Siostry Misjonarki


Siostry Misjonarki, wypełniając misję swojego Zgromadzenia,
starają się pogłębiać życie religijne Polonii węgierskiej,
troszczą się, poprzez katechizację, o dzieci oraz o starszych i chorych Polaków,
dbają o polski kościół oraz o zachowanie polskich tradycji i zwyczajów,
a także budowanie wspólnoty parafialnej.

więcej o Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej