Archive for wrz 19

Upamiętnienie w Keszthely. 18 września w Keszthely odbyło się upamiętnienie 84-tej rocznicy otwarcia węgierskiej granicy przed uchodźcami polskimi.

18 września w Keszthely odbyło się upamiętnienie 84-tej rocznicy otwarcia węgierskiej granicy przed uchodźcami polskimi.Uroczystość zaszczycił swoją obecnością kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Budapeszcie Andrzej Kalinowski, ks. Krzysztof Grzelak SChr proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech, szef wydziału policji w Keszthely, szef urzędu okręgowego. Przybyli w pobliżu mieszkający Polacy oraz propolscy Węgrzy.Mszę

Read More