W Budapeszcie wystąpił Chór Mieszany METRUM z Gniezna