LOGO

POLSKA PARAFIA PERSONALNA
W BUDAPESZCIEKSIĘŻA CHRYSTUSOWCY

Katechizm Kościoła Katolickiego Czytania na każdy dzień Pismo święte Liturgia godzin

Strona główna

Msze Święte

Duszpasterstwo

Siostry Misjonarki

Ogłoszenia parafialne

Historia kościoła

Ciekawe strony

Kontakt
quo vadis
24.05.2020 Budapeszt: odpust parafialny.

24 maja w polskim kościele w Budapeszcie odbył się Odpust Parafialny. Podczas Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem ks. Andrzeja Kosteckiego OP w asyście proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. ku czci patronki kościoła Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu odmówiono Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny, a na zakończenie odśpiewano Suplikację " Swięty Boże, Swięty mocny ...". Msza ta była pierwszą - dzięki zmniejszeniu na Węgrzech obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa - mszą z udziałem wiernych.

Za pierwszego, który użył słowa "Wspomożycielka" w stosunku do Najświętszej Maryi Panny, uważa się św. Efrema. Jeżeli chodzi o liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, zostało ono ustanowione w 1815 r. przez Piusa VII, który dziękując za opiekę Matki Bożej nad Kościołem wprowadził to święto w diecezji rzymskiej i Państwie Kościelnym, wyznaczając jego obchód na 24 maja.
(inf. www.polonia.hu, foto B.Pál)

31.05.2020 Budapeszteński Festiwal Chopinowski 2020 online !

Szanowni Panstwo! Rozpoczęty w dniu rocznicy urodzin Chopina, 1-go marca, Budapeszteński Festiwal Chopinowski 2020 kontynuujemy online. Zapraszamy na drugą emisję 31-go maja o godzinie 18.00 - na stronę internetową Fundacji
www.chopin-budapest.hu
Nawiązując do uroczystości Zesłania Ducha Świętego słowo wstępne wygłosi Proboszcz Polskiej Parafii Personalnej ks. Krzysztof Grzelak TChr.
Koncert fortepianowy e-moll Chopina gra polski pianista RAFAŁ A. ŁUSZCZEWSKI, towarzyszy Orquestra Sinfonia Brasil pod dyrekcja Nortona Morozowicza.
Spotkajmy sie online!
Izabella Darska Havasi Fundacja im. Ferenczyego Györgya


24.05.2020 Drodzy Parafianie, kochana Polonio!

Dzielę się z Wami wielką radością, bo mija już czas związany z zamknięciem kościołów w Budapeszcie z powodu epidemii. I Polska Parafia otwiera szeroko drzwi naszego kościoła, aby przyjąć wszystkich spragnionych eucharystii i wspólnoty. Opaczność czuwa nad nami, bowiem w nadchodzącą niedzielę 24 maja, będziemy mogli już w sposób uroczysty przeżywać nasz Odpust Parafialny czcząc Matkę Bożą Wspomożycielkę Wiernych. Zapraszam wszystkich na Mszę Św. Odpustową w niedzielę o godz. 11.00. Obowiązywać nas będzie jeszcze wzajemny dystans i maseczki, ale nie ma ograniczeń ilościowych, co do uczestników nabożeństwa. Nie będzie jeszcze Mszy Św. wieczornej. Można będzie skorzystać w sposób bezpieczny ze spowiedzi świętej od godz. 10.30. Informuje także, że Dom Polski będzie jeszcze nieczynny.
Jednakże, ci wszyscy, którzy czują się zagrożeni mogą korzystać z dyspensy od bezpośredniego uczestnictwa we Mszy św., ale wymagane jest uczestnictwo poprzez środki społecznego przekazu. W poprzednim komunikacie przedstawiłem, jak możemy uczestniczyć w naszym Odpuście Parafialnym pozostając jeszcze w domu z obawy przed zarażeniem.
Całkowity powrót do poprzedniego terminarza Mszy Św. zaplanowany jest od 1 czerwca. W niedziele będziemy sprawować Msze św. o godz. 9.00 w jęz. węgierskim, a o godz. 10.30 i 18.00 w jęz. polskim. W tygodniu codziennie o godz. 7.30 w jęz. węgierskim i w piątki o godz. 17.00 w jęz. polskim.
Do zobaczenia ze wszystkimi w naszym kościele. Pamiętam o każdym w modlitwie prosząc o zdrowie, nadzieję i siły. Szczęść Boże!
Ks. Krzysztof Grzelak

22.05.2020 Zaproszenie do Tata

W dniu 7 czerwca o godz. 10:00 w kościele św. Krzyża w Tata sprawowana będzie msza święta w intencji ofiar Katynia i katastrofy smoleńskiej, a także jako dziękczynienie za osobę i dzieło św. Jana Pawła II.
Po mszy świętej odbędzie się uroczystość składania wieńców przy znajdujących się w tym kościele tablicach upamiętniających św. Jana Pawła II oraz Golgotę Wschodu. Do udziału zarówno w mszy świętej jak i we wspomnieniu zaprasza Samorząd Polski z Tata i tamtejszy Oddział PSK im. J.Bema.


18.05.2020 Dar węgierskiego biskupa Györgya Snella pomnik św. Jana Pawła II stanął w budapeszteńskiej bazylice.

18 maja 2020 r., w setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II w Bazylice Świętego Stefana w Budapeszcie, w kaplicy Madonny przy kopii ikony Matki Boskiej Częstochowskiej, we wczesnych godzinach porannych odbyła się uroczysta Msza Święta sprawowana przez biskupa pomocniczego Archidiecezji Ostrzyhomsko-Budapesztańskiej, a zarazem proboszcza bazyliki św. Stefana ks. Györgya Snella z udziałem proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. Po Mszy Świętej bp. Gy. Snell pobłogosławił pomnik Świętego Jana Pawła II, będący jego osobistym darem dla największej na Węgrzech świątyni. Blisko 170 cm rzeźba z brązu autorstwa dwóch artystów węgierskich braci László i Norberta Kotormánów, stojąca na postumencie z czerwonego wapienia umieszczona została w bocznej części Bazyliki.
Od 19 maja msze święte w Bazylice św. Stefana w Budapeszcie (w związku ze zmniejszeniem restrykcji dot. pandemii koronawirusa ) będą się odbywały z udziałem wiernych.
(inf. www.polonia.hu, foto A.Schaffler)

17.05.2020 Budapeszt: dziękczynienie za osobę i dzieło św. Jana Pawła II.

17 maja w Koście Polskim w Budapeszcie koncelebrowano Mszę Świętą jako dziękczynienie za osobę i dzieło św. Jana Pawła II, a przez jego wstawiennictwo proszono o duchowe umocnienie w trudnym czasie epidemii dla naszej parafii, całej Polonii na Węgrzech i dla naszej Ojczyzny. Mszę Świętą w Budapeszcie bez udziału wiernych, w asyście relikwii św. Jana Pawła II sprawowali pełniący na Węgrzech posługę kapłańską polscy księża Marek Wojtonis CM, Andrzej Kostecki OP pod przewodnictwem proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. Odmówiono litanię do św. Jana Pawła.

W Domu Polskim w Budapeszcie została wywieszona okolicznościowa wystawa pt.: "Karol Wojtyła. Narodziny", przygotowana i udostępniona przez Centrum Myśli Jana Pawła II z Warszawy. Jej oglądanie będzie możliwe po ustaniu na Węgrzech pandemii koronawirusa.
(inf. www.polonia.hu, foto B.Pál)

17.05.2020 Drodzy Parafianie, kochana Polonio!

Ciągle jeszcze trwamy w epidemicznych obostrzeniach i nie możemy wspólnie celebrować ważnych wydarzeń dla naszej wspólnoty parafialnej jak i dla wspólnoty polonijnej. Tegoroczny maj niesie wiele takich okoliczności.
W tym miesiącu, kiedy szczególnie oddajemy cześć Maryi, przeżywamy 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Było wiele wspólnych planów, by godnie uczcić tę rocznicę. Nie tylko wspomnieć postać naszego Wielkiego Rodaka, ale także wciąż uczyć się od Niego miłości do Boga i miłości do człowieka i odkrywać w człowieku odblask piękna jego Stworzyciela. Musimy jeszcze indywidualnie włączać się w to przeżywanie, czy poprzez media, czy osobiście sięgając do lektury słów Ojca Świętego, które zostawił szczególnie nam Polakom.
W naszym kościele parafialnym w najbliższą niedzielę 17 maja o godz. 11.00 będzie sprawowana Msza Św. koncelebrowana jako dziękczynienie za osobę i dzieło św. Jana Pawła II, a także przez jego wstawiennictwo prosić będziemy o potrzebne dary i umocnienie w tym trudnym czasie epidemii dla naszej parafii, całej Polonii na Węgrzech i dla naszej Ojczyzny. Mamy tę niebywałą łaskę, że możemy się modlić przy relikwiach naszego Świętego. W tym dniu po Mszy Świętej bez udziału Ludu Bożego, przed relikwiami, odmówimy litanię do św. Jana Pawła włączając w jej wezwania myśl o każdej i o każdym z Was, Drodzy Parafianie.
W Domu Polskim została wywieszona okolicznościowa wystawa pt.: "Karol Wojtyła. Narodziny", przygotowana i udostępniona przez Centrum Myśli Jana Pawła II z Warszawy.
Kolejnym wydarzeniem, które jest ważne w naszym majowym kalendarzu, to Odpust Parafialny, kiedy czcimy Matkę Bożą Wspomożycielkę Wiernych. W niedzielę 24 maja, kiedy przypada data naszego Odpustu w liturgii przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Również w tę uroczystość nie będziemy mogli być razem, ale trzeba nam, i to jest bardzo ważne, tworzyć wspólnotę serc. W naszym kościele Msza Św. Odpustowa będzie sprawowana o godz. 11.00. Jednym z darów tej uroczystości jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla siebie, czy jednej osoby zmarłej polecanej w modlitwie. Jak w obecnych warunkach można uzyskać ten dar? Podstawowym wymaganiem jest osobisty stan łaski uświęcającej, wolność od grzechu ciężkiego uzyskaną poprzez sakrament pokuty. W obecnych warunkach, kiedy nie możemy być na Mszy Św. w sposób fizyczny w kościele, łączymy się poprzez radio czy telewizję z celebrowaną liturgią eucharystii w tym dniu w jakimkolwiek kościele i przyjmujemy komunię świętą w sposób duchowy. I w tej duchowej łączności z naszą parafią, która przeżywa swoje święto, odmawiamy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu. W ten sposób możemy zadośćuczynić wszystkim warunkom, aby uzyskać wielki dar odpustu. Ceńmy sobie taką możliwość, wykorzystajmy ją dla wzrostu duchowego całej naszej parafii. Jak i każdego z nas osobiście.
Ostatnia niedziela maja to uroczystość Zesłania Ducha Świętego, inaczej Zielone Światki. W tę niedzielę w naszej parafii przewidziana była pierwsza komunia dwanaściorga naszych dzieci. Ze względu na okoliczności musimy przenieść komunię święta na inne dogodne terminy. Jedna grupa przyjmie Pana Jezusa w czerwcu, a pozostali przystąpią do komunii we wrześniu. Proszę Was więc kochani Parafianie o wielką modlitwę w intencji dzieci, aby pomimo takich okoliczności dobrze przygotowały się do spotkania z Panem Jezusem, a dla rodziców o wytrwałość i wielkiego ducha, aby ten ważny dzień nie utracił nic ze swego znaczenia w życiu dzieci.
Pamiętamy w Was kochani Parafianie w codziennej modlitwie przed najświętszym Sakramentem o godz. 20.30.
Wszelkiego Bożego błogosławieństwa i zdrowia.
Ks. Krzysztof Grzelak i Siostry Misjonarki

03.05.2020 AKT ZAWIERZENIA POLSKI NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA I MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI. Aktu zawierzenia dokonał Przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Stanisław Gądecki.03.05.2020 Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele Polskim w Budapeszcie.

3 maja 2020 r. w budapeszteńskim kościele polskim p.w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. sprawował Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, podczas której odczytał Słowo do Polonii od biskupa Wiesława Lechowicza delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, a także odmówił Litanię Loretańską. Po Mszy Świętej przed ikoną Matki Możej Częstochowskiej proboszcz K. Grzelak SChr. w duchowym łącznictwie z Jasną Górą gdzie miało miejsce zawierzenie naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu abp Stanisława Gądeckiego odczytał tekst zawierzenia.

3 maja w kościele katolickim w Polsce obchodzona jest liturgiczna uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 3 Maja to w Polsce święto narodowe upamiętniające ustanowioną właśnie tego dnia w 1791 roku Konstytucję. Msza święta w Budapeszcie sprawowana była przy zachowaniu środków ostrożności wynikających z obowiązujących na Węgrzech przepisów związanych z pandemią koronawirusa.

(inf. www.polonia.hu, fot. B.Pál)

3.05.2020 Budapeszteński Festiwal Chopinowski 2020 online !

Szanowni Panstwo! Rozpoczęty w dniu rocznicy urodzin Chopina, 1-go marca, Budapeszteński Festiwal Chopinowski 2020 kontynuujemy online. Zapraszamy na pierwszą emisję - połączoną ze świetem Dnia Konstytucji - 3-go maja o godzinie 18.00 - na stronę internetową Fundacji
www.chopin-budapest.hu
Po uroczystej przemowie J.E. Pana Ambasadora, utwory Beethovena i Chopina wykona EUGEN INDJIC, światowej sławy amerykańsko-francuski pianista.
Spotkajmy sie online!

Izabella Darska Havasi Fundacja im. Ferenczyego Györgya
01.05.2020 List Wicemarszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz Wiceprzewodniczących Senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą - Pań Janiny Sagatowskiej oraz Marii Koc z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.01.05.2020 SŁOWO BISKUPA WIESŁAWA LECHOWICZA DO POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI NMP KRÓLOWEJ POLSKI30.04.2020 Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele Polskim w Budapeszcie.

3 maja o godz. 11.00 w budapeszteńskim kościele polskim p.w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. w duchowym łącznictwie z Jasną Górą gdzie będzie miało miejsce zawierzenie naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, którego dokona Przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Stanisław Gądecki, sprawował będzie ( ze względu na pandemię koronawirusa bez udziału wiernych) Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. 3 maja w kościele katolickim w Polsce obchodzona jest liturgiczna uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 3 Maja to w Polsce święto narodowe upamiętniające ustanowioną właśnie tego dnia w 1791 roku Konstytucję. Msza Święta w Budapeszcie sprawowana będzie również w intencji Polaków i Polonii mieszkającej na Węgrzech. 2 maja ( od 2002 r.) na całym świecie obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

(inf. www.polonia.hu, fot.z archiwum:B.Pál)


30.04.2020 3 maja na Jasnej Górze abp Gądecki zawierzy Polskę Chrystusowi i Matce Bożej.

W trudnym czasie epidemii, 3 maja na Jasnej Górze będzie miało miejsce zawierzenie naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, którego dokona Przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Stanisław Gądecki - powiedział rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Polska była zawierzana Matce Bożej w narodowym sanktuarium na Jasnej Górze w trudnych chwilach i kryzysach dotykających naszą Ojczyznę. Biskupi oddali Polskę Maryi m.in. w obliczu zagrożenia inwazją bolszewicką w 1920 roku, po II wojnie światowej w 1946 roku w obliczu zagrożenia komunizmem, w 300. rocznicę ślubów lwowskich w 1956 roku oraz 10 lat później w 1966 roku.

W 1979 roku Jan Paweł II, podczas swojej pierwszej podróży apostolskiej do Ojczyzny, zawierzył Kościół w Polsce Pani Jasnogórskiej. 3 maja 2016 roku, z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, Przewodniczący Episkopatu dokonał Nowego Aktu Zawierzenia Narodu Polskiego Matce Bożej.

"W najbliższą niedzielę abp Stanisław Gądecki będzie przewodniczył uroczystościom na Jasnej Górze, podczas których zawierzy naszą ojczyznę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski. Akt zawierzenia będzie transmitowany przez TVP3 i TV Trwam" - powiedział rzecznik Episkopatu.

W Akcie Zawierzenia czytamy m.in.: "Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu. (...) Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość".

W czasie trwającej epidemii koronawirusa także inne kraje oddały się w opiekę Matki Bożej, m.in. Anglia i Walia, Portugalia i Hiszpania, Austria, a 1 maja br. swój kraj zawierzą Maryi biskupi Włoch.

Akt Zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, który odczyta na Jasnej Górze Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, jest przeznaczony do wykorzystania w kościołach i kaplicach w niedzielę 3 maja.

Zarząd Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha

Msza św. na Jasnej Górze o godz. 11.00, a zawierzenie o 12.00.

Transmisja przez TVP + I TV Trwam.

źródło: https://ekai.pl/3-maja-na-jasnej-gorze-abp-gadecki-zawierzy-polske-chrystusowi-i-matce-bozej/

28.04.2020 Życzenia od Prezydenta RP i Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy.
(Otrzymaliśmy przesyłką pocztową 27 kwietnia)26.04.2020 75 rocznica śmierci ks. Wincentego Danka.

Historia węgierskiej Polonii jest nieodłącznie związana z osobą księdza Wincentego Danka, kapłana lwowskiego, który 112 lat temu przybył do Budapesztu, gdzie stał się pierwszym duszpasterzem polskiej emigracji na Węgrzech, budowniczym polskiego kościoła na Köbánya i schroniska dla Polaków, późniejszego Domu Polskiego, inicjatorem założenia polskiej kwatery na cmentarzu komunalnym w X dzielnicy Budapesztu.
Ksiądz Wincenty Danek urodził się 14.IX.1870 roku w Mieście Kuty w powiecie Kosowskim, w decezji lwowowskiej. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie we Lwowie, następnie podjął pracę zawodową, założył rodzinę. Po jej stracie w 1895 roku wstąpił do seminarium duchownego i po jego ukończeniu pracował w parafiach Oleszcyce i Opryłowice, a w 1907 roku skierowany został do Budapesztu, gdzie przez 38 lat sprawował posługę kapłańską wśród Polaków. Zmarł w wieku 75 lat 27 kwietnia 1945 roku, a jego prochy spoczęły na polskiej kwaterze ( obecnie wojskowej ) cmentarza Rákoskeresztúr. Od 2005 roku w ogrodzie obok budapeszteńskiego polskiego kościoła stoi pomnik ks. Wincentego Danka, przy którym 26 kwietnia br. w 75 rocznicę śmierci, ale ze względu na panujące ograniczenia epidemiologiczne bez udziału polonijnych delegacji, symboliczne wyrazy pamięci i wieniec złożył proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. i prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha Monika Sagun Molnárné.

(inf. www.polonia.hu, fot. SKP p.w. św. Wojciecha)

26.04.2020 Msza święta z okazji święta patrona Polski i Węgier św. Wojciecha

26 kwietnia w budapeszteńskim kościele polskim p.w. Najświętszej Maryji Panny Wspomożycielki Wiernych proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. z racji obowiązujących obostrzeń związanych z walką z pandemią koronawirusa, bez uczestnictwa wiernych, odprawił mszę świętą z okazji święta patrona Polski i Węgier św. Wojciecha, a zarazem patrona Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech podczas której relikwiami św. Wojciecha pobłogosławił Polaków na Węgrzech.

(inf. www.polonia.hu, fot. SKP p.w. św. Wojciecha)
19.04.2020 Niedziela Miłosierdzia Bożego.

W tym roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, nie mogliśmy być razem, ze względu na pandemię, ale Msza św. bez Ludu Bożego była sprawowana o godz 11.00, a o godz. 12.00 ks. proboszcz Krzysztof Grzelak TChr wraz ss. Siostrami MChR odmówił, w kościele przed obrazem Bożego Miłosierdzia i relikwiami św. Jana Pawła II, Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po koronce odczytany został akt oddania całego świata Bożemu Miłosierdziu, który wygłosił św. Jan Paweł II, kiedy był w Łagiewnikach. Podczas Mszy św. Proboszcz uczcił ofiary zbrodni w Katyniu i katastrofy w Smoleńsku, a po zakończeniu Liturgii złożył wieniec pod Tablicą Katyńską, znajdującą się na murach Kościoła Polskiego.

(inf. M. Soboltynski foto: s. Weronika)15.04.2020 Drodzy Siostry i Bracia, kochani Parafianie, droga Polonio !

W minione Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne w naszym pustym kościele tęskniliśmy mocno za Wami, Kochani. Chrystus jednak zwycięża wszelkie mroki i daje nam nadzieje i życie. Daje także przyszłość, w której się na pewno zobaczymy.
Zbliża się Niedziela Miłosierdzia, nie będziemy jeszcze mogli być razem, ale Msza Święta bez Ludu Bożego będzie sprawowana o godz. 11.00. W tym dniu zapraszam wszystkich do odmówienia koronki do Bożego Miłosierdzia o godz. 12.00. Wraz s Siostrami odmówię ją w kościele przed obrazem Bożego Miłosierdzia i relikwiami św. Jana Pawła II. Po koronce odczytam akt oddania całego świata Bożemu Miłosierdziu, który wygłosił św. Jan Paweł, kiedy był w Łagiewnikach.
Po modlitwie Koronką do Miłosierdzia Bożego złożymy symboliczne kwiaty przy tablicy katyńskiej z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Z głębi serca, wraz z Siostrami Misjonarkami, pragnę podziękować całej naszej Polonijnej wspólnocie, za serdeczne Świąteczne życzenia płynące od Was. Dziękujemy za Waszą życzliwość i pamięć w tym trudnym okresie i troskę o nasz kościół wyrażającą się poprzez modlitwę i wsparcie materialne.
My ze swej strony pamiętamy o Was w naszej modlitwie przed Panem Bogiem odprawiając codziennie, w jeszcze w pustym kościele, Mszę Świętą, także włączając prośbę o zdrowie dla Was wszystkich i o ustanie pandemii. Każdego wieczoru zapraszamy do wspólnoty modlitwy o godz. 20.30 odmawiając koronkę do Bożego Miłosierdzia, litanie do wszystkich świętych i suplikacje.
Odpowiadając ma prośby, podajemy konto, na które można składać ofiary jak podczas Mszy Świętej, kiedy składamy je na tace. Otp Bank, Lengyel Plébánia 11710002-20024640 z dopiskiem "ofiara na tace". Jeśli potrzebny: IBAN HU59 1171 0002 2002 4640 0000 0000
Istnieje również możliwość zamawiania intencji Mszy Świętej. Jednak, by doprecyzować datę, potrzebny jest kontakt przez Internet czy telefoniczny: plebaniapl@onet.eu lub tel. +36303368868. Ofiarę można przesłać na konto z dopiskiem "ofiara na Mszę Św. i data".
Życzymy Wam kochani: błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego, zdrowia i jeszcze wytrwałości.
ks. Krzysztof Grzelak wraz z siostrami: Agnieszką i Weroniką

14.04.2020 Budapeszt: pamięć o Katyniu.

14 kwietnia 2020 r. z udziałem Ambasadora RP nas Węgrzech Jerzego Snopka wraz z małżonką, burmistrza Óbudy László Kissa, przewodniczącej Samorządu Polskiego III dzielnicy Korinny Wesolowski odbyła się zorganizowana przez Urząd Dzielnicy Óbuda-Békásmegyer oraz tamtejszy dzielnicowy Samorząd Polskiej Narodowości uroczystość pod pomnikiem katyńskim w Óbudzie. Ze względu na panującą kwarantannę związaną z pandemią koronawirusa miała ona charakter kameralny. W óbudańskim Parku im. Męczenników Katynia przy pomniku, tablicy katyńskiej, tablicy pamięci A. Przewoźnika i dębach upamiętniających dwóch polskich oficerów narodowości węgierskiej, ofiar zbrodni katyńskiej, kpt. Emanuela Aladara Korompayego i kpt. Oskara Rudolfa Kuehnela złożono wieńce, kwiaty i zapalono znicze. Towarzyszyła temu asysta członków Polsko-Węgierskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Legionu Polskiego.

Symboliczne uroczystości wspomnieniowe również z udziałem przedstawicieli miejscowej Polonii 14 kwietnia odbyły się przy krzyżach katyńskich w Segedynie i w Székesfehérvár, a 19 kwietnia w Kościele p.w. Swiętego Krzyża w Tata - miejscu gdzie staraniem tamtejszej Polonii od 2010 roku znajduje się tablica upamiętniająca ofiary Katynia i Smoleńska - odprawiona zostanie msza święta. Również 19 kwietnia o godz. 11.00 bez udziału wiernych proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech w budapeszteńskim Kościele Polskim sprawował będzie mszę świętą w intencji ofiar zbrodni katyńskiej, a następnie złoży symboliczne kwiaty przy tablicy katyńskiej znajdującej się na frontonie tego kościoła.

80 lat temu wiosną 1940 roku, wykonując uchwałę Biura Politycznego KC WKP sowiecka policja polityczna - NKWD - wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczpospolitej. Z rozkazu Stalina wyniszczono polską inteligencję. Ofiarami byli oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego, a także naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele wolnych zawodów.

Pamiętamy o tym !

(inf.www.polonia.hu, foto: SP III dz., archiwum Głosu Polonii/B.Pál)

12-13.04.2020 Budapeszt: święta Wielkiej Nocy 2020.

Tegoroczną Wielkanoc spędzamy inaczej niż zwykliśmy. Inaczej też odbywają się msze święte w naszym budapeszteńskim Kościele Polskim - ze względu na epidemię coronawirusa bez udziału wiernych, ale w jedności ducha w modlitwie.

Niedziela Wielkanocna 12 kwietnia - o godz. 11.00. Msza Św. bez Ludu Bożego w intencji wszystkich Parafian i całej węgierskiej Polonii.

Poniedziałek Wielkanocny 13 kwietnia - o godz. 11.00. Msza Św. bez Ludu Bożego w intencji o ustanie epidemii i zdrowie dla chorych.

(inf.www.polonia.hu, fot.z archiwum:B.Pál)

Życzenia prezesa Wspolnoty Polskiej
11.04.2020 Wielkanocne życzenia

Z racji tej, że nie tylko z naszymi Rodakami i Przyjaciółmi Węgrami, ale nawet z bliskimi nie możemy podzielić się osobiście święconym jajeczkiem, pozwólcie, że tą drogą, dzielimy się ze Wszystkimi dobrym słowem, przebaczeniem i nadzieją. Głębokiego przeżycia Świąt Zmartwywstania Pańskiego, duchowego ubogacenia, zdrowia i pokoju życzą zarządy :
Stowarzyszenia Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha
oraz Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema na Węgrzech

Húsvéti jókívánság!

Tekintettel arra, hogy a járvány miatt ez évben nemcsak lengyel honfitársainkkal és magyar barátainkkal de még rokonainkkal sem tudjuk megosztani a megszentelt húsvéti tojásokat, engedjék meg, hogy e jókívánság formájában osszuk szét mindenki számára a vigasztaló szót, a megbocsátást és a reménységet.
Kívánjuk Üdvözítőnk feltámadásának lelki gazdagságban, elmélyülésben és egészségben megélt békés megünneplését.
Magyarországi Lengyel Katolikusok szt. Adalbert Egyesülete és Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület vezetősége

11.04.2020 NIE BĘDZIE W TYM ROKU BŁOGOSŁAWIENIA POKARMÓW - Wielka Sobota - W KOŚCIELE POLSKIM w Budapeszcie

Tegoroczne Święta Wielkanocne spędzimy inaczej niż zakładaliśmy. Ważna jest teraz nasza jedność ducha, wspólnota wiary i miłości i osobiste przeproszenie za grzechy.

W tradycji polskiej w Wielką Sobotę ważne znaczenie ma święcenie pokarmów na stół wielkanocny, które odczytywane jest jako obfitość Bożych łask dotykających każdego człowieka. Pobłogosławione potrawy spożywamy podczas świątecznego śniadania dzieląc się radością ze Zmartwychwstania Pana Jezusa i składając sobie z tej okazji serdeczne życzenia. Z powodu zaistniałej epidemii W NASZYM KOŚCIELE NIE BĘDZIE W TYM ROKU BŁOGOSŁAWIENIA POKARMÓW, ale mamy możliwość posłużenia się wyznaczoną modlitwą przed uroczystym wielkanocnym śniadaniem w gronie najbliższych. Oto jej tekst:

Modlitwa przed śniadaniem wielkanocnym:

Ojciec rodziny lub inna osoba zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. "Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane." (Mt 6, 31 ab.32b-33)

Ojciec rodziny wypowiada zachętę do wspólnej modlitwy:
W czasie kiedy jest nam dane gromadzić się na wspólny świąteczny posiłek wielu naszych bliźnich przeżywa cierpienia związane z epidemią, jaka nas dotyka. Wielu utraciło swoich bliskich. Nie każdy może zasiąść z bliskimi do stołu, tak jak my - pozostają na służbie dla innych. Ich wszystkich polećmy Bogu w modlitwie. Ojcze nasz...

Następnie mówi: Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana.
Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Ojciec rodziny: Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

W budapeszteńskim Kościele Polskim w Wielką Sobotę 11 kwietnia od godz. 12.00 do 15.00 odbywała się będzie adoracja Pana Jezusa w Grobie i możliwość dla wszystkich indywidualnej modlitwy i spowiedzi św. w bezpiecznych warunkach.

Wieczorem w sobotę 11 kwietnia o godz. 19.30 - Liturgia Wigilii Paschalnej w świątyni bez udziału wiernych.

(inf.www.polonia.hu, fot.z archiwum:B.Pál)

10.04.2020 Wielki Piątek w budapeszteńskim Kościele Polskim.

W tym roku święto Wielkiego Piątku w Kościele Polskim w Budapeszcie ze względu na panującą pandemię koronawirusa będzie miało ograniczony wymiar. 10 kwietnia o godz. 15.00 rozpocznie się droga krzyżowa w kościele ale bez udziału wiernych, a o godz. 16.00 Liturgia Męki Pańskiej. Pamiętamy także o ofiarach Katynia i tragedii smoleńskiej.

Adoracja Pana Jezusa w Grobie od godz. 19.00 do godz. 21.00 - możliwość dla wszystkich indywidualnej modlitwy i spowiedzi św. w bezpiecznych warunkach.

Wielki Piątek w Kościele katolickim jest jedynym dniem w roku, w którym nie odprawia się mszy św.; to dzień najgłębszej żałoby. Wyraża ją liturgia Wielkiego Piątku, która jest pamiątką męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Centrum liturgii wielkopiątkowej jest uroczysta adoracja krzyża - adoracja Syna Bożego, który oddał życie za zbawienie wszystkich ludzi. W kościołach katolickich przygotowuje się Groby Pańskie.

(inf.www.polonia.hu, fot.z archiwum:B.Pál)

10.04.2020 Budapeszt: "Memento Smoleńsk"

W piątek, 10 kwietnia, przypada 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Tegoroczne polonijne uroczystości wspomnieniowe na Węgrzech przebiegały w cieniu epidemii koronawirusa i Wielkiego Piątku. Z zachowaniem środków ostrożności, w małych grupach, kwiaty w miejscach upamiętniających ofiary katastrofy złożyli przedstawiciele polskich samorządów i organizacji polonijnych. Przy pomniku"Memento Smoleńsk" przedstawiciele władz dzielnicy z burmistrzem Ferencem Karsaym , posłem ZN Węgier Zsoltem Némethem, dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie Joanną Urbańską, przewodniczącą SNP XXII dzielnicy Agatą Jakab oddali hołd ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem. W tym dniu to symboliczne miejsce odwiedził również ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek wraz z małżonką.

Pomnik Memento Smoleńsk, upamiętniający ofiary katastrofy polskiego samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku odsłonięto 6 kwietnia 2018 w XXII dzielnicy Budapesztu - Budafok.

Pomnik stanął z inicjatywy samorządu XXII dzielnicy Budapesztu, a jego budowę wsparł węgierski rząd. Monument znajduje się w parku nad brzegiem Dunaju. Dzieło autorstwa węgierskiego artysty Sándora Gyuli Makoldiego składa się z kilku elementów. Najważniejszym jest stylizowany krzyż, przypominający kształtem samolot. W kształt drzewa układają się też ścieżki z kamieni na kopcu, na którego szczycie znajduje się krzyż. Jedna ze ścieżek prowadzących na szczyt kopca wykonana jest w części z białych i czerwonych, a w części z czerwonych, białych i zielonych kamieni, co jest nawiązaniem do barw narodowych Polski i Węgier. Z jednej strony pomnika umieszczono na kopcu płaskorzeźbę przedstawiającą podobiznę prezydenta Lecha Kaczyńskiego. U stóp pomnika znajdują się dwie tablice - w języku polskim i węgierskim - informujące o katastrofie oraz zawierające nazwiska wszystkich 96 jej ofiar.

(inf.www.polonia.hu, fot. SNP XXII dzielnicy)

10.04.2020 Pamięć ofiar katastrofy 10 kwietnia 2010 r.

Ambasada RP w Budapeszcie upamiętniła X rocznicę tragicznej śmierci ś.p. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Pierwszej Damy oraz 94 osób towarzyszących.
W imieniu Ambasadora RP w Budapeszcie Pana Jerzego Snopka oraz zespołu Ambasady biało- czerwone kwiaty przy pomniku złożyli Konsul RP w Budapeszcie pan Andrzej Kalinowski i Kierownik Wydziału Polityczno - Ekonomicznego pani Katarzyna Ratajczak - Sowa.
Pomnik o oficjalnej nazwie Pomnik Męczenników Katynia (Katyńi Mártírok Emlékoszlopa) w mieście Tatabánya upamiętnia ofiary zbrodni katyńskiej oraz katastrofy polskiego samolotu Tu-154 w Smoleńsku. 10 kwietnia 2010 roku. Obelisk wykonano z drewna na wzór starowęgierskich nagrobków słupowych, zwanych drzewcami kopijnymi (kopijnikami). Szczyt pomnika ma kształt polskiej rogatywki wojskowej, pod nią wyrzeźbiono motyw przypominający tabernakulum z krzyżem oraz polskie godło państwowe. Poniżej wyrzeźbiony został napis: "Pamięci 22 tysięcy polskich męczenników zamordowanych w 1940 r. w Katyniu oraz ofiar polskiej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w 2010 r.".
Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 1 sierpnia 2010 roku. Pomnik powstał z inicjatywy lokalnego Samorządu Mniejszości Polskiej oraz Stowarzyszenia na rzecz Tatabánya. Twórcą pomnika jest Ernő Cs. Kiss, węgierski rzeźbiarz ludowy pochodzący z miasta Tata.
Pomnik znajduje się przy placu Męczenników z Aradu (węg. Aradi Vértanúk) - 13 węgierskich generałów straconych w 1849 roku w Aradzie po klęsce powstania węgierskiego 1848-1849. W pobliżu ustawiono wcześniej 13 kolumn pamiątkowych ku czci tych Męczenników.

( źródło: www.facebook.com/lengyelnagykovetseg)

10.04.2020 Budapeszt: wieniec od Polonii przy tablicy upamiętniającej śp. Andrzeja Przewoźnika.

W imieniu Polonii 10 kwietnia 2020 r. - dostosowując się do panujących na Węgrzech warunków epidemiologicznych- symboliczny wieniec przy tablicy upamiętniającej śp. Andrzeja Przewoźnika ówczesnego sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, niestrudzonego orędownika polsko-węgierskiej przyjaźni, który w 2010 roku zginął w katastrofie polskiego samolotu rządowego zmierzającego na uroczystości w Smoleńsku, złożyła przewodnicząca SNP III dzielnicy Korinna Wesolowski.

Tablica ta od 2016 roku znajduje się na Óbudzie na ścianie Gimnazjum Árpáda nieopodal tablicy i pomnika katyńskiego.

(inf.www.polonia.hu)

4.04.2020 Budapeszt: Niedziela Palmowa 2020

5 kwietna w kościele katolickim obchodzona jest Niedziela Palmowa rozpoczynająca Wielki Tydzień. W tym roku radosne obchody Niedzieli Palmowej będą miały z konieczności ograniczony wymiar. Wszystko z powodu obostrzeń w gromadzeniu się większej liczby osób zarówno wewnątrz świątyń, jak i w otwartej przestrzeni.

W naszym budapeszteńskim Kościele Polskim p.w. Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych 5 kwietnia proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. w obecności dwóch pełniących w tym kościele posługę Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla bez udziału wiernych o godz. 11.00 sprawował będzie Mszę Świętą. Modlił się będzie w intencji służby zdrowia.

Liturgia tego dnia jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. Początki świętowania liturgii Niedzieli Paschalnej odnajdujemy w Jerozolimie w IV wieku. W tamtych czasach starano się jak najdokładniej odtwarzać sceny z życia Jezusa. Zwyczaj święcenia palm pojawił się w Kościele w XI wieku.

Polskie zwyczaje kościelne i ludowe wiążące się z tym dniem:

Odnowiona liturgia zaleca, aby wierni w Niedzielę Męki Pańskiej zgromadzili się przed kościołem, gdzie powinno odbyć się poświęcenie palm, odczytanie perykopy ewangelicznej o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i uroczysta procesja do kościoła. Podczas każdej Mszy św., zgodnie z wielowiekową tradycją, czyta się opis Męki Pańskiej (według relacji Mateusza, Marka lub Łukasza - Ewangelię św. Jana odczytuje się w Wielki Piątek). Obecnie kapłan w Niedzielę Palmową nie przywdziewa szat pokutnych, fioletowych, jak to było w zwyczaju dawniej, ale czerwone. Procesja zaś ma charakter triumfalny. Chrystus wkracza do świętego miasta jako Król i Pan. W Polsce istniał kiedyś zwyczaj, iż kapłan idący na czele procesji wychodził przed kościół i trzykrotnie pukał do zamkniętych drzwi kościoła, wtedy drzwi się otwierały i kapłan z wiernymi wchodził do wnętrza kościoła, aby odprawić uroczystą liturgię. Miało to symbolizować, iż Męka Zbawiciela na krzyżu otwarła nam bramy nieba.


Palma bije nie zabije - wielki dzień za tydzień ...


W polskiej tradycji ludowej Niedzielę Palmową nazywano również Kwietną bądź Wierzbną. W tym dniu święcono palmy, które w tradycji chrześcijańskiej symbolizują odradzające się życie. Wykonywanie palm wielkanocnych ma bogatą tradycję. Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje się z gałązek wierzby, która w symbolice Kościoła jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Obok wierzby używano także gałązek malin i porzeczek. Ścinano je w Środę Popielcową i przechowywano w naczyniu z wodą, aby puściły pąki na Niedzielę Palmową. W trzpień palmy wplatano również bukszpan, barwinek, borówkę i cis.

Z palmami wielkanocnymi wiąże się wiele ludowych zwyczajów i wierzeń: poświęcona palma chroni ludzi, zwierzęta, domy. Wierzono, że sproszkowane kotki dodawane do naparów z ziół mają moc uzdrawiającą, bazie z poświęconej palmy zmieszane z ziarnem siewnym podłożone pod pierwszą zaoraną skibę zapewnią urodzaj, krzyżyki z palmowych gałązek zatknięte w ziemię bronią pola przed gradobiciem i burzami, poświęcone palmy wystawiane podczas burzy w oknie chronią dom przed piorunem.

Poświęconą palmą należy pokropić rodzinę, co zabezpieczy ją przed chorobami i głodem, uderzenie dzieci witką z palmy zapewnia zdrowie, wysoka palma przyniesie jej twórcy długie i szczęśliwe życie, piękna palma sprawi, że dzieci będą dorodne. Poświęconą palmę zatykano za świętymi obrazami, gdzie pozostawała do następnego roku. Palmy wielkanocnej nie można było wyrzucić. Najczęściej była ona palona, popiół zaś z tych palm wykorzystywano w następnym roku w obrzędzie Środy Popielcowej. Znany też był zwyczaj "palmowania", który polegał na uderzaniu się palmami. Tu jednak tradycja była różna w różnych częściach Polski. W większości regionów "palmowaniu" towarzyszyły słowa: Palma bije nie zabije - wielki dzień za tydzień, malowane jajko zjem, za sześć nocy - Wielkanoc

(inf.www.polonia.hu, fot.z archiwum:B.Pál)

3.04.2020 Droga krzyżowa w intencji Polonii i Polaków za Granicą

Bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, odprawi Drogę Krzyżową w intencji Polonii i Polaków za granicą w piątek, 3 kwietnia, o godz. 15.00, w Kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej będzie transmitowane na stronie archidiecezji warszawskiej www.archwwa.pl

https://episkopat.pl/bp-lechowicz-odprawi-droge-krzyzowa-w../


2.04.2020 Drodzy Siostry i Bracia, kochana Polonio!

W tych trudnych dniach trwajmy we wzajemnej solidarności, wspierajmy się wzajemnie szczególnie dbając o naszych seniorów. Dziękuję za podejmowane różne, instytucjonalne czy osobiste, inicjatywy w niesieniu pomocy. Wielu w naszej społeczności deklaruje możliwość jakiegokolwiek wsparcia. To są piękne postawy. Wyzwalajmy więc w sobie jak najwięcej dobra, ten czas tego wymaga. Gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy podzielmy się tą informacją dzwoniąc pod numer: +36303368868.

Kochani Moi, każdego dnia z Siostrami Misjonarkami modlimy się za Was w pustym kościele. Sprawuję codziennie Mszę św. w Waszej intencji, a o godz. 20.30 modlimy się przed Najświętszym Sakramentem odmawiając koronkę do Bożego Miłosierdzia, litanie do wszystkich świętych i suplikacje. Zapraszam do duchowej jedności. Wykorzystujmy transmisje radiowe czy telewizyjne, by uczestniczyć we Mszach Św. i przyjmować w sposób duchowy komunię świętą.

Czas Wielkiego Postu szybko postępuje. Pomimo przyjętych trudnych ograniczeń, w których trzeba nam wytrwać, nie zapominajmy o wysiłku duchowym okresu Wielkiego Postu. Osobista modlitwa, prywatna i indywidualne droga krzyżowa, rachunek sumienia czy duchowa lektura, to narzędzia pozwalające dobrze wykorzystać daną chwilę.

Zbliża się Wielki Tydzień, Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne. Spędzimy je inaczej niż zakładaliśmy. Ważna jest teraz nasza jedność ducha, wspólnota wiary i miłości i osobiste przeproszenie za grzechy.

PROGRAM NA CZAS ŚWIĄT

W nadchodzącym świątecznym okresie w naszym kościele wszystkie liturgie odbędą się bez udziału wiernych, ale prosimy o jedność ducha w modlitwie.

Niedziela Palmowa
5 kwietnia - triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Msza Św. bez Ludu Bożego godz. 11.00. Modlimy się w intencji służby zdrowia.

Wielki Czwartek 9 kwietnia - Liturgia Wieczerzy Pańskiej bez Ludu Bożego o godz. 17.00. Modlimy się za zmarłych kapłanów z powodu epidemii szczególnie we Włoszech.

Adoracja Pana Jezusa od godz. 19.00 do godz. 21.00 - możliwość dla wszystkich indywidualnej modlitwy i spowiedzi św. w bezpiecznych warunkach.

Wielki Piątek
10 kwietnia o godz. 15.00 - droga krzyżowa w kościele bez wiernych, a o godz. 16.00 Liturgia Męki Pańskiej. Pamiętamy także o ofiarach Katynia i tragedii smoleńskiej.

Adoracja Pana Jezusa w Grobie od godz. 19.00 do godz. 21.00 - możliwość dla wszystkich indywidualnej modlitwy i spowiedzi św. w bezpiecznych warunkach.

W tradycji polskiej w Wielką Sobotę ważne znaczenie ma święcenie pokarmów na stół wielkanocny, które odczytywane jest jako obfitość Bożych łask dotykających każdego człowieka. Pobłogosławione potrawy spożywamy podczas świątecznego śniadania dzieląc się radością ze Zmartwychwstania Pana Jezusa i składając sobie z tej okazji serdeczne życzenia. Z powodu zaistniałej epidemii W NASZYM KOŚCIELE NIE BĘDZIE W TYM ROKU BŁOGOSŁAWIENIA POKARMÓW, ale mamy możliwość posłużenia się wyznaczoną modlitwą przed uroczystym wielkanocnym śniadaniem w gronie najbliższych.

Wielka Sobota 11 kwietnia od godz. 12.00 do 15.00 adoracja Pana Jezusa w Grobie i możliwość dla wszystkich indywidualnej modlitwy i spowiedzi św. w bezpiecznych warunkach.

Wieczorem w sobotę 11 kwietnia o godz. 19.30 - Liturgia Wigilii Paschalnej w świątyni bez Ludu Bożego.
Niedziela Wielkanocna 12 kwietnia - o godz. 11.00. Msza Św. bez Ludu Bożego w intencji wszystkich Parafian i całej węgierskiej Polonii.
Poniedziałek Wielkanocny 13 kwietnia - o godz. 11.00. Msza Św. bez Ludu Bożego w intencji o ustanie epidemii i zdrowie dla chorych.

Modlitwa przed śniadaniem wielkanocnym:

Ojciec rodziny lub inna osoba zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. "Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane." (Mt 6, 31 ab.32b-33)

Ojciec rodziny wypowiada zachętę do wspólnej modlitwy:
W czasie kiedy jest nam dane gromadzić się na wspólny świąteczny posiłek wielu naszych bliźnich przeżywa cierpienia związane z epidemią, jaka nas dotyka. Wielu utraciło swoich bliskich. Nie każdy może zasiąść z bliskimi do stołu, tak jak my - pozostają na służbie dla innych. Ich wszystkich polećmy Bogu w modlitwie. Ojcze nasz...

Następnie mówi: Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana.
Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Ojciec rodziny: Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Drodzy Parafianie, gdy zaistnieją jakieś zmiany będziemy o nich informować. Życzę zdrowia.

ks. Krzysztof Grzelak TChr

21.03.2020 Drodzy Siostry i Bracia, kochana Polonio!

Decyzją Konferencji Episkopatu Węgier do odwołania zawiesza się, już w niedzielę 22 marca i w następne dni, publiczne sprawowanie liturgii Mszy Św. w kościołach, dotyczy to również Polskiej Parafii w Budapeszcie. Kościół nie będzie zamknięty, przychodzimy na indywidualną i osobistą modlitwę.

Drodzy Parafian uczestniczymy w niedzielnej Mszy Św. poprzez radio czy telewizję. Mamy wiele możliwości, aby z takiej formy skorzystać. Kochani, to nie jest czas bez Mszy Św. i modlitwy.

Jak uczestniczymy? Transmisje Mszy świętych przeżywamy tak, jak byśmy byli w kościele, skupiamy się na Eucharystii i nie robimy innych rzeczy, wykonujemy gesty liturgiczne np. znak krzyża, włączamy się w śpiew i odpowiadamy na wezwania celebransa. Nie musimy klękać lub stać podczas transmisji, ale możemy. Piękne jest, gdy rodzina razem przeżywa Mszę świętą. Widać wtedy wyraźnie co to znaczy "Kościół Domowy" - modlimy się razem w domu i jesteśmy częścią Kościoła. Wiele zależy od naszego nastawienia.

Zachęcam Was także, Drodzy Parafianie, do przeżywania komunii duchowej. Nie możemy bezpośrednio przyjąć komunii świętej, ale będąc w stanie łaski uświecającej, to jest bez grzechu ciężkiego, możemy przyjąć Pana Jezusa duchowo. Warto się posłużyć następującą modlitwą:

Wierzę o Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina. Kocham Cię z całego serca! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem(am). Przyjdź do serca mojego, o Ty pragnienie moje! Rzucam się w Twoje objęcia, oddaję Ci się cały(a), o moja miłości. Nie dopuść, abym się kiedyś miał(a) oderwać od Ciebie!


Wszelkie sprawy parafialne czy sakramentalne, a dotyczy to szczególnie sakramentu spowiedzi, umawiamy indywidualnie dzwoniąc pod numer: +36303368868. Do dyspozycji jest także adres:plebaniapl@onet.eu

Pamiętajmy o naszych Seniorach, o wspólnocie Polonijnej na Węgrzech. Błogosławieństwem jest tutaj telefon.

Zapraszam do łączności duchowej każdego dnia o godz. 20.30. W kościele przy Najświętszym Sakramencie modlę się wraz z Siostrami Misjonarkami w Waszych intencjach i o ustanie pandemii. Modlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia, litanią do wszystkich świętych i śpiewamy suplikacje ( Święty Boże, Święty Mocny ..).

To co przeżywamy to czas szczególny, to jest czas na czynienie dobra fizycznego i duchowego, to również czas na głębszą modlitwę.

Z życzeniami wszelkiego Bożego błogosławieństwa w tych trudnych momentach i zdrowia

ks. Krzysztof Grzelak TChr

Kongres Eucharystyczny - Budapeszt 13-20. września 2020 r.14.03.2020 Drodzy Bracia i Siostry, kochani Parafianie, wspólnoto polonijna !

W tym roku, w całkiem inny sposób niż sobie to wyobrażaliśmy, przeżywamy czas Wielkiego Postu. Nikt z nas wcześniej nie przewidywał takich zdarzeń. Światowa pandemia, choroba i cierpienie w tak wielkiej skali, wymuszają na nas odpowiednie działania i postawy.

Jako wspólnota polonijna, żyjąca na ziemi węgierskiej, winniśmy się jednoczyć we wzajemnym wsparciu, tym bardziej, że wielu spośród nas to seniorzy. Nie wolno nam dopuścić do tego, by ktoś czuł się osamotniony, bez pomocy, również duchowej. Bądźmy wyczuleni na potrzeby naszych sióstr i braci i przyjmijmy postawę Samarytanina w tych zakresach, w których mamy możliwość udzielenia pomocy.

Z powodu zaistniałej sytuacji zachęcam także całą naszą wspólnotę Polskiej Parafii Personalnej do jedności duchowej i modlitwy w intencji pokonania pandemii, w intencji chorych na całym świecie i tych wszystkich, którzy chorym pomagają.

Tak więc zapraszam, od niedzieli 15 marca, do codziennej modlitwy. Ja, wraz z Siostrami Misjonarkami, w kościele parafialnym przed Najświętszym Sakramentem, Wy Drodzy w swoich domach, o godz. 20.30, odmawiajmy koronkę do Bożego miłosierdzia, litanie do wszystkich świętych i suplikacje.

Nasz kościół parafialny jest otwarty każdego dnia. Msze Święte będą sprawowane według programu niedzielnego i tygodniowego. Jednakże, jeżeli, ktoś z parafian czuje się źle, widzi jakieś symptomy choroby, czy odczuwa obawę przed zarażeniem wirusem, powinien pozostać w domu i stosować się do wytycznych odpowiednich służb. W tym czasie. zachęcam do łączności ze wspólnotą wiary i uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej, a także codziennej modlitwie, poprzez media, radio i telewizję.

Nasza jedność w modlitwie jest nam teraz bardzo potrzebna, ponieważ odwołujemy nasze wielkopostne rekolekcje i związane z nimi wprowadzenie do naszej świątyni relikwii św. Maksymiliana. Przekładamy te wydarzenia na odpowiedni czas. Trzeba nam prosić, by nastąpił jak najrychlej.

Jeżeli będzie potrzebny kontakt w sprawach parafialnych i sakramentalnych, a także innej pomocy, to proszę dzwonić pod numer: +36303368868.

Drodzy Parafianie, nie traćmy ducha i nadziei, bo te chwile, to czas próby z zaufania, bowiem życie świata i każdego z nas są w rękach Miłosiernego Ojca w niebie.

Ks. Krzysztof Grzelak TChr

13.03.2020 Ekstremalna Droga Krzyżowa.

W piątek wieczór, 13 marca, wyrusza Ekstremalna Droga Krzyżowa.
Trasa rozpoczyna się Szentendre w klasztorze ojców dominikanów przy ulicy Mathiász utca 2.
Program:
18.00 Msza Św.
18.40 kolacja
20.00 błogosławieństwo na drogę i wymarsz
7.30 przywitanie w Polskiej Parafii i Msza Święta dziękczynna, a później śniadanie
Wszystkich chętnych, których serdecznie zapraszamy na tę Drogę, prosimy o kontakt z siostra Weroniką.


8.03.2020 II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

Chrystus dokonał wobec uczniów cudu przemienienia na górze Tabor. Światło tej góry jest zwiastunem i potwierdzeniem zwycięstwa wiary i miłości nad złem i śmiercią. Pamięć o tym wydarzeniu, jak Apostołom, także i nam stale jest potrzebna, aby wytrać w codziennych przeciwnościach.

Dzisiaj podczas Mszy Świętej dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii świętej otrzymały pobłogosławione "Książeczki do nabożeństwa".

Po Mszy Św. zostaliśmy zaproszeni na radosne spotkanie do Domu Polskiego, przygotowane przez grupę teatralna naszej parafii, a dedykowane naszym Paniom z okazji ich dnia.

W nocy z 13 na 14 marca zapraszamy do uczestnictwa w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Informacje i zapisy u siostry Weroniki i u pani Barbary Pawluk.

14 marca zapraszamy na wyjazdowy dzień skupienia dla kółka różańcowego i naszych seniorów w ramach Dnia Fatimskiego. Skupienie będzie miało miejsce w Szentendre, w klasztorze ojców dominikanów. Zapisy i informacje u Pań z kółka różańcowego.

W przyszłą również niedzielę po Mszy Św. o godz. 10.30 zapraszamy do Domu Polskiego na spektakl przygotowany przez parafialną grupę teatralną pod tytułem: "Miłosierny Samarytanin".

Trwają zapisy na wyjazd dla dzieci do Poronina w ramach "Wakacji z Bogiem" w dniach od 21 do 28 czerwca br. Informacji udziela siostra Weronika.

1.03.2020 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

W dzisiejsza niedzielę, pierwszą w wielkim poście, widzimy Jezusa walczącego z pokusami. On jako Nowy Adam w zmaganiu z kusicielem posługuje się orężem, którym jest Słowo Boże. W tym obrazie daje nam podpowiedź, że nasze zwycięstwo w walce ze złem leży w wierności Bożemu Słowu.

Do tradycyjnych polskich nabożeństw wiekopostnych należy nabożeństwo Gorzkich Żalów. Śpiewać je będziemy w każdą niedzielę przed Mszą Świętą o godz. 10.30.

W każdy piątek wielkiego postu sprawujemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W najbliższy piątek, 6 marca, rozpoczniemy odprawianie nabożeństwa Drogi Krzyżowej o godz. 17.00, a następnie będzie celebrowana Msza Święta. Drogę krzyżową odprawimy w intencji osób starszych i samotnych w naszej wspólnocie. Nadchodzący piątek to również pierwszy piątek miesiąca i będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, a po Mszy Św. odmówimy Litanie do Serca Pana Jezusa.

Podczas Mszy Św. o godz. 10.30, w nadchodzącą niedzielę, pobłogosławimy "Książeczki do nabożeństwa" dla dzieci, które w tym roku przygotowują się do pierwszej komunii.

W nocy z 13 na 14 marca zapraszamy do uczestnictwa w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Informacje i zapisy u siostry Weroniki i u pani Barbary Pawluk.

14 marca zapraszamy na wyjazdowy dzień skupienia dla kółka różańcowego i naszych seniorów w ramach Dnia Fatimskiego. Skupienie będzie miało miejsce w Szentendre, w klasztorze ojców dominikanów. Zapisy u Pań z kółka różańcowego.

Zaczęliśmy rejestrację naszej grupy parafialnej na czas Kongresu Eucharystycznego. Szczegóły informacji o rejestracji wywieszone są w gablocie i na stronie internetowej. Najkorzystniejsze ceny pakietów potrwają do 13 marca.

W obecnym tygodniu nie będzie Mszy Św. porannych o godz. 7.30 do piątku włącznie, jak również wieczornej Mszy Św. w pierwszy czwartek miesiąca. Ks. proboszcz udaje się na zakonne rekolekcje.

26.02.2020 Środa Popielcowa - początek Wielkiego Postu.

Dzisiaj przypada Środa Popielcowa, inaczej zwana Popielcem. Jest to pierwszy dzień Wielkiego Postu trwającego 40 dni bez wliczania niedziel. To dzień pokutny, w którym obowiązuje ścisły post. Przesłanie Środy Popielcowej polega na przypomnieniu wiernym o konieczności pokuty i duchowego przygotowania się na świętowanie zmartwychwstania Chrystusa. Centralnym rytuałem podczas nabożeństwa jest posypywanie głów wiernych popiołem.25.02.2020 Budapeszt: węgierska prezentacja książki "Pamięć IV".

25 lutego w Ambasadzie RP w Budapeszcie swą węgierską premierę miała czwarta część dwujęzycznej ilustrowanej historii wojennego exodusu Polaków na ziemię bratanków pt. "PAMIĘĆ IV. Polscy uchodźcy na Węgrzech 1939-1946. Suplement / EMLÉKEZÉS IV. Lengyel menekültek Magyarországon 1939-1946. Függelék" autorstwa Krystyny i Grzegorza Łubczyków. Tom IV - podobnie jak trzy poprzednie - ukazał się nakładem Oficyny Wydawniczej RYTM, zaś obecny we współpracy z węgierskim Széphalom Könyvmühely.

Czterotomowy cykl Krystyny i Grzegorza Łubczyków wydobywa z zapomnienia i upowszechnia wiedzę o bezprecedensowym otwarciu węgierskiej granicy i przyjęciu w tragicznym dla Rzeczypospolitej wrześniu 1939 roku ponad 120 tysięcy polskich wojskowych i cywilów, udzieleniu im pomocy i opieki na czas wojny.

Pierwszy tom cyklu "Pamięć" ukazał się w 2009 r.

Gospodarzem budapeszteńskiej prezentacji był prof. Jerzy Snopek ambasador RP na Węgrzech, a odbyła się ona dzięki wsparciu Instytutu Polskiego i Fundacji im. Wacława Felczaka. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele węgierskich elit intelektualnych, emisarjusze polsko-węgierskich kontaktów również z Ipolyság , przyjaciele, znajomi, rodzina autorów książki i Polonia.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)

22-23.02.2020 Szentendre : spotkanie formacyjne mlodzieży.

22 i 23 lutego dzięki serdeczności i gościnności Ojca dominikanina Andrzeja Kosteckiego OP, studenci oraz młodzież polonijna spotkała się w Szentendre na sesji formacyjnej. Tematem sesji formacyjnej był Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który odbędzie się w Budapeszcie, oraz zbliżający się Wielki Post. Sobotę wieczór poświęciliśmy adoracji Najświętszego Sakramentu, konferencji i dyskusji na ciekawe tematy. W niedzielę zwiedziliśmy Szentendre, spotkanie zakończyliśmy uroczystą Mszą Świętą.

Następne spotkanie planujemy w kwietniu. Zapraszamy młodzież na wspólną modlitwę, dyskusje na ciekawe tematy, oraz wspólną integrację.
(inf.zdj.:s. Weronika)

23.02.2020 VII NIEDZIELA ZWYKŁA

Miłość nieprzyjaciół ma być znakiem rozpoznawczym chrześcijan. Chrystus swoją łaską uzdalnia nas do takich czynów. Wiemy, że wymaga to wzmożonego wysiłku ducha, aby ten znak miłości stał się w nas rzeczywistością. Eucharystia jest źródłem łaski i umocnieniem w trudach naszego życia. Niech każdy z nas zaczerpnie obficie z tego źródła.

Najbliższą środę, 26 lutego, rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. W samą Środę Popielcową obowiązuje nas post jakościowy i ilościowy. Nie spożywamy potraw mięsnych i tylko jeden posiłek spożywamy do syta. Liturgię z obrzędem posypania głów popiołem w tym dniu sprawujemy o godz. 18.00.

Zgodnie z tradycją, w każdy piątek Wielkiego Postu odprawiać będziemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W najbliższy piątek, 28 lutego rozpoczniemy odprawianie nabożeństwa Drogi Krzyżowej o godz. 17.00, a następnie będzie celebrowana Msza Święta. Drogę krzyżową odprawimy w intencji chorych z naszej parafii.

Zaczęliśmy rejestrację naszej grupy parafialnej na czas Kongresu Eucharystycznego. Szczegóły informacji o rejestracji wywieszone są w gablocie i na stronie internetowej.

Pielgrzymi udający się do Ziemi Świętej proszeni są o wpłacenie pierwszej raty w wysokości 200 euro do niedzieli 15 marca.

19.02.2020 Katalin Novák odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP.

Sekretarz Stanu w węgierskim Ministerstwie Zasobów Ludzkich Katalin Novák za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy otrzymała Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu prezydenta RP odznaczenie węgierskiej minister wręczyły panie Marlena Maląg obecna minister rodziny, pracy i polityki społecznej i była szefowa polskiego resortu, obecnie europosłanka Elżbieta Rafalska. Uroczystość 19 lutego 2020 r. odbyła się w ambasadzie Polski w Budapeszcie, a jej świadkami m.in. byli przedstawiciele węgierskiego środowiska polonijnego.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)

16.02.2020 VI NIEDZIELA ZWYKŁA. Promocja gminy Lipnica Wielka.

Dzisiejsza niedziela to dzień naszego zbliżania się to tajemnic Bożej mądrości. Prośmy, abyśmy dostrzegli, że Dekalog jest darem kochającego Ojca, który nie chce, by Jego dzieciom stała się krzywda. Ale człowiek jest wolny i może wybierać. Jak to czynić, by potem nie żałować? Niech wspólna Eucharystia napełni nas mądrością dobrego wyboru.

Po Mszy Św. w Domu Polskim odbyła się promocja gminy Lipnica Wielka w ramach programu: "100. lecie przyłączenia części Oraw do niepodległej Polski (1920 - 2020) - Gmina Lipnica Wielka".

Dzisiaj ks. Proboszcz Krzysztof Grzelak TChr udzielił Sakramentu Chrztu Świętego Mártonowi i Sárze. Życzymy im, oraz ich rodzicom obfitych łask i błogosławieństwa Bożego.

W obecnym tygodniu przypada Tłusty Czwartek. Tak więc czas karnawału powoli dobiega końca. W następnym tygodniu, 26 lutego, przypada już środa popielcowa i rozpoczyna się Wielki Post.

Zaczęliśmy rejestrację naszej grupy parafialnej na czas Kongresu Eucharystycznego. Szczegóły informacji o rejestracji wywieszone są w gablocie i na stronie internetowej.

12.02.2020 Zmarł László Mészáros.

Z żałem informujemy, że 12 lutego 2020 r. w Budapeszcie zmarł László Mészáros, wieloletni członek Polskiego Stowarzyszenia im. Józefa Bema, gdzie przed laty m.in. pełnił funkcje wiceprezesa stowarzyszenia i przewodniczącego komisji rewizyjnej, mąż zasłużonej działaczki polonijnej Wandy Mészáros. Śp. László Mészáros przeżył 75 lat.

Pogrzeb śp. Lászla odbędzie się 28 lutego, o godz. 11.00 na Újpeszcie w kolumbarium kościoła Szent István, znajdującym się pod adresem: 1046 Budapest, Rákóczi tér 4-8.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego przekazujemy wyrazy współczucia.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

inf. Zarząd PSK im. J.Bema na Węgrzech


11.02.2020 Światowy Dzień Chorego.

Ten dzień już od 28 lat obchodzony jest 11 lutego, we wspomnienie pierwszego ukazania się Maryi św. Bernadecie Soubirous w Lourdes. Ustanowił go papież Jan Paweł II. Tegoroczne orędzie papieskie na tą uroczystość zostało przez Papieża Franciszka zatytułowane cytatem z Ewangelii św. Mateusza:"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28). Po Mszy św. połączonej z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, cierpiących nie tylko fizycznie ale i duchowo, wszyscy uczestnicy przeszli do Domu Polskiego na agapę przygotowaną przez s. Weronikę i Ewę Nagy oraz polonijne wolontariuszki.

(inf. i foto.:M.Soboltynska)9.02.2020 V NIEDZIELA ZWYKŁA. Prezentacja książek pana Konrada Sutarskiego.

Pan Jezus mówi dzisiaj do nas, że jesteśmy solą ziemi i światłem dla świata. Siłę do realizacji tego wezwania czerpiemy z krzyża Jezus Chrystus, który umierając za nas zapalił ogień miłości, zdolny rozproszyć wszelką ciemność. Blask bijący od krzyża rozprasza mroki naszego egoizmu, życia dla siebie, i wypełnia nasze serca miłosierną miłością. Czy dajemy się prowadzić tej miłości?
Dzisiaj, podczas Mszy Św. nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu jako modlitwa przygotowująca nas do Kongresu Eucharystycznego.
W naszej Wspólnocie z wielką radością powitaliśmy ks. Marka Zarębę z Diecezji Sosnowieckiej.
Po Mszy Św. w Domu Polskim odbyła się prezentacja książek pana Konrada Sutarskiego pt.: "Polska i Węgry w obronie chrześcijańskiej Europy" oraz "Stacje ludzkiego sprzeciwu".

We wtorek, 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, przypada Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji Polska Parafia i Stowarzyszenie św. Wojciecha, zapraszają wszystkich chorych i osoby starsze na godzinę 11.30, na Mszę Świętą połączoną z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, a następnie na spotkanie w Domu Polskim. Przed Mszą Świętą będzie okazja do spowiedzi w języku polskim i węgierskim.

W przyszłą niedzielę 16 lutego zapraszamy po Mszy Św. o godz. 10.30 do Domu Polskiego na promocję gminy Lipnica Wielka w ramach programu: "100. lecie przyłączenia część Oraw do niepodległej Polski (1920 - 2020) - Gmina Lipnica Wielka". Zaprezentowany będzie także program artystyczny i regionalne potrawy.

W Święto Matki Bożej Gromnicznej od naszej świątyni rozpoczęła się peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po świątyniach, gdzie wraz z Węgrami, modlą się Polacy, jako przygotowanie do zbliżającego się Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli trud przygotowania tej peregrynacji i przyjmują Matkę Bożą w swoich lokalnych parafiach.

2.02.2020 Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej.Łączy nas modlitwa - inauguracja peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

2 lutego w budapeszteńskim Kościele Polskim p.w. Najświęteszej Maryji Panny Wspomożycielki Wiernych zainugurowana została peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w polskich ośrodkach na Węgrzech jako przygotowanie do Międzynarodowego Kongresu Echarystycznego, który we wrześniu br. odbywał się będzie w Budapeszcie.

Pomysłodawczynią tej peregrynacji jest rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słaba Ewa, a na Mszy świętej wśród wiernych z naszej polskiej parafii obecny był ambasador RP prof. Jerzy Snopek wraz z małżonką, dyrektor Instytutu Polskiego Joanna Urbańska. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej odwiedzi około 40 kościołów na Węgrzech.

2 lutego, Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich. Ks. Poboszcz, Krzysztof Grzelak TChr. poświęcił świece, a z okazji zbliżającego się wspomnienia św. Błażeja, patrona w chorobach gardła odbyło się tradycyjne błogosławieństwo świecami.

Dzisiaj ks. Proboszcz Krzysztof Grzelak TChr udzielił Sakramentu Chrztu Świętego maleńkiej Anielce. Anielce i jej rodzinie życzymy obfitych łask i błogosławieństwa Bożego.

2 lutego przypada w Kościele katolickim także Dzień Życia Konsekrowanego, który ustanowił w 1997 roku święty papież Jan Paweł II, stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)

Pielgrzymka do Izraela.Polska Parafia organizuje w dniach od 20 do 27 października 2020 roku samolotową pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

Szczegóły w programie. Zapisy do 25 stycznia. Liczba miejsc ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.


19-26.01.2020 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan na Węgrzech trwał od 19 - 26 stycznia 2020 r. Hasłem tegorocznego Tygodnia było: "Życzliwymi bądźmy". Podczas modlitw rozważany był biblijny tekst zaczerpnięty z Dziejów Apostolskich 27,18 - 28,10. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Malty. W naszym Polskim Kościele w X dz Budapesztu nabożeństwo ekumeniczne odbyło się w środę 22 stycznia i tematem było "Zaufanie: nie bój się wierz..". O jedność chrześcijan modlili się z nami: ks. Attila Balogh z Kościoła Rzymsko-Katolickiego, Péter Benkóczy- pastor Kościoła Ewangelickiego, duchowny András Szilágyi- Sándor z Kościoła Reformackiego, János Kristóf Máté - diakon Kościoła Rzymsko-Katolickiego.
inf.:Soboltynski Róbert Lászlóné


26.01.2020 III NIEDZIELA ZWYKŁA. Jasełka w wykonaniu dzieci.

Dzisiejszą niedzielą kończymy w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który odbywał się pod hasłem: "Życzliwymi bądźmy" (por. Dz 28, 2). Jednak niech przez cały rok nie zabraknie w naszej wspólnocie modlitwy i właściwej postawy wiary prowadzącej ku jedności wszystkich chrześcijan, tak jak w swej woli wyraził to nasz Pan Jezus Chrystus.
Zachęceni przez papieża Franciszka także obecną niedzielę przeżywamy jako Niedzielę Bożego Słowa, podczas której, w szczególny sposób podkreślamy wagę Pisma Świętego w życiu Kościoła.

W minionym tygodniu przeżywaliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka. Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy zdrowia i Bożego błogosławieństwa. Z tej właśnie okazji dzisiaj, po Mszy Świętej w Domu Polskim dzieci przedstawią nam jasełka.

W nadchodzącą niedzielę 2 lutego przypada święto Ofiarowania Pańskiego nazywane także świętem Matki Bożej Gromnicznej, jest to zarazem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Na Msze Święte przychodzimy ze świecami, które w trakcie nabożeństwa poświęcimy. To Święto kończy tradycyjny okres śpiewania kolęd w naszych kościołach.

Ze względu na bliskość w kalendarzu wspomnienia św. Błażeja, patrona w chorobach gardła, w nadchodzącą niedzielę 2 lutego po Mszach Świętych nastąpi tradycyjne błogosławieństwo świecami.

W przyszłą niedzielę w trakcie Mszy Św. o godz. 10.30 pobłogosławimy świece wszystkim dzieciom, które w tym roku przystąpią do pierwszej komunii świętej.

25.01.2020 Bal Polski 2020.

25 stycznia 2020 w budańskim hotelu Flamenco, na zorganizowanym tradycyjnie przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski, dorocznym BALU POLSKIM bawili się przedstawiciele społeczności polskiej i polskich organizacji z Węgier.
Bal honorowym patronatem objęli panowie: ambasador RP na Węgrzech Jerzy Snopek i Miklós Soltész sekretarz stanu ds. Mniejszości, Wyznań i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Premiera.
Gospodyni balu Maria Felföldi powitała gości honorowych m.in. w osobach: ambasadora RP Jerzego Snopka wraz z małżonką, rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Ewy Ronayné Słabej, wicedyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie Dominiki Teske z małżonkiem, płk Tomasza Trzcińskiego attaché obrony, wojskowości i lotnictwa z żoną oraz proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. Obecni byli polscy samorządowcy mniejszościowi, przedstawiciele organizacji polonijnych, członkowie stowarzyszenia węgierskich absolwentów polskiego WAT-u, Polacy pracujący nad Dunajem, a także Polonia z wielu zakątków Węgier m.in. z Budapesztu, Dunaújváros, Miskolca, Balatonboglár, Szentendre, Pécsu, Érdu, Tatabánya. W sumie około 200 osób.
Bal tradycyjnie rozpoczęto polonezem. Podczas kolacji podano przystawkę z szynką i melonem, zupę z sarniny przyprawianą jałowcem, pieczoną polędwicę z sosem z orzechami laskowymi no i deser pistaciowo-malinowy, a o północy barszcz czerwony. Bawiono się niemal do świtu.
Uczestnikom balu do tańca przygrywał doskonale znany w Budapeszcie zespół Kwarta Czyste'y z podkarpackiego Brzozowa z wodzirejem Adamem Berkowiczem, któremu znajomością języka węgierskiego pomagała Katarzyna Desbordes-Korcsev. Wybrano królową i króla balu. Jedną z atrakcji wieczoru była loteria fantowa, z której dochód w wys. 392 tysięcy forintów został przeznaczony na przygotowanie relikwiarza na relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego, które ofiarowane będą budapeszteńskiemu Kościołowi Polskiemu w czasie tegorocznych rekolekcji wielkopostnych.
Tradycję organizacji Balu Polskiego w Budapeszcie zapoczątkował w 2011 roku ówczesny Ogólnokrajowy Samorząd Polski.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)

19.01.2020 II NIEDZIELA ZWYKŁA. Koncert zespołu "Anima Polonica".

Dziękujemy zespołowi "Anima Polonica" za uświetnienie dzisiejszej celebracji śpiewem kolęd.

W dniach od 19-25 stycznia przeżywamy w całym Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: "Życzliwymi bądźmy" (por. Dz 28, 2). Dzisiejsza niedziela rozpoczyna ten tydzień. Będzie on żywo przeżywany w świątyniach chrześcijańskich znajdujących się na terenie naszego dekanatu. Plan spotkań w poszczególnych świątyniach jest przedstawiony w gablotce. Zachęcamy wszystkich do udziału w nabożeństwach ekumenicznych.

W naszej świątyni nabożeństwo ekumeniczne będzie miało miejsce we środę, 22 stycznia, o godz. 18.00. Do uczestnictwa w tym nabożeństwie serdecznie zapraszamy.

W związku z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan i odbywających się nabożeństwach ekumenicznych w różnych kościołach naszego dekanaty w najbliższy piątek, 24 stycznia, Mszy Św. o godz. 17.00 nie będzie.

W naszej wspólnocie w tym tygodniu, 21 stycznia, swoje imieniny obchodzi siostra Agnieszka. Wyrażamy wdzięczność za posługę w naszej parafii i życzymy obfitych Bożych łask na drodze życia zakonnego.

W tym tygodniu przeżywamy Dzień Babci i Dzień Dziadka. Wszystkim babciom i dziadkom życzymy zdrowia i Bożego błogosławieństwa oraz pociechy z wnuków.

Wszystkie Babcie i Dziadków zapraszamy w niedzielę na Mszę Św. o godz. 10.30, a następnie do Domu Polskiego. W programie jasełka przygotowane przez dzieci i dedykowane Babciom i Dziadkom.


12.01.2020 ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO. Wspólne kolędowanie z chórem parafialnym pw. Św. Kingi. "Opowieść wigilijna" - spektakt w wykonaniu parafialnej grupy teatralnej.

W obecną niedzielę Kościół przeżywa święto Chrztu Pańskiego. Wody Jordanu są znakiem obycia z grzechu, które dokonuje się dzięki Krwi Baranka Bożego. Dzisiejsze, już świadome, wypowiedzenie przyrzeczeń chrzcielnych, zanurza nas w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, które daje nam życie wieczne. Dziś kończy się w liturgii okres Bożego Narodzenia.

Dzisiejszą Mszę Św. uświetnił chór parafialny pw. Św. Kingi. Wspólne kolędowanie z chórem parafialnym pw. Św. Kingi trwało jeszcze po mszy.

W Domu Polskim grupa teatralna pod kierownictwem s. Weroniki przedstawiła spektakt Opowieści Wigilijnej Karola Dickensa.

W jutrzejszy poniedziałek tj. 13 stycznia, przeżywać będziemy dzień Fatimski. Msza Święta i różaniec fatimski o godz. 17.00.

5.01.2020 DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM. Kolędowanie z zespołem "Kleksiki".

Dzisiaj przeżywamy II Niedzielę po Narodzeniu Pana Jezusa. Słowo stało się ciałem i wszystkim, którzy je przyjęli dało moc stania się dziećmi Boga. Pan Bóg wybrał nas, abyśmy byli świętymi tak jak On. Módlmy się więc, abyśmy to powołanie wypełnili. Prośmy o taką mądrość, która pozwoli nam poznać, kim jest Bóg, co nam ofiarowuje i czego w nas dokonuje.

Dziękujemy zespołowi "Kleksiki" za dzisiejsze kolędowanie podczas Mszy Świętej i koncert podtrzymujący nas w świątecznej atmosferze.

W jutrzejszy poniedziałek tj. 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, inaczej zwana Świętem Trzech Króli. W naszej parafii Msze Święte będą sprawowane o godz. 9.00 w języku węgierskim i o godz. 18.00 w języku polskim. Podczas nabożeństw poświęcimy kredę, którą oznaczymy drzwi naszych mieszkań na znak przyjęcia Dobrej Nowiny o Narodzeniu Pana Jezusa.

We środę 8 stycznia zapraszamy naszych seniorów na spotkanie w Domu Polskim o godz. 12.00.

W następną niedzielę, 12 stycznia, przypada Święto Chrztu Pańskiego. Kończy ono liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. W tym dniu w do wspólnego kolędowania zaprasza nasz chór pw. św. Kingi. Będzie ubogacał naszą liturgię o godz. 10.30, a po Mszy Św. zapraszamy do Domu Polskiego na spektakl naszej grupy teatralnej pt. "Opowieść Wigilijna" wg opowiadania Karola Dickensa.

1.01.2020 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Nowy Rok Pański 2020.

Dzisiaj rozpoczyna się Nowy Rok Pański 2020, przeżywamy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Z tej okazji składamy wszystkim Parafianom i Gościom najlepsze życzenia; szczególnego błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi Bożej Rodzicielki w każdym dniu. Dzisiaj przeżywamy także 53. Światowy Dzień Pokoju.

W następną niedzielę, 5 stycznia podczas liturgii o godz. 10.30 będziemy kolędować z zespołem "Kleksiki".

W poniedziałek 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, inaczej zwana Świętem Trzech Króli. W naszej parafii Msza Św. będzie sprawowana o godz. 18.00 w języku polskim. Podczas nabożeństwa poświęcimy kredę, którą oznaczymy drzwi naszych mieszkań na znak przyjęcia Dobrej Nowiny o Narodzeniu Pana Jezusa.


31.12.2019 Nabożeństwo dziękczynne na zakończenie Roku 2019.

Dzisiaj w ostatni dzień 2019 roku ks. Krzysztof Grzelak TChr odprawił nabożeństwo dziękczynne i Mszę Świętą dziękczynną za cały miniony rok., podziękując Bogu za miniony rok, za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże w Nowym Roku.

Po Mszy Świętej udaliśmy się do Domu Polskiego, gdzie ks. Proboszcz złożył wszystkim noworoczne życzenia i za pomyślność w nadchodzącym Nowym Roku wypiliśmy lampkę szampana.


29.12.2019 ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA.

Ostatnia niedziela roku to święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. W Świętej Rodzinie odnajdujemy wzór dla wszystkim rodzin, które pragną odnaleźć i w pełni realizować swoje powołanie. Modlimy się dzisiaj za wszystkie rodziny naszej parafii, a szczególnie za przeżywające kryzysy duchowe i będące w trudnej sytuacji materialnej.

Nadchodzący wtorek to ostatni dzień 2019 roku. Nabożeństwo dziękczynne za miniony rok i prośba o błogosławieństwo na czas nowego oraz Msza Święta w tej intencji we wtorek o godz. 18.00.

We środę, w pierwszy dzień 2020 roku, przeżywamy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to uroczystość nakazana i Msze Święte są jak w każdą niedzielę: o godz. 9.00 w jęz. węgierskim, a o godz. 10.30 i 18.00 w języku polskim. W tym dniu modlimy się o pokój na świecie.

24.12.2019 Msza święta Pasterska.

Mszą o północy, Pasterką, rozpoczęliśmy Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Upamiętnia ona oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. Pasterka otwiera oktawę liturgicznych obchodów związanych z tajemnicą Bożego Narodzenia - Wcielenia Syna Bożego.

Święta Bożego Narodzenia są bardzo rodzinne. Nasza Parafia jest też jedną, wielką rodziną. Po Pasterce ks. Krzysztof Grzelak TChr pobłogosławił opłatki, którymi następnie dzieliliśmy się, składając sobie nawzajem świąteczne życzenia.


PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

24.12 WIGILIA, wtorek, PASTERKA - g. 24.00

25.12 BOŻE NARODZENIE, środa - g. 9.00, 10.30, 18.00

26.12 ŚW. SZCZEPANA, czwartek - g. 9.00, 10.30

29.12 ŚWIĘTEJ RODZINY, niedziela - g. 9.00, 10.30, 18.00

31.12 Sylwester, wtorek g. 18.00 o błogosławieństwo na 2020 r.

01.01 BOŻEJ RODZICIELKI - NOWY ROK, środa - g. 9.00, 10.30, 18.00Dzieci ze Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie przesyłają życzenia świąteczne.22.12.2019 IV NIEDZIELA ADWENTU.

Przeżywamy już czwartą - ostatnią - niedzielę Adwentu. Niech nadchodzące chwile będą okresem wzmożonego duchowego wysiłku, aby rozbudzić w sobie pragnienie spotkania z przychodzącym Bożym Dziecięciem. Nie dajmy się zdominować codziennemu zabieganiu, ale otwórzmy serca na dar Bożej miłości. To otwarcie serca dokonuje się także poprzez spowiedź św., do której gorąco zachęcamy. Możliwość skorzystania z tego sakramentu dzisiaj przed i po Mszach św.

We wtorek przeżywamy Wigilię świąt Bożego Narodzenia. Zadbajmy o szczególny charakter wieczoru tego dnia. Niech świadczy on o naszej chrześcijańskiej tożsamości i o miłości Boga i naszych bliźnich. Wyraźmy to w naszym wzajemnym pojednaniu i zgodzie. Wieczerzy wigilijnej niech towarzyszy modlitwa, lektura fragmentu Ewangelii św. Łukasza o Narodzeniu Zbawiciela, dzielenie się opłatkiem i śpiew kolęd. Pamiętajmy także o osobach samotnych, chorych, i bardziej potrzebujących od nas. Dodatkowe miejsce przy wigilijnym stole wcale nie musi być puste lub być tylko wspomnieniem tych, którzy od nas już odeszli. Czas radosnego świętowania niech będzie wypełniony wzajemną życzliwością. W uroczystą noc Msza Święta - Pasterka o godz. 24.00.

We środę 25 grudnia, przeżywamy pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Msze Święte o godzinach: 9.00 w jęz. węgierskim, a o godz. 10.30 i 18.00 w języku polskim.

We czwartek 26 grudnia, przypada święto św. Szczepana, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Msze Święte o godz. 9.00 w jęz. węgierskim i o 10.30 w jęz. polskim. Nie ma Mszy Św. wieczornej o godz.18.00.

18.12.2019 Wigilijne spotkanie dla seniorów.

Jak co roku Polska Parafia Personalna wraz ze Stowarzyszeniem św. Wojciecha zorganizowała tradycyjną Wigilię dla Seniorów w Domu Polskim.
Na spotkaniu nasza parafialna grupa teatralna, pod kierownictwem s. Weroniki przedstawiła spektakt Opowieści Wigilijnej Karola Dickensa.
Modlitwę wygłosił i opłatki pobłogosławił ks. Krzysztof Grzelak. W bardzo miłej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia, wszyscy podzielili się białym Opłatkiem i składali sobie życzenia.
Wszystkim naszym Seniorom zarówno Proboszcz jak i prezes Stowarzyszenia św. Wojciecha, Monika Molnár, złożyli życzenia błogosławionych, radosnych, pełnych pokoju Świąt jak i szczęśliwego, pomyślnego Nowego Roku. Następnie przy suto zastawionym stole i przy tradycyjnych polskich potrawach spożywano tradycyjną wieczerzę wigilijną. Serdecznie podziękowania kierujemy w stronę wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania tego bliskiego każdemu sercu spotkania.
Na spotkanie wigilijne licznie przybyli polscy i węgierscy Seniorzy, obecny był również Konsul RP na Węgrzech, pan Marcin Sokołowski, oraz panie: rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słaba Ewa i przewodnicząca OSP Maria Felföldi.

15.12.2019 Budapeszt: Polonijne spotkanie opłatkowe.

15 grudnia Stołeczny Samorząd Polski i Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J.Bema na Węgrzech tradycyjnie w sali teatralnej przy ul. Akadémia 1 zorganizowały wspólne polonijne spotkanie opłatkowe. Przybyli nań przede wszystkim Polonusi z Budapesztu i okolic, ale także polonijni goście z Ameryki. Obecne były panie: rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słaba Ewa i przewodnicząca OSP Maria Felföldi. Modlitwę wygłosił i opłatki pobłogosławił ks. Krzysztof Grzelak, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech. Z koncertem pastorałek i kolęd wystąpił parafialny Chór p.w. św. Kingi oraz zespoły "Ósemeczki" i "Dźwięczne Półnutki" ze SP w Baniosze.

Gospodyniami spotkania były panie Katarzyna Balogh przewodnicząca SSP i Korinna Wesolowski prezes PSK im. J.Bema na Węgrzech przy wsparciu SNP II, XVII i XVII dzielnicy Budapesztu.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)


15.12.2019 III NIEDZIELA ADWENTU.

Dzisiejsza liturgia wzywa nas do radości z bliskiego przyjścia Zbawiciela, który niesie wybawienie ubogim, chorym, słabym i nieszczęśliwym. Dlatego w Kościele, zwana jest niedzielą gaudete - "Radujcie się". Stajemy więc przed Panem nie jako duchowi bogacze, lecz jako ubodzy, którzy oczekują Jego przyjścia z wiarą, odwagą i tęsknotą, ciesząc się, że przyjdzie już niebawem, aby okazać nam swoje miłosierdzia.

Dziękujemy zespołom "Ósemeczki" i "Dźwięczne Półnutki" ze SP w Baniosze za wspólną modlitwę i piękny koncert.

Naszych seniorów zapraszamy na spotkanie wigilijne w Domu Polskim we środę 18 grudnia o godz. 13.00.

W trzecim tygodniu adwentu zapraszamy na Roraty o godz. 7.00 we wtorek i czwartek w jęz. węgierskim, w sobotę w jęz. polskim. 4. W piątek 20 grudnia zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00 w języku polskim.

Przedświąteczna spowiedź św. jest przewidziana w piątek 20 grudnia od g. 18.00 do g. 20.00. W sobotę 21 grudnia od g. 10.00 do g. 12.00 oraz od g. 17.00 do g. 20.00. W niedzielę 22 grudnia przed i po Mszach św.


14.12.2019 Spotkanie wigilijne w 17. dzielnicy Budapesztu.

14 grudnia Polski Samorząd XVII. dzielnicy Budapesztu zorganizował spotkanie wigilijne w Domu Kultury im.Csekovszkiego Árpáda.
Gospodynią spotkania była Kiss Patrycia - przewodnicząca samorządu.
Podczas spotkania modlitwę wygłosił i opłatki pobłogosławił ks. Krzysztof Grzelak, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech. Z koncertem pastorałek i kolęd wystąpiły zespoły "Ósemeczki" i "Dźwięczne Półnutki" ze SP w Baniosze.8.12.2019 II NIEDZIELA ADWENTU. Święty Mikołaj w Domu Polskim.

Dzisiaj, w drugą niedzielę adwentu, jeszcze mocniej brzmią słowa adwentowych proroków: Izajasza i Jana Chrzciciela: "Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla niego". Czy już usłyszeliśmy to wołanie, czy już następuje prostowanie dróg naszego życia?

Po Mszy Świętej w Domu Polskim św. Mikołaj spotkał się z dziećmi.

Obecna niedziela, w Kościele w Polsce, jest dniem solidarności i pomocy w potrzebie Kościołowi na Wschodzie. Zespołowi zaangażowanemu w to dzieło przy Episkopacie Polski przewodniczy były nasz proboszcz, ks. Leszek Kryża. Wesprzyjmy modlitwą naszych braci na Wschodzie, a także ważną pracę ks. Leszka.


7.12.2019 Spotkanie opłatkowe w Ambasadzie Polskiej w Budapeszcie.

7 grudnia na zaproszenie Ambasadora RP na Węgrzech prof. Jerzego Snopka i Konsula RP Marcina Sokołowskiego wraz z Małżonkami, do Ambasady Polskiej w Budapeszcie na bożonarodzeniowe spotkanie opłatkowe licznie przybyli przedstawiciele organizacji polonijnych, samorządów narodowościowych, siostry zakonne, młodzież studencka m.in. z Budapesztu, Szolnoku, Egeru, Tata, Gyer, Veszprém, Kaposváru, Dunaújváros, Miskolca, Pécsu, Székesfehérváru, Érdu, Szentendre. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie ambasadora prof. Jerzego Snopka, a następnie konsul Marcin Sokołowski podziękował Polonii za współpracę. Słowa modlitwy wygłosił i opłatki pobłogosławił proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. Były życzenia i specjały polskiej kuchni świątecznej, które tradycyjnie od lat przygotowuje znany restaurator Leszek Cichocki z Kamiennej Góry.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)


1.12.2019 Budapeszt: Koncert Galowy IX Konkursu Pianistycznego im. Györgya Ferenczy.

1 grudnia w Budapeszcie w Vigyázó Sándor Müveledési Ház odbył się Koncert Galowy IX Konkursu Pianistycznego im. Györgya Ferenczy organizowanego przez Fundację jego imienia. Pomysłodawczynią tego międzynarodowego przedsięwzięcia jest mieszkająca w Budapeszcie nasza rodaczka, pianistka Izabela Darska Havasi, a gośćmi specjalnymi tegorocznego konkursu byli: Olga Ksondzyk ( Ukraina), zwyciężczyni międzynarodowej "Wiosny Chopinowskiej" w Łucku i Mateusz Mirosław Dubiel ( Polska) zwycięsca międzynarodowego XXVII Konkursu Chopinowskiego w Szafarni. W tym roku w konkursie uczestniczyli młodzi pianiści z 16 krajów.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)

1.12.2019 Święty znak w naszym otoczeniu.

Na rozpoczęcie adwentu 1 grudnia 2019 r w Domu Polskim została otwarta wystawa "Święty znak w naszym otoczeniu". Całość zbioru obrazów na obecnej wystawie pochodzi z prywatnej kolekcji. Są to prace trzech wybitnych malarzy polskich: Antoniego Górnika, Piotra Moskala i Siergieja Szemieta.
Wystawę otworzył ks. dr Józef Nowobilski. Jest on osobą znaną w naszym środowisku. Od 2000 r. jako dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie współpracował z Budapesztem, W ciągu tych lat około 20 wystaw w Domu Polskim zawdzięczamy ks. Dyrektorowi. Piotr Moskal - artysta malarz, absolwent Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, wybitny malarz, którego jednym z wiodących wątków twórczości stało się malarstwo religijne. P. Moskal ma w swoim dorobku kilkanaście obrazów ołtarzowych, m. in. obraz na ścianie centralnej w Kościele Relikwii, w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie - Łagiewnikach. Oprócz tego znane są jego dzieła związane z uroczystościami roku liturgicznego, takimi jak Procesja św. Stanisława na Skałkę, Świecenie Pokarmów, Odpusty przykościelne i wiele, wiele innych.
Antoni Górnik - artysta malarz, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, znany i uznany portrecista - wykonał portrety Ojca Świętego Jana Pawła II, Benedykta XVI, portrety biskupów lwowskich i wiele innych. Jest także autorem kilkudziesięciu obrazów świętych przeznaczonych do kultu w Polsce. Jego dzieła zdobią kościoły w Krakowie (Sanktuarium Świętego Jana Pawła II), Warszawie (kościół św. Stanisława Kostki), a także w kościołach w Świdnicy, Poznaniu oraz w Polskiej Misji Pokojowej w stolicy Iraku, Bagdadzie.
Siergiej Szemiet - artysta malarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku, profesor Akademii sztuk Pięknych w Mińsku, wykładowca malarstwa na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Uzyskał tytuł doktora na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Autor wielu pejzaży, obrazów o charakterze religijnym, a także portretów, m. in. Ojca Świętego Jana Pawła II, Kardynała Stanisława Dziwisza, Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Arcybiskupa Mińska Tadeusza Kondrusiewicza i wielu, wielu innych. Wystawę zorganizował Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy filia Óhegy utca.
Po otwarciu wystawy odbyło się spotkanie z delegacją Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w ramach programu "Jest nas 60 milionów".
(inf.: Małgorzata Soboltyński, fot. Malina Strzelewicz)

1.12.2019 I NIEDZIELA ADWENTU.

Obecną niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Pierwszym okresem tego roku jest adwent. Ten okres ma nas przygotować na powtórne przyjście Pana Jezusa na końcu czasów, jak i na to, które przeżywamy w uroczystości Bożego Narodzenia. Oczekujmy Pana Jezusa z wielką radością w naszych sercach. Chcąc jak najlepiej przygotować się na to spotkanie trzeba podjąć adwentowe wołanie proroków Izajasza i Jana Chrzciciela: "Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla niego".

Podczas Mszy Św. o godz. 10.30 pobłogosławimy wieniec adwentowy i świece roratnią, symbolizującą Maryję, zapalaną w czasie rorat. Msze roratnie w języku polskim sprawujemy w adwencie w soboty: 7,14 i 21 grudnia o godz. 7.00. Przynosimy ze sobą lampiony, a po Mszy Św. zapraszamy na śniadanie.


24.11.2019 UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA.

Dziś - uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Ustanowił ją papież Pius XI w 1925 roku i polecił obchodzić ją w ostatnią niedzielę października. Po Soborze Watykańskim II przeniesiono ją na ostatnią niedzielę roku liturgicznego, aby zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus objawi w pełni swoją władzę królewską w dniu ostatecznym, gdy przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Dzisiejsza niedziela to także uroczystość tytularna zgromadzeń zakonnych, które służą polskiej emigracji - Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, do którego należy ks. Proboszcz, jak również Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, do tej wspólnoty zakonnej należą siostry: Agnieszka i Weronika.

Z okazji Waszego tytularnego święta Chrystusa Króla życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze. Dziękujemy Wam za oddanie, życzliwość i poświęcenie, z jakim służycie naszej Polonii.
Niechaj Jezus Chrystus obdarza Was obfitymi łaskami i króluje w Waszych sercach.


Przyszła niedziela 1 grudnia, to już pierwsza niedziela adwentu, w którą rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. W czasie Mszy Św. o godz. 10.30 pobłogosławimy wieniec adwentowy i świecę roratkę zapalaną w czasie rorat.
Także w następną niedziele po Mszy Św. o godz. 10.30 Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha zaprasza do Domu Polskiego na wystawę trzech wybitnych malarzy: Antoniego Górnika, Piotra Moskala i Siergieja Szemieta. Wystawę otworzy: ks. dr Andrzej Józef Nowobilski, Kanonik Kapituły św. Floriana i św. Jana Pawła II w Krakowie.

17.11.2019 "XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA. Koncert Zespółu Wokalnego Unanime z Rzeszowa.

Liturgia dzisiejszej niedzieli zwraca naszą uwagę, że to, co ma być trwałe, okażę się kruche, to, w czym pokładaliśmy nadzieję, boleśnie nas zawiedzie. Nie wszystko można kupić i nie zawsze wystarczy nasza zaradność i inteligencja. Wiara jest poszukiwaniem prawdziwej trwałości. Jest wytrwałym dążeniem, do Tego, który Trwa.

Dziękujemy Zespółowi Wokalnemu Unanime pod dyrekcją Anny Marek-Kamińskiej za piękny koncert i wspólną modlitwę.

Za tydzień, 24 listopada przypada ostatnia niedziela roku liturgicznego, a zarazem uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to także uroczystość tytularna zgromadzeń zakonnych, które służą polskiej emigracji - Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, do którego należy ks. Proboszcz, jak również Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, do tej wspólnoty należą siostry: Agnieszka i Weronika. Jest to także w Polsce święto patronalne Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza.


13.11.2019 "Świadkowie tajemnicy" ( A Titok Tanúi ).

Dzięki wydawnictwu Kairosz po węgiersku możemy udać się w niezwykłą podróż w niezwykłej sprawie i poznać materialne ślady życia i śmierci Syna Bożego, który był człowiekiem. Mamy okazję otrzymać wyważone świadectwo historii oraz stan naszej wiedzy i niewiedzy na dzień dzisiejszy o największej zagadce zachwycając się niecodziennym dziełem dwóch polskich autorów, dziennikarza Grzegorza Górnego oraz artysty fotografa Jana Rosikonia pt. "Świadkowie Tajemnicy" ( A Titok Tanúi).

Promocje dzieła z udziałem Grzegorza Górnego, a prowadzone przez znanego publicystę i pisarza Attilę Szalaiego, odbywają się w listopadzie aż w trzech miejscach na Węgrzech 13 listopada byliśmy świadkami prezentacji książki w Budapeszcie w Bazylice św. Stefana, następne odbędą się w najbliższych dniach: 14.XI o godz. 19:00 u dominikanów w Debreczynie w Sali św. Jana Pawla II oraz 15.XI o godz. 16:30 w kawiarni Millennium w Segedynie.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)


11.11.2019 Urodziny Niepodległej - wieczornica przy budańskim pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.

11 listopada aby uczcić rocznicę odrodzenia Polski na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema na Węgrzech corocznie spotyka się budapeszteńska Polonia . Tego roku - po raz pierwszy okolicznościowa wieczornica odbyła się przy nowym budańskim pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego znajdującym się w XII dzielnicy Budapesztu przy ulicy Csörsz.

W uroczystości, która miała charakter patriotyczny ale również bardzo rodzinny uczestniczył i wystąpienie wygłosił ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek wraz z małżonką, dyrektor i wicedyrektor Instytutu Polskiego panie Joanna Urbańska i Dominika Teske, przedstawiciele władz węgierskiego Samorządu XII dzielnicy, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felföldi, prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha Monika Molnár, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr, który w modlitwie przywołał pamięć ojców polskiej niepodległości. Licznie przybyli uczniowie i nauczyciele Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, którzy przygotowali okolicznościowy program oraz delegacja Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech - instytucji OSP, polscy studenci węgierskiego uniwersytetu ELTE, przedstawiciele samorządów polskich I, II, III, IV, VII, VIII, X, XII, XIII i XXII dzielnicy Budapesztu. Rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier reprezenował Szabolcs Sutarski.

Wieczornicy asystowali członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Legionu Polskiego, a ich dowódca Emil Nagy przywołał zebranych do uroczystego Apelu Niepodległości.

Następnie odbyła się ceremonia składania wieńców i wspólnie odśpiewano pieśń legionową "My Pierwsza Brygada".

W godzinach przedpołudniowych delegacja PSK im. J.Bema na Węgrzech złożyła kwiaty w powołanym do życia w 1936 roku miejscu polskiej pamięci narodowej przy tablicy Marszałka na placu Apora Vilmosa.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)


10.11.2019 Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W sali teatralnej przy ul. Akadémia 1 odbył się organizowany przez Stołeczny Samorząd oraz samorządy polskie XVII, XVIII i XXII dzielnicy Budapesztu uroczysty koncert w wykonaniu polonijnego zespołu "Polonez" oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej im. Jene Hubay. Obecny był kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Budapeszcie Marcin Sokołowski, wicedyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie Dominika Teske, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka TChr, przewodnicząca OSP Maria Felföldi, prezes SKP pw. św. Wojciecha Monika Molnár i dyrektor Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP Beata Mondovics.

Goście uroczystości szampanem wznieśli toast z okazji 101 urodzin Niepodległej.
Po raz pierwszy publicznie zaprezentował się nowy Stołeczny Samorząd Polski kierowany przez Katarzynę Balogh.

Polonijne uroczystości z okazji Swięta Niepodległości Polski kontynuowane będą 11 listopada przy budańskim pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)


10.11.2019 XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA. Msza Św. w intencji Ojczyzny. Wystawa fotograficzna Piotra Jantosa pt.: " Kobiety w drodze do niepodległości".

10 listopada w budapeszteńskim Kościele Polskim pod przewodnictwem proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. sprawowana była Msza Święta w intencji Ojczyzny z okazji Święta Niepodległości. Mszy towarzyszył Chór św. Kingi.

Po Mszy Świętej Oddział POKO ( Óhegy 11) w Domu Polskim dla uczczenia 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizował wernisaż wystawy "Kobiety w drodze do Niepodległości" z pamiętnika Izabeli z Rakowiczów Drobnikowej, na której prezentowane są fotografie autorstwa Piotra Jantosa. Autor osobiście wystawę otworzył. Ponadto odbyła się krótka prezentacja SNP X dzielnicy Budapesztu. Wśród gości wernisażu obecna była wicedyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie Dominika Teske i przewodnicząca OSP Maria Felföldi.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)


6.11.2019 Narodowe Święto Niepodległości.

6 listopada 2019 roku mieliśmy zaszyt uczestniczenia w uroczystym przyjęciu wydanym przez Ambasadora RP na Węgrzech, prof.Jerzego Snopka z małżonką z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Uroczystość odbyła się w przepięknych salach pesztańskiego Vigadó.
Wśród gości, byli przedstawiciele węgierskiego rządu, parlamentu, świata polityki, kultury, nauki, mediów, kościołów, a także budapeszteński korpus dyplomatyczny. Gościem honorowym był wicepremier Węgier, Zsolt Semjén.


3.11.2019 Budapeszt: 10-lecie pomnika św. Jadwigi.

3 listopada uroczystą Mszą Świętą sprawowaną pod przewodnictwem księdza proboszcza dr Zoltána Osztie w budapeszteńskim Kościele Sródmiejskim upamiętniono 10-tą rocznicę postawienia pomnika św. Jadwigi. Inicjatorem powstania tego pomnika - podobnie jak sąsiadującego mu pomnika św. Kingi (2002r.) był Samorząd Narodowości Polskiej V. Dzielnicy Budapesztu.
Stojące przy północnej ścianie kościoła "polskie pomniki" wyszły spod dłuta artysty rzeźbiarza Dávida Tótha i przy finansowym oraz duchowym wsparciu Samorządu V dzielnicy Budapesztu i ówczesnej polskiej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie.

"Postać św. Jadwigi - Królowej Polski po dziś dzień znalazła trwałe miejsce w pamięci historycznej Polaków. Niewątpliwie należy do najpiękniejszych i najwybitniejszych kobiecych postaci w dziejach Polski. Jest symbolem wielkości i chwały, ale i wielowiekowych związków narodów polskiego i węgierskiego, symbolem trwałego przywiązania do chrześcijańskich wartości, tradycji i kultury, które przez wieki kształtowały kontynent europejski, nasze społeczeństwa i państwa. Choć czasy w których żyła należą do odległych, możemy bez obawy stwierdzić, iż była prekursorem nowoczesnej Europy, Europy opartej o wartości chrześcijańskie. Stojące w sercu stolicy Węgier pomniki dwóch wybitnych kobiet św. Jadwigi i św. Kingi w dziejach obu naszych narodów przypominają o wydarzeniach, które były spoiwem wielowiekowych związków i przyjaźni narodów polskiego i węgierskiego. Módlmy się aby za ich wstawiennictwem oba nasze kraje żyły w poczuciu wolności, dobrobytu, dokonując roztropnych wyborów opartych o wartości, które przez wieki kształtowały naszą historię i tożsamość. Boże miej w opiece Polskę i Węgry!"- tymi słowami zakończyła swoje wystąpienie przewodnicząca SNP V dzielnicy Jadwiga Abrusán.

Po uroczystej Mszy Świętej u stóp pomnika św. Jadwigi złożono wieńce i kwiaty. Wśród gości uroczystości obecny był konsul RP Marcin Sokołowski, przedstawiciele organizacji polonijnych: PSK im. J.Bema z prezes Korinną Wesolowski, oraz Stowarzyszenia Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha, polscy i węgierscy wierni. Całość ubogacił śpiew parafialnego chóru św. Kingi z kościoła polskiego na Kebánya i węgierskiego chóru "Kántorátus" z kościoła śródmiejskiego.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)


1.11.2019 Budapeszt - Wszystkich Świętych, Msza Święta na polskiej kwaterze w Rákoskeresztúr.

1 listopada - w dniu Wszystkich Swiętych - proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr sprawował Mszę Świętą na polskiej kwaterze peszteńskiego cmentarza Rákoskeresztúr. Obecny był ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek wraz z małżonką, dyrektor Instytutu Polskiego Joanna Urbańska, rzecznik narodowości polskiej w ZN RW dr Rónayné Słaba Ewa, delegacje zarządów PSK im. J.Bema i SKP p.w. św. Wojciecha, wierni z naszej polskiej parafii.

Ziemia węgierska kryje prochy wielu tysięcy Polaków. Polskie groby rozsiane są po całym kraju i niemal na każdym tutejszym cmentarzu znajdują się płyty nagrobne z polskimi nazwiskami. Najwięcej grobów z prochami naszych rodaków pozostało po II wojnie światowej, a w trzech miejscowościach Węgier w Budapeszcie (Rákoskeresztúr) , Egerze, Gyer i Budakeszi dzięki staraniom ówczesnego OSP, Ambasady i Konsulatu RP oraz ówczesnej ROPWiM w Warszawie od 9 lat znajdują się polskie kwatery wojskowe.

Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest "Świętem Zmarłych", ale przypomina wszystkim wiernym o ich powołaniu do świętości. W odróżnieniu od tej uroczystości, następnego dnia - 2 listopada - wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba.

(inf.www.polonia.hu, fot.:B.Pál)


25-27.10.2019 "Dni zawierzenia Maryi".

W dniach od 25 - 27 października w Polskim Kościele w Budapeszcie odbyły się "Dni zawierzenia Maryi". Całość spotkań, świadectw i liturgii prowadziła grupa Ruchu Czystych Serc z Poznania. Hasło tych Dni to:"Być u stóp Matki - moc zawierzenia Maryi".

Ruch Czystych Serc jest wspólnotą dla młodych, którzy chcą prawdziwie kochać, którzy chcą czegoś więcej w swoim życiu - iść pod prąd dzisiejszego świata.

Stając w prawdzie o sobie, znając swoje grzechy, biegną do Maryi - Matki Jezusa - z prośbą, by pomogła im powstać z grzechu, by uleczyła wszelkie rany serca i wstawiała się u Jezusa, aby mogli dojrzeć do miłości, bo pełnią szczęścia dla człowieka jest kochać i być kochanym miłością niezniszczalną.
(inf.fot.:M. Soboltyński)


22.10.2019 Budapeszt: Kwatera 301 - symbol polsko-węgierskiej solidarności.

22 października przedstawiciele polskiej dyplomacji z Konsulem RP na Węgrzech Marcinem Sokołowskim w asyście Polonii i proboszcza Polskiej Parafii Personalnej ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. na kwaterze 301 cmentarza w Rákoskeresztúr złożyli hołd polskim i węgierskim bohaterom 1956 roku.

Niemal większość przełomowych, zarazem tragicznych momentów historii Węgier posiada swój specyficzny polski akcent. Nie przypadkowo. Los naszych narodów splatał się na przestrzeni dziejów czyniąc z nich naturalnych sojuszników w walce o przetrwanie i dążenie do wolności. 24 października 2006 roku na kwaterze 301 cmentarza w Rákoskeresztúr w obecności władz polskich i węgierskich odsłonięty został pomnik-kopijnik pamięci października 1956 roku - wolnościowych zrywów przeciwko komunistycznemu terrorowi krwawo tłumiącemu walkę o wolność zniewolonych narodów jako symbol solidarności, braterstwa i przyjaźni Polaków i Węgrów w 50-tą rocznicę powstań w Poznaniu i Budapeszcie". Głoszą słowa wyryte na (dwujęzycznej) tablicy znajdującej się u stóp kopijnika. Od 13 lat w miejscu tym tradycyjnie spotyka się tutejsza Polonia. Tak było również 22 października tego roku, kiedy to na kwaterze 301 przy kopijniku symbolizującym okaleczonego Jezusa wypowiedziano słowa polskiej modlitwy i spoczęły wieńce i kwiaty złożone tam w imieniu Ambasady RP w Budapeszcie, Instytutu Polskiego, Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha, Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema na Węgrzech, Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego i Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie.
(inf.www.polonia fot.www.polonia.hu i EB)


20.10.2019 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA. Występ Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca PRZODKOWIANIE z Przodkowa.

W naszej relacji do Pana Boga musimy pojąć, że jesteśmy jak wdowa z dzisiejszej ewangelii. Aby żyć, naprawdę potrzebujemy Bożej łaski i obrony. Najpierw jednak musimy się do tej potrzeby przyznać. Stanięcie w prawdzie o naszej kruchości i niewystarczalności otwiera drogę ku odnowie całego naszego życia.

Dziękujemy ojcu Andrzejowi Kosteckiemu, dominikaninowi, za przewodniczenie dzisiejszej niedzielnej liturgii w czasie nieobecności ks. proboszcza.

Dzisiejszą Mszę Świętą uświetnił swym śpiewem i wspólną modlitwą Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca PRZODKOWIANIE z Przodkowa. W Domu Polskim Zespół Przodkowianie zaprezentował tańce i piosenki kaszubskie, ukazujące bogactwo i urok folkloru ludowego Kaszub.

W nadchodzący piątek, sobotę i niedzielę, 25 - 27 października, w naszej parafii odbędą się "Dni Zawierzenia Maryi". Całość spotkań, świadectw i liturgii poprowadzi grupa Ruchu Czystych Serc z Poznania. Hasło tych Dni to: "Być u stóp Matki - moc zawierzenia Maryi". W piątek i w sobotę spotykamy się o godz. 18.00, w niedzielę o godz. 10.30 i 18.00.

W przyszła niedzielę po Mszy Św. o godz. 10.30 zapraszamy na ciekawe spotkanie do Domu Polskiego. Będzie rozmowa o historii, a w szczególności o nowych metodach zbierania, archiwizacji i pokazywania historii, także tej najnowszej. Będziemy mieli znakomitych gości, między innymi dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej panią Marzenę Kruk, a także przedstawicielki Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

18-19.10.2019 34. Jasnogórska Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy..

W nocy z 18 na 19 października 2019 r. odbyła się w Częstochowie 34. Jasnogórska Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy. Hasłem tegorocznej pielgrzymki do Domu Matki i Królowej były słowa: "Z mocą Bożego Ducha strzeżmy wspólnego dziedzictwa". Grupa pielgrzymów ze Stowarzyszenia Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha oraz Polskiej Parafii Personalnej na czele z ks. proboszczem Krzysztofem Grzelakiem TChr po raz 21. przybyła na Jasną Górę pokłonić się Królowej Polski. W modlitwach zawierzaliśmy nasze intencje, wypraszając potrzebne łaski dla nas samych i bliskich naszym, sercom. Podczas wielu godzin wsłuchiwaliśmy się w to, co w tę noc chciała nam przekazać Maryja. W sumie przed obliczem Jasnogórskiej Pani zebrało się ok. dwa tysiące pielgrzymów z Polski i z zagranicy. Były to przede wszystkim grupy z parafii, w których posługują księża chrystusowcy i siostry misjonarki - główni organizatorzy czuwania. Apelowi Jasnogórskiemu o godz. 21.00 przewodził ks. Krzysztof Olejnik TChr, przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego, który zawierzał naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków Matce Bożej: "Za przykładem naszych matek i ojców Tobie, Matko i Królowo, zawierzamy naród polski, wszystkich naszych rodaków żyjących w Ojczyźnie i poza jej granicami. Mszy św. o godz. 23.00 przewodniczył ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. W homilii zachęcał do zachowania wierności wartościom chrześcijańskim zarówno w Polsce jak i na emigracji. Prosił, byśmy za przykładem św. Jana Pawła II zachowali także żywą miłość i jedność w naszej Ojczyźnie: "To właśnie w obliczu tego Obrazu, Matki wskazującej na Syna, Polska jest jednością, a my jesteśmy sobą, bo Polska jest w nas, a my jesteśmy w niej, będąc czy to w kraju, czy poza jej granicami. Maryja w Obrazie Jasnogórskim jest Matką polskich spraw, polskich sumień, trudów i cierpień, zwycięstw i nadziei. Tutaj zawsze świeci światło nadziei z wysokości Chrystusowego krzyża, nad tym klasztorem, nad tym miejscem. Nawet jak wszystkie światła dla Polski zgasły pozostało tylko to jedno - Kościół i Matka z Jasnej Góry".
Głębokich przeżyć, których doznaliśmy podczas czuwania, poruszenia serc życzymy wszystkim, którzy już teraz planują przyszłoroczną pielgrzymkę na czuwanie w Jasnej Górze.
Podczas naszej podróży zwiedziliśmy również Zamek Królewski w Niepołomicach, poznaliśmy jego historię i legendy tej liczącej niemal siedemset lat rezydencji królewskiej.
Poznaliśmy piękne sanktuarium Matki Bożej Hebdowskiej w ponorbertańskim, gotycko-barokowym zespole kościelno-klasztornym z 1160 r., usytuwanym na malowniczym wzgórzu w zakolu Wisły, niedaleko Nowego Brzeska. To jeden z najcenniejszych pomników architektury gotyckiej i barokowej w Małopolsce. Drugi po Tyńcu najstarszy założony klasztor w tym regionie. Obecnie w tym obiekcie mieści się pijarskie Centrum Wiara i Kultura oraz hotel św. Norberta. Dziękujemy ks. proboszczowi Józefowi Ostrędze SP za gościnne przyjęcie. Zwiedziliśmy także Zamek w Nowym Wiśniczu, jedną z najpiękniejszych budowli rezydencjalno-fortecznych w Polsce. Zamek zachwyca bogactwem relacji kompozycyjnych i widokowych, wielością wątków artystycznych i historycznych, różnorodnością i jakością form stylowych oraz kontekstów kulturowych.
35. Jasnogórską Noc Czuwania w roku stulecia obchodów rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II oraz w roku 100. rocznicy Cudu nad Wisłą, zaplanowano na 16-go października 2020 r. Serdecznie zapraszamy!
Pielgrzymkę dofinansował Samorząd Kebányi.(inf.Katarzyna Takácsné Kalińska, zdjęcia: Maria Sebestyenné Murasiewicz)

14.10.2019 "MÓJ SYN, MAKSYMILIAN"

14 października w ramach Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej w Teatrze Narodowym w Budapeszcie obejrzeliśmy spektakl teatralny pt.:" Mój syn, Maksymilian" w reżyserii Marcina Kwaśnego.

W warstwie fabularnej dramat toczy się na dwóch osiach czasu - współczesnej, gdy matka św. Maksymiliana odwiedza celę syna w Klasztorze oraz historycznej, gdy z retrospektywy poznajemy historię życia i śmierci św. Maksymiliana w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Na poziomie rozważań filozoficznych dramat dotyka najważniejszych problemów człowieka, w tym postawy wobec bliźnich i patriotyzmu. Sztuka jest głęboką analizą psychologiczną wyjątkowej osobowości św. Maksymiliana Kolbego.

13.10.2019 XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Kontynuujemy obchody 25. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej w Budapeszcie pod hasłem: "...abyście nie ustawali złamani na duchu...Hbr 12,3)" Dzisiejszej niedzielnej celebracji, która jest wpisana w przeżywanie tych Dni, przewodniczy szczególny gość, ks Prowincjał księży chrystusowców, Bogdan Renusz, który naszą parafie w Budapeszcie ma pod swoją opieką w porządku jurysdykcji zakonnej. Dziękujemy ks. Prowincjalowi za troskę i modlitwę w naszej intencji.

Dzisiaj także wraz z Kościołem w Polsce przeżywamy XIX Dzień Papieski pod hasłem: "Wstańcie, chodźmy." Punktem wyjścia jest książka Jana Pawła pod tym samym tytułem, a tematem rozważań I Pielgrzymka do Ojczyzny św. Jana Pawła II (2-10 czerwca 1979 r.)

Jutro w poniedziałek 13 października w ramach Dni Kultury przedstawiony zostanie spektakl teatralny pt.:" Mój syn, Maksymilian". Rozpoczęcie spektaklu o godz. 19.00. Szczegóły w programie Dni Kultury i na plakatach.

We wtorek 15 października zapraszamy na Dzień Fatimski. Naszą modlitwę rozpoczniemy Mszą Św. o godz. 17.00, a następnie różaniec. W nasze intencje włączamy także modlitwę za Europę w duchu Sługi Bożego Roberta Schumana.

6.10.2019 "Madonny Podhalańskie" - w Budapeszcie odbywają się XXV Jubileuszowe Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej.

Mottem tegorocznych Dni Kultury jest cytat z listu do Hebrajczyków "Abyście nie ustawali złamani na duchu". Żyjemy w takich czasach, gdzie jest bardzo dużo napięcia, bardzo dużo stresujących sytuacji, i w Europie, i na całym świecie. To właśnie kultura chrześcijańska może w jakimś sensie wpłynąć na to, że człowiek będzie trochę inaczej przeżywał swoją rzeczywistość.

W niedzielę uroczystej Mszy Św. przewodniczył ks. bp. Wiesław Lechowicz delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, a jej oprawę muzyczną zapewnił polonijny chór św. Kingi.
Dzisiaj dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii świętej otrzymały pobłogosławione różańce.
Podczas Mszy Świętej wręczono nagródy im. ks. Wincentego Danka. Laureatami nagród im. ks. Wincentego Danka w tym roku zostali: J.E. ks. biskup Wiesław Lechowicz, Delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i Romana Magyar.

W Domu Polskim otwarta została bardzo ciekawa wystawa ph. "Madonny Podhalańskie" ze zborów Czerwonego Dworu. Ogłoszony w 2019 roku przez zakopiańskie Centrum Kultury Rodzimej Czerwony Dwór konkurs, kontynuując tradycje sprzed dziesięcioleci, stanowi okazję oglądu aktualnego stanu żywotności malarstwa na szkle. Na temat konkursu wybrano "Madonny Podhalańskie". Kult maryjny należący do najżywszych przejawów religijności katolickiej w całej Polsce, wśród górali przybiera formę szczególną. Temat konkursu przywołał nie tylko te tradycyjne najpopularniejsze na Podhalu wizerunki, ale także bardziej osobiste tematy związane z macierzyństwem. Rysy wielu Madonn przypominają współczesne kobiety. Także w towarzyszących wizerunkom motywach dekoracyjnych urzeka pomysłowość w poszukiwaniu regionalnych inspiracji. Wystawa bardzo piękna i warta obejrzenia. A do Budapesztu zjechali z nią goście prosto z Zakopanego znana artystka Marta Walczak Stasiowska z Czerwonego Dworu panie Małgorzata Wnuk i Paulina Peciak, miejscowy Wydział Kultury reprezentowały Joanna Staszak i Katarzyna Stachoń Groblowy. Specjalnego charakteru nadawała muzyka w wykonaniu kapeli "9 SIYŁ". Wystawa o Madonnach Podhalańskich czynna będzie w Domu Polskim w Budapeszcie do końca października br. Naprawdę warto ją zobaczyć i napełnić duszę jej dobrym przesłaniem.
Ponadto w drugim dniu XXV DPKCh zarówno w Mszy Świętej jak i w wernisażu uczestniczyli przedstawiciele polskiej dyplomacji, polskich samorządów narodowościowych, Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej, najstarszej organizacji polonijnej na Węgrzech PSK im. J.Bema, Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z Warszawy, miejscowa Polonia.
We wtorek kontynuacja XXV DPKCh i wówczas odbędzie się pokaz filmu "Miłość i miłosierdzie" w reżyserii Michała Kondrata, który mówi o św. siostrze Faustynie, a dzień później tradycyjne spotkanie wszystkich polskich księży i sióstr zakonnych na Węgrzech.
Z okazji przypadającej w tym roku 450. rocznicy powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów uczestnicy Dni Polskich wysłuchają w czwartek wykładu historycznego na temat "Od chrztu Litwy poprzez Unię Lubelską do Unii Europejskiej". 13 października w Kościele Polskim (10,30) sprawowana będzie msza święta pod przewodnictwem ks. Bogdana Renusza, prowincjała Księży Chrystusowców.
Dni Kultury zakończą się w poniedziałek 14 października prezentacją w Teatrze Narodowym w Budapeszcie przedstawienia "Mój syn Maksymilian" w reżyserii Marcina Kwaśnego, z którym widzowie będą mieli okazję osobiście się spotkać.
Dni Kultury zostały wsparte przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Węgier, ambasadę RP, Instytut Polski w Budapeszcie, Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy w Budapeszcie oraz samorządy polskie na Węgrzech.

(inf.www.polonia.hu fot.:B.Pál)

5.10.2019 Rozpoczęły się XXV Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej.

5 października, koncertem Eleni w Budapeszcie rozpoczęły się XXV Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej.

XXV Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej odbywają się pod honorowym patronatem Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP na Węgrzech prof. Jerzego Snopka i ks. bp. Wiesława Lechowicza delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej - obaj panowie obnecni byli na sobotnim koncercie. Stowarzyszenie "Współnota Polska" reprezentowała dyrektor Biura Zarządu Tatiana Čepukoit. Organizatorem Dni tradycyjnie jest Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha i Polska Parafia Personalna, a gospodarzami koncertu była prezes Monika Molnár i ks. proboszcz Krzysztof Grzelak TChr.

W sobotnie popołudnie ELENI - polska artystka greckiego pochodzenia wystąpiła w peszteńskim Pałacu Duna z nadzwyczaj sympatycznym i udanym koncertem muzyki opartej na m.in. motywach greckich ale też polskiej muzyki z kręgu rozrywkowo-tanecznego.Jej rodzice, Perykles i Despina Milopulos, emigrowali z Grecji, i osiedlili się w Polsce w latach 50. Eleni w Bielawie ukończyła podstawową i średnią szkołę muzyczną w klasie gitary. Zadebiutowała w szkolnym zespole Niezapominajki, później śpiewała w licealnym zespole Ballada. Po maturze zaczęła występować w studenckim zespole Hellen. Od 1975 działała w zespole Prometheus, od 1980 rozpoczęła karierę solową. W 2006 roku, z okazji 30-lecia pracy artystycznej, Eleni wydała książkę Nic miłości nie pokona. Książka jest rozmową z o. Robertem Mirosławem Łukaszukiem z Biura Prasowego klasztoru jasnogórskiego o jej życiu, miłości, cierpieniu i rozmowach z Bogiem. Na budapeszteńskim koncercie między innymi wykonała utwory, które znalazły się na jej najnowszej wydanej w maju tego roku płycie "Statek do Pireusu".

(inf.www.polonia.hu fot.:B.Pál)


XXV Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej29.09.2019 XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA.

Dzisiejsza Liturgia Słowa zaprasza nas do spotkania z Jezusem, który pogłębia naszą wrażliwość na ubogich, gdyż to ich uczynił Bóg dla nas przewodnikami w drodze na łono Abrahama.

Mszę Świętą sprawował ks. Krzysztof Grzelak Tchr wraz z ks. Henrykiem Paśko, proboszczem Parafii Świętej Jadwigi Królowej z Nowego Targu w intencji Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech z okazji jej jubileuszu 15-lecia.

Po Mszy Św. w Domu Polskim odbyła się promocja katalogu związanego z wystawą fotograficzną z okazji 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. Katalog zaprezentował pan Jan Bortkiewicz, fotograf i fotografik.

W dniach od 5 do 14 października odbędą się już 25. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej. To wydarzenie zainaugurujemy Mszą Św., której przewodniczyć będzie J.E. ks. biskup Wiesław Lechowicz, Delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

28.09.2019 Tworzymy jeden Kościół - Msza Św. Narodów w Bazylice św. Stefana.

28 września, prymas Węgier, ksiądz kardynał dr Erdő Péter zaprosił wiernych wszystkich narodowości na wspólną uroczystą Mszę Świętą Narodów w budapesztańskiej Bazylice św. Stefana.

Mszę Świętą Narodów współkoncelebrował Biskup Pomocniczy Esztergomu (Ostrzyhomia-Budapesztu) ks. dr Cserháti Ferenc z ks. Krzysztofem Grzelakiem TChr i innymi księżmi z wielu parafii obcojęzycznych. Biskup Pomocniczy ks. dr Cserháti Ferenc, pełniący funkcję delegata ds. Duszpasterstwa Emigracji Węgierskiej, jest odpowiedzialny za Węgrów żyjących za granicą.
Na uroczystą liturgię przybyli parafianie wszystkich misji.
(fot.: Magyar Kurir)


15-22.09.2019 Pielgrzymka do Fatimy i Santiago de Compostela.

Pielgrzymkę do Fatimy rozpoczęliśmy od zwiedzenia ALJUSTREL, rodzinnej miejscowości trojga pastuszków: Łucji, Hiacynty i Franciszka. W Fatimie nawiedziliśmy Sanktuarium i Bazylikę Matki Boskiej Fatimskiej, uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej i wieczornej procesji ze świecami.

Zwiedziliśmy stolicę Portugalii, Lizbonę, a także miejscowości : PORTO, COIMBRA, ALCOBACA, NAZARE, oraz SANTIAGO DE COMPOSTELA, gdzie nawiedziliśmy Sanktuarium św. Jakuba - patrona Europy, zwiedziliśmy zespół starego miasta wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zakończylismy pielgrzymkę krótkim wypoczynkiem nad Oceanem Atlantyckim, po czym udaliśmy się na lotnisko w Lizbonie, skąd wylecieliśmy w stronę Budapesztu.

Z całego serca pragniemy podziękować s. Annie za wspaniale przygotowaną pielgrzymkę, księdzu Proboszczowi, Krzysztofowi Grzelakowi TChr, w szczególności za codzienną Mszę Świętą, rozważania, ludzką troskę i opiekę.

22.09.2019 ZAPROSZENIE.

Polska Parafia Personalna w Budapeszcie i Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha mają zaszczyt zaprosić Polonię węgierską do złożenie wieńców 22 września 2019 r. po Mszy św. o godz. 10.30 przy tablicach upamiętniających polskie uchodźstwo na Węgry z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

15.09.2019 XXIV Niedziela Zwykła

W niedzielę pielgrzymi z naszej parafi udali się w podróż do Portugali. Tam przed obliczem Matki Boskiej Fatimskiej będą prosić o potrzebne łaski dla Polonii przebywającej w różnych częściach świata.

Tego dnia wierni w Budapeszcie uczestniczyli w Mszy Świętej, podczas której modlili się o szczęśliwą podróż dla nich oraz o wysłuchanie zanoszonych intencji. Wysłuchana "Przypowieść o synu marnotrawnym" przypominała o bezwarunkowej Bożej miłości, o której nie powinniśmy zapominać w natłoku codziennych spraw, a pielęgnować łaski z niej wynikające.
foto: Joanna Sieradzka

8.09.2019 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA.

W obecną niedzielę słyszymy wezwanie, aby być uczniem Chrystusa. Ale by to się stało czymś realnym w naszym życiu trzeba podjąć radykalną decyzję wyboru drogi krzyża i odrzucenia wszystkiego, co oddala nas od Jezusa. Ponieważ sami na taką wolność nie potrafimy się zdobyć, musimy prosić w modlitwie o dar Bożej mocy i mądrości z wysoka.

Witamy w naszej wspólnocie parafialnej s. Agnieszkę Nogę, Misjonarkę Chrystusa Króla, która rozpoczyna swoją pracę w naszej wspólnocie w miejsce siostry Anny Chruścielskiej. Życzymy obfitości Bożej łaski i radości z posługi pośród węgierskiej Polonii.

Siostrze Annie dziękujemy za wszystkie prace wykonane w naszej parafii i zapewniamy o naszej modlitewnej pamięci. Życzymy obfitości Bożej łaski i radości z posługi w Rzymie.

W sobotę w liturgii przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym dniu pragniemy się włączyć w ogólnopolską akcję "Polska pod Krzyżem". Wspólna modlitwa w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, to wielkie wezwanie do przyjęcia Zbawienia, którego Jezus dokonał umierając na Krzyżu, wezwanie do wyznania wiary i nawrócenia. Nabożeństwo w naszej świątyni rozpoczniemy o g. 15.00 uroczystym wprowadzeniem Krzyża i koronką do Miłosierdzia Bożego, a następnie osobistą adoracją Krzyża i zakończymy Drogą Krzyżową.

W przyszłą niedzielę nasi parafianie wraz z ks. proboszczem udają się w pielgrzymce do Fatimy i Santiago de Compostela. Prosimy o modlitwę o owocna pielgrzymkę, a sami pielgrzymi zapewniają o modlitwie w intencji wszystkich parafian. Zbiórka pielgrzymów w niedzielę na Terminalu A na lotnisku o godz.3.45 .

1.09.2019 Budapeszt: 1 września uroczystość na cmentarzu Farkasrét.

W dniu 1 września, w 80. rocznicę wybuchu w Polsce II wojny światowej, na cmentarzu Farkasrét w Budapeszcie, przy grobach wybitnych przyjaciół Polski i Polaków z tamtych lat - dr Józsefa Antalla (seniora) , płk Zoltána Báló i płk Lóránda Utassy, Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema na Węgrzech zorganizowało uroczystość wspomnieniową, w której udział wzięli przedstawiciele dyplomacji z ambasadorem RP na Węgrzech prof. Jerzym Snopkiem i attaché obronności płk Tomaszem Trzcińskim, a także Joanną Urbańską i Dominiką Teske dyrektor i wicedyrektor Instytutu Polskiego na czele. Obecny był parlamentarny sekretarz stanu ds. obrony narodowej Węgier Szilárd Németh. Reprezentowane było Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha i Stowarzyszenie PWP z Érdu, samorządy narodowości polskiej z wiceprzewodniczącą Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego Małgorzatą Soboltyński, szkoły polskie na Węgrzech w osobach ich dyrektorek pań Beaty Mondovics i Anny Láng. Z Polski przybyła Zofia Lang przedstawicielka Warszawskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. dr Józsefa Antalla seniora. Tradycyjnie obecni byli członkowie rodziny dr Józsefa Antalla (seniora) i wnuczka płk Zoltána Baló. Modlitwę wygłosił ks. Maciej Józefowicz. W czasie uroczystości głos m.in.zabrał prof. Jerzy Snopek ambasador Polski na Węgrzech i minister Szilárd Németh. Odczytano list skierowany do uczestników obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na budańskim cmentarzu Farkasrét, od sprawującego patronat honorowy nad budapeszteńską uroczystością ministra Obrony Narodowej RP pana Mariusza Błaszczaka, a całości podniosłego charakteru nadawała obecność asysty honorowej Wojska Węgierskiego i Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Legionu Wysockiego.

Podczas tak bardzo trudnej próby, jaką była II wojna światowa, Węgrzy i Polacy zdali egzamin z przyjaźni. Bardzo wielu naszych rodaków, którzy znaleźli się na emigracji, zawdzięczało ocalenie Węgrom. Uroczystość na budańskim cmentarzu była oddaniem im pamięci i świadectwem przyjaźni dwóch narodów.

(inf.www.polonia.hu fot.:B.Pál)


26.08.2019 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (Kościół Skalny u Ojców Paulinów).

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej jest okazją do wyrażania naszej Matce i Królowej największego uwielbienia i szczerej wdzięczności za opiekę nad nami i naszym narodem, jest także okazją do prośby o dalszą opiekę.
Dzisiaj, w uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej Polonia węgierska zebrała się na Mszy Świętej sprawowanej przez ks. Macieja Józefowicza w Kościele Skalnym u Ojców Paulinów, gdzie znajduje się Polska Kaplica z wizerunkiem Jasnogórskiej Pani, aby oddać hołd Matce Boskiej Częstochowskiej.
Msza Święta zakończyła się Apelem Jasnogórskim przed wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Dziękujemy ks. Maciejowi za wakacyjną posługę duszpasterską w naszej wspólnocie parafialnej, za jego dobroć serca i pomoc. Życzymy Mu Bożej opieki i potrzebnych darów na każdy dzień.

W niedzielę, 1 września, o godz. 10.30, podczas Mszy świętej z udziałem zespołu "Kleksiki", zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne. Zapraszamy wszystkie dzieci, a szczególnie te, które w tym roku rozpoczynają naukę w szkole.

Spotkanie informacyjne dla uczestników biorących udział w pielgrzymce do Fatimy odbędzie się w Domu Polskim, w niedzielę 1 września po Mszy Św..


25.08.2019 XXI Niedziela Zwykła. Występ Sienna Gospel Choir - chrześcijańskiego chóru gospelowego.

Podczas dzisiejszej Mszy Świętej można było usłyszeć wyjątkowy śpiew członków zespołu Chóru Gospelowego Sienna. Chór przyjechał na Węgry z Warszawy. Swoimi głosami rozświetlają Msze święte od 2002 roku. Są laureatami wielu konkursów, organizatorami koncertów, a ich pełny dorobek artystyczny oraz działania na rzecz bliźnich przedstawione są na stronie internetowej siennagospel.pl. Wszystkich zainteresowanych s cznie zapraszamy do zapoznania się z ich historią oraz posłuchania występow na ich kanale na YouTube o nazwie Sienna Gospel.
Jesteśmy wdzięczni za pełen natchnienia występ oraz zapraszamy Chórzystów do częstego odwiedzania Budapesztu i naszej parafii.

Jutro, 26 sierpnia przypada uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, tradycyjnie spotykamy się na Mszy Św. w Kaplicy Skalnej o godz. 18.00. ( adres : Sziklatemplom, H-1114 Budapest, Szent Gellért rakpart 1.)

1 września podczas Mszy Świętej o godz. 10.30, ks. Proboszcz poświęci dzieciom szkolne tornistry i przybory oraz będziemy się modlić o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym.

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema na Węgrzech zaprasza na dzień 1 września 2019 roku - godz. 11.00 na budański cmentarz Farkasrét, gdzie przy grobach dr Józsefa Antalla (seniora) i płk. Zoltána Baló , organizuje spotkanie z okazji 80. rocznicy polskiego uchodźstwa na Węgry, a także wybuchu w Polsce II wojny światowej.


20.08.2019 Polacy na uroczystościach ku czci patrona Węgier.

20 sierpnia Węgrzy obchodzili święto swego patrona - św. Stefana.
Polonia węgierska wzięła udział w corocznej uroczystej Mszy św w budapeszteńskiej bazylice i w procesji ulicami miasta z wyniesieniem Prawicy św. Stefana - największej relikwii Węgier.

W tym roku gościem specjalnym uroczystości był metropolita poznański ks. abp. Stanisław Gądecki.
(inf.foto : Molnár Monika)20.08.2019 Relikwia św. Jana Pawła II w Edelény

Relikwia pierwszego stopnia, czyli krew św. Jana Pawła II, 20 sierpnia 2019 roku - została uroczyście przekazana kościołowi Serca Jezusowego w Edelény, a miasto zawierzono świętemu.
Mszę świętą celebrował i homilię wygłosił biskup egerski ks. dr Csaba Ternyák.
Na zakończenie mszy ksiądz Jakub Gil infułat, emerytowany proboszcz bazyliki wadowickiej między innymi powiedział: " Ciesię się, że mogę dziś uczestniczyć w ogłoszeniu Polaka św. Jana Pawła II Patronem Waszego miasta. Ze wszech miar zasługuje na ten tytuł. Ten święty papież pielgrzymując po różnych krajach świata pragnął być zawsze blisko ludzi. Uczył on, że człowiek i rodzina to podstawowa droga do Boga. W dniu kiedy Wielki Papież staje się Waszym Patronem przywożę wam w darze od ks. kardynała Stanisława Dziwisza długoletniego sekretarza Jana Pawła II relikwie krwi. Są one materialnym dowodem szczególnej duchowej obecności na tej ziemi Waszego Patrona".

Wystąpienie księdza infułata na język węgierski tłumaczył o. Artur Prenkiewicz OFM Conv. , polski franciszkanin pełniący posługę kapłańską w Miskolcu.

Biskup egerski ks. dr Csaba Ternyák, podziękował za ten szczególny dar umacniający polsko-węgierskie kontakty obu naszych narodów. Obecny był także duchowny greckokatolicki biskup miskolcki Atanáz Orosz. Również podczas mszy świętej doszło do poświęcenia figurki patrona miasta, której fundatorami byli panowie burmistrz miasta Edelény Oszkár Molnár i proboszcz ks. István Kelemen. Burmistrz Siewierza pan Zdzisław Banaś przekazał obraz z wizerunkiem św. Jana Pawła II.

W uroczystości na zaproszenie burmistrza miasta Edelény Oszkára Molnára uczestniczyli węgierscy wierni, przedstawiciele władz, a także delegacja z Wadowic i Siewierza ( miasto partnerskie) oraz reprezentacja Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema na Węgrzech z jego prezesem Korinną Wesolowski i rzecznik narodowości polskiej pierwszej kadencji w ZN Węgier Haliną Csúcs na czele.
(inf.GP-b, fot.:B.Pál)

18.08.2019 XX Niedziela Zwykła.

We wtorek, 20 sierpnia, przypada wielka uroczystość na Węgrzech - wspomnienie św. Stefana Węgierskiego, Króla. Zapraszamy na Mszę Św. i procesje przed Bazyliką św. Stefana o godz. 17.00

W sierpniu przypada uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Tradycyjnie w tym dniu tj. 26 sierpnia w poniedziałek spotykamy się na Mszy Św. w Kaplicy Skalnej o godz. 18.00.

Udających się na pielgrzymkę do Fatimy prosimy o kontakt z siostrą Anną w celu ustalenia danych osobowych.
Spotkanie informacyjne uczestników biorących udział w pielgrzymce do Fatimy odbędzie się w niedzielę 1 września po mszy św.17.08.2019 Relikwia św. Faustyny w Ruzsa

W miejscowości Ruzsa na Węgrzech (niedaleko Szegedu), 17 sierpnia 2019 r. arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, brał udział w uroczystościach umieszczenia relikwii św. Siostry Faustyny. Eucharystię, sprawowano przy ołtarzu polowym, a po Mszy św. relikwie św. Faustyny w procesji zostały wprowadzone do kościoła Przemienienia Pańskiego.
W homilii metropolita wyjaśnił, że ocalenie Europy jest możliwe, jeśli wierni będą głosić prawdę o miłosierdziu Bożym, czyli odpowiadać miłością na miłość Boga i modlić się za tych, którzy jej nie rozumieją.
"Europa, aby przetrwać i ocalić się potrzebuje Bożego miłosierdzia, którego musimy być świadkami. Prośmy św. Faustynę, Sekretarkę Bożego Miłosierdzia, aby upraszała nam u Pana Boga tę łaskę, abyśmy, mówiąc o Bogu, ukazywali wszystkim, jak bezgraniczne jest Jego miłosierdzie i jak każdy ma szansę, by do Niego powrócić i na nowo stać się Jego pełnym ufności dzieckiem. Święta Faustyno, módl się za nami!"
Po wprowadzeniu relikwii wszyscy uczestnicy spotkania wraz z arcybiskupem udali się pod pomnik lotników polskich poległych w tym miejscu w 1944 r. Po wspólnej modlitwie ks. M. Jędraszewski złożył pod pomnikiem wieniec, a następnie spotkał się z Polonią węgierską.
(inf. foto: Małgorzata Soboltyński, fot. delmegyar.hu/Török János)


4.08.2019 XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA. Wystawa fotograficzna z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Ksiądz proboszcz, Krzysztof Grzelak TChr udał się na urlop, naszego duszpasterza w miesiącu sierpniu zastępuje ks. Maciej Józefowicz.
Po Mszy Świętej w Domu Polskim otwarto wystawę fotograficzną z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Z żalem informujemy o śmierci Piotra Danki, syna naszych parafian. Po długoletniej chorobie Bóg powołał go do siebie w wieku 34 lat.
Pogrzeb śp. Piotra Danki odbędzie się w piątek, 9 sierpnia o 15.00. Prochy zmarłego zostaną złożone w naszym kolumbarium.

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie !


1.08.2019 Godzina "W" cmentarz aliancki w Solymár.

Od lat my, mieszkający na Węgrzech Polacy, w pamiętnym dniu wybuchu Powstania Warszawskiego o Godzinie "W" odwiedzamy to miejsce, na którym spoczywają nasi rodacy, którzy w 1944 roku spieszyli z pomocą walczącej Warszawie.
Węgrzy nazywają ten cmentarz, cmentarzem angielskich lotników. Założono go jesienią 1945 roku. Zabiegały o to władze brytyjskie.
W 1944 roku alianci z polskimi oddziałami wojskowymi - II Korpusem Polskim Władysława Andersa walczyłi z Niemcami na Półwyspie Apenińskim i zdobyli tam kilka lotnisk. 1 sierpnia 1944 roku kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie - mimo, że armia sowiecka była już na wschodnich przedmieściach Warszawy, Stalin wstrzymał swoje natarcie i nie udzielił znaczącej pomocy powstańcom, którzy sami nie mogli się przeciwstawić Niemcom, a w następstwie tego alianci musieli transportować broń, amunicję i leki drogą powietrzną z Włoch. Najkrótsza trasa prowadziła nad Węgrami,które były wówczas okupowane przez Niemców. Realizacja misji została zlecona 1586 Eskadrze Specjalnego Przeznaczenia, która była jednostką organizacyjną RAF-u, ale pod dowództwem polskim,a jej personel składał się z Polaków. Od pierwszych dni sierpnia 1944 roku polska eskadra transportowała zaopatrzenie wojskowe powstańcom. Trzy godziny po wybuchu Powstania Warszawskiego z Włoch wystartował bombowiec Halifax, oznakowany GR G JP 283, który miał na pokładzie materiały wojskowe dla AK. Około 22.00 polski bombowiec wszedł w przestrzeń powietrzną Węgier i godzinę później opuszczał teren kraju. Polscy lotnicy szczęśliwie wykonali zadanie, zrzucili sprzęt wojskowy pod Warszawą i wyruszyli z powrotem do bazy. Około 2.00 w nocy polski Halifax wleciał na teren Węgier, ale nad Wielką Niziną Węgierską został zestrzelony przez niemiecki myśliwiec. Znane są także przypadki innych samolotów brytyjskich z Polakami na pokładzie, które zostały zestrzelone nad Węgrami w okresie Powstania Warszawskiego między innymi: 26 sierpnia w Bácsbokod, 11 września w Ruzsa i 13 w Madaras. Fragmenty samolotów znajdują się w węgierskim Muzum Lotnictwa w Szolnoku, a prochy lotników spoczywają na cmentarzu tu w Solymár. 37 mogił zdobi polski orzeł 1 sierpnia położono nań biało-czerwone kwiaty, i zabrzmiały słowa polskiej modlitwy za dusze powstańców warszawskich i naszych polskich lotników. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych żołnierzy. W centralnej części kwatery, przy krzyżu złożono wieńce. Przywołano pamięć śp. Janiny Köszeghy, Zbigniewa Czarnowskiego i Ryszarda Matynkowskiego, nieżyjących już członków naszej społeczności polonijnej, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim.
W uroczystości zorganizowanej tradycyjnie przez Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema, a prowadzonej przez jej wiceprezesa Jakuba Nagya, uczestniczyli przedstawiciele Polonii, obecny był radca Marcin Sokołowski - kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Węgrzech, dr Rónayné Słaba Ewa rzecznik narodowosci polskiej w parlamencie węgierskim, ks. Krzysztof Grzelak SChr. proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech, wiceprzewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego Małgorzata Soboltyński, prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św.Wojciecha Zdzisława Molnárné - Sogun, reprezentacja Stowarzyszena węgierskich absolwentów polskiego WAT-u z płk. Jánosem Baloghiem na czele.

(inf.www.polonia.hu fot.:B.Pál)


28.07.2019 Derenk: jubileuszowy odpust polonijny.

28 lipca 2019 roku oficjalnie po raz 25-ty na drenczańskim wzgórzu, przy kaplicy gdzie kiedyś stał kościół p.w. Apostołów św.Szymona i Judy Tadeusza, a w 1994 roku postanowiono polską kapliczkę, przy ołtarzu spowitym zielenią Parku Narodowego Aggtelek odbył się doroczny odpust polonijny. Przybyli nań potomkowie Drenczan, ich węgierscy przyjaciele, goście z Polski wśród nich dumnie ze sztandarami górale ze Związku Podhalan z oddziałów w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej, goście z Białki Tatrzańskiej z proboszczem Parafii Swiętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza ks. Janem Byrskim i starostą Powiatu Tatrzańskiego Piotrem Bąkiem, przedstawiciele polskich samorządów narodowościowych z Węgier przede wszystkim z woj. BAZ, ale także z Szolnoku, Pécsu, Egeru i Budapesztu z przewodniczącym Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Zsoltem Bátorim oraz rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Rónayné Słabą Ewą. Obecni byli przedstawiciele polonijnych instytucji, organizacji poloninych PSK im. J.Bema na Węgrzech, SKP pw. św.Wojciecha, Stowarzyszenia Polonia Nova , Stowarzyszenia im. J.Piłsudskiego z Gyer, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznego Legionu Polskiego oraz drużyna węgierskich łuczników.

Odpust rozpoczęły uroczyste powitania. Głos zabrał przewodniczący OSP Zsolt Bátori, który podkreślił znaczenie poszanowania przeszłości przodków dla zachowania tożsamości narodowej. Mówił także o wadze jedności polonijnej. Wystąpienie wygłosiła także rzecznik parlamentarna dr Rónayné Słaba Ewa.

Następnie odbyła się polsko-węgierska Msza Święta odpustowa sprawowana pod przewodnictwem ks. Zoltána Bukoveszkyego proboszcza miejscowej parafii w asyście proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. przy współudziale księży Jana Byrskiego - proboszcza z Białki i Alajosa Takácsa z Sajószentpéter. Polski Instytut Badawczy i Muzeum przywiozł do Derenku wystawy o historii Derenku i kobietach w polsko-węgierskiej historii.

Na cmentarzu po krótkiej modlitwie za dusze spoczywających tam Drenczan złożono wieńce i kwiaty, a na polanie obiadem przyjmowano gości, zaś na scenie plenerowej wystąpili polscy górale z zespołu "Jaworcanie" ze Szczawnicy, miejscowa "Polska Drenka" i Pincegazdák Dalárdaja z Emed. A przy tym wszystkim oficjalne i mniej oficjalne rozmowy i ciągle powracające pytania czymże po ponad 300 latach jest spisko-derencka tożsamość i jak po zbliżających się wyborach samorządowych potoczą się losy derenckiej spuścizny ?

(inf.www.polonia.hu fot.:B.Pál)


24.07.2019 Ks. György Snell biskup węgierski odznaczony wysokim polskim odznaczeniem.

24 lipca 2019r. w Ambasadzie RP w Budapeszcie w obecności Polaków i Węgrów - parlamentarzystów, dyplomacji, duchowieństwa, Polonii oraz przyjaciół odznaczongo - odbyła się uroczystość wręczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej księdzu biskupowi Györgyowi Snellowi, sufraganowi archidiecezji ostrzyhomsko-budapeszteńskiej. Aktu dekoracji dokonał ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek. Ksiądz Biskup György Snell to wyjątkowa postać. Wielki Przyjaciel Polski i Polaków, niezwykle oddany sprawie przyjaźni naszych narodów.

(inf.www.polonia.hu fot.:B.Pál)


21.07.2019 XVI NIEDZIELA ZWYKŁA. Koncert flecisty Daniela Mieczkowskiego.

Dziękujemy za wspólną modlitwę księdzu Łukaszowi Olszewskiemu CM, który przybył do nas z grupą młodzieży z Parafii Zesłania Ducha Świętego z Sopotu.

Po Mszy Świętej wysłuchaliśmy koncertu znakomitego młodego instrumentalisty, flecisty Daniela Mieczkowskiego z Warszawy. Serdecznie dziękujemy młodemu artyście za ten piękny występ.

W obecnym tygodniu w liturgii wspominamy następujących świętych: w poniedziałek 22 lipca przypada święto św. Marii Magdaleny, we wtorek 23 świętujemy św. Brygidę, zakonnicę, Patronkę Europy. We środę 24 lipca wspominamy św. Kingę, której relikwie są w naszym kościele. We czwartek przeżywamy święto św. Jakuba, apostoła.

Ogólnokrajowy Samorząd Polski. oraz Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy zapraszają na Odpust w Derenku, który odbędzie się w niedzielę 28 lipca. Początek uroczystości o godz. 10.30.

W następną niedzielę przewidujemy poświecenie kierowców i pojazdów w związku z przypadającym w tym tygodniu dniem św. Krzysztofa, patrona kierowców. Ze względu na wyjazd ks. proboszcza do Derenku, za tydzień liturgii niedzielnej przewodniczyć będzie o. Andrzej Kostecki.

Dziękujemy ofiarodawcom i tym wszystkim, którzy przyczynili się, aby odnowić nasze kolumbarium, balustradę przy głównych schodach, oraz schowek przy prezbiterium. Zakupiliśmy także nowy wzmacniacz do nagłośnienia.


14.07.2019 XV NIEDZIELA ZWYKŁA. Delegacja z Nowego i Starego Sącza reprezentująca Stowarzyszenie św. Kingi.

Dzisiejsza liturgia Słowa podpowiada nam, że mamy być ufni wobec Boga jak dzieci wobec ojca. Chrystus daje nam receptę na udane życie: kochaj Boga i kochaj bliźniego, wtedy wszystko będzie miało sens. Kochaj, bo w miłości jest Bóg. Takie to zwyczajne i proste, a jednocześnie takie trudne.

Z wielką radością powitaliśmy we wspólnocie parafialnej delegację z Nowego i Starego Sącza reprezentującą Stowarzyszenie św. Kingi. Delegacja pielgrzymuje na Węgry z okazji obchodów 20. rocznicy kanonizacji św. Kingi oraz przekazania tablicy pamiątkowej o tym wydarzeniu dla Bazyliki w Esztergomie.

Dziękuję ks. infułatowi Adamowi Kokoszce za przewodniczenie dzisiejszej Mszy Świętej.

Udającym się na wypoczynek i urlopy pragniemy przypomnieć, że w czasie wakacyjnym, nie możemy dyspensować się od obecności na Mszy Świętej niedzielnej i od osobistej relacji z Panem Bogiem na modlitwie. Wszystkim życzymy radosnego i dobrego odpoczynku.

Ogólnokrajowy Samorząd Polski oraz Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy zapraszają na Odpust w Derenku, który odbędzie się 28 lipca. Początek uroczystości o godz. 10.30.


13.07.2019 Ostrzyhom: uroczystości z okazji 20. rocznicy odsłonięcia tablicy św. Kingi.

13 lipca w Bazylice w Ostrzyhomiu (Esztergom) odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji 20. rocznicy odsłonięcia tablicy z wizerunkiem św. Kingi, poświęconej 16.06.1999r. przez św. Jana Pawła II w Starym Sączu i podarowanej do ostrzyhomskiej bazyliki.

Uroczystości odbyły się z udziałem Polaków i Węgrów. Ambasadora RP na Węgrzech reprezentował II sekretarz Ambasady Marcin Bobiński. Przybyła rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słaba Ewa. Obecni byli przedstawiciele osiadłej na Węgrzech Polonii , z delegacjami Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema na Węgrzech i Stowarzyszenia Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha, węgierskiego stowarzyszenia św. Kingi i ponad 100 osobowa delegacja ze Starego i Nowego Sącza. Podczas Mszy Świętej sprawowanej przez węgierskich i polskich duchownych z Proboszczem Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofem Grzelakiem SChr., pod przewodnictwem delegata Diecezji Tarnowskiej ks. Infułata Adama Kokoszki, delegacja Stowarzyszenia Świętej Kingi przekazała ks. György'owi Snellowi biskupowi pomocniczemu Archidiecezji Ostrzyhomsko-Budapeszteńskiej przywiezioną z Polski relikwię św. Kingi.

(inf.www.polonia.hu fot.:B.Pál)

7.07.2019 Esztergom - zaproszenie na Mszę Świętą.

13 lipca w Bazylice w Ostrzyhomiu (Esztergom) o godz. 11.00 odbędzie się uroczysta Msza Święta z okazji 20. rocznicy odsłonięcia Tablicy z wizerunkiem św. Kingi, poświęconej 16.06.1999 przez św. Jana Pawła II w Starym Sączu i podarowanej do Bazyliki. Uroczystości będą z udziałem Pana Ambasadora RP Jerzego Snopka i blisko 120 osobowej delegacji ze Starego i Nowego Sącza. Organizatorzy zapraszają naszych Rodaków z Budapesztu.

W niedzielę 14 lipca delegacja z Sącza będzie uczestniczyć we Mszy Św. o godz. 10.30 w naszym Kościele.


7.07.2019 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA.

Chrześcijanin, wzorem Apostołów, jest powołany do głoszenia Dobrej Nowiny. Każdy może to robić w najprostszy z możliwych sposobów; świadectwem własnego życia. I tak jak uznanie ze strony ludzi nie może być naszym celem, podobnie odrzucenie z ich strony nie może być dla nas powodem zniechęcenia. Jezus wskazuje na ostateczny cel naszych działań: Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Możemy zostać odrzuceni, wykpieni i opuszczeni przez ludzi, ale nigdy przez Chrystusa.

Udającym się na wypoczynek i urlopy pragniemy przypomnieć, że w czasie wakacyjnym, nie możemy dyspensować się od obecności na Mszy Świętej niedzielnej i od osobistej relacji z Panem Bogiem na modlitwie. Wszystkim życzymy radosnego i dobrego odpoczynku.


23 - 30.06.2019 Wakacje z Bogiem.

W dniach od 23 do 30 czerwca w ramach "wakacyjnych spotkań z Bogiem" grupa dwudziestu sześciorga dzieci wraz z pięcioma opiekunami, dwoma księżmi i trzema babciami przebywała w Poroninie koło Zakopanego na tygodniowych wakacjach.

Każdy dzień pobytu w Poroninie dzieci rozpoczynały i kończyły modlitwą, aktywnie uczestnicząc we Mszach Świętych.

Nasz pobyt obfitował w szereg atrakcji. Wspinaliśmy się na szczyt reglowej części Tatr Wysokich - na Gęsią Szyję, następnie z Zazadni przez Wiktorówki odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej, Królowej Tatr; wjeżdzaliśmy kolejką na Gubałówkę, byliśmy w Chochołowskich Termach, spacerowaliśmy ścieżką w koronach drzew Bachledka na Słowacji, płynęliśmy na flisackiej tratwie spływem Dunajca.

Dziękujemy wszystkim dobrodziejom i ofiarodawcom; dziękujemy Fundacji im. Wacława Felczaka oraz Samorządom, dzięki którym mogliśmy tak owocnie i pożytecznie spędzić czas w naszej Ojczyźnie.

Wspólnie spędzony czas był dla naszych dzieci czasem aktywnego wypoczynku, oraz pogłębieniem życia religijnego.

30.06.2019 XIII NIEDZIELA ZWYKŁA. Poznański Czerwiec (Czerwiec '56)- składanie wieńców pod kopijnikiem.

W obecną niedziele pragniemy uczcić bohaterów Poznańskiego Czerwca oraz Węgierskiej Rewolucji 1956 roku w kolejną rocznicę tamtych wydarzeń. Inicjatorem upamiętnienia tamtych wydarzeń w postaci kopijnika przed naszą Świątynią jest Węgierski Związek 56. Roku, Światowy Związek Bojowników o Wolność 56. Roku oraz Węgierski Samorząd na Köbanyi.
Podczas Mszy Świętej modliliśmy się w intencji pomordowanych i represjonowanych Węgrów i Polaków; pod kopijnikiem wieńce złożyła delegacja Polskiej Ambasady, delegacja Węgierskigo Związek 56. Roku, oraz Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech i Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha.

Podczas Mszy św. o godz. 10.30 pożegnaliśmy s. Annę Chruścielską. Siostra Anna zostaje przez swoje Przełożone przeniesiona na placówkę w Rzymie. Polecajmy ją opiece Matce Bożej i podziękujmy za pięć lat służby w naszej wspólnocie.


22.06.2019 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA - BOŻE CIAŁO.

Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną dawniej uroczystością Bożego Ciała. Po Mszy Świętej celebrowanej o godz. 9.00 w języku węgierskim wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Nasz udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Niech to świadectwo umocni naszą parafialna wspólnotę i wpłynie na pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem.

Już teraz informujemy, że w następną niedzielę o godz. 10.30 pożegnamy naszą s. Annę Chruścielską. Siostra Anna zostaje przez swoje Przełożone przeniesiona na placówkę w Rzymie. Polecajmy ją opiece Matce Bożej i podziękujmy za pięć lat służby w naszej wspólnocie.

Prosimy pielgrzymowiczów udających się do Fatimy we wrześniu o wpłatę pozostałej ratę do 30 czerwca. Są jeszcze wolne miejsca po wycofaniu się dwóch osób ze względów losowych.


22.06.2019 Budapeszt: Dwudzieste trzecie świętowanie czyli Dzień węgierskiej Polonii 2019.

22 czerwca w Budapeszcie odbyły się obchody święta węgierskiej Polonii organizowane przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech, zwyczajowo w okolicy święta św. Władysława, od 1996 roku patrona osiadłych na Węgrzech Polaków.
Tegoroczne obchody rozpoczęła msza święta w bazylice św. Stefana w V. dzielnicy Budapesztu, sprawowana przez jej proboszcza ks. biskupa Györgya Snella w asyście proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka TChr.
Dostojeństwa mszy nadawała obecność pani Małgorzaty Radwan-Vass kierownika Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP na Węgrzech oraz dwóch konsuli honorowych Polski na Węgrzech dr Karola Biernackiego i dr Gézy Cséby, dyrektor budapeszteńskiego Instytutu Polskiego Joanny Urbańskiej, Zoltána Csallóközi doradcy wicepremiera Węgier Zsolta Semjéna, Richarda Tircsi kierownika Działu Narodowościowego w Kancelarii Premiera Węgier, dr Ewy Rónayné Słabej rzecznika narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier, przedstawicieli polskich samorządów narodowościowych i organizacji cywilnych na czele z paniami Korinną Wesolowski prezesem Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema i Moniki Molnár prezesa Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha jednocześnie dyrektora POKO. Obecna była rzecznik narodowości polskiej w ZN I kadencji dr Csúcs Lászlóné Halina. Po mszy świętej nastąpiła część oficjalna uroczystości. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Małgorzata Radwan-Vass - wiceambasador RP na Węgrzech i Zsolt Bátori, gospodarz uroczystości, przewodniczący Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech, który między innymi powiedział:

"Postać naszego wspólnego bohatera, króla św. Władysława dlatego jest tak ważna dziś dla nas, ponieważ będącej w kryzysie tożsamości Europie wytycza kierunek Jego niezłomna tożsamość, jego życie i dokonania. Postać Św. Władysława przeciwstawia się dzisiejszej mentalności znieważania rodzimej kultury, przeszłości i przyszłości. Dziedzictwem naszego wielkiego króla jest odważna siła twórcza i wartość miłości chrześcijańskiej. Zamiast poddania się samoobrona, zamiast nieodpowiedzialności przyjmowanie odpowiedzialności. I w końcu duma narodowa".

Podczas uroczystości odczytano list prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie Dariusza Bonisławskiego, a następnie odbyła się ceremonia wręczenia dorocznych nagród polonijych.
W tym roku Ogólnokrajowy Samorząd Polski nagrodę św. Władysława przyznał dr Karolowi Biernackiemu , nagrody "Za Zasługi dla Węgierskiej Polonii" otrzymali: Polsko-Węgierska Dalárda z NyĂ­regyĂ­háza, Béla Pauer z Budapesztu i Péter Kovács z Vámosmikola. Nagrodę młodzieżową przyznano Marcelowi Krajewskiemu.
Ponadto okolicznoście listy gratulacyjne wręczono współtwórczyniom "Dalárdy" paniom Wiesławie Bárkányi i dr. Széles Csabáné Dvorszki Magdolnie.
Część oficjalną święta prowadziła TĂźnde Trojan, a całość ubogacała muzycznie kapela Beskidek z Bielska Białej. 23 obchody Dnia Węgierskiej Polonii zakończyło świąteczne przyjęcie w podziemiach bazyliki.
(inf.www.polonia.hu fot.:B.Pál)

16.06.2019 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY.

Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Wyznajemy wiarę w Jednego Boga w Trzech Osobach, pochylamy się nad tajemnicą wewnętrznego życia Boga i dziękujemy Mu za chrzest święty, który daje nam udział w tym życiu.

Do grona Liturgicznej Służby Ołtarza dołączyli nowi ministranci: Markus i Dominik, którzy poprzez specjalne błogosławieństwo udzielone przez ks. Proboszcza zostali dopuszczeni do zaszczytnej służby Panu Bogu podczas celebracji liturgicznych.

W nadchodzącą sobotę, 22 czerwca, przeżywamy Dzień Polonii Węgierskiej, czcząc naszego patrona św. Władysława. To wydarzenie rozpocznie Msza Św. w Bazylice św. Stefana o godz. 11.00. Na tę celebrację i następne punkty programu zaprasza Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech.

W następną niedzielę, 23 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, inaczej zwana Bożym Ciałem. Jej zasadniczym momentem jest Procesja Eucharystyczna, przez którą, my chrześcijanie, ukazujemy światu obecność Boga i prosimy o błogosławieństwo. W naszej parafii o godz. 9.00 będzie sprawowana Msza Św. w języku węgierskim, po niej ok. godz. 10.00 zapraszamy na Procesję Eucharystyczną do czterech ołtarzy. Po procesji sprawowana będzie Mszę Św. w języku polskim. Prosimy o zaangażowanie w przygotowaniu ołtarzy, również prosimy dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe do sypania kwiatków, a starszych o przygotowanie płatków. Procesja przejdzie tradycyjną trasą.

12.06.2019 Klisze pamięci. Labirynty Mariana Kołodzieja.

Polski Instytut w Budapeszcie wraz ze Stowarzyszeniem Polskich Katolików na Węgrzech pw. św. Wojciecha 12 czerwca zorganizował wystawę Mariana Kołodzieja "Klisze pamięci. Labirynty" w Galerii Platan. Wystawa została zaprezentowana w rocznicę pierwszego transportu polskich więźniów do KL Auschwitz w ramach przygotowania do obchodów 80-lecia wybuchu II wojny światowej.
Marian Kołodziej urodzony w 1921 roku jest polskim artystą, plastykiem i scenografem teatralnym. Aresztowany przez gestapo w Krakowie, 14 czerwca 1940 roku trafił do Oświęcimia. Naznaczony numerem 432, więziony był w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Wystawa poprzez swoje słowa-obrazy, tworzące klisze pamięci, wprowadza nas w labirynty wspomnień o tym, co przeżył i czego doświadczał w piekle Auschwitz, a zarazem jest hołdem dla tych wszystkich, którzy przeżyli to piekło.
Wystawę zaprezentował franciszkanin o. Piotr Cuber OFMConv. z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach (okolice Oświęcimia).

(inf.: Małgorzata Soboltynski, foto: Réka Hegyháti)


2.06.2019 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO.

Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, które dokonało się po Zmartwychwstanie Jezusa. Wydarzenie Wniebowstąpienia było zakończeniem okresu ukazywania się zmartwychwstałego Pana uczniom. Dla nas jest ono rękojmią i obietnicą naszego wzięcia do nieba. Dzisiejsza uroczystość jest też dla nas przypomnieniem, że będąc mieszkańcami ziemi, jesteśmy obywatelami nieba.

Nasza budapeszteńska parafia przeżywała radosną chwilę, bowiem młodzież - 12 osób przyjęło sakrament bierzmowania. Szafarzem tego sakramentu był ks. Ryszard Głowacki Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, który przybył wraz z ks. Zbigniewem Kutnikiem Ekonomem Generalnym.


1.06.2019 Dzień Dziecka.

W sobotę, pierwszego czerwca w ogrodach Domu Polskiego odbył się parafialny dzień dziecka. Uczestniczyły w nim nie tylko dzieci z sobotniego przedszkola, ale z całej parafii. Około dwadzieściorga dzieci bawiło się na trampolinie, w zamku królewskim, gdzie księżniczki tańczyły z rycerzami. Potem odbył się turniej rycerski w strojach, które dzieci same projektowały i wykonały. Były także inne konkursy i zabawy, a na zakończenie wspólny słodki poczęstunek.
(inf.s. Weronika Jaworska)


26.05.2019 VI NIEDZIELA WIELKANOCNA. ODPUST PARAFIALNY.

Dzisiejsza niedziela jest wielkim świętem w naszej wspólnocie parafialnej. Przeżywamy Opust Parafialny czcząc Najświętszą Maryję Pannę Wspomożycielkę Wiernych, a także wprowadzając do naszej świątyni relikwie I- go stopnia św. Wojciecha - głównego patrona Polski.

Dziękujemy ojcu Romanowi Majewskiemu paulinowi, za wprowadzenie relikwii św. Wojciecha do naszej świątyni, oraz ks. Szymonowi Szolcowi z parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie, oraz chórowi "Harfa" z Imielina za wspolną modlitwę i uświetnienie swym śpiewem dzisiejszej uroczystości.

Również dzisiaj dzieci naszej parafii radują się pierwszą rocznicą przyjęcia komunii św. Życzymy im, by ich przyjaźń z Panem Jezusem ciągle się rozwijała.

W sobotę 1 czerwca zapraszamy dzieci naszej parafii na Parafialny Dzień Dziecka organizowany przez Siostry Misjonarki. Spotkanie w ogrodzie Domu Polskiego będzie trwało od godz. 10.00 do 13.00. Nie zabraknie gier, zabaw i konkursów na świeżym powietrzu. Serdecznie zapraszamy.

W niedzielę 2 czerwca podczas Mszy Św. o godz. 10.30, młodzieży naszej parafii, przez ręce Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Ryszarda Głowackiego, zostanie udzielony sakrament bierzmowania.

25.05.2019 Dzień Matki - Msza Św. w Kościele Skalnym.

Każdego roku z okazji Dnia Matki nasza wspólnota zbiera się na Mszy Św. w Kościele Skalnym u Ojców Paulinów, gdzie znajduje się Polska Kaplica z wizerunkiem Jasnogórskiej Pani, aby pomodlić się w intencji Matek żyjących, zmarłych i oczekujących maleństwa. Mszę Św. odprawił ks. proboszcz Polskiej Parafii Personalnej w Budapeszcie, Krzysztof Grzelak TChr wraz z ks. Szymonem Szolcem z parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie, a chór "Harfa" z Imielina uświetnił swym śpiewem Mszę Świętą.

Na uroczystość Dnia Mam dzieci ze Szkoły Polskiej, które tańczą i śpiewają w sekcji dziecięcej zespołu POLONEZ przygotowały program artystyczny, oraz wręczyły Mamom róże.

Organizatorem tego spotkania był Klub Rodzin Polsko-Węgierskich z Újpestu.

21.05.2019 TĂźnde Trojan laureatką nagrody "Pro Cultura Minoritatum Hungariae".

21 maja w kinoteatrze narodowym "Urania" w Budapeszcie odbyła się uroczysta, doroczna gala wręczenia nagrody "Pro Cultura Minoritatum Hungariae". Ceremonii dokonał wicepremier Węgier dr Zsolt Semjén oraz Minister ds. Wyznań, Mniejszości Narodowych i Organizacji Pozarządowych Miklós Soltész, a jednym z 13 laureatów nagrody jest TĂźnde Trojan.

Uroczystość swą obecnością zaszczycili ambasadorzy m.in. Serbii, Słowenii, Chorwacji, wśród nich ambasador RP prof. Jerzy Snopek. Przybyli parlamentarni rzecznicy narodowościowi, przewodniczący krajowych samorządów narodowościowych, dyrektorzy instytucji narodowościowych. Sale "Uranii" wypełnili goście słowaccy, bułgarscy, chorwaccy, polscy, niemieccy, romscy, rumuńscy, rusińscy, serbscy i słoweńscy.

TĂźnde Trojan urodziła się i wyrosła w rodzinie polsko-węgierskiej. Jej Ojciec znany artysta grafik Marian Trojan, pozostawił jej w spuściźnie naturalną dwukulturowość. Urodziła się w Egerze, tam ukończyła szkołę średnią, ale na studia wybrała się na Uniwersytet Jagielloński, na którym ukończyła Teatrologię. W Krakowie stawiała swoje pierwsze zawodowe kroki. Po 10-ciu latach pobytu w Polsce wróciła na Węgry i początkowo związała się z FĂźzesabony, potem przeniosła się do Budapesztu, pracowała m.in. w Instycie Polskim, a od 1998 roku nieprzerwalnie związana jest z redakcją polską publicznego radia węgierskiego przy redagowaniu cotygodniowego "Magazynu Polskiego", a od siedmiu lat przy produkcjach telewizyjnych do programu "Rondó". Od 2007 roku jest autorką cyklu "Határtalanul ExkluzĂ­v" publikowanego w "Głosie Polonii". Teatr jest jej szczególnie bliski, obecnie wpółpracuje z Teatrem Narodowościowym.

Nagroda "Pro Cultura Minoritatum Hungariae" przyznawana jest od 2005 roku osobom indywidualnym i zespołom wywodzącym się z 13-tu i oficjalnie uznanych przez Parlament Węgier narodowości za wybitne zasługi w dziedzinie kultur mniejszościowych ubogacających kulturę Węgier.
(inf.www.polonia.hu fot.:B.Pál)

19.05.2019 V NIEDZIELA WIELKANOCNA.

Dzisiejsza niedziela jest pięknym dniem w naszej wspólnocie, bowiem dzieci naszej parafii przyjmują sakrament eucharystii - Pierwszą Komunię Świętą i będą mogły w pełni uczestniczyć we Mszy Św. Gratulujemy rodzicom i rodzicom chrzestnym i życzymy dalszej wytrwałości w przekazywaniu wiary.

Pragniemy zaprosić wszystkie Mamy i Dzieci na Mszę Św. sprawowaną w ich intencji z okazji Dnia Mamy w sobotę 25 maja, w Kaplicy Skalnej (Szent Gellért Sziklatemplom, H-1117 Budapest, Szent Gellért rakpart 1) o godz. 12.00.

W przyszłą niedzielę 26 maja będziemy przeżywać w Odpust Parafialny wraz z wprowadzeniem relikwii św. Wojciecha. Mszy Świętej odpustowej o godz. 10.30 przewodniczyć będzie ojciec Roman Majewski - paulin z Kościoła Skalnego. Towarzyszyć nam będzie chór "Harfa" z Imielina. Nasze Parafianki prosimy o przyniesienie ciast na świętowanie po liturgii odpustowej. Serdecznie zapraszamy.

Również w czasie Mszy Świętej Odpustowej dzieci naszej parafii świętować będą rocznicę pierwszej komunii świętej.

19.05.2019 Relikwia św. Jana Pawła II wprowadzona do bazyliki św. Stefana w Budapeszcie.

Relikwia pierwszego stopnia, czyli włosy świętego Jana Pawła II, 19 maja 2019 roku została uroczyście przekazana bazylice św. Stefana w Budapeszcie. Podczas Mszy Świętej ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, przypomniał, kim był papież Polak. Proboszcz bazyliki ks. György Snell biskup pomocniczy diecezji esztergomsko-budapeszteńskiej podziękował za ten szczególny dar umacniający kontakty obu naszych narodów. Ceremoniantem, liturgicznym podczas uroczystości był ks. Grzegorz Burbeła SVD.

W uroczystej Mszy świętej uczestniczył ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek wraz z małżonką, kierownik Wydziału Konsularnego ambasady Marcin Sokołowski, przewodniczący Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Zsolt Bátori wraz z małżonką, licznie przybyła Polonia i węgierscy wierni. Po Mszy Świętej metropolita lwowski ks. abp Mieczysław Mokrzycki spotkał się z przedstawicielami budapeszteńskiej Polonii wśród nich z rzecznik narodowości polskiej do ZN Węgier I kadencji dr Csúcs Lászlóné Haliną współinicjatorką sprowadzenia relikwii św. JP II do bazyliki. W imieniu Polonii księdzu biskupowi podziękowała prezes PSK im J.Bema Korinna Wesolowski.
(inf.www.polonia.hu fot.:B.Pál)

12.05.2019 Zapraszamy do Bazyliki św. Stefana.

W dniu 19 maja ( niedziela) o godz. 10.00 w Bazylice św. Stefana w Budapeszcie z udziałem polskiego i węgierskiego duchowieństwa odbędzie się Msza Święta połączona z wprowadzeniem do Bazyliki relikwii św. Jana Pawła II.
Po Mszy Świętej ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki Metrolopita Lwowski spotka się z Polonią.


(inf.www.polonia.hu )

12.05.2019 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA. Wernisaż wystawy malarskiej Milana Fioli.

Jezus Chrystus wszedł do chwały zmartwychwstania przez krzyż. Chrześcijanin nie powinien sądzić, że zostanie mu oszczędzone doświadczenie niezrozumienia ze strony innych, a może nawet ucisku czy prześladowania. Jednak żadne tego rodzaju doświadczenia nie są w stanie nas odłączyć od Chrystusa. Wsłuchiwanie się w Jego słowo i trwanie w nim pozwoli nam zachować wierność w czasie próby.
Dzisiaj po Mszy Św. w Domu Polskiego odbył się wernisaż wystawy malarskiej Pana Milana Fioli - czeskiego malarza, którego malarstwo zainspirowane jest postacią Marka Grechuty i jego piosenkami. Podczas wernisażu śpiewał czeski wokalista Jiří Neduha.

W następną niedzielę, 19 maja, podczas Mszy Św. o godz.10.30 dzieci naszej parafii przystąpią do pierwszej komunii św. Polecamy modlitwom parafian wszystkie dzieci, rodziców i siostrę Annę, która przygotowuje dzieci do tej pięknej uroczystości.

W następną niedzielę 19 maja zapraszamy naszych parafian do Bazylice św. Stefana na Mszę Św. o godz. 10.00. Podczas liturgii zostaną wprowadzone na stałe do Bazyliki relikwie pierwszego stopnia św. Jana Pawła II. Relikwie przekaże ks. abp Mieczysław Mokrzycki z Lwowa. Po Mszy Św. planowane jest spotkanie ks. Arcybiskupa z Polonią w salach Bazyliki.
Serdecznie zapraszamy.


5.05.2019 III NIEDZIELA WIELKANOCNA.

Uczestnicząc w liturgii eucharystycznej tu na ziemi łączymy się z liturgią nieba, podkreśla to szczególnie okres wielkanocny przeżywany w Kościele. Obie liturgie łączą się we wspólnych uwielbieniach Pana Boga: "Twoje jest królestwo, Twoja potęga i chwała na wieki!" Chrześcijanin jest wezwany, aby łączył się z niebem w wychwalaniu i adoracji Pana uwielbionego, nie tylko słowem i gestem, lecz przede wszystkim życiem i czynem.

Bardzo dziękujemy organizatorom - Ogólnokrajowemu Samorządowi Polski i Władzom Węgierskim oraz uczestnikom - naszym parafianom, za piękną uroczystość, która odbyła się trzeciego maja upamiętniającą ofiary wypadku autokarowego z 2002 roku w Balatonkeresztúr.3.05.2019 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny i Święto Konstytucji Trzeciego Maja.

Polska Parafia Personalna oraz Stowarzyszenie św. Wojciecha wraz z Polskim Ośrodkiem Kulturalno-Oświatowym Óhegy - uczciły ten dzień, Maryi Królowej Polski, głównej patronki naszej ojczyzny, Mszą św. w Kościele Polskim, gdzie dziękowaliśmy Matce Bożej za jej opiekę i prosiliśmy Ją o orędownictwo w intencji Polski i Polaków żyjących w kraju i na emigracji. Po Mszy św. przy kapliczce Matki Bożej w ogrodach Domu Polskiego odmówiono "Litanię Loretańską" i odśpiewano "Apel Jasnogórski". Spotkanie zakończyło się spotkaniem w Domu Polskim.

(inf. fot. : Małgorzata Soboltynski)


3.05.2019 "Zejście ich poczytano za nieszczęście, a oni trwają w pokoju..."
Odsłonięcie pomnika w Balatonkeresztúr

3 maja w dniu święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Konstytucji 3 Maja odbyła się zorganizowana przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech przy wsparciu władz Węgier, uroczystość odsłonięcia odnowionego pomnika upamiętniającego ofiary wypadku autokarowego w Balatonkeresztúr, połączona z błogosławieństwem nowego pomnika Matki Bożej Megjugorskiej. Uroczystości rozpoczęła msza święta sprawowana przez polskich i węgierskich księży pod przewodnictwem ks. László Varga biskupa diecezji kaposvárskiej w kościele w Balatonszentgyörgy. W imieniu rządu węgierskiego okolicznościowe przemówienie wygłosił Miklós Soltész, sekretarz stanu ds. wyznań i kontaktów narodowościowych w kancelarii premiera Węgier. Ambasadę Polską na Węgrzech reprezentował konsul Marcin Sokołowski - naoczny świadek wydarzeń sprzed 17 lat. Obecni byli węgierscy parlamentarzyści wraz z rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słabą Ewą, polskie i węgierskie duchowieństwo z proboszczem Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofem Grzelakiem SChr., polscy samorządowcy z przewodniczącym Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Zsoltem Bátorim na czele, przedstawiciele polskich instytucji samorządowych oraz najstarszych organizacji polonijnych: Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema i Stowarzyszenia Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha. Przybyły delegacje miejscowych władz. Licznie reprezentowana była węgierska Polonia. Szczególnego charakteru nadawała obecność gości z chorwackiego Mostaru i z Polski w osobach przedstawicieli rodzin ofiar nadbalatońskiej katastrofy, a wśród nich obecny był uczestnik ówczesnej pielgrzymki franciszkanin brat Stefan Banaszczuk. Uroczystości ubogaciła muzyczna oprawa mszy świętej w wykonaniu zespołu "Guadalupe" z Lublina i uczestnicząca w odsłonięciu pomnika Orkiestra Wojskowa Garnizonu w Kaposvár oraz młodzież Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech.

1 lipca 2002 r. autobus wiozący polskich pielgrzymów do sanktuarium maryjnego w Medjugorie w Bośni rozbił się nad Balatonem. W wypadku zginęło 20 osób. W miejscu tym nieopodal Balatonkeresztúr przed laty wzniesiono pięciometrowy pomnik posiadający formę dzwonnicy, wykonanej z pnia drzewa. Pień i trzy odchodzące od niego konary okryte są kopułą z krzyżem. Pod kopułą umieszczono dwadzieścia dzwonków. Na pomniku widnieje dwujęzyczny cytat z Księgi Mądrości: "... zejście ich poczytano za nieszczęście, a oni trwają w pokoju" oraz napis: "Pamięci polskich pielgrzymów - ofiar tragicznego wypadku, który zdarzył się w tym miejscu 1 lipca 2002". Nad tekstem widnieje wizerunek orła. Dziś u stóp pomnika, w miejsce dotychczas tam umieszczonej maleńkiej figurki Matki Bożej stanęła 1,5 metrowa, wykonana przez Mirco Fellici z marmuru karraryjskiego Matka Boska Medjugorska.

Polonijne uroczystości z okazji Swiąt Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Konstytucji 3 Maja kontynuowane były w budapeszteńskim kościele polskim p.w. Najświętszej Maryji Panny Wspomożycielki Wiernych, gdzie odbyła się msza w intencji Ojczyzny, Apel Jasnogórski i spotkanie w Domu Polskim.
(inf.www.polonia.hu fot.:B.Pál)

1.05.2019 Budapeszt: IV Spotkanie Węgierskich Chórów Polonijnych.

1 maja w Budapeszcie już po raz czwarty Stołeczny Samorząd Polski zorganizował spotkanie węgierskich chórów polonijnych. Tym razem swój repertuar na wysokim poziomie artystycznym i w miłej atmosferze zaprezentowały cztery chóry: św. Kingi z Budapesztu pod przewodnictwem Szilvesztra Rostettera, Chór im. F.Chopina z Békéscsaba pod dyrekcją Pétera Szák Kocsisa, Chór kameralny "Dalárda" z NyĂ­regyháza pod dyrekcją Elli Szabó Pappné, oraz Chór "Akord" z Gyer pod kierownikiem artystycznym Konrádné Csirszka.
Spotkanie odbywające się już tradycyjnie z okazji ustanowionego przez Sejm RP w 2002 roku Swiatowego Dnia Polonii i Polaków za Granicą swą obecnością zaszczyciła Małgorzata Radwan-Vass kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Budapeszcie, obecny był także proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak TChr, funkcję gospodyni spotkania pełniła przewodnicząca Stołecznego Samorządu Polskiego dr Dorota Várnai, a program podobnie jak w latach poprzednich prowadziła TĂźnde Trojan.
(inf.www.polonia.hu fot.:B.Pál)

28.04.2019 II NIEDZIELA WIELKANOCNA CZYLI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.

Obecna niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego przypadająca w II Niedzielę Wielkanocną. Święto ustanowione zostało w 2000 roku przez św. Jana Pawła II, w dniu kanonizacji św. siostry Faustyny Kowalskiej. na podstawie jej prywatnych mistycznych objawień. W "Dzienniczku" s. Faustyny czytamy, że ustanowienia tego święta żądał sam Jezus Chrystus i dał obietnice z nim związane.

Podczas Mszy Świętej śpiewał Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod dyrekcją Iwony Wiśniewskiej-Salamon.

Po Mszy Św. w Domu Polskim odbyło się spotkanie autorskie Teresy Kaczorowskiej i prezentacja książki: "Obława Augustowska".

We wtorek 30 kwietnia zapraszamy do Bazyliki św. Stefana na Mszę Św. sprawowaną przy ołtarzu św. Wojciecha o godz. 17.00.

Tradycyjnie w dniu 3 maja, w obecnym roku wypada w pierwszy piątek, czcimy uroczystość Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski, Głównej Patronki naszej Ojczyzny. Dziękujemy Matce Bożej za jej opiekę i prosimy o orędownictwo w intencji Polski oraz Polaków żyjących w kraju i na emigracji. Zapraszamy na uroczystą Mszę Św. w godz. 18.00, a po niej na nabożeństwo majowe i Apel Jasnogórski przy grocie i dalej na spotkanie w Domu Polskim. Przed Mszą Św. skorzystamy ze spowiedzi pierwszopiątkowej.

23.04.2019 1022. rocznica śmierci św. Wojciecha.

23 kwietnia mija 1022. rocznica śmierci św. Wojciecha. Co roku tego dnia obchodzona jest uroczystość ku czci Męczennika, w tym roku jednak, ze względu na oktawę Wielkanocy, została ona przeniesiona na 30 kwietnia. Mimo to Gniezno uczciło Patrona. W południe w katedrze celebrowana była Msza św., podczas której relikwie św. Wojciecha otrzymało osiem parafii i seminarium "Redemptoris Mater".

Delegacja naszej parafii oraz Stowarzyszenia św. Wojciecha otrzymała z rąk Prymasa Polski, abp Wojciecha Polaka relikwie św. Wojciecha.
(źródło:Archidiecezja Gnieźnieńska,http://www.archidiecezja.pl/.../rocznica_smierci_sw_wojciecha...)

21.04.2019 Wielka Niedziela Wielkanocna-Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

Wielka Niedziela Wielkanocna jest to "Święto świąt" dla katolików, najdonioślejszy dzień od stworzenia świata, dzień Zmartwychwstania Chrystusa. Od tej Niedzieli przy ołtarzu krzyż jest ozdobiony czerwoną stułą, znajduję się tam także paschał oraz figura Chrystusa Zmartwychwstałego.
Dzisiaj ks. Proboszcz Krzysztof Grzelak TChr udzielił Sakramentu Chrztu Świętego maleńkiej Annie. Annie i jej rodzinie życzymy obfitych łask i błogosławieństwa Bożego.
21 kwietnia, w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w Domu Polskim odbyło się wspólne polonijne spotkanie wielkanocne, zorganizowne tradycyjnie przez Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha i Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J.Bema na Węgrzech. Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, s. Weronika i s. Anna przygotowały niespodzianki dla najmłodszych w postaci jajeczek pochowanych w krzaczkach i kwiatkach w ogrodzie Domu Polskiego.


20.04.2019 WIELKA SOBOTA.

Dzień ten jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Przez cały dzień trwała adoracja Najświętszego Sakramentu a po zapadnięciu zmroku odprawiona była msza Wigilii Paschalnej, która należy już do obchodów Niedzieli Wielkanocnej. Msza św. rozpoczęła się liturgią światła. Na zewnątrz kościoła ks. Proboszcz Krzysztof Grzelak TChr poświęcili ogień, od którego zapalono Paschał - który symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa.
Na Paschale kapłan umieścił pięć czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę. Następnie Paschał wniesiono do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalili od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Zakończeniem obrzędu światła była uroczysta pieśń - Exultet.
Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy powraca po blisko pięćdziesięciu dniach uroczysty śpiew "Alleluja". Celebrans dokonał poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Wigilia Paschalna skończyła się Eucharystią i procesją rezurekcyjną.


20.04.2019 WIELKA SOBOTA - poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny.

Wielka Sobota, jest ostatnim dniem Wielkiego Tygodnia, a zarazem trzecim i ostatnim dniem Triduum Paschalnego. Dzień ten jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Przez cały dzień trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w przygotowanej specjalnie na tę okazję kaplicy symbolizującej grób Chrystusa.
Tradycją Wielkiej Soboty jest również poświęcenie pokarmów wielkanocnych. Koszyk ze święconką zawiera podstawowe składniki potrzebne do przygotowania wielkanocnego śniadania. Są to dary Boże, które przypominają nam o ważnych symbolach potrzebnych do rozmyślań nad męką i zmartwychwstaniem Chrystusa.
Każda z zamieszczonych w koszyku rzeczy ma własny, przypisany symbol. Chleb, symbolizuje Ciało Chrystusa. Święcimy go na pamiątkę rozmnożenia chleba przez Jezusa i nakarmienia nim słuchających Go ludzi. Jajko, to znak nowego życia, symbol zwycięstwa życia nad śmiercią. Wędlina, symbol dostatku, mięso zapewnia zdrowie, płodność, bogactwo. Chrzan, symbol siły. Sól, oczyszcza, chroni od zepsucia - tak jak chrześcijanie, którzy są "solą ziemi". Ciasto, symbol doskonałości i wszelkich umiejętności. Bazie, zielone gałązki bukszpanu lub borówki związane są z wiosną, z budzącym się do życia światem przyrody.
Najbardziej znanym symbolem, znajdującym się w wielkanocnym koszyku jest z pewnością Baranek Wielkanocny. To symbol ofiary męki Chrystusa, który swoją śmierć na krzyżu przyjął spokojnie, pokornie, bez żalu.
Dzisiaj Polonia węgierska licznie zebrała się w Polskim Kościele, przynosząc ze sobą koszyczki z potrawami, które po poświęceniu w Wielką Niedzielę zajmą honorowe miejsce na naszych wielkanocnych stołach.


19.04.2019 WIELKI PIĄTEK. Droga Krzyżowa w parku przy Polskim Kościele.

Dzisiaj, 19 kwietnia, w piątek nasza wspólnota polsko-węgierska już po raz trzynasty odbyła Drogę Krzyżową w parku naprzeciwko naszego kościoła. Udział w tym Nabożeństwie jest dla nas okazją do publicznego wyznania wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

Wielki Piątek jest to jedyny dzień w roku, w którym nie sprawuje się Eucharystii. W tym dniu sprawowana jest Liturgia Męki Pańskiej, podczas której wierni przyjmują Komunię Świętą. Na początku liturgii celebrans leży krzyżem przed ołtarzem. Po modlitwie wstępnej następuje Liturgia Słowa Bożego, wraz z opisem Męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana. Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest Adoracja Krzyża, podczas której wierni składają pocałunek na figurze Jezusa zawieszonej na krzyżu. Po niej następuje Komunia Święta, a po jej zakończeniu Jezus pod postacią eucharystyczną zostaje przeniesiony do kaplicy adoracji - symbolizującej Grób Pański.


14.04.2019 NIEDZIELA PALMOWA.

Dzisiejsza Niedziela Palmowa otwiera przed nami czas przeżywania największych tajemnic naszej wiary - Wielki Tydzień. Triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy rozpoczyna ostatni akord Jego misji zbawienia świata. Poświęcenie przyniesionych palm włącza nas we wspólnotę ludzi, która w Chrystusie widzi zapowiadanego Króla oddającego życie za grzechy swojego Ludu. Kościół także obecną niedzielę przeżywa jako Dzień Młodzieży.

W obecną niedzielę nasz organista, pan Łukasz Piasecki, zaprosił nas na swój recital dyplomowy do Akademii Muzycznej przy Liszt Ferenc tér 8. W programie Chopin, Debussy, Mozart, Malec.
Serdecznie gratulujemy panu Łukaszowi i życzymy wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.


12.04.2019 Budapeszt: 79. rocznica zbrodni katyńskiej.

12 kwietnia, Samorząd III dzielnicy Budapesztu wraz z tamtejszym Samorządem Narodowości Polskiej przy pomniku Męczenników Katynia zorganizowały spotkanie poświęcone 79. rocznicy zbrodni katyńskiej będące zarazem upamiętnieniem Dnia Pamięci Ofiar Katynia. Uroczystość swą obecnością zaszczycili przedstawiciele rządu węgierskiego, polscy dyplomaci z Małgorzatą Radwan-Vass kierownikiem Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Budapeszcie, rzecznikiem narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słabą Ewą, wiceburmistrz Budapesztu Alexandrą Szalay-Bobrovniczky, polskimi samorządowcami w osobach wiceprzewodniczącej OSP Małgorzaty Soboltyński i przewodniczącej SSP dr Doroty Várnai, prezesami najstarszych na Węgrzech organizacji polonijnych PSK im. J.Bema Korinny Wesolowski (zarazem przewodniczącej SSP na Óbudzie) i SKP p.w. św. Wojciecha Moniki Molnár, a także m.in. reprezentacji instytucji polonijnych, SPPW w Érd, stowarzyszenia węgierskich absolwentów polskiego WAT-u, węgierskich organizacji społecznych z III dzielnicy Budapesztu, młodzieży szkolnej. Z zaprzyjaźnionego warszawskiego Bemowa przybyła delegacja z burmistrz dzielnicy panią Urszulą Kierzkowską na czele.
Podczas uroczystości przemówienia okolicznościowe wygłosili: burmistrz Óbudy Balázs Bús i burmistrz warszawskiego Bemowa Urszula Kierzkowska, słowa modlitwy wygłosił proboszcz polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak TChr. Następnie w asyście Kompanii Honorowej Wojska Węgierskiego odbyła się uroczystość składania wieńców.
Zapalono znicze. Przywołano pamięć!
(inf.www.polonia.hu fot.:B.Pál)

10.04.2019 Uroczystości pod budapeszteńskim pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej.

Przedstawiciele Ambasady RP i Instytutu Polskiego w Budapeszcie złożyli 10 kwietnia 2019 wieńce pod pomnikiem Memento Smoleńsk w Budapeszcie. Pod odsłoniętym przed rokiem przez premierów Polski i Węgier pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy smoleńskiej spotkali się przedstawiciele Ambasady RP i Instytutu Polskiego w Budapeszcie, organizacji polskich i polonijnych oraz władze XXII dzielnicy Budapesztu (Budafok-Tétény), w której pomnik się znajduje. Po odegraniu hymnów Polski i Wegier oraz krótkich przemówieniach burmistrza XXII dzielnicy Ferenca Karsayego oraz kierującej Ambasadą RP w Budapeszcie kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Małgorzaty Radwan-Vass zgromadzeni pod pomnikiem złożyli pod nim wieńce i wiązanki.
(źródło inf i fot:https://budapeszt.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/uroczystosci_pod_budapesztenskim _pomnikiem_ofiar_katastrofy_smolenskiej )

7.04.2019 V Niedziela Wielkiego Postu.

W Wielkim Poście jest 6 niedziel, a każda z nich ma swoją nazwę, obecna niedziela jest nazywana Niedzielą Pasyjną i wszystkie krzyże w kościołach od tej niedzieli są zakryte, aby podkreślić zbliżającą się tajemnicę pasji Jezusa Chrystusa.
Dzisiaj zakończyliśmy rekolekcje parafialne, które prowadził ks. dr Marek Grygiel SChr. Rekolekcje miały nas przygotować do przyjęcia relikwii św. Wojciecha. Msza św. była sprawowana za młodzież uczęszczającą do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie ( obecna nazwa Szkolny Punkt Konsultacyjny) z okazji jej 45-lecia.
Modliliśmy się również w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej.
Po Mszy św. w Domu Polskim grupa teatralna działająca przy parafii wystawiła sztukę opracowaną przez s. Weronikę na podstawie książki "Mały Książe" autorstwa de Saint-Exupery Antoine.

(inf. fot. : Małgorzata Soboltynski)

31.03.2019 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. Promocja książki Lászla Vargi pt: "Węgrzy w Legionach Polskich 1914 - 1918".

W czasie Wielkiego Postu odkrywamy prawdziwe oblicze Pana Boga jako Miłosiernego Ojca, który przywraca godność swoim dzieciom utraconą przez oddalenie i grzech. Bóg jest cierpliwy wobec swoich dzieci i ciągle czeka na ich powrót. Czeka także na mój powrót do jego miłującego serca. Czy już zacząłem drogę powrotu?
Dziękujemy ojcu Andrzejowi Kosteckiemu OP za dzisiejszą wspólną modlitwę.

Dzisiaj w Domu Polskim odbyła się promocja książki Lászla Vargi pt: "Węgrzy w Legionach Polskich 1914 - 1918", połączona z wystawą fotograficzną.

W przyszłą niedzielę 7 kwietnia, w czasie Mszy Św. o godz. 10.30 modlić się będziemy w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej.

W obecnym tygodniu przeżywać będziemy także rekolekcje parafialne przygotowujące nas na przyjęcie relikwii św. Wojciecha. Rekolekcje potrwają od 5 do 7 kwietnia (piątek - niedziela o godz. 18.00). Poprowadzi je ks. dr Marek Grygiel z Poznania. Serdecznie zapraszamy.

Również w przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 10.30 w Domu Polskim, nasza grupa teatralna wystawi sztukę na podstawie książki autorstwa de Saint-Exupery Antoine, "Mały Książę". Zapraszamy

24.03.2019 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

Czas Wielkiego Postu podkreśla, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy potrzebujemy nawrócenia - metanoi, czyli odnowy w naszym myśleniu. Drogę do niej wskazuje Kościół, który mówi, że post, modlitwa i jałmużna to naprawdę skuteczne lekarstwa na nasze grzechy. Czy zacząłem już korzystać z tych lekarstw?

Z wielką radością powitaliśmy w naszej parafii ks. Leszka Kryżę TChr, Dyrektora Zespoły Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Episkopacie Polski, a wcześniej naszego proboszcza. Życzymy ks. Leszkowi dobrego pobytu w naszej wspólnocie, oraz obfitych łask i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata posługi.

Podczas Mszy Św. ks Leszek Kryża TChr wręczył lektorom i ministrantom znaki i krzyże służby liturgicznej.

W każdy piątek wielkiego postu sprawujemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W najbliższy piątek, 29 marca, rozpoczniemy odprawianie nabożeństwa o godz. 18.00. Droga Krzyżowa będzie w intencji ludzi starszych oraz chorych.

W przyszłą niedzielę, 31 marca, Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy oraz Samorząd Polski na Köbánya zapraszają po Mszy Św. o godz. 10.30 do Domu Polskiego na promocję książki László Varga pt: "Węgrzy w Legionach Polskich 1914 - 1918", połączonej z wystawą fotograficzną.

Pod koniec wielkiego postu przeżywać będziemy rekolekcje parafialne przygotowujące nas na przyjęcie relikwii św. Wojciecha. Rekolekcje potrwają od 5 do 7 kwietnia ( piątek - niedziela). Poprowadzi je ks. dr Marek Grygiel z Poznania.

Nasza Parafia organizuje pielgrzymkę do Fatimy w okresie od 15 do 22 września bieżącego roku. Dla zainteresowanych informacji udziela ks. proboszcz i s. Anna.

23.03.2019 Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

22-23 marca tym razem w Kielcach, świętowaliśmy Dzień Polsko-Węgierskiej Przyjaźni, a przyjaźń ta, to nadzwyczajny stan ducha dwóch kochających wolność chrześcijańskich narodów, które łączy wielowiekowa przeszłość na trwałe zapisana na kamiennych tablicach, pomnikach, w murach świątyń, w dbałości o pamięć ale nader wszystko o dobre słowo - naszą spuściznę kierowaną ku kolejnym pokoleniom.

(inf."Głos Polonii", foto: Krzysztof Sitkowski/KPRP)

22/23.03.2019 Ekstremalna Droga Krzyżowa.

Z piątku na sobotę, w nocy z 22 na 23 marca z naszej parafii po raz trzeci wyruszyła Ekstremalna Droga Krzyżowa. Ideą Ekstremalnej Drogi Krzyżowej jest przeniesienie nabożeństwa drogi krzyżowej poza budynek kościoła, przekształcenie jej w pieszą, nocną wędrówkę oraz głębokie przeżycie i doświadczenie własnej słabości. Z Kościoła Polskiego po błogosławieństwie księdza Proboszcza, Krzysztofa Grzelaka TChr z krzyżem i modlitwą na ustach wyruszyliśmy w drogę do Ojców Dominikanów w Szentendre.
Podczas drogi krzyżowej szliśmy w skupieniu i milczeniu, po drodze zatrzymywaliśmy się tylko przy wyznaczonych stacjach drogi krzyżowej, gdzie słuchaliśmy rozważań, oraz modliliśmy się.
Trasą pielgrzymkową przebiegała poprzez Most Wolności (Szabadság hid), do kaplicy Gellérta i dalej wzdłuż Dunaju aż do Szentendre.
Do punktu decelowego dotarliśmy rano o godzinie siódmej, gdzie bardzo serdecznie przyjął nas o. Andrzej Kostecki OP. Po Mszy Świętej i po obfitym śniadaniu wróciliśmy do swoich domów.

(inf.s.Weronika Jaworska)

17.03.2019 II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. Występ grupy teatralnej.

Chrystus dokonał wobec uczniów cudu przemienienia na górze Tabor. Światło tej góry było nie tylko znakiem nieśmiertelności, ale było również zwiastunem i potwierdzeniem zwycięstwa wiary i miłości nad złem i śmiercią. Pamięć o tym wydarzeniu, jak Apostołom, także i nam stale jest potrzebna.

Po Mszy Św. w Domu Polskim nasza grupa teatralna zaprezentowała swój program artystyczny z dedykacją wszystkim Paniom z okazji ich święta.

W każdy piątek wielkiego postu sprawujemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W najbliższy piątek, 22 marca, rozpoczniemy odprawianie nabożeństwa o godz. 18.00. Droga Krzyżowa będzie w intencji rodzin.

W nocy z piątku na sobotę w dniach 22 i 23 marca planowana jest ekstremalna Droga Krzyżowa. Trasa rozpoczyna się przy naszej parafii, prowadzi nad Dunajem, a kończy w Szentendre w klasztorze ojców dominikanów. Zapisy i informacje u s. Weroniki i u studentki Basi.

W przyszłą sobotę, 23 marca, zapraszamy chętnych do pomocy przy porządkowaniu terenu przed kościołem. Spotykamy się o godz. 14.30.

14.03.2019 Budapeszt: 225 urodziny Generała Józefa Bema.

W dniu 14 marca Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na Węgrzech zaprosiło na tradycyjne spotkanie przy pomniku Generała Bema w Budapeszcie w dniu jego urodzin, oraz w przeddzień węgierskiego święta narodowego Węgier upamiętniającego Powstanie Węgierskie 1848-1849 roku.
W imieniu gospodarzy uroczystość prowadził wiceprezes stowarzyszenia im. J.Bema Jakub Nagy; Małgorzata Radwan-Vass kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady Polskiej na Węgrzech, wygłosiła okolicznościowe przemówienie, a także w asyście Attaché Obrony, Wojskowości i Lotnictwa Ambasady RP w Budapeszcie płk Tomasza Trzcińskiego i Oficera Łącznikowego Policji podinspektora Bogusława Kołdysa, dyrektor i wicedyrektora Instytutu Polskiego w Budapeszcie Joanny Urbańskiej i Dominiki Teske, złożyła wieniec przy pomniku Józefa Bema.
Obecni byli przedstawiciele polskich samorządów narodowościowych z wiceprzewodniczącą OSP Małgorzatą Soboltyński i przewodniczącą SSP dr Dorotą Várnai na czele. Rzeczniczkę narodowości polskiej w ZN Węgier reprezentował jej asystent Szabolcs Sutarski. Przybyła delegacja Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha oraz m.in. członkowie Stowarzyszenia Węgierskich Absolwentów Polskiego WAT-u, a także reprezentacje uczniów i nauczycieli Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie oaz asysta składająca się z członków Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej Legionu Wysockiego na Węgrzech oraz osoby prywatne.

Dzień 15 marca jest świętem narodowym na Węgrzech. W tym dniu odbywają się liczne uroczystości państwowe, mające upamiętnić krew bohaterów, w tym Polaków, którzy zginęli w walkach o wolność, a budański pomnik Józefa Bema to prawdziwy symbol przyjaźni pomiędzy Polską a Węgrami.
(inf.www.polonia.hu fot.:Pál)

10.03.2019 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. Promocja książki prof. Csaby Gy. Kiss pt.: "Powinowactwa wyszehradzkie".

W dzisiejszą niedzielę, pierwszą w wielkim poście, widzimy Jezusa walczącego z pokusami. On jako Nowy Adam w zmaganiu z kusicielem posługuje się orężem, którym jest Słowo Boże. W tym obrazie daje nam podpowiedź, że nasze zwycięstwo w walce ze złem leży w wierności Bożemu Słowu.

Z okazji Dnia Przyjaźni Polsko- Węgierskiej po Mszy Św. w Domu Polskim odbyła się promocja książki prof. Csaby Gy. Kiss pt.: "Powinowactwa wyszehradzkie".

We środę 13 marca, przeżywać będziemy Dzień Fatimski. Msza Św. o godz. 17.00, a po niej różaniec fatimski. Nabożeństwo poprowadzi o. Andrzej Kostecki OP.

We czwartek 14 marca, o godz. 10.00 sprawowana będzie Msza Św. w intencji narodów: węgierskiego i polskiego z okazji Święta Narodowego Węgier. Nabożeństwo organizują Polacy przybyli na te uroczystości.

W każdy piątek wielkiego postu sprawujemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W najbliższy piątek, 15 marca, rozpoczniemy odprawianie nabożeństwa o godz. 18.00. Droga Krzyżowa będzie w intencji dzieci, młodzieży i studentów.

6.03.2019 Środa Popielcowa - początek Wielkiego Postu.

Dzisiaj przypada Środa Popielcowa, inaczej zwana Popielcem. Jest to pierwszy dzień Wielkiego Postu trwającego 40 dni bez wliczania niedziel. To dzień pokutny, w którym obowiązuje ścisły post. Przesłanie Środy Popielcowej polega na przypomnieniu wiernym o konieczności pokuty i duchowego przygotowania się na świętowanie zmartwychwstania Chrystusa. Centralnym rytuałem podczas nabożeństwa jest posypywanie głów wiernych popiołem.3.03.2019 VIII NIEDZIELA ZWYKŁA. Rekolekcje z Ojcem Adamem Szustakiem - dzień trzeci.

Cieszymy się obecnością w naszej wspólnocie parafialnej ojca rekolekcjonisty Adama Szustaka, dominikanina z Łodzi, który już od piątku wprowadza nas na drogę spotkania z Panem Bogiem. Dziękujemy za odkrywanie przed nami głębi Bożego Słowa i osobiste świadectwo wiary. Bóg zapłać.

Informujemy, że Środa Popielcowa, rozpoczynająca okres Wielkiego Postu, przypada w tym roku 6 marca. Msze Św. z obrzędem posypania głów popiołem sprawowane będą o godz. 7.30 w języku węgierskim i o godz. 18.00 w języku polskim.
Nabożeństwo drogi krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 18.00, a po niej Msza Św.

W następną niedzielę, 10 marca, w Domu Polskim, po Mszy Św. o godz. 10.30, odbędzie się promocja książki prof. Csaby Gy. Kiss pt.: "Powinowactwa wyszehradzkie". Promocja odbędzie się z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.


1.03.2019-2.03.2019 Rekolekcje z Ojcem Adamem Szustakiem.

1 marca w naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje "Na dobry początek Wielkiego Postu" prowadzone przez o. Adama Szustaka OP.
Ojciec Adam Szustak, oprócz kazania na Mszy Świętej, wygłosił dla nas również konferencję.
Konferencja rozpoczęła się wspólną modlitwą oraz wysłuchaniem Ewangelii, która była punktem wyjścia do dalszych rozważań.

Rekolekcje z Ojcem Adamem Szustakiem przyciągnęły do naszej świątyni tłumy wiernych.


26.02.2019 Budapeszt - Rekolekcje z Ojcem Adamem Szustakiem.26.02.2019 Zabawa karnawałowa w przedszkolu.

W piątek, 16 lutego w naszym Przedszkolu przy Polskiej Parafii Personalnej odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci. Przedszkolaki przebrane były za bohaterów znanych bajek, pojawiły się wróżki, królewny, rycerze. Dzieci z wielką ochotą bawiły się i tańczyły w rytm wesołych dziecięcych przebojów.
Były liczne konkursy, piosenki, były zabawy, w których wszyscy wzięli udział.
Wspólna zabawa przyniosła wiele radości, wszyscy bawili się znakomicie.
(inf.fot.:s.Weronika Jaworska)


24.02.2019 VII NIEDZIELA ZWYKŁA.

Dzisiejsza Msza Św. sprawowana była w intencji wszystkich Ofiarodawców, którzy przyczynili się do remontu dachu wieży naszego kościoła.

Dziękujemy ojcu Tomaszowi Marciszkiewiczowi, ze zgromadzenia ojców werbistów, za prowadzenie dzisiejszej liturgii w naszym kościele w zastępstwie ks. proboszcza. Bóg zapłać.

W imieniu Instytutu Polskiego w Budapeszcie i Polskiego Ośrodka Kulturalno - Oświatowego zapraszamy na pokaz filmu pt.: "Gurgacz, kapelan wyklętych", w reżyserii Dariusza Walusiaka, z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pokaz filmu odbędzie się 26 lutego we wtorek o godz. 18.00 w sali kinowej Premier Kultcafe, wejście od ul. Baross 1.

W parafii organizujemy wyjazd wakacyjny dla dzieci szkolnych do Polski do Poronina w ramach "Wakacji z Bogiem". Wyjazd odbędzie się terminie od 23 do 30 czerwca 2019 roku. Zapisy prowadzi siostra Weronika.

17.02.2019 VI NIEDZIELA ZWYKŁA. Promocja Miasta Katowice.

17 lutego Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy filia Óhegy oraz Miasto Katowice w ramach VI edycji promocji regionów Polski zaprosiło do Domu Polskiego na "Promocję Miasta Katowice", w której program wypełniły: prezentacja Miasta Katowice przygotowana przez Adama Łęskiego, Kierownika Referatu Promocji Zewnętrznej Urzędu Miasta Katowice, połączona m.in. z projekcją fragmentów reportażu "Więź silniejsza niż czas" autorstwa obecnej na wernisażu Beaty Netz, pomysłodawczyni i gospodyni katowickiego Polsko-Węgierskiego Salonu im. Feliksa Netza. Nader ważnym elementem budapeszteńskiej prezentacji Katowic było otwarcie wystawy nt. "Paweł Steller-Życie i twórczość". Ewa Liszka starszy kustosz-kierownik Oddziału Muzeum Historii Katowic - Dział Grafiki im. Pawła Stellera dokonała wprowadzenia merytorycznego do wystawy na której prezentowanych jest 60 prac artysty.
"Paweł Steller (1895-1974) żył i pracował w Katowicach w latach 1925-1974. Był wybitnym artystą-grafikiem, uprawiającym wiele dyscyplin twórczych, takich jak: drzeworyt sztorcowy, rysunek, linoryt, litografię, techniki metalowe, malarstwo sztalugowe - pastele, oleje, akwarele. Zdobył uznanie w krajowych i światowych kręgach artystycznych. Jego prace były prezentowane na prestiżowych wystawach m.in. w Paryżu, Padwie, Rzymie, Berlinie, Londynie, Atenach, Filadelfii, Nowym Jorku, Chicago, Ottawie oraz w Polsce. Prasa francuska nazwała go "polskim Dürerem", a polska - "śląskim Skoczylasem".
Paweł Steller wiele lat pracował jako pedagog m.in. w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych oraz w prywatnej wieczorowej szkole rysunku, którą założył w swoim mieszkaniu. Prowadził także kursy dla nauczycieli i pracowników przemysłu graficznego.
Był współorganizatorem, wraz ze Stanisławem Ligoniem, Związku Zawodowego Artystów Plastyków Śląskich w 1929 roku oraz członkiem powstałego dwa lata później w Katowicach Związku Artystyczno-Literackiego na Śląsku.
Paweł Steller pozostawił po sobie ogromną spuściznę ponad 10 500 prac, w tym 243 drzeworyty, ponad 1000 akwarel, setki rysunków ołówkowych i piórkowych, projekty i ilustracje do książek, kalendarze, druki okolicznościowe.
Na wystawie można zobaczyć część kolekcji prac artysty, jaką posiada Muzeum Historii Katowic - szczególnie drzeworyty, które przyniosły P. Stellerowi rozgłos i uznanie w postaci wielu nagród w kraju i za granicą." - czytamy na stronie internetowej Muzeum Historii Katowic. Ze specjalnie na tę okazję przygotowanym programem artystycznym wystąpił duet: Joanna Stasińska - saksofon i Sylwester Sośniak - gitara.
W wernisażu obok Polonii i Polonofilów obecny był konsul RP na Węgrzech Marcin Sokołowski i proboszcz PPP na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr.
Były naturalnie regionalne przysmaki i polsko - węgierski stół.
Wystawa "Paweł Steller-Życie i twórczość" czynna będzie w Domu Polskim w Budapeszcie (1103 Budapeszt, Óhegy utca 11) do końca marca br. Reportażu radiowego poświęconego promocji Katowic w Budapeszcie będzie można słuchać 2 marca o godz. 13.30 w "Magazynie Polskim" ( 873 kHz) lub www.mediaklikk.hu oraz także w marcu w telewizyjnym programie "Rondó".
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)

10.02.2019 Światowy Dzień Chorego

Jutro, w poniedziałek 11 lutego, przypada Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji Polska Parafia i Stowarzyszenie św. Wojciecha, zapraszają wszystkich chorych i osoby starsze na godzinę 11.00, na Mszę Świętą połączoną z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, a następnie na spotkanie w Domu Polskim.
Światowy Dzień Chorego, jest to święto ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku, obchodzone corocznie 11 lutego.
Tego dnia modlimy się wspólnie za wszystkich chorych i cierpiących nie tylko fizycznie ale i duchowo, za ich rodziny, za wolontariuszy poświęcających się na rzecz chorych i niepełnosprawnych, za lekarzy i cały personel medyczny. Ten dzień jest okazją do wyrażania szacunku dla życia we wszystkich jego fazach, oraz zdrowia.

10.02.2019 - V NIEDZIELA ZWYKŁA.

Dzisiejsza Liturgia Słowa przedstawia nam Pana Boga, który pozwala człowiekowi doświadczyć czegoś ze swej wspaniałości i świętości. Mamy możliwość rozpoznać wówczas swoją małość i grzeszność Objawiając nam swoją świętość i wspaniałość, Bóg chce nas pociągnąć ku sobie i uczynić swoimi świadkami wobec ludzi. Czyni to także wobec nas, czy pragniemy dołączyć do grona świadków?

Dzisiaj ks. Proboszcz Krzysztof Grzelak TChr udzielił Sakramentu Chrztu Świętego maleńkiemu Krzysiowi, Mártonowi. Krzysiowi i jego rodzinie życzymy obfitych łask i błogosławieństwa Bożego.

Po Mszy Świętej w Domu Polskim odbyło sie spotkanie z członkami Fundacji im. Maurycego Beniowskiego z Nowej Soli.

W przyszłą niedzielę 17 lutego zapraszamy po Mszy Św. o godz. 10.30 do Domu Polskiego na promocję miasta Katowic i otwarcie wystawy grafik Pana Pawła Stellera. Zaprezentowany będzie także program artystyczny i regionalne przysmaki.

3.02.2019 - IV NIEDZIELA ZWYKŁA.

Dzisiejsza Liturgia Słowa zachęca nas do dawania świadectwa o naszej wierze. W codzienności bywa tak, że w różnych sytuacjach wycofujemy się z dania świadectwa wierze, motywując to tym, że i tak to nic by nie dało. Tymczasem chrześcijańskie świadectwo ma uobecniać Chrystusa i przypominać że jest pośród nas tu i teraz. Niech niedzielne spotkanie z Chrystusem w Eucharystii uwalnia nas od lęku przed przyznawaniem się do Niego, zwłaszcza wobec przeciwności.

Dziękujemy, że na Mszy Św. z udziałem dzieci towarzyszył nam zespół "Kleksiki".
Na Mszy Św. ks. Proboszcz pobłogosławił świece, które będą zapalone podczas tegorocznej uroczystości Pierwszej Komunii Św. Módlmy się szczególnie za dzieci przygotowujące się do tej uroczystości.
Obecnej niedzieli patronuje św. Błażej. Z tej okazji podczas Mszy Świętej ks. Proboszcz Krzysztof Grzelak TChr udzielił błogosławieństwa świecami św. Błażeja przeciwko chorobom gardła.

Informujemy, że w poniedziałek, 11 lutego. przypada Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji Polska Parafia i Stowarzyszenie św. Wojciecha, zapraszają wszystkich chorych na godzinę 11.00, na Mszę Świętą połączoną z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, a następnie na spotkanie w Domu Polskim.

28.01.2019 Odeszła Magdalena Ernst.

Ze smutkiem informujemy, że 28 stycznia 2019 r. odeszła od nas na zawsze nasza polonijna Koleżanka, wieloletnia członkini PSK im. J. Bema na Węgrzech śp. Magdalena Ernst. Przeżyła 79 lat. Msza Św. za duszę śp. Magdy odbędzie się 8 lutego 2019 r. o godz. 18.00 w budańskim kościele Kapucinus Templom, Budapest, I. dzielnica, Fe utca 32.
Pogrzeb śp. Magdy Ernst, zgodnie z życzeniem Zmarłej, odbędzie się wyłącznie w ścisłym gronie rodzinnym.

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.


20.01.2019 Budapeszt: Dzień Babci i Dziadka.

20 stycznia w budapeszteńskim Domu Polskim tamtejsze przedszkolaki pod kierunkiem siostry Weroniki pracującej w Kościele Polskim Misjonarki Chrystusa Króla, przygotowały przedstawienie jasełkowe specjalnie dedykowane polonijnym babciom i dziadkom.

Dzień Babci - święto obchodzone jest w Polsce 21 stycznia dla uhonorowania babć. Pomysł jego utworzenia w Polsce pojawił się w 1964 roku. Później powstała również tradycja obchodzenia Dnia Dziadka, który w polskim kalendarzu przypada na 22 stycznia.

Powszechnie przyjęło się, że w Polsce w tych dniach wnuki składają życzenia swoim babciom i dziadkom, a zwyczaj ten trafił też do wielu środowisk polonijnych w różnych zakątkach świata.
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)

20.01.2019 Budapeszt: pamięć o tragicznie zmarłym prezydencie Gdańska.

W niedzielę 20 stycznia z inicjatywy Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech w budapeszteńskim Kościele Polskim, proboszcz Polskiej Prafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. celebrował mszę święta w intencji o życie wieczne śp. Pawła Adamowicza. Wśród licznie zgromadzonych parafian, Polonii, osób prywatnych gości z Polski , m.in. obecny był Konsul RP na Węgrzech Marcin Sokołowski wraz z małżonką, rzeczniczki narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier obecnej i I kadencji panie Ewa Rónay i Halina Csúcs, przewodniczący Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Zsolt Bátori, prezesi organizacji polonijnych PSK im J.Bema Korinna Wesolowski i SKP p.w. św. Wojciecha Monika Molnár.

Modlono się o pokój w ludzkich sercach, który przezwycięży przemoc.

14 stycznia, wieczorem budapeszteńscy Polacy spontanicznie zebrali się pod Ambasadą, Polską aby upamiętnić tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. 19 stycznia również wieczorem przed ambasadą minutą ciszy i zapaleniem świeczek uczczono Jego pamięć.

18 stycznia w Ambasadzie Polskiej wystawiona była księga kondolencyjna pamięci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
(inf.www.polonia.hu fot.:Barbara Pál)

14.01.2019 - Msza Święta w intencji o życie wieczne śp. Pawła Adamowicza
Szentmise elhunyt Paweł Adamowicz lelkiĂźdvéért.

Na podstawie uzyskanych informacji o gdańskiej tragedii, informujemy osiadłą na Węgrzech Polonię, że z inicjatywy Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego w dniu 20 stycznia 2019 roku o godzinie 10:30 w budapeszteńskim Kościele Polskim ( X dzielnica ul. Óhegy 11 ) celebrowana będzie Msza Święta w intencji o życie wieczne śp. Pawła Adamowicza b. prezydenta Gdańska i o pokój w ludzkich sercach, który przezwycięży przemoc.

ÉrtesĂźlve a Lengyelországi, Gdański tragikus eseményrel ezúton tájékoztatjuk a Magyarországon éle lengyel közösséget, hogy az Országos Lengyel Önkormányzat felkérésére, a budapesti Lengyel Templomban ( X ker. Óhegy utca 11)  2019. január 20-án 10:30 órai kezdettel szentmisét mutatnak be elhunyt Paweł Adamowicz Gdańsk polgármesterének lelkiĂźdvéért és a békéért az emberi szĂ­vekben, amely legyezi az agressziót.

Zsolt Bátori przewodniczący OSP, OLÖ elnöke

13.01.2019 - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO.

W obecną niedzielę Kościół przeżywa święto Chrztu Pańskiego. Wody Jordanu są znakiem obmycia z grzechu, które dokonuje się dzięki Krwi Baranka Bożego. Dzisiejsze, już świadome wypowiedzenie przyrzeczeń chrzcielnych, zanurza nas w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, które daje nam życie wieczne.

Dzisiejszą niedziela kończy w liturgii okres Bożego Narodzenia. Podczas liturgii kolędowaliśmy z chórem pw. św. Kingi.

Dzisiaj także włączamy się w inicjatywę: "Modlitwa Bez Granic". Intencją tej modlitwy jest odrodzenie i budowanie ducha wiary w przemieniającej się Europie. Ta inicjatywa zainspirowana jest myślą Sługi Bożego Roberta Schumana. Modlitwa ta będzie podejmowana w każdy trzynasty dzień miesiąca.

6.01.2019 - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO. DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM.
Spektakl "Gość oczekiwany" w wykonaniu grupy teatralnej naszej parafii.

Dzisiaj przeżywamy II Niedzielę po Narodzeniu Pana Jezusa a zarazem kalendarz liturgicznym ukazuje nam uroczystość Objawienia Pańskiego, inaczej zwaną Świętem Trzech Króli. Prosimy w dzisiejszych nabożeństwach o taką mądrość, która pozwoli nam poznać, kim jest Bóg, co nam ofiarowuje i czego w nas dokonuje. Przykład takiej postawy ukazują nam Trzej Królowie, którzy niestrudzenie wędrowali do Pana Jezusa. Podczas nabożeństwa ks. Krzysztof Grzelak TChr poświęcił kredę, którą oznaczymy drzwi naszych mieszkań na znak przyjęcia Dobrej Nowiny o Narodzeniu Pana Jezusa.

Podczas liturgii kolędowaliśmy z zespołem "Kleksiki", a w Domu Polskim obejrzeliśmy sztukę Zofii Kossak-Szczuckiej pt.: "Gość oczekiwany" w wykonaniu grupy teatralnej naszej parafii.

W następną niedzielę, 13 stycznia, przypada Święto Chrztu Pańskiego. Kończy ono liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. W tym dniu w szczególny sposób zapraszamy do wspólnego kolędowania wraz z naszym chórem Świętej Kingi.

1.01.2019 - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Nowy Rok Pański 2019.

Dzisiaj rozpoczyna się Nowy Rok Pański 2019, przeżywamy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Z tej okazji składamy wszystkim Parafianom i Gościom najlepsze życzenia; szczególnego błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi Bożej Rodzicielki w każdym dniu.
Dzisiaj przeżywamy także 52. Światowy Dzień Pokoju.

W następną niedzielę, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, inaczej zwana Świętem Trzech Króli. Porządek Mszy Św. jak w każdą niedzielę. Podczas nabożeństw poświęcimy kredę, którą oznaczymy drzwi naszych mieszkań na znak przyjęcia Dobrej Nowiny o Narodzeniu Pana Jezusa.

6 stycznia podczas liturgii o godz. 10.30 będziemy kolędować z zespołem "Kleksiki", a następnie zapraszamy do Domu Polskiego na sztukę Zofii Kossak-Szczuckiej pt.: " Gość oczekiwany" w wykonaniu grupy teatralnej naszej parafii.
Polska Parafia Personalna w Budapeszcie...*...1103 Budapest, Óhegy u. 11...*...telefon/fax +36 1 431 84 13...*...e-mail: plebaniapl@onet.eu..................................... Polska Parafia Personalna w Budapeszcie...*...1103 Budapest, Óhegy u. 11...*...telefon/fax +36 1 431 84 13...*...e-mail: plebaniapl@onet.eu..................................... Polska Parafia Personalna w Budapeszcie...*...1103 Budapest, Óhegy u. 11...*...telefon/fax +36 1 431 84 13...*...e-mail: plebaniapl@onet.eu..................................... Polska Parafia Personalna w Budapeszcie...*...1103 Budapest, Óhegy u. 11...*...telefon/fax +36 1 431 84 13...*...e-mail: plebaniapl@onet.eu..................................... Polska Parafia Personalna w Budapeszcie...*...1103 Budapest, Óhegy u. 11...*...telefon/fax +36 1 431 84 13...*...e-mail: plebaniapl@onet.eu.....................................