Keszthely: Rok błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.