Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SKP pw. św. Wojciecha.