Małgorzata Soboltyński laureatką Nagrody Mniejszościowej 2023