Rewizyta budapeszteńskiego Chóru św. Kingi w Rzymie.