XXIV NIEDZIELA ZWYKA

15.09.2019

1. Sowo Boe wychodzi dzisiaj naprzeciw naszej skonnoci do ocen i osdw, dzielenia ludzi na dobrych i zych. Cudze braki, wady, przewinienia czsto budz w nas oburzenie i niech. Tymczasem wszyscy w rwnym stopniu potrzebujemy miosierdzia. Jeli dane jest nam dostrzec saboci naszych blinich, to tylko po to, bymy jak Abraham ordowali za nimi u Boga. Z nadziej, e kto inny, widzc nasze zo, pomodli si i za nas.

2. Nasi parafianie wraz z ks. proboszczem udali si w pielgrzymce do Fatimy i Santiago de Compostela. Prosimy o modlitw o owocn pielgrzymk, sami za pielgrzymi zapewniaj o modlitwie w intencji wszystkich parafian.

3. Dzikujemy ojcu Tomaszowi Marciszkiewiczowi, werbicie za zastpienie ks. proboszcza i przewodniczenie modlitwie niedzielnej. Ze wzgldu na pielgrzymk Mszy w. w tygodniu nie bdzie.

4. W liturgii w tym tygodniu we rod przypada wito witego Stanisawa Kostki, patrona modziey, natomiast w sobot wito witego Mateusza, apostoa i ewangelisty.

5. W przysz niedziel 22 wrzenia z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny wiatowej i polskiego uchodstwa na Wgry, po Mszy w. o godz. 10.30 zoymy wiece i kwiaty przy tablicach upamitniajcych ksiy pomagajcym Polakom w czasie wojny i onierzy gen. Maczka Te zoone kwiaty bd wyrazem naszej pamici i wdzicznoci za przyjcie polskich uchodcw na ziemi wgierskiej.

6. W nastpn sobot 28 wrzenia z okazji dnia modlitw za emigrantw jestemy zaproszeni na "Msz w. Narodw" do bazyliki w. Stefana na godz. 18.00. Bdzie to spotkanie wszystkich grup etnicznych, ktre maj swoje duszpasterstwo na Wgrzech. Przybdmy na to naboestwo zaznaczajc swoja obecno maymi polskimi symbolami.

7. Oglnokrajowa Szkoa Polska na Wgrzech zaprasza w dniach 27-29 wrzenia na " Przystanek dwujzyczno". Szczeglne zaproszenie kierujemy do rodzicw. Plan programu umieszczony jest w gablocie.

8. Ju teraz informujemy o wyjedzie do Czstochowy na Czuwanie w intencji Polonii wiata. Wyjazd odbdzie si od 18 do 20 padziernika. W drodze powrotnej zwiedzamy zamki w Niepoomicach i w Winiczu. Koszt to 10.000 forintw i 250 zotych. Zapisy na wyjazd prowadzi Dom Polski.

9. Solenizantom i jubilatom z naszej wsplnoty jak i gociom, ktrzy wituj swoje uroczystoci w nadchodzcym tygodniu, skadamy yczenia obfitoci Boych darw i wszelkiej pomylnoci.Strona gwna