Archive for sty 7

Święto Chrztu Pańskiego i wspólne polonijne kolędowanie w kościele polskim w Budapeszcie

W niedzielę 7 stycznia Kościół przeżywa święto Chrztu Pańskiego. Wody Jordanu są znakiem obmycia z grzechu, które dokonuje się dzięki Krwi Baranka Bożego. Dzisiejsze, już świadome wypowiedzenie przyrzeczeń chrzcielnych, zanurza nas w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, które daje nam życie wieczne.W kościele polskim w Budapeszcie w czasie Mszy Świętej sprawowanej przez ks. Krzysztofa Grzelaka

Read More