HISTORIA KOŚCIOŁA I PARAFII:

XIX /XX w. Dynamiczny rozwój Budapesztu powoduje napływ polskich emigrantów, którzy znajdują zatrudnienie głównie w kamieniołomach i cegielniach znajdujących się w dzielnicy Kőbánya. Od 1897 r. Polacy gromadzą się przy kapliczce zwanej Kalwaryjską, gdzie odprawiane są Msze św. dla polskich robotników.

1905 – Metropolita lwowski ks. arcybiskup Józef Bilczewski odwiedza polskich robotników, efektem wizyty jest zgoda Prymasa Węgier na przyjazd polskiego duszpasterza do Budapesztu.

1908 – Do pracy wśród polskich emigrantów na Węgrzech przyjeżdża ks. Wincenty Danek. Powstaje Stowarzyszenie Budowy Kościoła Polskiego.

1915 – Polacy otrzymują w dzierżawę plac pod budowę kościoła. Rozpoczyna się żmudny okres poszukiwania przez ks. Danka funduszy na budowę kościoła.

1925 – Rusza budowa Kościoła Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych.

1927 – Zakończenie budowy kościoła oraz rozpoczęcie budowy Domu Polskiego.

17.08.1930 – Prymas Polski ks. August Kardynał Hlond dokonuje konsekracji Kościoła Polskiego.

1932 – Z Poznania przyjeżdżają do pracy wśród Polonii budapeszteńskiej Siostry Elżbietanki.

1939 – Wybuch II wojny światowej i przyjęcie polskich uchodźców.

1940-43 – Budowa organów; dar polskich żołnierzy – uchodźców dla polskiego kościoła.

1945 – Umiera ks. Wincenty Danek. Przy parafii zostają tylko dwie siostry, pozostałe opuszczają Węgry. Rozpoczyna się najtrudniejszy okres w historii kościoła i parafii polskiej na Kőbánya.

1952 – Zostają usunięte siostry Elżbietanki oraz odebrane mienie kościelne.

1945-87 – Kolejnymi duszpasterzami Polaków są: ks. Michał Oramus SI, ks. Erazm Wolczyk, ks.Leon Maśnica, ks. Karol Dragosz,
ks.Bogdan Ferenc, ks. Gyua Paradi,o.Pal Leszkovski OP, ks. Ferenc Simenyi.

1989 – Duszpasterstwo wśród polskich emigrantów obejmuje polski kapłan ks. Maciej Józefowicz. Rozpoczynają się prace przy renowacji kościoła.

1990 – Opiekę duszpasterską przejmują księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu.

17.11.1991 – Prymas Węgier, Ksiądz Kardynał Laszlo Paskai ustanawia Polską Parafię Personalną w Budapeszcie.

1993 – Rozpoczyna działalność Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. Św. Wojciecha.

1998 – Stowarzyszenie św. Wojciecha odzyskuje Dom Polski.

2000 – Do pracy wśród Polonii węgierskiej przyjeżdżają Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

2001-2002 – Dzięki pomocy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zostaje poddany kapitalnemu remontowi Dom Polski oraz budynek plebani.

26.10.2002 – Prymas Polski Ksiądz Kardynał Józef Glemp poświęca odnowiony Dom Polski oraz plebanię.