26.12.2023 Świeto Świętego Szczepana, pierwszego męczennika.