I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. Kolejny budapeszteński przystanek „Przystanku Historia”.