22 – 26. stycznia 2024 r. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan i Tydzień Ekumeniczny.