Archive for styczeń, 2024

Budapeszt: kolędowanie z Chórem dziecięcym „Szafranowe Nutki”

28 stycznia w budapeszteńskim kościele polskim pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych odbyło się kolędowanie z przybyłym z Czudca na Podkarpaciu Chórem dziecięcym „Szafranowe Nutki”. Dzieci uczestniczyły w sprawowanej przez proboszcza Polskiej Parafii Personalnej ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. Mszy świętej, a po liturgii zaprezentowały koncert kolęd i pastorałek.   Kierownikiem muzycznym i dyrygentem istniejącego od

Read More

Budapeszt: kolędowanie z Chórem dziecięcym „Szafranowe Nutki”

27 i 28 stycznia 2024r. na zaproszenie Polskiego Domu Kultury za pośrednictwem pracującej w tutejszej parafii s.Weroniki MChK, Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech i Stowarzyszenia Katolików Polskich pw. św. Wojciecha do Budapesztu zjechał z Czudca (Podkarpacie) Chór Dziecięcy „Szafranowe Nutki”, który powstał pod koniec 2016 roku za sprawą Pani Dominiki Saneckiej, a pod patronatem Ośrodka

Read More

22 – 26. stycznia 2024 r. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan i Tydzień Ekumeniczny.

W naszym Polskim Kościele w Budapeszcie 22 stycznia wierni już po raz 14 uczestniczyli w nabożeństwie ekumenicznym. O jedność chrześcijan modlili się z nami : księża: ks. Damian Gaborij, proboszcz wspólnoty greckokatolickiej pod wezwaniem Opieki Najświętszej Maryi Panny w Budapeszcie, ks.Volodimir Mysív, ks.Ivan Pankiv z Ukrainy, ks. Cseh Zoltán i ks. Repcsik Gyula z Kościoła

Read More

III NIEDZIELA ZWYKŁA. Dzień Babci i Dziadka. 21.01.2024 r.

Dzisiejsza liturgia wzywa nas jako wspólnotę Kościół, a także każdego z osobna, do ciągłego nawracania się. W obecną niedzielę wykorzystajmy daną nam możliwość do głębszego spojrzenia na swoje życie duchowe, aby później z radością głosić światu dar Ewangelii. Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy serdeczne życzenia: Bożego błogosławieństwa i długich lat życia w zdrowiu i radości

Read More

Budapeszt: Wielopokoleniowe spotkanie z niespodzianką

20 stycznia uczniowie i nauczyciele Ogólnokrajowej Polskiej Szkoły Uzupełniającej i Przedszkola zaprosili do swojej siedziby w Budapeszcie polonijnych seniorów na wielopokoleniowe spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Naturalnie organizacje polonijne pamiętają o naszych polskich tradycjach i tak na babcie i dziadków w szkole polskiej czekały nadzwyczajne uciechy, bo obok sympatycznego spotkania, przygotowanych przez przedszkolaki

Read More

Msza Święta i polonijne kolędowanie w Budapeszcie.

14 stycznia w budapeszteńskim kościele polskim podczas Mszy Świętej sprawowanej przez ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech, której głównym przesłaniem było to, że przez Liturgię Słowa jesteśmy wezwani do odpowiedzi na Słowo Boże i wejście w dialog z samym Bogiem. Proszono o łaskę, abyśmy tego Bożego głosu w naszym życiu niczym

Read More

Święto Chrztu Pańskiego i wspólne polonijne kolędowanie w kościele polskim w Budapeszcie

W niedzielę 7 stycznia Kościół przeżywa święto Chrztu Pańskiego. Wody Jordanu są znakiem obmycia z grzechu, które dokonuje się dzięki Krwi Baranka Bożego. Dzisiejsze, już świadome wypowiedzenie przyrzeczeń chrzcielnych, zanurza nas w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, które daje nam życie wieczne.W kościele polskim w Budapeszcie w czasie Mszy Świętej sprawowanej przez ks. Krzysztofa Grzelaka

Read More

Święto Trzech Króli w kościele polskim w Budapeszcie

6 stycznia obchodzimy Dzień Objawienia Pańskiego, Święto Epifanii, potocznie nazywane w Polsce Świętem Trzech Króli. Wspominane jest wówczas wydarzenie opisane w Ewangelii Mateusza, w którym Mędrcy ze Wschodu wyruszyli do Betlejem, by pokłonić się Nowonarodzonemu Jezusowi. Prowadzeni przez betlejemską gwiazdę, przynieśli Małemu Dzieciątku drogocenne dary: mirrę, złoto i kadzidło. Uroczystość Objawienia Pańskiego przypadająca w tym

Read More

1.01.2024 UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI.

„Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty”. Te słowa opisują tajemnicę Wcielenia, a Niewiastą, przez którą staliśmy się uczestnikami tej tajemnicy, jest Maryja. Pamiętając o tym, powierzajmy się na progu nowego roku wstawiennictwu świętej Bożej Rodzicielki. Przez Nią także prosimy o pokój na świecie. W sobotę, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia

Read More