Archive for sty 1

1.01.2024 UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI.

„Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty”. Te słowa opisują tajemnicę Wcielenia, a Niewiastą, przez którą staliśmy się uczestnikami tej tajemnicy, jest Maryja. Pamiętając o tym, powierzajmy się na progu nowego roku wstawiennictwu świętej Bożej Rodzicielki. Przez Nią także prosimy o pokój na świecie. W sobotę, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia

Read More