Posts by: admin

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.

Dzisiaj , w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego – obchodziliśmy święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła i w ramach „białego tygodnia” ks. Proboszcz Krzysztof Grzelak TChr sprawował Mszę Św. dla dzieci pierwszokomunijnych.  Dzieci otrzymaly pobłogosławione obrazki  z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, oraz obrazki na pamiątkę I Komunii Świętej.Wspólnie odmówiliśmy Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny.

Read More

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i sakrament Pierwszej Komunii Świętej.

W niedzielę, 19 maja w kościele polskim w Budapeszcie, przeżywaliśmy ważne uroczystości. W liturgii Kościół raduje się uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Również niedzieli tej towarzyszyła nasza parafialna uroczystość, 10-cioro dzieci z naszej parafii przyjęło pierwszą komunię świętą. Ta uroczystość wpisana była w Mszę Świętą dopołudniową sprawowaną przez proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa

Read More

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 19.05.2024 r.

Dziś obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Wspominamy dar Ducha Świętego udzielony Apostołom oraz początki Kościoła. Świadomi jesteśmy  misji Kościoła i naszej roli w tym dziele, bo my również jesteśmy obdarzeni darem  Ducha Świętego udzielonym nam w sakramentach chrztu św. i bierzmowania i dzisiaj za ten dar Panu Bogu dziękujemy. Dzisiejsza niedziela ma jeszcze jeden motyw wielkiej

Read More

12.05.2024 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Pan Jezus ukazuje godność natury ludzkiej, którą w swojej osobie zaprasza do uczestnictwa w chwale nieba. Przez jedność człowieczej natury z osobą Pana Jezusa, każdy z nas może uczestniczyć w tym zaproszeniu. W najbliższy poniedziałek, 13 maja, przypada Dzień Fatimski. Tym razem spotykamy się na wyspie św. Małgorzaty. O godz.

Read More

Spotkanie w Ambasadzie RP w Budapeszcie.

8 maja pan Sebastian Kęciek Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Węgrzech oraz pan Andrzej Ryszard Kalinowski Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie zaprosili do Ambasady RP przedstawicieli miejscowej Polonii na świąteczne spotkanie z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Spotkanie to było okazją do wręczenia pani

Read More

Uroczysta Msza Św. ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i Konstytucji 3 Maja.

0Uroczysta Msza Św. ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i Konstytucji 3 Maja w kościele polskim w BudapeszcieTradycyjnie w dniu 3 maja, przeżywamy uroczystość Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski, głównej patronki naszej Ojczyzny. W tym dniu przypada Święto Narodowe Trzeciego Maja – obchodzimy rocznicę uchwalenia w roku 1791 Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Read More

2024.04.28 Kwiaty przy przy pomniku śp. ks. Wincentego Danka.

Dziś V niedziela wielkanocna. Podczas Mszy św. sprawowanej w budapeszteńskim kościele polskim wracaliśmymy do tajemnicy naszego chrztu, przez który staliśmy się jedno z Chrystusem i w którym otrzymaliśmy zbawienie. Mszy św. przewodniczył proboszcz Bazyliki Katedralnej w Tarnowie ks. prałat , dr Adam Nita w asyście proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr.

Read More

Uroczysta Msza Św. ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i Konstytucji 3 Maja w kościele polskim w Budapeszcie.

Tradycyjnie w dniu 3 maja, przeżywamy uroczystość Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski, głównej patronki naszej Ojczyzny. W tym dniu przypada Święto Narodowe Trzeciego Maja – obchodzimy rocznicę uchwalenia w roku 1791 Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. O godz. 18:00, 3 maja w budapeszteńskim kościele polskim pw. Najświętszej Maryji Panny Wspomożycielki Wiernych ( Budapeszt, X

Read More

Informacja o pogrzebie Śp. Elżbiety Bálint

Ze smutkiem informujemy, że 16 kwietnia 2024 roku w Budapeszcie zmarła członkini naszej polonijnej społeczności Bálint Gyuláné z domu Elżbieta Puszkarewicz. Urodziła się w Czarnej Białostockiej na Podlasiu. Z tutejszą Polonią związana jest od 1973 roku. Była członkinią Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema na Węgrzech gdzie przez kilka kadencji pełniła funkcję członka ówczesnego Organu Przedstawicielskiego

Read More

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SKP pw. św. Wojciecha.

26-go kwietnia 2024 roku w Kościele Polskim w Budapeszcie odbyło się prawomocne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Katolików Polskich pw. św. Wojciecha. Zebrani przyjęli:1. Sprawozdanie z działalności programowej w 2023 roku.2. Sprawozdanie finansowe za 2023 rok, zatwierdzeno sprawozdania o użyteczności pożytku publicznego w 2023 roku.3. Zatwierdzono program działalności w roku bieżącym.4. Zatwierdzono budżet na 2024

Read More