupy parafialnej na czas Kongresu Eucharystycznego. Szczegóły informacji o rejestracji wywieszone są w gablocie i na stronie internetowej.

12.02.2020 Zmarł László Mészáros.

Z żałem informujemy, że 12 lutego 2020 r. w Budapeszcie zmarł László Mészáros, wieloletni członek Polskiego Stowarzyszenia im. Józefa Bema, gdzie przed laty m.in. pełnił funkcje wiceprezesa stowarzyszenia i przewodniczącego komisji rewizyjnej, mąż zasłużonej działaczki polonijnej Wandy Mészáros. Śp. László Mészáros przeżył 75 lat.

Pogrzeb śp. Lászla odbędzie się 28 lutego, o godz. 11.00 na Újpeszcie w kolumbarium kościoła Szent István, znajdującym się pod adresem: 1046 Budapest, Rákóczi tér 4-8.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego przekazujemy wyrazy współczucia.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

inf. Zarząd PSK im. J.Bema na Węgrzech


11.02.2020 Światowy Dzień Chorego.

Ten dzień już od 28 lat obchodzony jest 11 lutego, we wspomnienie pierwszego ukazania się Maryi św. Bernadecie Soubirous w Lourdes. Ustanowił go papież Jan Paweł II. Tegoroczne orędzie papieskie na tą uroczystość zostało przez Papieża Franciszka zatytułowane cytatem z Ewangelii św. Mateusza:"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28). Po Mszy św. połączonej z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, cierpiących nie tylko fizycznie ale i duchowo, wszyscy uczestnicy przeszli do Domu Polskiego na agapę przygotowaną przez s. Weronikę i Ewę Nagy oraz polonijne wolontariuszki.

(inf. i foto.:M.Soboltynska)9.02.2020 V NIEDZIELA ZWYKŁA. Prezentacja książek pana Konrada Sutarskiego.

Pan Jezus mówi dzisiaj do nas, że jesteśmy solą ziemi i światłem dla świata. Siłę do realizacji tego wezwania czerpiemy z krzyża Jezus Chrystus, który umierając za nas zapalił ogień miłości, zdolny rozproszyć wszelką ciemność. Blask bijący od krzyża rozprasza mroki naszego egoizmu, życia dla siebie, i wypełnia nasze serca miłosierną miłością. Czy dajemy się prowadzić tej miłości?
Dzisiaj, podczas Mszy Św. nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu jako modlitwa przygotowująca nas do Kongresu Eucharystycznego.
W naszej Wspólnocie z wielką radością powitaliśmy ks. Marka Zarębę z Diecezji Sosnowieckiej.
Po Mszy Św. w Domu Polskim odbyła się prezentacja książek pana Konrada Sutarskiego pt.: "Polska i Węgry w obronie chrześcijańskiej Europy" oraz "Stacje ludzkiego sprzeciwu".

We wtorek, 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, przypada Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji Polska Parafia i Stowarzyszenie św. Wojciecha, zapraszają wszystkich chorych i osoby starsze na godzinę 11.30, na Mszę Świętą połączoną z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, a następnie na spotkanie w Domu Polskim. Przed Mszą Świętą będzie okazja do spowiedzi w języku polskim i węgierskim.

W przyszłą niedzielę 16 lutego zapraszamy po Mszy Św. o godz. 10.30 do Domu Polskiego na promocję gminy Lipnica Wielka w ramach programu: "100. lecie przyłączenia część Oraw do niepodległej Polski (1920 - 2020) - Gmina Lipnica Wielka". Zaprezentowany będzie także program artystyczny i regionalne potrawy.

W Święto Matki Bożej Gromnicznej od naszej świątyni rozpoczęła się peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po świątyniach, gdzie wraz z Węgrami, modlą się Polacy, jako przygotowanie do zbliżającego się Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli trud przygotowania tej peregrynacji i przyjmują Matkę Bożą w swoich lokalnych parafiach.

2.02.2020 Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej.Łączy nas modlitwa - inauguracja peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

2 lutego w budapeszteńskim Kościele Polskim p.w. Najświęteszej Maryji Panny Wspomożycielki Wiernych zainugurowana została peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w polskich ośrodkach na Węgrzech jako przygotowanie do Międzynarodowego Kongresu Echarystycznego, który we wrześniu br. odbywał się będzie w Budapeszcie.

Pomysłodawczynią tej peregrynacji jest rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słaba Ewa, a na Mszy świętej wśród wiernych z naszej polskiej parafii obecny był ambasador RP prof. Jerzy Snopek wraz z małżonką, dyrektor Instytutu Polskiego Joanna Urbańska. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej odwiedzi około 40 kościołów na Węgrzech.

2 lutego, Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich. Ks. Poboszcz, Krzysztof Grzelak TChr. poświęcił świece, a z okazji zbliżającego się wspomnienia św. Błażeja, patrona w chorobach gardła odbyło się tradycyjne błogosławieństwo świecami.

Dzisiaj ks. Proboszcz Krzysztof Grzelak TChr udzielił Sakramentu Chrztu Świętego maleńkiej Anielce. Anielce i jej rodzinie życzymy obfitych łask i błogosławieństwa Bożego.

2 lutego przypada w Kościele katolickim także Dzień Życia Konsekrowanego, który ustanowił w 1997 roku święty papież Jan Paweł II, stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)

Pielgrzymka do Izraela.Polska Parafia organizuje w dniach od 20 do 27 października 2020 roku samolotową pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

Szczegóły w programie. Zapisy do 25 stycznia. Liczba miejsc ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.


19-26.01.2020 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan na Węgrzech trwał od 19 - 26 stycznia 2020 r. Hasłem tegorocznego Tygodnia było: "Życzliwymi bądźmy". Podczas modlitw rozważany był biblijny tekst zaczerpnięty z Dziejów Apostolskich 27,18 - 28,10. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Malty. W naszym Polskim Kościele w X dz Budapesztu nabożeństwo ekumeniczne odbyło się w środę 22 stycznia i tematem było "Zaufanie: nie bój się wierz..". O jedność chrześcijan modlili się z nami: ks. Attila Balogh z Kościoła Rzymsko-Katolickiego, Péter Benkóczy- pastor Kościoła Ewangelickiego, duchowny András Szilágyi- Sándor z Kościoła Reformackiego, János Kristóf Máté - diakon Kościoła Rzymsko-Katolickiego.
inf.:Soboltynski Róbert Lászlóné


26.01.2020 III NIEDZIELA ZWYKŁA. Jasełka w wykonaniu dzieci.

Dzisiejszą niedzielą kończymy w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który odbywał się pod hasłem: "Życzliwymi bądźmy" (por. Dz 28, 2). Jednak niech przez cały rok nie zabraknie w naszej wspólnocie modlitwy i właściwej postawy wiary prowadzącej ku jedności wszystkich chrześcijan, tak jak w swej woli wyraził to nasz Pan Jezus Chrystus.
Zachęceni przez papieża Franciszka także obecną niedzielę przeżywamy jako Niedzielę Bożego Słowa, podczas której, w szczególny sposób podkreślamy wagę Pisma Świętego w życiu Kościoła.

W minionym tygodniu przeżywaliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka. Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy zdrowia i Bożego błogosławieństwa. Z tej właśnie okazji dzisiaj, po Mszy Świętej w Domu Polskim dzieci przedstawią nam jasełka.

W nadchodzącą niedzielę 2 lutego przypada święto Ofiarowania Pańskiego nazywane także świętem Matki Bożej Gromnicznej, jest to zarazem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Na Msze Święte przychodzimy ze świecami, które w trakcie nabożeństwa poświęcimy. To Święto kończy tradycyjny okres śpiewania kolęd w naszych kościołach.

Ze względu na bliskość w kalendarzu wspomnienia św. Błażeja, patrona w chorobach gardła, w nadchodzącą niedzielę 2 lutego po Mszach Świętych nastąpi tradycyjne błogosławieństwo świecami.

W przyszłą niedzielę w trakcie Mszy Św. o godz. 10.30 pobłogosławimy świece wszystkim dzieciom, które w tym roku przystąpią do pierwszej komunii świętej.

25.01.2020 Bal Polski 2020.

25 stycznia 2020 w budańskim hotelu Flamenco, na zorganizowanym tradycyjnie przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski, dorocznym BALU POLSKIM bawili się przedstawiciele społeczności polskiej i polskich organizacji z Węgier.
Bal honorowym patronatem objęli panowie: ambasador RP na Węgrzech Jerzy Snopek i Miklós Soltész sekretarz stanu ds. Mniejszości, Wyznań i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Premiera.
Gospodyni balu Maria Felföldi powitała gości honorowych m.in. w osobach: ambasadora RP Jerzego Snopka wraz z małżonką, rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Ewy Ronayné Słabej, wicedyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie Dominiki Teske z małżonkiem, płk Tomasza Trzcińskiego attaché obrony, wojskowości i lotnictwa z żoną oraz proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. Obecni byli polscy samorządowcy mniejszościowi, przedstawiciele organizacji polonijnych, członkowie stowarzyszenia węgierskich absolwentów polskiego WAT-u, Polacy pracujący nad Dunajem, a także Polonia z wielu zakątków Węgier m.in. z Budapesztu, Dunaújváros, Miskolca, Balatonboglár, Szentendre, Pécsu, Érdu, Tatabánya. W sumie około 200 osób.
Bal tradycyjnie rozpoczęto polonezem. Podczas kolacji podano przystawkę z szynką i melonem, zupę z sarniny przyprawianą jałowcem, pieczoną polędwicę z sosem z orzechami laskowymi no i deser pistaciowo-malinowy, a o północy barszcz czerwony. Bawiono się niemal do świtu.
Uczestnikom balu do tańca przygrywał doskonale znany w Budapeszcie zespół Kwarta Czyste'y z podkarpackiego Brzozowa z wodzirejem Adamem Berkowiczem, któremu znajomością języka węgierskiego pomagała Katarzyna Desbordes-Korcsev. Wybrano królową i króla balu. Jedną z atrakcji wieczoru była loteria fantowa, z której dochód w wys. 392 tysięcy forintów został przeznaczony na przygotowanie relikwiarza na relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego, które ofiarowane będą budapeszteńskiemu Kościołowi Polskiemu w czasie tegorocznych rekolekcji wielkopostnych.
Tradycję organizacji Balu Polskiego w Budapeszcie zapoczątkował w 2011 roku ówczesny Ogólnokrajowy Samorząd Polski.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)

19.01.2020 II NIEDZIELA ZWYKŁA. Koncert zespołu "Anima Polonica".

Dziękujemy zespołowi "Anima Polonica" za uświetnienie dzisiejszej celebracji śpiewem kolęd.

W dniach od 19-25 stycznia przeżywamy w całym Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: "Życzliwymi bądźmy" (por. Dz 28, 2). Dzisiejsza niedziela rozpoczyna ten tydzień. Będzie on żywo przeżywany w świątyniach chrześcijańskich znajdujących się na terenie naszego dekanatu. Plan spotkań w poszczególnych świątyniach jest przedstawiony w gablotce. Zachęcamy wszystkich do udziału w nabożeństwach ekumenicznych.

W naszej świątyni nabożeństwo ekumeniczne będzie miało miejsce we środę, 22 stycznia, o godz. 18.00. Do uczestnictwa w tym nabożeństwie serdecznie zapraszamy.

W związku z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan i odbywających się nabożeństwach ekumenicznych w różnych kościołach naszego dekanaty w najbliższy piątek, 24 stycznia, Mszy Św. o godz. 17.00 nie będzie.

W naszej wspólnocie w tym tygodniu, 21 stycznia, swoje imieniny obchodzi siostra Agnieszka. Wyrażamy wdzięczność za posługę w naszej parafii i życzymy obfitych Bożych łask na drodze życia zakonnego.

W tym tygodniu przeżywamy Dzień Babci i Dzień Dziadka. Wszystkim babciom i dziadkom życzymy zdrowia i Bożego błogosławieństwa oraz pociechy z wnuków.

Wszystkie Babcie i Dziadków zapraszamy w niedzielę na Mszę Św. o godz. 10.30, a następnie do Domu Polskiego. W programie jasełka przygotowane przez dzieci i dedykowane Babciom i Dziadkom.


12.01.2020 ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO. Wspólne kolędowanie z chórem parafialnym pw. Św. Kingi. "Opowieść wigilijna" - spektakt w wykonaniu parafialnej grupy teatralnej.

W obecną niedzielę Kościół przeżywa święto Chrztu Pańskiego. Wody Jordanu są znakiem obycia z grzechu, które dokonuje się dzięki Krwi Baranka Bożego. Dzisiejsze, już świadome, wypowiedzenie przyrzeczeń chrzcielnych, zanurza nas w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, które daje nam życie wieczne. Dziś kończy się w liturgii okres Bożego Narodzenia.

Dzisiejszą Mszę Św. uświetnił chór parafialny pw. Św. Kingi. Wspólne kolędowanie z chórem parafialnym pw. Św. Kingi trwało jeszcze po mszy.

W Domu Polskim grupa teatralna pod kierownictwem s. Weroniki przedstawiła spektakt Opowieści Wigilijnej Karola Dickensa.

W jutrzejszy poniedziałek tj. 13 stycznia, przeżywać będziemy dzień Fatimski. Msza Święta i różaniec fatimski o godz. 17.00.

5.01.2020 DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM. Kolędowanie z zespołem "Kleksiki".

Dzisiaj przeżywamy II Niedzielę po Narodzeniu Pana Jezusa. Słowo stało się ciałem i wszystkim, którzy je przyjęli dało moc stania się dziećmi Boga. Pan Bóg wybrał nas, abyśmy byli świętymi tak jak On. Módlmy się więc, abyśmy to powołanie wypełnili. Prośmy o taką mądrość, która pozwoli nam poznać, kim jest Bóg, co nam ofiarowuje i czego w nas dokonuje.

Dziękujemy zespołowi "Kleksiki" za dzisiejsze kolędowanie podczas Mszy Świętej i koncert podtrzymujący nas w świątecznej atmosferze.

W jutrzejszy poniedziałek tj. 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, inaczej zwana Świętem Trzech Króli. W naszej parafii Msze Święte będą sprawowane o godz. 9.00 w języku węgierskim i o godz. 18.00 w języku polskim. Podczas nabożeństw poświęcimy kredę, którą oznaczymy drzwi naszych mieszkań na znak przyjęcia Dobrej Nowiny o Narodzeniu Pana Jezusa.

We środę 8 stycznia zapraszamy naszych seniorów na spotkanie w Domu Polskim o godz. 12.00.

W następną niedzielę, 12 stycznia, przypada Święto Chrztu Pańskiego. Kończy ono liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. W tym dniu w do wspólnego kolędowania zaprasza nasz chór pw. św. Kingi. Będzie ubogacał naszą liturgię o godz. 10.30, a po Mszy Św. zapraszamy do Domu Polskiego na spektakl naszej grupy teatralnej pt. "Opowieść Wigilijna" wg opowiadania Karola Dickensa.

1.01.2020 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Nowy Rok Pański 2020.

Dzisiaj rozpoczyna się Nowy Rok Pański 2020, przeżywamy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Z tej okazji składamy wszystkim Parafianom i Gościom najlepsze życzenia; szczególnego błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi Bożej Rodzicielki w każdym dniu. Dzisiaj przeżywamy także 53. Światowy Dzień Pokoju.

W następną niedzielę, 5 stycznia podczas liturgii o godz. 10.30 będziemy kolędować z zespołem "Kleksiki".

W poniedziałek 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, inaczej zwana Świętem Trzech Króli. W naszej parafii Msza Św. będzie sprawowana o godz. 18.00 w języku polskim. Podczas nabożeństwa poświęcimy kredę, którą oznaczymy drzwi naszych mieszkań na znak przyjęcia Dobrej Nowiny o Narodzeniu Pana Jezusa.


31.12.2019 Nabożeństwo dziękczynne na zakończenie Roku 2019.

Dzisiaj w ostatni dzień 2019 roku ks. Krzysztof Grzelak TChr odprawił nabożeństwo dziękczynne i Mszę Świętą dziękczynną za cały miniony rok., podziękując Bogu za miniony rok, za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże w Nowym Roku.

Po Mszy Świętej udaliśmy się do Domu Polskiego, gdzie ks. Proboszcz złożył wszystkim noworoczne życzenia i za pomyślność w nadchodzącym Nowym Roku wypiliśmy lampkę szampana.


29.12.2019 ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA.

Ostatnia niedziela roku to święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. W Świętej Rodzinie odnajdujemy wzór dla wszystkim rodzin, które pragną odnaleźć i w pełni realizować swoje powołanie. Modlimy się dzisiaj za wszystkie rodziny naszej parafii, a szczególnie za przeżywające kryzysy duchowe i będące w trudnej sytuacji materialnej.

Nadchodzący wtorek to ostatni dzień 2019 roku. Nabożeństwo dziękczynne za miniony rok i prośba o błogosławieństwo na czas nowego oraz Msza Święta w tej intencji we wtorek o godz. 18.00.

We środę, w pierwszy dzień 2020 roku, przeżywamy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to uroczystość nakazana i Msze Święte są jak w każdą niedzielę: o godz. 9.00 w jęz. węgierskim, a o godz. 10.30 i 18.00 w języku polskim. W tym dniu modlimy się o pokój na świecie.

24.12.2019 Msza święta Pasterska.

Mszą o północy, Pasterką, rozpoczęliśmy Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Upamiętnia ona oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. Pasterka otwiera oktawę liturgicznych obchodów związanych z tajemnicą Bożego Narodzenia - Wcielenia Syna Bożego.

Święta Bożego Narodzenia są bardzo rodzinne. Nasza Parafia jest też jedną, wielką rodziną. Po Pasterce ks. Krzysztof Grzelak TChr pobłogosławił opłatki, którymi następnie dzieliliśmy się, składając sobie nawzajem świąteczne życzenia.


PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

24.12 WIGILIA, wtorek, PASTERKA - g. 24.00

25.12 BOŻE NARODZENIE, środa - g. 9.00, 10.30, 18.00

26.12 ŚW. SZCZEPANA, czwartek - g. 9.00, 10.30

29.12 ŚWIĘTEJ RODZINY, niedziela - g. 9.00, 10.30, 18.00

31.12 Sylwester, wtorek g. 18.00 o błogosławieństwo na 2020 r.

01.01 BOŻEJ RODZICIELKI - NOWY ROK, środa - g. 9.00, 10.30, 18.00Dzieci ze Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie przesyłają życzenia świąteczne.22.12.2019 IV NIEDZIELA ADWENTU.

Przeżywamy już czwartą - ostatnią - niedzielę Adwentu. Niech nadchodzące chwile będą okresem wzmożonego duchowego wysiłku, aby rozbudzić w sobie pragnienie spotkania z przychodzącym Bożym Dziecięciem. Nie dajmy się zdominować codziennemu zabieganiu, ale otwórzmy serca na dar Bożej miłości. To otwarcie serca dokonuje się także poprzez spowiedź św., do której gorąco zachęcamy. Możliwość skorzystania z tego sakramentu dzisiaj przed i po Mszach św.

We wtorek przeżywamy Wigilię świąt Bożego Narodzenia. Zadbajmy o szczególny charakter wieczoru tego dnia. Niech świadczy on o naszej chrześcijańskiej tożsamości i o miłości Boga i naszych bliźnich. Wyraźmy to w naszym wzajemnym pojednaniu i zgodzie. Wieczerzy wigilijnej niech towarzyszy modlitwa, lektura fragmentu Ewangelii św. Łukasza o Narodzeniu Zbawiciela, dzielenie się opłatkiem i śpiew kolęd. Pamiętajmy także o osobach samotnych, chorych, i bardziej potrzebujących od nas. Dodatkowe miejsce przy wigilijnym stole wcale nie musi być puste lub być tylko wspomnieniem tych, którzy od nas już odeszli. Czas radosnego świętowania niech będzie wypełniony wzajemną życzliwością. W uroczystą noc Msza Święta - Pasterka o godz. 24.00.

We środę 25 grudnia, przeżywamy pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Msze Święte o godzinach: 9.00 w jęz. węgierskim, a o godz. 10.30 i 18.00 w języku polskim.

We czwartek 26 grudnia, przypada święto św. Szczepana, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Msze Święte o godz. 9.00 w jęz. węgierskim i o 10.30 w jęz. polskim. Nie ma Mszy Św. wieczornej o godz.18.00.

18.12.2019 Wigilijne spotkanie dla seniorów.

Jak co roku Polska Parafia Personalna wraz ze Stowarzyszeniem św. Wojciecha zorganizowała tradycyjną Wigilię dla Seniorów w Domu Polskim.
Na spotkaniu nasza parafialna grupa teatralna, pod kierownictwem s. Weroniki przedstawiła spektakt Opowieści Wigilijnej Karola Dickensa.
Modlitwę wygłosił i opłatki pobłogosławił ks. Krzysztof Grzelak. W bardzo miłej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia, wszyscy podzielili się białym Opłatkiem i składali sobie życzenia.
Wszystkim naszym Seniorom zarówno Proboszcz jak i prezes Stowarzyszenia św. Wojciecha, Monika Molnár, złożyli życzenia błogosławionych, radosnych, pełnych pokoju Świąt jak i szczęśliwego, pomyślnego Nowego Roku. Następnie przy suto zastawionym stole i przy tradycyjnych polskich potrawach spożywano tradycyjną wieczerzę wigilijną. Serdecznie podziękowania kierujemy w stronę wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania tego bliskiego każdemu sercu spotkania.
Na spotkanie wigilijne licznie przybyli polscy i węgierscy Seniorzy, obecny był również Konsul RP na Węgrzech, pan Marcin Sokołowski, oraz panie: rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słaba Ewa i przewodnicząca OSP Maria Felföldi.

15.12.2019 Budapeszt: Polonijne spotkanie opłatkowe.

15 grudnia Stołeczny Samorząd Polski i Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J.Bema na Węgrzech tradycyjnie w sali teatralnej przy ul. Akadémia 1 zorganizowały wspólne polonijne spotkanie opłatkowe. Przybyli nań przede wszystkim Polonusi z Budapesztu i okolic, ale także polonijni goście z Ameryki. Obecne były panie: rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słaba Ewa i przewodnicząca OSP Maria Felföldi. Modlitwę wygłosił i opłatki pobłogosławił ks. Krzysztof Grzelak, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech. Z koncertem pastorałek i kolęd wystąpił parafialny Chór p.w. św. Kingi oraz zespoły "Ósemeczki" i "Dźwięczne Półnutki" ze SP w Baniosze.

Gospodyniami spotkania były panie Katarzyna Balogh przewodnicząca SSP i Korinna Wesolowski prezes PSK im. J.Bema na Węgrzech przy wsparciu SNP II, XVII i XVII dzielnicy Budapesztu.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)


15.12.2019 III NIEDZIELA ADWENTU.

Dzisiejsza liturgia wzywa nas do radości z bliskiego przyjścia Zbawiciela, który niesie wybawienie ubogim, chorym, słabym i nieszczęśliwym. Dlatego w Kościele, zwana jest niedzielą gaudete - "Radujcie się". Stajemy więc przed Panem nie jako duchowi bogacze, lecz jako ubodzy, którzy oczekują Jego przyjścia z wiarą, odwagą i tęsknotą, ciesząc się, że przyjdzie już niebawem, aby okazać nam swoje miłosierdzia.

Dziękujemy zespołom "Ósemeczki" i "Dźwięczne Półnutki" ze SP w Baniosze za wspólną modlitwę i piękny koncert.

Naszych seniorów zapraszamy na spotkanie wigilijne w Domu Polskim we środę 18 grudnia o godz. 13.00.

W trzecim tygodniu adwentu zapraszamy na Roraty o godz. 7.00 we wtorek i czwartek w jęz. węgierskim, w sobotę w jęz. polskim. 4. W piątek 20 grudnia zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00 w języku polskim.

Przedświąteczna spowiedź św. jest przewidziana w piątek 20 grudnia od g. 18.00 do g. 20.00. W sobotę 21 grudnia od g. 10.00 do g. 12.00 oraz od g. 17.00 do g. 20.00. W niedzielę 22 grudnia przed i po Mszach św.


14.12.2019 Spotkanie wigilijne w 17. dzielnicy Budapesztu.

14 grudnia Polski Samorząd XVII. dzielnicy Budapesztu zorganizował spotkanie wigilijne w Domu Kultury im.Csekovszkiego Árpáda.
Gospodynią spotkania była Kiss Patrycia - przewodnicząca samorządu.
Podczas spotkania modlitwę wygłosił i opłatki pobłogosławił ks. Krzysztof Grzelak, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech. Z koncertem pastorałek i kolęd wystąpiły zespoły "Ósemeczki" i "Dźwięczne Półnutki" ze SP w Baniosze.8.12.2019 II NIEDZIELA ADWENTU. Święty Mikołaj w Domu Polskim.

Dzisiaj, w drugą niedzielę adwentu, jeszcze mocniej brzmią słowa adwentowych proroków: Izajasza i Jana Chrzciciela: "Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla niego". Czy już usłyszeliśmy to wołanie, czy już następuje prostowanie dróg naszego życia?

Po Mszy Świętej w Domu Polskim św. Mikołaj spotkał się z dziećmi.

Obecna niedziela, w Kościele w Polsce, jest dniem solidarności i pomocy w potrzebie Kościołowi na Wschodzie. Zespołowi zaangażowanemu w to dzieło przy Episkopacie Polski przewodniczy były nasz proboszcz, ks. Leszek Kryża. Wesprzyjmy modlitwą naszych braci na Wschodzie, a także ważną pracę ks. Leszka.


7.12.2019 Spotkanie opłatkowe w Ambasadzie Polskiej w Budapeszcie.

7 grudnia na zaproszenie Ambasadora RP na Węgrzech prof. Jerzego Snopka i Konsula RP Marcina Sokołowskiego wraz z Małżonkami, do Ambasady Polskiej w Budapeszcie na bożonarodzeniowe spotkanie opłatkowe licznie przybyli przedstawiciele organizacji polonijnych, samorządów narodowościowych, siostry zakonne, młodzież studencka m.in. z Budapesztu, Szolnoku, Egeru, Tata, Gyer, Veszprém, Kaposváru, Dunaújváros, Miskolca, Pécsu, Székesfehérváru, Érdu, Szentendre. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie ambasadora prof. Jerzego Snopka, a następnie konsul Marcin Sokołowski podziękował Polonii za współpracę. Słowa modlitwy wygłosił i opłatki pobłogosławił proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. Były życzenia i specjały polskiej kuchni świątecznej, które tradycyjnie od lat przygotowuje znany restaurator Leszek Cichocki z Kamiennej Góry.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)


1.12.2019 Budapeszt: Koncert Galowy IX Konkursu Pianistycznego im. Györgya Ferenczy.

1 grudnia w Budapeszcie w Vigyázó Sándor Müveledési Ház odbył się Koncert Galowy IX Konkursu Pianistycznego im. Györgya Ferenczy organizowanego przez Fundację jego imienia. Pomysłodawczynią tego międzynarodowego przedsięwzięcia jest mieszkająca w Budapeszcie nasza rodaczka, pianistka Izabela Darska Havasi, a gośćmi specjalnymi tegorocznego konkursu byli: Olga Ksondzyk ( Ukraina), zwyciężczyni międzynarodowej "Wiosny Chopinowskiej" w Łucku i Mateusz Mirosław Dubiel ( Polska) zwycięsca międzynarodowego XXVII Konkursu Chopinowskiego w Szafarni. W tym roku w konkursie uczestniczyli młodzi pianiści z 16 krajów.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)

1.12.2019 Święty znak w naszym otoczeniu.

Na rozpoczęcie adwentu 1 grudnia 2019 r w Domu Polskim została otwarta wystawa "Święty znak w naszym otoczeniu". Całość zbioru obrazów na obecnej wystawie pochodzi z prywatnej kolekcji. Są to prace trzech wybitnych malarzy polskich: Antoniego Górnika, Piotra Moskala i Siergieja Szemieta.
Wystawę otworzył ks. dr Józef Nowobilski. Jest on osobą znaną w naszym środowisku. Od 2000 r. jako dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie współpracował z Budapesztem, W ciągu tych lat około 20 wystaw w Domu Polskim zawdzięczamy ks. Dyrektorowi. Piotr Moskal - artysta malarz, absolwent Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, wybitny malarz, którego jednym z wiodących wątków twórczości stało się malarstwo religijne. P. Moskal ma w swoim dorobku kilkanaście obrazów ołtarzowych, m. in. obraz na ścianie centralnej w Kościele Relikwii, w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie - Łagiewnikach. Oprócz tego znane są jego dzieła związane z uroczystościami roku liturgicznego, takimi jak Procesja św. Stanisława na Skałkę, Świecenie Pokarmów, Odpusty przykościelne i wiele, wiele innych.
Antoni Górnik - artysta malarz, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, znany i uznany portrecista - wykonał portrety Ojca Świętego Jana Pawła II, Benedykta XVI, portrety biskupów lwowskich i wiele innych. Jest także autorem kilkudziesięciu obrazów świętych przeznaczonych do kultu w Polsce. Jego dzieła zdobią kościoły w Krakowie (Sanktuarium Świętego Jana Pawła II), Warszawie (kościół św. Stanisława Kostki), a także w kościołach w Świdnicy, Poznaniu oraz w Polskiej Misji Pokojowej w stolicy Iraku, Bagdadzie.
Siergiej Szemiet - artysta malarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku, profesor Akademii sztuk Pięknych w Mińsku, wykładowca malarstwa na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Uzyskał tytuł doktora na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Autor wielu pejzaży, obrazów o charakterze religijnym, a także portretów, m. in. Ojca Świętego Jana Pawła II, Kardynała Stanisława Dziwisza, Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Arcybiskupa Mińska Tadeusza Kondrusiewicza i wielu, wielu innych. Wystawę zorganizował Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy filia Óhegy utca.
Po otwarciu wystawy odbyło się spotkanie z delegacją Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w ramach programu "Jest nas 60 milionów".
(inf.: Małgorzata Soboltyński, fot. Malina Strzelewicz)

1.12.2019 I NIEDZIELA ADWENTU.

Obecną niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Pierwszym okresem tego roku jest adwent. Ten okres ma nas przygotować na powtórne przyjście Pana Jezusa na końcu czasów, jak i na to, które przeżywamy w uroczystości Bożego Narodzenia. Oczekujmy Pana Jezusa z wielką radością w naszych sercach. Chcąc jak najlepiej przygotować się na to spotkanie trzeba podjąć adwentowe wołanie proroków Izajasza i Jana Chrzciciela: "Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla niego".

Podczas Mszy Św. o godz. 10.30 pobłogosławimy wieniec adwentowy i świece roratnią, symbolizującą Maryję, zapalaną w czasie rorat. Msze roratnie w języku polskim sprawujemy w adwencie w soboty: 7,14 i 21 grudnia o godz. 7.00. Przynosimy ze sobą lampiony, a po Mszy Św. zapraszamy na śniadanie.


24.11.2019 UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA.

Dziś - uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Ustanowił ją papież Pius XI w 1925 roku i polecił obchodzić ją w ostatnią niedzielę października. Po Soborze Watykańskim II przeniesiono ją na ostatnią niedzielę roku liturgicznego, aby zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus objawi w pełni swoją władzę królewską w dniu ostatecznym, gdy przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Dzisiejsza niedziela to także uroczystość tytularna zgromadzeń zakonnych, które służą polskiej emigracji - Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, do którego należy ks. Proboszcz, jak również Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, do tej wspólnoty zakonnej należą siostry: Agnieszka i Weronika.

Z okazji Waszego tytularnego święta Chrystusa Króla życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze. Dziękujemy Wam za oddanie, życzliwość i poświęcenie, z jakim służycie naszej Polonii.
Niechaj Jezus Chrystus obdarza Was obfitymi łaskami i króluje w Waszych sercach.


Przyszła niedziela 1 grudnia, to już pierwsza niedziela adwentu, w którą rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. W czasie Mszy Św. o godz. 10.30 pobłogosławimy wieniec adwentowy i świecę roratkę zapalaną w czasie rorat.
Także w następną niedziele po Mszy Św. o godz. 10.30 Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha zaprasza do Domu Polskiego na wystawę trzech wybitnych malarzy: Antoniego Górnika, Piotra Moskala i Siergieja Szemieta. Wystawę otworzy: ks. dr Andrzej Józef Nowobilski, Kanonik Kapituły św. Floriana i św. Jana Pawła II w Krakowie.

17.11.2019 "XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA. Koncert Zespółu Wokalnego Unanime z Rzeszowa.

Liturgia dzisiejszej niedzieli zwraca naszą uwagę, że to, co ma być trwałe, okażę się kruche, to, w czym pokładaliśmy nadzieję, boleśnie nas zawiedzie. Nie wszystko można kupić i nie zawsze wystarczy nasza zaradność i inteligencja. Wiara jest poszukiwaniem prawdziwej trwałości. Jest wytrwałym dążeniem, do Tego, który Trwa.

Dziękujemy Zespółowi Wokalnemu Unanime pod dyrekcją Anny Marek-Kamińskiej za piękny koncert i wspólną modlitwę.

Za tydzień, 24 listopada przypada ostatnia niedziela roku liturgicznego, a zarazem uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to także uroczystość tytularna zgromadzeń zakonnych, które służą polskiej emigracji - Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, do którego należy ks. Proboszcz, jak również Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, do tej wspólnoty należą siostry: Agnieszka i Weronika. Jest to także w Polsce święto patronalne Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza.


13.11.2019 "Świadkowie tajemnicy" ( A Titok Tanúi ).

Dzięki wydawnictwu Kairosz po węgiersku możemy udać się w niezwykłą podróż w niezwykłej sprawie i poznać materialne ślady życia i śmierci Syna Bożego, który był człowiekiem. Mamy okazję otrzymać wyważone świadectwo historii oraz stan naszej wiedzy i niewiedzy na dzień dzisiejszy o największej zagadce zachwycając się niecodziennym dziełem dwóch polskich autorów, dziennikarza Grzegorza Górnego oraz artysty fotografa Jana Rosikonia pt. "Świadkowie Tajemnicy" ( A Titok Tanúi).

Promocje dzieła z udziałem Grzegorza Górnego, a prowadzone przez znanego publicystę i pisarza Attilę Szalaiego, odbywają się w listopadzie aż w trzech miejscach na Węgrzech 13 listopada byliśmy świadkami prezentacji książki w Budapeszcie w Bazylice św. Stefana, następne odbędą się w najbliższych dniach: 14.XI o godz. 19:00 u dominikanów w Debreczynie w Sali św. Jana Pawla II oraz 15.XI o godz. 16:30 w kawiarni Millennium w Segedynie.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)


11.11.2019 Urodziny Niepodległej - wieczornica przy budańskim pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.

11 listopada aby uczcić rocznicę odrodzenia Polski na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema na Węgrzech corocznie spotyka się budapeszteńska Polonia . Tego roku - po raz pierwszy okolicznościowa wieczornica odbyła się przy nowym budańskim pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego znajdującym się w XII dzielnicy Budapesztu przy ulicy Csörsz.

W uroczystości, która miała charakter patriotyczny ale również bardzo rodzinny uczestniczył i wystąpienie wygłosił ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek wraz z małżonką, dyrektor i wicedyrektor Instytutu Polskiego panie Joanna Urbańska i Dominika Teske, przedstawiciele władz węgierskiego Samorządu XII dzielnicy, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felföldi, prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha Monika Molnár, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr, który w modlitwie przywołał pamięć ojców polskiej niepodległości. Licznie przybyli uczniowie i nauczyciele Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, którzy przygotowali okolicznościowy program oraz delegacja Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech - instytucji OSP, polscy studenci węgierskiego uniwersytetu ELTE, przedstawiciele samorządów polskich I, II, III, IV, VII, VIII, X, XII, XIII i XXII dzielnicy Budapesztu. Rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier reprezenował Szabolcs Sutarski.

Wieczornicy asystowali członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Legionu Polskiego, a ich dowódca Emil Nagy przywołał zebranych do uroczystego Apelu Niepodległości.

Następnie odbyła się ceremonia składania wieńców i wspólnie odśpiewano pieśń legionową "My Pierwsza Brygada".

W godzinach przedpołudniowych delegacja PSK im. J.Bema na Węgrzech złożyła kwiaty w powołanym do życia w 1936 roku miejscu polskiej pamięci narodowej przy tablicy Marszałka na placu Apora Vilmosa.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)


10.11.2019 Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W sali teatralnej przy ul. Akadémia 1 odbył się organizowany przez Stołeczny Samorząd oraz samorządy polskie XVII, XVIII i XXII dzielnicy Budapesztu uroczysty koncert w wykonaniu polonijnego zespołu "Polonez" oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej im. Jene Hubay. Obecny był kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Budapeszcie Marcin Sokołowski, wicedyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie Dominika Teske, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka TChr, przewodnicząca OSP Maria Felföldi, prezes SKP pw. św. Wojciecha Monika Molnár i dyrektor Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP Beata Mondovics.

Goście uroczystości szampanem wznieśli toast z okazji 101 urodzin Niepodległej.
Po raz pierwszy publicznie zaprezentował się nowy Stołeczny Samorząd Polski kierowany przez Katarzynę Balogh.

Polonijne uroczystości z okazji Swięta Niepodległości Polski kontynuowane będą 11 listopada przy budańskim pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)


10.11.2019 XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA. Msza Św. w intencji Ojczyzny. Wystawa fotograficzna Piotra Jantosa pt.: " Kobiety w drodze do niepodległości".

10 listopada w budapeszteńskim Kościele Polskim pod przewodnictwem proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. sprawowana była Msza Święta w intencji Ojczyzny z okazji Święta Niepodległości. Mszy towarzyszył Chór św. Kingi.

Po Mszy Świętej Oddział POKO ( Óhegy 11) w Domu Polskim dla uczczenia 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizował wernisaż wystawy "Kobiety w drodze do Niepodległości" z pamiętnika Izabeli z Rakowiczów Drobnikowej, na której prezentowane są fotografie autorstwa Piotra Jantosa. Autor osobiście wystawę otworzył. Ponadto odbyła się krótka prezentacja SNP X dzielnicy Budapesztu. Wśród gości wernisażu obecna była wicedyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie Dominika Teske i przewodnicząca OSP Maria Felföldi.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)


6.11.2019 Narodowe Święto Niepodległości.

6 listopada 2019 roku mieliśmy zaszyt uczestniczenia w uroczystym przyjęciu wydanym przez Ambasadora RP na Węgrzech, prof.Jerzego Snopka z małżonką z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Uroczystość odbyła się w przepięknych salach pesztańskiego Vigadó.
Wśród gości, byli przedstawiciele węgierskiego rządu, parlamentu, świata polityki, kultury, nauki, mediów, kościołów, a także budapeszteński korpus dyplomatyczny. Gościem honorowym był wicepremier Węgier, Zsolt Semjén.


3.11.2019 Budapeszt: 10-lecie pomnika św. Jadwigi.

3 listopada uroczystą Mszą Świętą sprawowaną pod przewodnictwem księdza proboszcza dr Zoltána Osztie w budapeszteńskim Kościele Sródmiejskim upamiętniono 10-tą rocznicę postawienia pomnika św. Jadwigi. Inicjatorem powstania tego pomnika - podobnie jak sąsiadującego mu pomnika św. Kingi (2002r.) był Samorząd Narodowości Polskiej V. Dzielnicy Budapesztu.
Stojące przy północnej ścianie kościoła "polskie pomniki" wyszły spod dłuta artysty rzeźbiarza Dávida Tótha i przy finansowym oraz duchowym wsparciu Samorządu V dzielnicy Budapesztu i ówczesnej polskiej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie.

"Postać św. Jadwigi - Królowej Polski po dziś dzień znalazła trwałe miejsce w pamięci historycznej Polaków. Niewątpliwie należy do najpiękniejszych i najwybitniejszych kobiecych postaci w dziejach Polski. Jest symbolem wielkości i chwały, ale i wielowiekowych związków narodów polskiego i węgierskiego, symbolem trwałego przywiązania do chrześcijańskich wartości, tradycji i kultury, które przez wieki kształtowały kontynent europejski, nasze społeczeństwa i państwa. Choć czasy w których żyła należą do odległych, możemy bez obawy stwierdzić, iż była prekursorem nowoczesnej Europy, Europy opartej o wartości chrześcijańskie. Stojące w sercu stolicy Węgier pomniki dwóch wybitnych kobiet św. Jadwigi i św. Kingi w dziejach obu naszych narodów przypominają o wydarzeniach, które były spoiwem wielowiekowych związków i przyjaźni narodów polskiego i węgierskiego. Módlmy się aby za ich wstawiennictwem oba nasze kraje żyły w poczuciu wolności, dobrobytu, dokonując roztropnych wyborów opartych o wartości, które przez wieki kształtowały naszą historię i tożsamość. Boże miej w opiece Polskę i Węgry!"- tymi słowami zakończyła swoje wystąpienie przewodnicząca SNP V dzielnicy Jadwiga Abrusán.

Po uroczystej Mszy Świętej u stóp pomnika św. Jadwigi złożono wieńce i kwiaty. Wśród gości uroczystości obecny był konsul RP Marcin Sokołowski, przedstawiciele organizacji polonijnych: PSK im. J.Bema z prezes Korinną Wesolowski, oraz Stowarzyszenia Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha, polscy i węgierscy wierni. Całość ubogacił śpiew parafialnego chóru św. Kingi z kościoła polskiego na Kebánya i węgierskiego chóru "Kántorátus" z kościoła śródmiejskiego.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)


1.11.2019 Budapeszt - Wszystkich Świętych, Msza Święta na polskiej kwaterze w Rákoskeresztúr.

1 listopada - w dniu Wszystkich Swiętych - proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr sprawował Mszę Świętą na polskiej kwaterze peszteńskiego cmentarza Rákoskeresztúr. Obecny był ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek wraz z małżonką, dyrektor Instytutu Polskiego Joanna Urbańska, rzecznik narodowości polskiej w ZN RW dr Rónayné Słaba Ewa, delegacje zarządów PSK im. J.Bema i SKP p.w. św. Wojciecha, wierni z naszej polskiej parafii.

Ziemia węgierska kryje prochy wielu tysięcy Polaków. Polskie groby rozsiane są po całym kraju i niemal na każdym tutejszym cmentarzu znajdują się płyty nagrobne z polskimi nazwiskami. Najwięcej grobów z prochami naszych rodaków pozostało po II wojnie światowej, a w trzech miejscowościach Węgier w Budapeszcie (Rákoskeresztúr) , Egerze, Gyer i Budakeszi dzięki staraniom ówczesnego OSP, Ambasady i Konsulatu RP oraz ówczesnej ROPWiM w Warszawie od 9 lat znajdują się polskie kwatery wojskowe.

Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest "Świętem Zmarłych", ale przypomina wszystkim wiernym o ich powołaniu do świętości. W odróżnieniu od tej uroczystości, następnego dnia - 2 listopada - wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)


25-27.10.2019 "Dni zawierzenia Maryi".

W dniach od 25 - 27 października w Polskim Kościele w Budapeszcie odbyły się "Dni zawierzenia Maryi". Całość spotkań, świadectw i liturgii prowadziła grupa Ruchu Czystych Serc z Poznania. Hasło tych Dni to:"Być u stóp Matki - moc zawierzenia Maryi".

Ruch Czystych Serc jest wspólnotą dla młodych, którzy chcą prawdziwie kochać, którzy chcą czegoś więcej w swoim życiu - iść pod prąd dzisiejszego świata.

Stając w prawdzie o sobie, znając swoje grzechy, biegną do Maryi - Matki Jezusa - z prośbą, by pomogła im powstać z grzechu, by uleczyła wszelkie rany serca i wstawiała się u Jezusa, aby mogli dojrzeć do miłości, bo pełnią szczęścia dla człowieka jest kochać i być kochanym miłością niezniszczalną.
(inf.fot.:M. Soboltyński)


22.10.2019 Budapeszt: Kwatera 301 - symbol polsko-węgierskiej solidarności.

22 października przedstawiciele polskiej dyplomacji z Konsulem RP na Węgrzech Marcinem Sokołowskim w asyście Polonii i proboszcza Polskiej Parafii Personalnej ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. na kwaterze 301 cmentarza w Rákoskeresztúr złożyli hołd polskim i węgierskim bohaterom 1956 roku.

Niemal większość przełomowych, zarazem tragicznych momentów historii Węgier posiada swój specyficzny polski akcent. Nie przypadkowo. Los naszych narodów splatał się na przestrzeni dziejów czyniąc z nich naturalnych sojuszników w walce o przetrwanie i dążenie do wolności. 24 października 2006 roku na kwaterze 301 cmentarza w Rákoskeresztúr w obecności władz polskich i węgierskich odsłonięty został pomnik-kopijnik pamięci października 1956 roku - wolnościowych zrywów przeciwko komunistycznemu terrorowi krwawo tłumiącemu walkę o wolność zniewolonych narodów jako symbol solidarności, braterstwa i przyjaźni Polaków i Węgrów w 50-tą rocznicę powstań w Poznaniu i Budapeszcie". Głoszą słowa wyryte na (dwujęzycznej) tablicy znajdującej się u stóp kopijnika. Od 13 lat w miejscu tym tradycyjnie spotyka się tutejsza Polonia. Tak było również 22 października tego roku, kiedy to na kwaterze 301 przy kopijniku symbolizującym okaleczonego Jezusa wypowiedziano słowa polskiej modlitwy i spoczęły wieńce i kwiaty złożone tam w imieniu Ambasady RP w Budapeszcie, Instytutu Polskiego, Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha, Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema na Węgrzech, Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego i Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie.
(inf.www.polonia fot.www.polonia.hu i EB)


20.10.2019 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA. Występ Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca PRZODKOWIANIE z Przodkowa.

W naszej relacji do Pana Boga musimy pojąć, że jesteśmy jak wdowa z dzisiejszej ewangelii. Aby żyć, naprawdę potrzebujemy Bożej łaski i obrony. Najpierw jednak musimy się do tej potrzeby przyznać. Stanięcie w prawdzie o naszej kruchości i niewystarczalności otwiera drogę ku odnowie całego naszego życia.

Dziękujemy ojcu Andrzejowi Kosteckiemu, dominikaninowi, za przewodniczenie dzisiejszej niedzielnej liturgii w czasie nieobecności ks. proboszcza.

Dzisiejszą Mszę Świętą uświetnił swym śpiewem i wspólną modlitwą Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca PRZODKOWIANIE z Przodkowa. W Domu Polskim Zespół Przodkowianie zaprezentował tańce i piosenki kaszubskie, ukazujące bogactwo i urok folkloru ludowego Kaszub.

W nadchodzący piątek, sobotę i niedzielę, 25 - 27 października, w naszej parafii odbędą się "Dni Zawierzenia Maryi". Całość spotkań, świadectw i liturgii poprowadzi grupa Ruchu Czystych Serc z Poznania. Hasło tych Dni to: "Być u stóp Matki - moc zawierzenia Maryi". W piątek i w sobotę spotykamy się o godz. 18.00, w niedzielę o godz. 10.30 i 18.00.

W przyszła niedzielę po Mszy Św. o godz. 10.30 zapraszamy na ciekawe spotkanie do Domu Polskiego. Będzie rozmowa o historii, a w szczególności o nowych metodach zbierania, archiwizacji i pokazywania historii, także tej najnowszej. Będziemy mieli znakomitych gości, między innymi dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej panią Marzenę Kruk, a także przedstawicielki Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

18-19.10.2019 34. Jasnogórska Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy..

W nocy z 18 na 19 października 2019 r. odbyła się w Częstochowie 34. Jasnogórska Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy. Hasłem tegorocznej pielgrzymki do Domu Matki i Królowej były słowa: "Z mocą Bożego Ducha strzeżmy wspólnego dziedzictwa". Grupa pielgrzymów ze Stowarzyszenia Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha oraz Polskiej Parafii Personalnej na czele z ks. proboszczem Krzysztofem Grzelakiem TChr po raz 21. przybyła na Jasną Górę pokłonić się Królowej Polski. W modlitwach zawierzaliśmy nasze intencje, wypraszając potrzebne łaski dla nas samych i bliskich naszym, sercom. Podczas wielu godzin wsłuchiwaliśmy się w to, co w tę noc chciała nam przekazać Maryja. W sumie przed obliczem Jasnogórskiej Pani zebrało się ok. dwa tysiące pielgrzymów z Polski i z zagranicy. Były to przede wszystkim grupy z parafii, w których posługują księża chrystusowcy i siostry misjonarki - główni organizatorzy czuwania. Apelowi Jasnogórskiemu o godz. 21.00 przewodził ks. Krzysztof Olejnik TChr, przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego, który zawierzał naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków Matce Bożej: "Za przykładem naszych matek i ojców Tobie, Matko i Królowo, zawierzamy naród polski, wszystkich naszych rodaków żyjących w Ojczyźnie i poza jej granicami. Mszy św. o godz. 23.00 przewodniczył ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. W homilii zachęcał do zachowania wierności wartościom chrześcijańskim zarówno w Polsce jak i na emigracji. Prosił, byśmy za przykładem św. Jana Pawła II zachowali także żywą miłość i jedność w naszej Ojczyźnie: "To właśnie w obliczu tego Obrazu, Matki wskazującej na Syna, Polska jest jednością, a my jesteśmy sobą, bo Polska jest w nas, a my jesteśmy w niej, będąc czy to w kraju, czy poza jej granicami. Maryja w Obrazie Jasnogórskim jest Matką polskich spraw, polskich sumień, trudów i cierpień, zwycięstw i nadziei. Tutaj zawsze świeci światło nadziei z wysokości Chrystusowego krzyża, nad tym klasztorem, nad tym miejscem. Nawet jak wszystkie światła dla Polski zgasły pozostało tylko to jedno - Kościół i Matka z Jasnej Góry".
Głębokich przeżyć, których doznaliśmy podczas czuwania, poruszenia serc życzymy wszystkim, którzy już teraz planują przyszłoroczną pielgrzymkę na czuwanie w Jasnej Górze.
Podczas naszej podróży zwiedziliśmy również Zamek Królewski w Niepołomicach, poznaliśmy jego historię i legendy tej liczącej niemal siedemset lat rezydencji królewskiej.
Poznaliśmy piękne sanktuarium Matki Bożej Hebdowskiej w ponorbertańskim, gotycko-barokowym zespole kościelno-klasztornym z 1160 r., usytuwanym na malowniczym wzgórzu w zakolu Wisły, niedaleko Nowego Brzeska. To jeden z najcenniejszych pomników architektury gotyckiej i barokowej w Małopolsce. Drugi po Tyńcu najstarszy założony klasztor w tym regionie. Obecnie w tym obiekcie mieści się pijarskie Centrum Wiara i Kultura oraz hotel św. Norberta. Dziękujemy ks. proboszczowi Józefowi Ostrędze SP za gościnne przyjęcie. Zwiedziliśmy także Zamek w Nowym Wiśniczu, jedną z najpiękniejszych budowli rezydencjalno-fortecznych w Polsce. Zamek zachwyca bogactwem relacji kompozycyjnych i widokowych, wielością wątków artystycznych i historycznych, różnorodnością i jakością form stylowych oraz kontekstów kulturowych.
35. Jasnogórską Noc Czuwania w roku stulecia obchodów rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II oraz w roku 100. rocznicy Cudu nad Wisłą, zaplanowano na 16-go października 2020 r. Serdecznie zapraszamy!
Pielgrzymkę dofinansował Samorząd Kebányi.(inf.Katarzyna Takácsné Kalińska, zdjęcia: Maria Sebestyenné Murasiewicz)

14.10.2019 "MÓJ SYN, MAKSYMILIAN"

14 października w ramach Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej w Teatrze Narodowym w Budapeszcie obejrzeliśmy spektakl teatralny pt.:" Mój syn, Maksymilian" w reżyserii Marcina Kwaśnego.

W warstwie fabularnej dramat toczy się na dwóch osiach czasu - współczesnej, gdy matka św. Maksymiliana odwiedza celę syna w Klasztorze oraz historycznej, gdy z retrospektywy poznajemy historię życia i śmierci św. Maksymiliana w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Na poziomie rozważań filozoficznych dramat dotyka najważniejszych problemów człowieka, w tym postawy wobec bliźnich i patriotyzmu. Sztuka jest głęboką analizą psychologiczną wyjątkowej osobowości św. Maksymiliana Kolbego.

13.10.2019 XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Kontynuujemy obchody 25. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej w Budapeszcie pod hasłem: "...abyście nie ustawali złamani na duchu...Hbr 12,3)" Dzisiejszej niedzielnej celebracji, która jest wpisana w przeżywanie tych Dni, przewodniczy szczególny gość, ks Prowincjał księży chrystusowców, Bogdan Renusz, który naszą parafie w Budapeszcie ma pod swoją opieką w porządku jurysdykcji zakonnej. Dziękujemy ks. Prowincjalowi za troskę i modlitwę w naszej intencji.

Dzisiaj także wraz z Kościołem w Polsce przeżywamy XIX Dzień Papieski pod hasłem: "Wstańcie, chodźmy." Punktem wyjścia jest książka Jana Pawła pod tym samym tytułem, a tematem rozważań I Pielgrzymka do Ojczyzny św. Jana Pawła II (2-10 czerwca 1979 r.)

Jutro w poniedziałek 13 października w ramach Dni Kultury przedstawiony zostanie spektakl teatralny pt.:" Mój syn, Maksymilian". Rozpoczęcie spektaklu o godz. 19.00. Szczegóły w programie Dni Kultury i na plakatach.

We wtorek 15 października zapraszamy na Dzień Fatimski. Naszą modlitwę rozpoczniemy Mszą Św. o godz. 17.00, a następnie różaniec. W nasze intencje włączamy także modlitwę za Europę w duchu Sługi Bożego Roberta Schumana.

6.10.2019 "Madonny Podhalańskie" - w Budapeszcie odbywają się XXV Jubileuszowe Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej.

Mottem tegorocznych Dni Kultury jest cytat z listu do Hebrajczyków "Abyście nie ustawali złamani na duchu". Żyjemy w takich czasach, gdzie jest bardzo dużo napięcia, bardzo dużo stresujących sytuacji, i w Europie, i na całym świecie. To właśnie kultura chrześcijańska może w jakimś sensie wpłynąć na to, że człowiek będzie trochę inaczej przeżywał swoją rzeczywistość.

W niedzielę uroczystej Mszy Św. przewodniczył ks. bp. Wiesław Lechowicz delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, a jej oprawę muzyczną zapewnił polonijny chór św. Kingi.
Dzisiaj dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii świętej otrzymały pobłogosławione różańce.
Podczas Mszy Świętej wręczono nagródy im. ks. Wincentego Danka. Laureatami nagród im. ks. Wincentego Danka w tym roku zostali: J.E. ks. biskup Wiesław Lechowicz, Delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i Romana Magyar.

W Domu Polskim otwarta została bardzo ciekawa wystawa ph. "Madonny Podhalańskie" ze zborów Czerwonego Dworu. Ogłoszony w 2019 roku przez zakopiańskie Centrum Kultury Rodzimej Czerwony Dwór konkurs, kontynuując tradycje sprzed dziesięcioleci, stanowi okazję oglądu aktualnego stanu żywotności malarstwa na szkle. Na temat konkursu wybrano "Madonny Podhalańskie". Kult maryjny należący do najżywszych przejawów religijności katolickiej w całej Polsce, wśród górali przybiera formę szczególną. Temat konkursu przywołał nie tylko te tradycyjne najpopularniejsze na Podhalu wizerunki, ale także bardziej osobiste tematy związane z macierzyństwem. Rysy wielu Madonn przypominają współczesne kobiety. Także w towarzyszących wizerunkom motywach dekoracyjnych urzeka pomysłowość w poszukiwaniu regionalnych inspiracji. Wystawa bardzo piękna i warta obejrzenia. A do Budapesztu zjechali z nią goście prosto z Zakopanego znana artystka Marta Walczak Stasiowska z Czerwonego Dworu panie Małgorzata Wnuk i Paulina Peciak, miejscowy Wydział Kultury reprezentowały Joanna Staszak i Katarzyna Stachoń Groblowy. Specjalnego charakteru nadawała muzyka w wykonaniu kapeli "9 SIYŁ". Wystawa o Madonnach Podhalańskich czynna będzie w Domu Polskim w Budapeszcie do końca października br. Naprawdę warto ją zobaczyć i napełnić duszę jej dobrym przesłaniem.
Ponadto w drugim dniu XXV DPKCh zarówno w Mszy Świętej jak i w wernisażu uczestniczyli przedstawiciele polskiej dyplomacji, polskich samorządów narodowościowych, Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej, najstarszej organizacji polonijnej na Węgrzech PSK im. J.Bema, Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z Warszawy, miejscowa Polonia.
We wtorek kontynuacja XXV DPKCh i wówczas odbędzie się pokaz filmu "Miłość i miłosierdzie" w reżyserii Michała Kondrata, który mówi o św. siostrze Faustynie, a dzień później tradycyjne spotkanie wszystkich polskich księży i sióstr zakonnych na Węgrzech.
Z okazji przypadającej w tym roku 450. rocznicy powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów uczestnicy Dni Polskich wysłuchają w czwartek wykładu historycznego na temat "Od chrztu Litwy poprzez Unię Lubelską do Unii Europejskiej". 13 października w Kościele Polskim (10,30) sprawowana będzie msza święta pod przewodnictwem ks. Bogdana Renusza, prowincjała Księży Chrystusowców.
Dni Kultury zakończą się w poniedziałek 14 października prezentacją w Teatrze Narodowym w Budapeszcie przedstawienia "Mój syn Maksymilian" w reżyserii Marcina Kwaśnego, z którym widzowie będą mieli okazję osobiście się spotkać.
Dni Kultury zostały wsparte przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Węgier, ambasadę RP, Instytut Polski w Budapeszcie, Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy w Budapeszcie oraz samorządy polskie na Węgrzech.

(inf.www.polonia.hu fot.:B.Pál)

5.10.2019 Rozpoczęły się XXV Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej.

5 października, koncertem Eleni w Budapeszcie rozpoczęły się XXV Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej.

XXV Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej odbywają się pod honorowym patronatem Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP na Węgrzech prof. Jerzego Snopka i ks. bp. Wiesława Lechowicza delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej - obaj panowie obnecni byli na sobotnim koncercie. Stowarzyszenie "Współnota Polska" reprezentowała dyrektor Biura Zarządu Tatiana Čepukoit. Organizatorem Dni tradycyjnie jest Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha i Polska Parafia Personalna, a gospodarzami koncertu była prezes Monika Molnár i ks. proboszcz Krzysztof Grzelak TChr.

W sobotnie popołudnie ELENI - polska artystka greckiego pochodzenia wystąpiła w peszteńskim Pałacu Duna z nadzwyczaj sympatycznym i udanym koncertem muzyki opartej na m.in. motywach greckich ale też polskiej muzyki z kręgu rozrywkowo-tanecznego.Jej rodzice, Perykles i Despina Milopulos, emigrowali z Grecji, i osiedlili się w Polsce w latach 50. Eleni w Bielawie ukończyła podstawową i średnią szkołę muzyczną w klasie gitary. Zadebiutowała w szkolnym zespole Niezapominajki, później śpiewała w licealnym zespole Ballada. Po maturze zaczęła występować w studenckim zespole Hellen. Od 1975 działała w zespole Prometheus, od 1980 rozpoczęła karierę solową. W 2006 roku, z okazji 30-lecia pracy artystycznej, Eleni wydała książkę Nic miłości nie pokona. Książka jest rozmową z o. Robertem Mirosławem Łukaszukiem z Biura Prasowego klasztoru jasnogórskiego o jej życiu, miłości, cierpieniu i rozmowach z Bogiem. Na budapeszteńskim koncercie między innymi wykonała utwory, które znalazły się na jej najnowszej wydanej w maju tego roku płycie "Statek do Pireusu".

(inf.www.polonia.hu fot.:B.Pál)


XXV Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej29.09.2019 XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA.

Dzisiejsza Liturgia Słowa zaprasza nas do spotkania z Jezusem, który pogłębia naszą wrażliwość na ubogich, gdyż to ich uczynił Bóg dla nas przewodnikami w drodze na łono Abrahama.

Mszę Świętą sprawował ks. Krzysztof Grzelak Tchr wraz z ks. Henrykiem Paśko, proboszczem Parafii Świętej Jadwigi Królowej z Nowego Targu w intencji Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech z okazji jej jubileuszu 15-lecia.

Po Mszy Św. w Domu Polskim odbyła się promocja katalogu związanego z wystawą fotograficzną z okazji 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. Katalog zaprezentował pan Jan Bortkiewicz, fotograf i fotografik.

W dniach od 5 do 14 października odbędą się już 25. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej. To wydarzenie zainaugurujemy Mszą Św., której przewodniczyć będzie J.E. ks. biskup Wiesław Lechowicz, Delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

28.09.2019 Tworzymy jeden Kościół - Msza Św. Narodów w Bazylice św. Stefana.

28 września, prymas Węgier, ksiądz kardynał dr Erdő Péter zaprosił wiernych wszystkich narodowości na wspólną uroczystą Mszę Świętą Narodów w budapesztańskiej Bazylice św. Stefana.

Mszę Świętą Narodów współkoncelebrował Biskup Pomocniczy Esztergomu (Ostrzyhomia-Budapesztu) ks. dr Cserháti Ferenc z ks. Krzysztofem Grzelakiem TChr i innymi księżmi z wielu parafii obcojęzycznych. Biskup Pomocniczy ks. dr Cserháti Ferenc, pełniący funkcję delegata ds. Duszpasterstwa Emigracji Węgierskiej, jest odpowiedzialny za Węgrów żyjących za granicą.
Na uroczystą liturgię przybyli parafianie wszystkich misji.
(fot.: Magyar Kurir)


15-22.09.2019 Pielgrzymka do Fatimy i Santiago de Compostela.

Pielgrzymkę do Fatimy rozpoczęliśmy od zwiedzenia ALJUSTREL, rodzinnej miejscowości trojga pastuszków: Łucji, Hiacynty i Franciszka. W Fatimie nawiedziliśmy Sanktuarium i Bazylikę Matki Boskiej Fatimskiej, uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej i wieczornej procesji ze świecami.

Zwiedziliśmy stolicę Portugalii, Lizbonę, a także miejscowości : PORTO, COIMBRA, ALCOBACA, NAZARE, oraz SANTIAGO DE COMPOSTELA, gdzie nawiedziliśmy Sanktuarium św. Jakuba - patrona Europy, zwiedziliśmy zespół starego miasta wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zakończylismy pielgrzymkę krótkim wypoczynkiem nad Oceanem Atlantyckim, po czym udaliśmy się na lotnisko w Lizbonie, skąd wylecieliśmy w stronę Budapesztu.

Z całego serca pragniemy podziękować s. Annie za wspaniale przygotowaną pielgrzymkę, księdzu Proboszczowi, Krzysztofowi Grzelakowi TChr, w szczególności za codzienną Mszę Świętą, rozważania, ludzką troskę i opiekę.

22.09.2019 ZAPROSZENIE.

Polska Parafia Personalna w Budapeszcie i Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha mają zaszczyt zaprosić Polonię węgierską do złożenie wieńców 22 września 2019 r. po Mszy św. o godz. 10.30 przy tablicach upamiętniających polskie uchodźstwo na Węgry z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

15.09.2019 XXIV Niedziela Zwykła

W niedzielę pielgrzymi z naszej parafi udali się w podróż do Portugali. Tam przed obliczem Matki Boskiej Fatimskiej będą prosić o potrzebne łaski dla Polonii przebywającej w różnych częściach świata.

Tego dnia wierni w Budapeszcie uczestniczyli w Mszy Świętej, podczas której modlili się o szczęśliwą podróż dla nich oraz o wysłuchanie zanoszonych intencji. Wysłuchana "Przypowieść o synu marnotrawnym" przypominała o bezwarunkowej Bożej miłości, o której nie powinniśmy zapominać w natłoku codziennych spraw, a pielęgnować łaski z niej wynikające.
foto: Joanna Sieradzka

8.09.2019 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA.

W obecną niedzielę słyszymy wezwanie, aby być uczniem Chrystusa. Ale by to się stało czymś realnym w naszym życiu trzeba podjąć radykalną decyzję wyboru drogi krzyża i odrzucenia wszystkiego, co oddala nas od Jezusa. Ponieważ sami na taką wolność nie potrafimy się zdobyć, musimy prosić w modlitwie o dar Bożej mocy i mądrości z wysoka.

Witamy w naszej wspólnocie parafialnej s. Agnieszkę Nogę, Misjonarkę Chrystusa Króla, która rozpoczyna swoją pracę w naszej wspólnocie w miejsce siostry Anny Chruścielskiej. Życzymy obfitości Bożej łaski i radości z posługi pośród węgierskiej Polonii.

Siostrze Annie dziękujemy za wszystkie prace wykonane w naszej parafii i zapewniamy o naszej modlitewnej pamięci. Życzymy obfitości Bożej łaski i radości z posługi w Rzymie.

W sobotę w liturgii przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym dniu pragniemy się włączyć w ogólnopolską akcję "Polska pod Krzyżem". Wspólna modlitwa w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, to wielkie wezwanie do przyjęcia Zbawienia, którego Jezus dokonał umierając na Krzyżu, wezwanie do wyznania wiary i nawrócenia. Nabożeństwo w naszej świątyni rozpoczniemy o g. 15.00 uroczystym wprowadzeniem Krzyża i koronką do Miłosierdzia Bożego, a następnie osobistą adoracją Krzyża i zakończymy Drogą Krzyżową.

W przyszłą niedzielę nasi parafianie wraz z ks. proboszczem udają się w pielgrzymce do Fatimy i Santiago de Compostela. Prosimy o modlitwę o owocna pielgrzymkę, a sami pielgrzymi zapewniają o modlitwie w intencji wszystkich parafian. Zbiórka pielgrzymów w niedzielę na Terminalu A na lotnisku o godz.3.45 .

1.09.2019 Budapeszt: 1 września uroczystość na cmentarzu Farkasrét.

W dniu 1 września, w 80. rocznicę wybuchu w Polsce II wojny światowej, na cmentarzu Farkasrét w Budapeszcie, przy grobach wybitnych przyjaciół Polski i Polaków z tamtych lat - dr Józsefa Antalla (seniora) , płk Zoltána Báló i płk Lóránda Utassy, Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema na Węgrzech zorganizowało uroczystość wspomnieniową, w której udział wzięli przedstawiciele dyplomacji z ambasadorem RP na Węgrzech prof. Jerzym Snopkiem i attaché obronności płk Tomaszem Trzcińskim, a także Joanną Urbańską i Dominiką Teske dyrektor i wicedyrektor Instytutu Polskiego na czele. Obecny był parlamentarny sekretarz stanu ds. obrony narodowej Węgier Szilárd Németh. Reprezentowane było Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha i Stowarzyszenie PWP z Érdu, samorządy narodowości polskiej z wiceprzewodniczącą Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego Małgorzatą Soboltyński, szkoły polskie na Węgrzech w osobach ich dyrektorek pań Beaty Mondovics i Anny Láng. Z Polski przybyła Zofia Lang przedstawicielka Warszawskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. dr Józsefa Antalla seniora. Tradycyjnie obecni byli członkowie rodziny dr Józsefa Antalla (seniora) i wnuczka płk Zoltána Baló. Modlitwę wygłosił ks. Maciej Józefowicz. W czasie uroczystości głos m.in.zabrał prof. Jerzy Snopek ambasador Polski na Węgrzech i minister Szilárd Németh. Odczytano list skierowany do uczestników obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na budańskim cmentarzu Farkasrét, od sprawującego patronat honorowy nad budapeszteńską uroczystością ministra Obrony Narodowej RP pana Mariusza Błaszczaka, a całości podniosłego charakteru nadawała obecność asysty honorowej Wojska Węgierskiego i Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Legionu Wysockiego.

Podczas tak bardzo trudnej próby, jaką była II wojna światowa, Węgrzy i Polacy zdali egzamin z przyjaźni. Bardzo wielu naszych rodaków, którzy znaleźli się na emigracji, zawdzięczało ocalenie Węgrom. Uroczystość na budańskim cmentarzu była oddaniem im pamięci i świadectwem przyjaźni dwóch narodów.

(inf.www.polonia.hu fot.:B.Pál)


26.08.2019 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (Kościół Skalny u Ojców Paulinów).

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej jest okazją do wyrażania naszej Matce i Królowej największego uwielbienia i szczerej wdzięczności za opiekę nad nami i naszym narodem, jest także okazją do prośby o dalszą opiekę.
Dzisiaj, w uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej Polonia węgierska zebrała się na Mszy Świętej sprawowanej przez ks. Macieja Józefowicza w Kościele Skalnym u Ojców Paulinów, gdzie znajduje się Polska Kaplica z wizerunkiem Jasnogórskiej Pani, aby oddać hołd Matce Boskiej Częstochowskiej.
Msza Święta zakończyła się Apelem Jasnogórskim przed wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Dziękujemy ks. Maciejowi za wakacyjną posługę duszpasterską w naszej wspólnocie parafialnej, za jego dobroć serca i pomoc. Życzymy Mu Bożej opieki i potrzebnych darów na każdy dzień.

W niedzielę, 1 września, o godz. 10.30, podczas Mszy świętej z udziałem zespołu "Kleksiki", zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne. Zapraszamy wszystkie dzieci, a szczególnie te, które w tym roku rozpoczynają naukę w szkole.

Spotkanie informacyjne dla uczestników biorących udział w pielgrzymce do Fatimy odbędzie się w Domu Polskim, w niedzielę 1 września po Mszy Św..


25.08.2019 XXI Niedziela Zwykła. Występ Sienna Gospel Choir - chrześcijańskiego chóru gospelowego.

Podczas dzisiejszej Mszy Świętej można było usłyszeć wyjątkowy śpiew członków zespołu Chóru Gospelowego Sienna. Chór przyjechał na Węgry z Warszawy. Swoimi głosami rozświetlają Msze święte od 2002 roku. Są laureatami wielu konkursów, organizatorami koncertów, a ich pełny dorobek artystyczny oraz działania na rzecz bliźnich przedstawione są na stronie internetowej siennagospel.pl. Wszystkich zainteresowanych s cznie zapraszamy do zapoznania się z ich historią oraz posłuchania występow na ich kanale na YouTube o nazwie Sienna Gospel.
Jesteśmy wdzięczni za pełen natchnienia występ oraz zapraszamy Chórzystów do częstego odwiedzania Budapesztu i naszej parafii.

Jutro, 26 sierpnia przypada uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, tradycyjnie spotykamy się na Mszy Św. w Kaplicy Skalnej o godz. 18.00. ( adres : Sziklatemplom, H-1114 Budapest, Szent Gellért rakpart 1.)

1 września podczas Mszy Świętej o godz. 10.30, ks. Proboszcz poświęci dzieciom szkolne tornistry i przybory oraz będziemy się modlić o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym.

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema na Węgrzech zaprasza na dzień 1 września 2019 roku - godz. 11.00 na budański cmentarz Farkasrét, gdzie przy grobach dr Józsefa Antalla (seniora) i płk. Zoltána Baló , organizuje spotkanie z okazji 80. rocznicy polskiego uchodźstwa na Węgry, a także wybuchu w Polsce II wojny światowej.


20.08.2019 Polacy na uroczystościach ku czci patrona Węgier.

20 sierpnia Węgrzy obchodzili święto swego patrona - św. Stefana.
Polonia węgierska wzięła udział w corocznej uroczystej Mszy św w budapeszteńskiej bazylice i w procesji ulicami miasta z wyniesieniem Prawicy św. Stefana - największej relikwii Węgier.

W tym roku gościem specjalnym uroczystości był metropolita poznański ks. abp. Stanisław Gądecki.
(inf.foto : Molnár Monika)20.08.2019 Relikwia św. Jana Pawła II w Edelény

Relikwia pierwszego stopnia, czyli krew św. Jana Pawła II, 20 sierpnia 2019 roku - została uroczyście przekazana kościołowi Serca Jezusowego w Edelény, a miasto zawierzono świętemu.
Mszę świętą celebrował i homilię wygłosił biskup egerski ks. dr Csaba Ternyák.
Na zakończenie mszy ksiądz Jakub Gil infułat, emerytowany proboszcz bazyliki wadowickiej między innymi powiedział: " Ciesię się, że mogę dziś uczestniczyć w ogłoszeniu Polaka św. Jana Pawła II Patronem Waszego miasta. Ze wszech miar zasługuje na ten tytuł. Ten święty papież pielgrzymując po różnych krajach świata pragnął być zawsze blisko ludzi. Uczył on, że człowiek i rodzina to podstawowa droga do Boga. W dniu kiedy Wielki Papież staje się Waszym Patronem przywożę wam w darze od ks. kardynała Stanisława Dziwisza długoletniego sekretarza Jana Pawła II relikwie krwi. Są one materialnym dowodem szczególnej duchowej obecności na tej ziemi Waszego Patrona".

Wystąpienie księdza infułata na język węgierski tłumaczył o. Artur Prenkiewicz OFM Conv. , polski franciszkanin pełniący posługę kapłańską w Miskolcu.

Biskup egerski ks. dr Csaba Ternyák, podziękował za ten szczególny dar umacniający polsko-węgierskie kontakty obu naszych narodów. Obecny był także duchowny greckokatolicki biskup miskolcki Atanáz Orosz. Również podczas mszy świętej doszło do poświęcenia figurki patrona miasta, której fundatorami byli panowie burmistrz miasta Edelény Oszkár Molnár i proboszcz ks. István Kelemen. Burmistrz Siewierza pan Zdzisław Banaś przekazał obraz z wizerunkiem św. Jana Pawła II.

W uroczystości na zaproszenie burmistrza miasta Edelény Oszkára Molnára uczestniczyli węgierscy wierni, przedstawiciele władz, a także delegacja z Wadowic i Siewierza ( miasto partnerskie) oraz reprezentacja Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema na Węgrzech z jego prezesem Korinną Wesolowski i rzecznik narodowości polskiej pierwszej kadencji w ZN Węgier Haliną Csúcs na czele.
(inf.GP-b, fot.:B.Pál)

18.08.2019 XX Niedziela Zwykła.

We wtorek, 20 sierpnia, przypada wielka uroczystość na Węgrzech - wspomnienie św. Stefana Węgierskiego, Króla. Zapraszamy na Mszę Św. i procesje przed Bazyliką św. Stefana o godz. 17.00

W sierpniu przypada uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Tradycyjnie w tym dniu tj. 26 sierpnia w poniedziałek spotykamy się na Mszy Św. w Kaplicy Skalnej o godz. 18.00.

Udających się na pielgrzymkę do Fatimy prosimy o kontakt z siostrą Anną w celu ustalenia danych osobowych.
Spotkanie informacyjne uczestników biorących udział w pielgrzymce do Fatimy odbędzie się w niedzielę 1 września po mszy św.17.08.2019 Relikwia św. Faustyny w Ruzsa

W miejscowości Ruzsa na Węgrzech (niedaleko Szegedu), 17 sierpnia 2019 r. arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, brał udział w uroczystościach umieszczenia relikwii św. Siostry Faustyny. Eucharystię, sprawowano przy ołtarzu polowym, a po Mszy św. relikwie św. Faustyny w procesji zostały wprowadzone do kościoła Przemienienia Pańskiego.
W homilii metropolita wyjaśnił, że ocalenie Europy jest możliwe, jeśli wierni będą głosić prawdę o miłosierdziu Bożym, czyli odpowiadać miłością na miłość Boga i modlić się za tych, którzy jej nie rozumieją.
"Europa, aby przetrwać i ocalić się potrzebuje Bożego miłosierdzia, którego musimy być świadkami. Prośmy św. Faustynę, Sekretarkę Bożego Miłosierdzia, aby upraszała nam u Pana Boga tę łaskę, abyśmy, mówiąc o Bogu, ukazywali wszystkim, jak bezgraniczne jest Jego miłosierdzie i jak każdy ma szansę, by do Niego powrócić i na nowo stać się Jego pełnym ufności dzieckiem. Święta Faustyno, módl się za nami!"
Po wprowadzeniu relikwii wszyscy uczestnicy spotkania wraz z arcybiskupem udali się pod pomnik lotników polskich poległych w tym miejscu w 1944 r. Po wspólnej modlitwie ks. M. Jędraszewski złożył pod pomnikiem wieniec, a następnie spotkał się z Polonią węgierską.
(inf. foto: Małgorzata Soboltyński, fot. delmegyar.hu/Török János)


4.08.2019 XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA. Wystawa fotograficzna z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Ksiądz proboszcz, Krzysztof Grzelak TChr udał się na urlop, naszego duszpasterza w miesiącu sierpniu zastępuje ks. Maciej Józefowicz.
Po Mszy Świętej w Domu Polskim otwarto wystawę fotograficzną z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Z żalem informujemy o śmierci Piotra Danki, syna naszych parafian. Po długoletniej chorobie Bóg powołał go do siebie w wieku 34 lat.
Pogrzeb śp. Piotra Danki odbędzie się w piątek, 9 sierpnia o 15.00. Prochy zmarłego zostaną złożone w naszym kolumbarium.

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie !


1.08.2019 Godzina "W" cmentarz aliancki w Solymár.

Od lat my, mieszkający na Węgrzech Polacy, w pamiętnym dniu wybuchu Powstania Warszawskiego o Godzinie "W" odwiedzamy to miejsce, na którym spoczywają nasi rodacy, którzy w 1944 roku spieszyli z pomocą walczącej Warszawie.
Węgrzy nazywają ten cmentarz, cmentarzem angielskich lotników. Założono go jesienią 1945 roku. Zabiegały o to władze brytyjskie.
W 1944 roku alianci z polskimi oddziałami wojskowymi - II Korpusem Polskim Władysława Andersa walczyłi z Niemcami na Półwyspie Apenińskim i zdobyli tam kilka lotnisk. 1 sierpnia 1944 roku kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie - mimo, że armia sowiecka była już na wschodnich przedmieściach Warszawy, Stalin wstrzymał swoje natarcie i nie udzielił znaczącej pomocy powstańcom, którzy sami nie mogli się przeciwstawić Niemcom, a w następstwie tego alianci musieli transportować broń, amunicję i leki drogą powietrzną z Włoch. Najkrótsza trasa prowadziła nad Węgrami,które były wówczas okupowane przez Niemców. Realizacja misji została zlecona 1586 Eskadrze Specjalnego Przeznaczenia, która była jednostką organizacyjną RAF-u, ale pod dowództwem polskim,a jej personel składał się z Polaków. Od pierwszych dni sierpnia 1944 roku polska eskadra transportowała zaopatrzenie wojskowe powstańcom. Trzy godziny po wybuchu Powstania Warszawskiego z Włoch wystartował bombowiec Halifax, oznakowany GR G JP 283, który miał na pokładzie materiały wojskowe dla AK. Około 22.00 polski bombowiec wszedł w przestrzeń powietrzną Węgier i godzinę później opuszczał teren kraju. Polscy lotnicy szczęśliwie wykonali zadanie, zrzucili sprzęt wojskowy pod Warszawą i wyruszyli z powrotem do bazy. Około 2.00 w nocy polski Halifax wleciał na teren Węgier, ale nad Wielką Niziną Węgierską został zestrzelony przez niemiecki myśliwiec. Znane są także przypadki innych samolotów brytyjskich z Polakami na pokładzie, które zostały zestrzelone nad Węgrami w okresie Powstania Warszawskiego między innymi: 26 sierpnia w Bácsbokod, 11 września w Ruzsa i 13 w Madaras. Fragmenty samolotów znajdują się w węgierskim Muzum Lotnictwa w Szolnoku, a prochy lotników spoczywają na cmentarzu tu w Solymár. 37 mogił zdobi polski orzeł 1 sierpnia położono nań biało-czerwone kwiaty, i zabrzmiały słowa polskiej modlitwy za dusze powstańców warszawskich i naszych polskich lotników. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych żołnierzy. W centralnej części kwatery, przy krzyżu złożono wieńce. Przywołano pamięć śp. Janiny Köszeghy, Zbigniewa Czarnowskiego i Ryszarda Matynkowskiego, nieżyjących już członków naszej społeczności polonijnej, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim.
W uroczystości zorganizowanej tradycyjnie przez Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema, a prowadzonej przez jej wiceprezesa Jakuba Nagya, uczestniczyli przedstawiciele Polonii, obecny był radca Marcin Sokołowski - kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Węgrzech, dr Rónayné Słaba Ewa rzecznik narodowosci polskiej w parlamencie węgierskim, ks. Krzysztof Grzelak SChr. proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech, wiceprzewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego Małgorzata Soboltyński, prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św.Wojciecha Zdzisława Molnárné - Sogun, reprezentacja Stowarzyszena węgierskich absolwentów polskiego WAT-u z płk. Jánosem Baloghiem na czele.

(inf.www.polonia.hu fot.:B.Pál)


28.07.2019 Derenk: jubileuszowy odpust polonijny.

28 lipca 2019 roku oficjalnie po raz 25-ty na drenczańskim wzgórzu, przy kaplicy gdzie kiedyś stał kościół p.w. Apostołów św.Szymona i Judy Tadeusza, a w 1994 roku postanowiono polską kapliczkę, przy ołtarzu spowitym zielenią Parku Narodowego Aggtelek odbył się doroczny odpust polonijny. Przybyli nań potomkowie Drenczan, ich węgierscy przyjaciele, goście z Polski wśród nich dumnie ze sztandarami górale ze Związku Podhalan z oddziałów w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej, goście z Białki Tatrzańskiej z proboszczem Parafii Swiętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza ks. Janem Byrskim i starostą Powiatu Tatrzańskiego Piotrem Bąkiem, przedstawiciele polskich samorządów narodowościowych z Węgier przede wszystkim z woj. BAZ, ale także z Szolnoku, Pécsu, Egeru i Budapesztu z przewodniczącym Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Zsoltem Bátorim oraz rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Rónayné Słabą Ewą. Obecni byli przedstawiciele polonijnych instytucji, organizacji poloninych PSK im. J.Bema na Węgrzech, SKP pw. św.Wojciecha, Stowarzyszenia Polonia Nova , Stowarzyszenia im. J.Piłsudskiego z Gyer, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznego Legionu Polskiego oraz drużyna węgierskich łuczników.

Odpust rozpoczęły uroczyste powitania. Głos zabrał przewodniczący OSP Zsolt Bátori, który podkreślił znaczenie poszanowania przeszłości przodków dla zachowania tożsamości narodowej. Mówił także o wadze jedności polonijnej. Wystąpienie wygłosiła także rzecznik parlamentarna dr Rónayné Słaba Ewa.

Następnie odbyła się polsko-węgierska Msza Święta odpustowa sprawowana pod przewodnictwem ks. Zoltána Bukoveszkyego proboszcza miejscowej parafii w asyście proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. przy współudziale księży Jana Byrskiego - proboszcza z Białki i Alajosa Takácsa z Sajószentpéter. Polski Instytut Badawczy i Muzeum przywiozł do Derenku wystawy o historii Derenku i kobietach w polsko-węgierskiej historii.

Na cmentarzu po krótkiej modlitwie za dusze spoczywających tam Drenczan złożono wieńce i kwiaty, a na polanie obiadem przyjmowano gości, zaś na scenie plenerowej wystąpili polscy górale z zespołu "Jaworcanie" ze Szczawnicy, miejscowa "Polska Drenka" i Pincegazdák Dalárdaja z Emed. A przy tym wszystkim oficjalne i mniej oficjalne rozmowy i ciągle powracające pytania czymże po ponad 300 latach jest spisko-derencka tożsamość i jak po zbliżających się wyborach samorządowych potoczą się losy derenckiej spuścizny ?

(inf.www.polonia.hu fot.:B.Pál)


24.07.2019 Ks. György Snell biskup węgierski odznaczony wysokim polskim odznaczeniem.

24 lipca 2019r. w Ambasadzie RP w Budapeszcie w obecności Polaków i Węgrów - parlamentarzystów, dyplomacji, duchowieństwa, Polonii oraz przyjaciół odznaczongo - odbyła się uroczystość wręczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej księdzu biskupowi Györgyowi Snellowi, sufraganowi archidiecezji ostrzyhomsko-budapeszteńskiej. Aktu dekoracji dokonał ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek. Ksiądz Biskup György Snell to wyjątkowa postać. Wielki Przyjaciel Polski i Polaków, niezwykle oddany sprawie przyjaźni naszych narodów.

(inf.www.polonia.hu fot.:B.Pál)


21.07.2019 XVI NIEDZIELA ZWYKŁA. Koncert flecisty Daniela Mieczkowskiego.

Dziękujemy za wspólną modlitwę księdzu Łukaszowi Olszewskiemu CM, który przybył do nas z grupą młodzieży z Parafii Zesłania Ducha Świętego z Sopotu.

Po Mszy Świętej wysłuchaliśmy koncertu znakomitego młodego instrumentalisty, flecisty Daniela Mieczkowskiego z Warszawy. Serdecznie dziękujemy młodemu artyście za ten piękny występ.

W obecnym tygodniu w liturgii wspominamy następujących świętych: w poniedziałek 22 lipca przypada święto św. Marii Magdaleny, we wtorek 23 świętujemy św. Brygidę, zakonnicę, Patronkę Europy. We środę 24 lipca wspominamy św. Kingę, której relikwie są w naszym kościele. We czwartek przeżywamy święto św. Jakuba, apostoła.

Ogólnokrajowy Samorząd Polski. oraz Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy zapraszają na Odpust w Derenku, który odbędzie się w niedzielę 28 lipca. Początek uroczystości o godz. 10.30.

W następną niedzielę przewidujemy poświecenie kierowców i pojazdów w związku z przypadającym w tym tygodniu dniem św. Krzysztofa, patrona kierowców. Ze względu na wyjazd ks. proboszcza do Derenku, za tydzień liturgii niedzielnej przewodniczyć będzie o. Andrzej Kostecki.

Dziękujemy ofiarodawcom i tym wszystkim, którzy przyczynili się, aby odnowić nasze kolumbarium, balustradę przy głównych schodach, oraz schowek przy prezbiterium. Zakupiliśmy także nowy wzmacniacz do nagłośnienia.


14.07.2019 XV NIEDZIELA ZWYKŁA. Delegacja z Nowego i Starego Sącza reprezentująca Stowarzyszenie św. Kingi.

Dzisiejsza liturgia Słowa podpowiada nam, że mamy być ufni wobec Boga jak dzieci wobec ojca. Chrystus daje nam receptę na udane życie: kochaj Boga i kochaj bliźniego, wtedy wszystko będzie miało sens. Kochaj, bo w miłości jest Bóg. Takie to zwyczajne i proste, a jednocześnie takie trudne.

Z wielką radością powitaliśmy we wspólnocie parafialnej delegację z Nowego i Starego Sącza reprezentującą Stowarzyszenie św. Kingi. Delegacja pielgrzymuje na Węgry z okazji obchodów 20. rocznicy kanonizacji św. Kingi oraz przekazania tablicy pamiątkowej o tym wydarzeniu dla Bazyliki w Esztergomie.

Dziękuję ks. infułatowi Adamowi Kokoszce za przewodniczenie dzisiejszej Mszy Świętej.

Udającym się na wypoczynek i urlopy pragniemy przypomnieć, że w czasie wakacyjnym, nie możemy dyspensować się od obecności na Mszy Świętej niedzielnej i od osobistej relacji z Panem Bogiem na modlitwie. Wszystkim życzymy radosnego i dobrego odpoczynku.

Ogólnokrajowy Samorząd Polski oraz Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy zapraszają na Odpust w Derenku, który odbędzie się 28 lipca. Początek uroczystości o godz. 10.30.


13.07.2019 Ostrzyhom: uroczystości z okazji 20. rocznicy odsłonięcia tablicy św. Kingi.

13 lipca w Bazylice w Ostrzyhomiu (Esztergom) odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji 20. rocznicy odsłonięcia tablicy z wizerunkiem św. Kingi, poświęconej 16.06.1999r. przez św. Jana Pawła II w Starym Sączu i podarowanej do ostrzyhomskiej bazyliki.

Uroczystości odbyły się z udziałem Polaków i Węgrów. Ambasadora RP na Węgrzech reprezentował II sekretarz Ambasady Marcin Bobiński. Przybyła rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słaba Ewa. Obecni byli przedstawiciele osiadłej na Węgrzech Polonii , z delegacjami Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema na Węgrzech i Stowarzyszenia Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha, węgierskiego stowarzyszenia św. Kingi i ponad 100 osobowa delegacja ze Starego i Nowego Sącza. Podczas Mszy Świętej sprawowanej przez węgierskich i polskich duchownych z Proboszczem Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofem Grzelakiem SChr., pod przewodnictwem delegata Diecezji Tarnowskiej ks. Infułata Adama Kokoszki, delegacja Stowarzyszenia Świętej Kingi przekazała ks. György'owi Snellowi biskupowi pomocniczemu Archidiecezji Ostrzyhomsko-Budapeszteńskiej przywiezioną z Polski relikwię św. Kingi.

(inf.www.polonia.hu fot.:B.Pál)

7.07.2019 Esztergom - zaproszenie na Mszę Świętą.

13 lipca w Bazylice w Ostrzyhomiu (Esztergom) o godz. 11.00 odbędzie się uroczysta Msza Święta z okazji 20. rocznicy odsłonięcia Tablicy z wizerunkiem św. Kingi, poświęconej 16.06.1999 przez św. Jana Pawła II w Starym Sączu i podarowanej do Bazyliki. Uroczystości będą z udziałem Pana Ambasadora RP Jerzego Snopka i blisko 120 osobowej delegacji ze Starego i Nowego Sącza. Organizatorzy zapraszają naszych Rodaków z Budapesztu.

W niedzielę 14 lipca delegacja z Sącza będzie uczestniczyć we Mszy Św. o godz. 10.30 w naszym Kościele.


7.07.2019 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA.

Chrześcijanin, wzorem Apostołów, jest powołany do głoszenia Dobrej Nowiny. Każdy może to robić w najprostszy z możliwych sposobów; świadectwem własnego życia. I tak jak uznanie ze strony ludzi nie może być naszym celem, podobnie odrzucenie z ich strony nie może być dla nas powodem zniechęcenia. Jezus wskazuje na ostateczny cel naszych działań: Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Możemy zostać odrzuceni, wykpieni i opuszczeni przez ludzi, ale nigdy przez Chrystusa.

Udającym się na wypoczynek i urlopy pragniemy przypomnieć, że w czasie wakacyjnym, nie możemy dyspensować się od obecności na Mszy Świętej niedzielnej i od osobistej relacji z Panem Bogiem na modlitwie. Wszystkim życzymy radosnego i dobrego odpoczynku.


23 - 30.06.2019 Wakacje z Bogiem.

W dniach od 23 do 30 czerwca w ramach "wakacyjnych spotkań z Bogiem" grupa dwudziestu sześciorga dzieci wraz z pięcioma opiekunami, dwoma księżmi i trzema babciami przebywała w Poroninie koło Zakopanego na tygodniowych wakacjach.

Każdy dzień pobytu w Poroninie dzieci rozpoczynały i kończyły modlitwą, aktywnie uczestnicząc we Mszach Świętych.

Nasz pobyt obfitował w szereg atrakcji. Wspinaliśmy się na szczyt reglowej części Tatr Wysokich - na Gęsią Szyję, następnie z Zazadni przez Wiktorówki odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej, Królowej Tatr; wjeżdzaliśmy kolejką na Gubałówkę, byliśmy w Chochołowskich Termach, spacerowaliśmy ścieżką w koronach drzew Bachledka na Słowacji, płynęliśmy na flisackiej tratwie spływem Dunajca.

Dziękujemy wszystkim dobrodziejom i ofiarodawcom; dziękujemy Fundacji im. Wacława Felczaka oraz Samorządom, dzięki którym mogliśmy tak owocnie i pożytecznie spędzić czas w naszej Ojczyźnie.

Wspólnie spędzony czas był dla naszych dzieci czasem aktywnego wypoczynku, oraz pogłębieniem życia religijnego.

30.06.2019 XIII NIEDZIELA ZWYKŁA. Poznański Czerwiec (Czerwiec '56)- składanie wieńców pod kopijnikiem.

W obecną niedziele pragniemy uczcić bohaterów Poznańskiego Czerwca oraz Węgierskiej Rewolucji 1956 roku w kolejną rocznicę tamtych wydarzeń. Inicjatorem upamiętnienia tamtych wydarzeń w postaci kopijnika przed naszą Świątynią jest Węgierski Związek 56. Roku, Światowy Związek Bojowników o Wolność 56. Roku oraz Węgierski Samorząd na Köbanyi.
Podczas Mszy Świętej modliliśmy się w intencji pomordowanych i represjonowanych Węgrów i Polaków; pod kopijnikiem wieńce złożyła delegacja Polskiej Ambasady, delegacja Węgierskigo Związek 56. Roku, oraz Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech i Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha.

Podczas Mszy św. o godz. 10.30 pożegnaliśmy s. Annę Chruścielską. Siostra Anna zostaje przez swoje Przełożone przeniesiona na placówkę w Rzymie. Polecajmy ją opiece Matce Bożej i podziękujmy za pięć lat służby w naszej wspólnocie.


22.06.2019 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA - BOŻE CIAŁO.

Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną dawniej uroczystością Bożego Ciała. Po Mszy Świętej celebrowanej o godz. 9.00 w języku węgierskim wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Nasz udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Niech to świadectwo umocni naszą parafialna wspólnotę i wpłynie na pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem.

Już teraz informujemy, że w następną niedzielę o godz. 10.30 pożegnamy naszą s. Annę Chruścielską. Siostra Anna zostaje przez swoje Przełożone przeniesiona na placówkę w Rzymie. Polecajmy ją opiece Matce Bożej i podziękujmy za pięć lat służby w naszej wspólnocie.

Prosimy pielgrzymowiczów udających się do Fatimy we wrześniu o wpłatę pozostałej ratę do 30 czerwca. Są jeszcze wolne miejsca po wycofaniu się dwóch osób ze względów losowych.


22.06.2019 Budapeszt: Dwudzieste trzecie świętowanie czyli Dzień węgierskiej Polonii 2019.

22 czerwca w Budapeszcie odbyły się obchody święta węgierskiej Polonii organizowane przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech, zwyczajowo w okolicy święta św. Władysława, od 1996 roku patrona osiadłych na Węgrzech Polaków.
Tegoroczne obchody rozpoczęła msza święta w bazylice św. Stefana w V. dzielnicy Budapesztu, sprawowana przez jej proboszcza ks. biskupa Györgya Snella w asyście proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka TChr.
Dostojeństwa mszy nadawała obecność pani Małgorzaty Radwan-Vass kierownika Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP na Węgrzech oraz dwóch konsuli honorowych Polski na Węgrzech dr Karola Biernackiego i dr Gézy Cséby, dyrektor budapeszteńskiego Instytutu Polskiego Joanny Urbańskiej, Zoltána Csallóközi doradcy wicepremiera Węgier Zsolta Semjéna, Richarda Tircsi kierownika Działu Narodowościowego w Kancelarii Premiera Węgier, dr Ewy Rónayné Słabej rzecznika narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier, przedstawicieli polskich samorządów narodowościowych i organizacji cywilnych na czele z paniami Korinną Wesolowski prezesem Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema i Moniki Molnár prezesa Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha jednocześnie dyrektora POKO. Obecna była rzecznik narodowości polskiej w ZN I kadencji dr Csúcs Lászlóné Halina. Po mszy świętej nastąpiła część oficjalna uroczystości. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Małgorzata Radwan-Vass - wiceambasador RP na Węgrzech i Zsolt Bátori, gospodarz uroczystości, przewodniczący Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech, który między innymi powiedział:

"Postać naszego wspólnego bohatera, króla św. Władysława dlatego jest tak ważna dziś dla nas, ponieważ będącej w kryzysie tożsamości Europie wytycza kierunek Jego niezłomna tożsamość, jego życie i dokonania. Postać Św. Władysława przeciwstawia się dzisiejszej mentalności znieważania rodzimej kultury, przeszłości i przyszłości. Dziedzictwem naszego wielkiego króla jest odważna siła twórcza i wartość miłości chrześcijańskiej. Zamiast poddania się samoobrona, zamiast nieodpowiedzialności przyjmowanie odpowiedzialności. I w końcu duma narodowa".

Podczas uroczystości odczytano list prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie Dariusza Bonisławskiego, a następnie odbyła się ceremonia wręczenia dorocznych nagród polonijych.
W tym roku Ogólnokrajowy Samorząd Polski nagrodę św. Władysława przyznał dr Karolowi Biernackiemu , nagrody "Za Zasługi dla Węgierskiej Polonii" otrzymali: Polsko-Węgierska Dalárda z NyĂ­regyĂ­háza, Béla Pauer z Budapesztu i Péter Kovács z Vámosmikola. Nagrodę młodzieżową przyznano Marcelowi Krajewskiemu.
Ponadto okolicznoście listy gratulacyjne wręczono współtwórczyniom "Dalárdy" paniom Wiesławie Bárkányi i dr. Széles Csabáné Dvorszki Magdolnie.
Część oficjalną święta prowadziła TĂźnde Trojan, a całość ubogacała muzycznie kapela Beskidek z Bielska Białej. 23 obchody Dnia Węgierskiej Polonii zakończyło świąteczne przyjęcie w podziemiach bazyliki.
(inf.www.polonia.hu fot.:B.Pál)

16.06.2019 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY.

Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Wyznajemy wiarę w Jednego Boga w Trzech Osobach, pochylamy się nad tajemnicą wewnętrznego życia Boga i dziękujemy Mu za chrzest święty, który daje nam udział w tym życiu.

Do grona Liturgicznej Służby Ołtarza dołączyli nowi ministranci: Markus i Dominik, którzy poprzez specjalne błogosławieństwo udzielone przez ks. Proboszcza zostali dopuszczeni do zaszczytnej służby Panu Bogu podczas celebracji liturgicznych.

W nadchodzącą sobotę, 22 czerwca, przeżywamy Dzień Polonii Węgierskiej, czcząc naszego patrona św. Władysława. To wydarzenie rozpocznie Msza Św. w Bazylice św. Stefana o godz. 11.00. Na tę celebrację i następne punkty programu zaprasza Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech.

W następną niedzielę, 23 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, inaczej zwana Bożym Ciałem. Jej zasadniczym momentem jest Procesja Eucharystyczna, przez którą, my chrześcijanie, ukazujemy światu obecność Boga i prosimy o błogosławieństwo. W naszej parafii o godz. 9.00 będzie sprawowana Msza Św. w języku węgierskim, po niej ok. godz. 10.00 zapraszamy na Procesję Eucharystyczną do czterech ołtarzy. Po procesji sprawowana będzie Mszę Św. w języku polskim. Prosimy o zaangażowanie w przygotowaniu ołtarzy, również prosimy dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe do sypania kwiatków, a starszych o przygotowanie płatków. Procesja przejdzie tradycyjną trasą.

12.06.2019 Klisze pamięci. Labirynty Mariana Kołodzieja.

Polski Instytut w Budapeszcie wraz ze Stowarzyszeniem Polskich Katolików na Węgrzech pw. św. Wojciecha 12 czerwca zorganizował wystawę Mariana Kołodzieja "Klisze pamięci. Labirynty" w Galerii Platan. Wystawa została zaprezentowana w rocznicę pierwszego transportu polskich więźniów do KL Auschwitz w ramach przygotowania do obchodów 80-lecia wybuchu II wojny światowej.
Marian Kołodziej urodzony w 1921 roku jest polskim artystą, plastykiem i scenografem teatralnym. Aresztowany przez gestapo w Krakowie, 14 czerwca 1940 roku trafił do Oświęcimia. Naznaczony numerem 432, więziony był w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Wystawa poprzez swoje słowa-obrazy, tworzące klisze pamięci, wprowadza nas w labirynty wspomnień o tym, co przeżył i czego doświadczał w piekle Auschwitz, a zarazem jest hołdem dla tych wszystkich, którzy przeżyli to piekło.
Wystawę zaprezentował franciszkanin o. Piotr Cuber OFMConv. z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach (okolice Oświęcimia).

(inf.: Małgorzata Soboltynski, foto: Réka Hegyháti)


2.06.2019 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO.

Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, które dokonało się po Zmartwychwstanie Jezusa. Wydarzenie Wniebowstąpienia było zakończeniem okresu ukazywania się zmartwychwstałego Pana uczniom. Dla nas jest ono rękojmią i obietnicą naszego wzięcia do nieba. Dzisiejsza uroczystość jest też dla nas przypomnieniem, że będąc mieszkańcami ziemi, jesteśmy obywatelami nieba.

Nasza budapeszteńska parafia przeżywała radosną chwilę, bowiem młodzież - 12 osób przyjęło sakrament bierzmowania. Szafarzem tego sakramentu był ks. Ryszard Głowacki Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, który przybył wraz z ks. Zbigniewem Kutnikiem Ekonomem Generalnym.


1.06.2019 Dzień Dziecka.

W sobotę, pierwszego czerwca w ogrodach Domu Polskiego odbył się parafialny dzień dziecka. Uczestniczyły w nim nie tylko dzieci z sobotniego przedszkola, ale z całej parafii. Około dwadzieściorga dzieci bawiło się na trampolinie, w zamku królewskim, gdzie księżniczki tańczyły z rycerzami. Potem odbył się turniej rycerski w strojach, które dzieci same projektowały i wykonały. Były także inne konkursy i zabawy, a na zakończenie wspólny słodki poczęstunek.
(inf.s. Weronika Jaworska)

Polska Parafia Personalna w Budapeszcie...*...1103 Budapest, Óhegy u. 11...*...telefon/fax +36 1 431 84 13...*...e-mail: plebaniapl@onet.eu..................................... Polska Parafia Personalna w Budapeszcie...*...1103 Budapest, Óhegy u. 11...*...telefon/fax +36 1 431 84 13...*...e-mail: plebaniapl@onet.eu..................................... Polska Parafia Personalna w Budapeszcie...*...1103 Budapest, Óhegy u. 11...*...telefon/fax +36 1 431 84 13...*...e-mail: plebaniapl@onet.eu..................................... Polska Parafia Personalna w Budapeszcie...*...1103 Budapest, Óhegy u. 11...*...telefon/fax +36 1 431 84 13...*...e-mail: plebaniapl@onet.eu..................................... Polska Parafia Personalna w Budapeszcie...*...1103 Budapest, Óhegy u. 11...*...telefon/fax +36 1 431 84 13...*...e-mail: plebaniapl@onet.eu.....................................